Obrázok používateľa CEZ OKNO
Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy

Po mnoho rokov sme počuli a čítali o Veľkej pyramíde v Egypte a starovekej kultúre, ktorá je známa ako kultúra „Staviteľov pyramíd“. Mnohé knihy a filmy prezentujú teórie o tejto kultúre založené na mimozemšťanoch, ich vzťahu k vesmíru a našej Zemi. Priebežne sme zo strany autorov vystavovaní novým proroctvám a predpovediam o Veľkej pyramíde, nové verzie sú inšpirované každý deň. Avšak všetko sú to teórie, myšlienky a názory, ako výsledok toho, čo si mnoho ľudí o týchto veciach myslí.


Budem prezentovať moje názory na túto tému, ale nie podporované predstavami, fantáziami alebo obmedzovacími protokolmi akýchkoľvek špeciálnych organizácií. Moje názory sú výsledkom mojej 40-ročnej „krížovej cesty“ vyšetrovania, výskumu a návštev pyramíd v Gíze, a to pomocou mojich technických znalostí, všetky referencie na knihy egyptológie od uznávaných autorov sú dostupné. Moja prezentácia o geometrickom dizajne Veľkej pyramídy je niečo skutočné, je faktom.

Potom čo som v roku 1970 dostal diplom magistra na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, rozhodol som sa zvoliť tému „Geometrické riešenie Veľkej pyramídy v Egypte“ ako tému mojej plánovanej dizertačnej práce. Avšak pretože som nebol schopný pokračovať doktorandským štúdiom, rozhodol som sa začať a pokračovať svojim vlastným štúdiom zamýšľaných téz. 40 rokov mi trvalo dokončiť svoj „virtuálny výskum“.

Skúmanie štruktúry pyramídy ako „plánu stavby“, počítam, že tak veľký a komplexný návrh projektu vyžaduje „architektonicko-geometrický rám šablóny“ na jeho dizajn. Snažil som sa všetkými prostriedkami nájsť tento typ šablóny. Pretože som to nemohol nájsť, založil som svoje vlastné parametre, vytvoril alebo ich ďalej rozvíjal. Trvalo mi to niekoľko rokov, ale našiel som to, čo som hľadal.

Tvar šablóny sa skladá z geometrického usporiadania kruhu, trojuholníka a štvorca. Sú vypracované na základe zvláštnej geometrickej postupnosti, s použitím kružidla na rysovanie kriviek, pravítka na rysovanie priamok. Dôležitosť týchto kombinovaných čísel je, že sú úmerné polomeru kruhu. Šablónu je možné vidieť a používať ako nástroj na navrhovanie, plný mimoriadnych vlastností pre navrhovanie rôznych objektov ako sú obrazy, sochy, šperky, chrámy, pyramídy a iné typy štruktúr. Je potrebné poznamenať, že tvorba je nezávislá na dizajne pyramíd. Šablóny môžu byť vytvorené v ktorejkoľvek časti sveta, bez vzťahu s pyramídami. Je to produkt vedy a geometrie. Táto architektonická šablóna – jednu som presne predstavil - bola použitá vo väčšine starovekých kultúr na svete pre ich uniformný dizajn všeobecných konštrukčných diel.


PERFEKTNÝ SYMBOL, Copyright © 2010 Samuel Laboy, Všetky práva vyhradené

Šablóna „Perfektný symbol“ nemá žiadne rozmery. Avšak rozsah mimoriadnych vlastností a charakteristík, ktoré tento architektonický symbol predstavuje, je prekvapujúci. Všetky rozmery Veľkej pyramídy môžu byť vypočítané pomocou ľubovoľných meracích jednotiek. Akékoľvek číslo, alebo meracia jednotka, môže byť použitá ako polomer kruhu, ako sú stopy, metre, palce, egyptské lakte, alebo akékoľvek iné meracie jednotky, ktoré si vyberieme a všetky rozmery sú vyjadrené v rovnakých jednotkách, aké sme použili pri polomere. Preto možno povedať, že stavebný plán Veľkej pyramídy je teraz k dispozícii v každej meracej jednotke. Určite polomer kruhu a vypočítajte všetky rozmery uvedené v bezrozmernom pláne.

-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) Pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


Súvisiace:

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatni...

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.cez-okno.net/rubrika/giza


Sekcie: 
apríl 18, 2014 22:52 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa libor
  liborapríl 21, 2014 06:12 dopoludnia

  Komentár: 

  Nechápu,co je na tom tak zajímavého,je to klasická geometrie,která se učila na základce.Tento obrázek najde každý v matemtickofyzikálních tabulkách.Vše se dá spočítat v různých jednotkách.

 2. Obrázok používateľa Ninive
  Niniveapríl 22, 2014 20:20 popoludní

  Komentár: 

  Ďaľšie časti ti to ozrejmia :) Ide o presné dodržanie týchto pomerov a nielen vo vonkajších štruktúrach a nielen u Veľkej pyramídy...

 3. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanooapríl 24, 2014 13:24 popoludní

  Komentár: 

  Seriál: Krištáľové kúpele & Salón
  http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

 4. Obrázok používateľa Miko
  Mikomáj 20, 2014 08:38 dopoludnia

  Komentár: 

  Mnohí výskumníci "stredomorskej" architektúry a gotiky už dávno pred týmto autorom popísali princíp "vodiacého kruhu", resp. "smerového kruhu" ktorý bol základom architektúry (Ernst Mossel, Frederik Lund, Jay Hambidge). Odvolávajú sa aj na Vitruviove knihy o architektúre a Platonovho Timaia (tam je definovaný "zlaty rez" resp. Fí, torý používa vo svojom "perfektnom..." tento autor). Ako nepriamy dôkaz všeobecnej znalosti súvislosti medzi krohom štvorcom a trojuholníkom, ako "základu" stavebných plánov, uvádzam "štvorveršie", ktoré sa učili tovaryši stavebníctva (kamenníci), a ktoré museli vedieť v stredoveku dokumentovať na svojej vlastnej "kamennickej značke" v ľubovoľnom veľkom meste Európy, skôr než získali prácu.
  Bod, ktorý po kruhu beží
  v trojuholníku zastaví aj v štvorci.
  Poznáš ten bod? Všetko v poriadku.
  Nepoznáš ho? Všetko marné.

  Tieto články potvrdzujú dosť rozšírenú mienku o "americkej"
  namyslenosti, ktorá vyplýva z neznalosti európskej histórie, v horšom prípade, z neochoty ju akceptovať.

 

 

Top