Obrázok používateľa CEZ OKNO
Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy II.

1. Pôvod „Perfektného symbolu“ nemá žiadny vzťah, alebo odkaz, na nejakú pyramídu, budovu, alebo náboženský chrám. Jeho figúra je generovaná z vedy geometrie.

2. „Perfektný symbol“ je bezrozmerný, pretože bol vytvorený iba pomocou kružítka a pravítka, bez čísel, výpočtov a vzorcov, boli použité len architektonické šablóny a geometrický postup.

3. Nastavením polomeru kružnice, ktorý sa rovná jednej jednotke, je možné vypočítať všetky rozmery, vrátane uhlov, alebo ich preformulovať do vzorcov. Preto je vzdialenosť medzi ľubovolnými dvoma bodmi možné vypočítať vynásobením čísla určeného pre polomer kružnice v uvedenom vzorca.

4. Ako už bolo povedané, keď počet a jeho jednotky merania sú určené pre polomer šablóny, môže byť vypočítaný celý geometrický plán akéhokoľvek navrhnutého objektu. Ako už bolo povedané, všetky výsledky budú vyjadrené v rovnakých jednotkách, ktoré boli použité pre polomer.

5. Očividne, že táto architektonická šablóna bola známa a používaná na vytvorenie konštrukčných prác v mnohých starovekých kultúrach. Napríklad: Aztékovia v Mexiku, Inkovia v Peru, stavitelia pyramíd v Egypte, a ďalší. Geometrické usporiadanie tejto šablóny, zdá sa, sa správne napasovalo do ich stavebných prác.

Za týmto účelom som vyvinul rad vzorcov, ktoré udávajú vzdialenosti medzi požadovanými bodmi pri každej jednotke merania. Vynásobte použitú jednotku a veľkosť polomeru udaným vzorcom a výsledok ukáže vzdialenosť medzi dvoma bodmi.


UVEDENÉ VZORCE SÚ POUŽITÉ PRE VÝPOČET VZDIALENOSTI MEDZI UVEDENÝMI BODMI PLÁNU AKEJKOĽVEK PYRAMÍDY PROPORCIONÁLNEJ K ŠTRUKTÚRE VEĽKEJ PYRAMÍDY


„Perfektný symbol“ definovaný termínom Fí jednotkového vzorca. Zistil som, že polomer kruhu v dizajne plánu Veľkej pyramídy presne zodpovedá výsledku 153-násobku Fí (= 1,16180339...) = 480,6637 vyjadrené v jednotkách – stopách. r = 480,6637 stôp


VZDIALENOSŤ MEDZI BODMI = SÚČINU POČTU JEDNOTIEK STANOVENÝCH PRE POLOMER, VYNÁSOBENÝ VZORCOM UVEDENÝM MEDZI DVOMA BODMI

Ako už bolo spomenuté pri štúdiu tejto šablóny som zistil, že vykazuje mimoriadne charakteristiky a vlastnosti užitočné pre vykonávanie všeobecných projekčných prác, a to najmä pyramídových. Preto som sa ju rozhodol nazvať „Perfektný symbol“. Ako dôkaz, že užitočnosť tejto šablóny pre dizajn, a vzhľadom k jej trojuholníkovému tvaru, ktorý vyzerá veľmi podobne ako prierez pyramídou. Rozhodol som sa ju použiť na vytvorenie geometrického návrhu egyptského modelu Pyramídy, bez použitia čísel, výpočtov, vzorcov, alebo akýchkoľvek odkazov na rozmery štruktúry Veľkej pyramídy.


Samuel Laboy: Časť plánu Veľkej pyramídy

-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


Súvisiace:

Seriál: Krištáľové kúpele & Salón
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatni...

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.cez-okno.net/rubrika/giza


Sekcie: 
apríl 20, 2014 14:26 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top