Obrázok používateľa CEZ OKNO
Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy IV.

Neuveriteľné, no väčšina rozmerov uvedených v oboch plánoch, v mnou navrhnutom, aj v tých meraných inšpektormi a pyramídovými výskumníkmi štruktúry Veľkej pyramídy, sa zhodujú na desatinné miesta. Je tiež známe, že takúto presnosť je veľmi ťažké dosiahnuť vykonaním manuálnej práce Egypťanov, keďže sa domnievame, že rozmery stavby pyramídy boli stanovené použitím veľkých a ťažkých kamenných blokov, ktoré je potrebné otesať a umiestniť presne, aby sa zmestili do požiadaviek rozmerov.


PÔVODNÝ VCHOD DO VEĽKEJ PYRAMÍDY


Je známe, že skutočnosť, že oba plány sa ukázali byť presne rovnaké vo všetkých smeroch, charakteristikách a vlastnostiach. Je to niečo, k čomu môže dôjsť, len ak oba plány boli navrhnuté nasledujúc rovnaké návody a postupy. Tento objav je niečo, čo by si vedci, všetci milovníci pyramíd a výskumníci príbuzných vied, mali starostlivo pozrieť. Je to niečo skutočné, je to fakt. Niet pochýb o tom, že tento objav bude musieť byť nakoniec uznaný všetkými odborníkmi. Každá osoba, v akejkoľvek krajine, v akomkoľvek jazyku, s použitím akýchkoľvek jednotiek merania môže overiť, že všetky tieto prezentácie sú reálne a úplne správne. Tento objav ukazuje, prvýkrát v histórii, že „perfektný symbol“ je „pôvodcom Veľkej pyramídy“ a takisto kostrou jej stavby.


PÔVODNÝ VCHOD DO VEĽKEJ PYRAMÍDY

Skutočnosť, že štruktúra celej Veľkej pyramídy môže byť stanovená bez použitia čísel, výpočtov, vzorcov alebo odkazov na Veľkú pyramídu, je udivujúca. Navyše skutočnosť, že iba jedno číslo s jednotkou merania, nezávislou od egyptských jednotiek merania, sa použije ako polomer šablóny pre výpočet všetkých rozmerov Veľkej pyramídy, je neuveriteľná. To tiež znamená, že všetky rozmery stanovené v štruktúre Veľkej pyramídy, boli dané geometriou, nie staviteľmi. Všetky informácie a odkazy o týchto skutočnostiach možno nájsť v Laboyovej knihe správ.


KRÁĽOVSKÁ KOMORA A JEJ PÄŤ STROPOV

Ak chcete overiť spôsob konštrukcie a použitia „perfektného symbolu“, Laboy predstavil s použitím rovnakého postupu s „perfektným symbolom“, individuálny návrh „vchodu do Veľkej pyramídy“, Veľkej galérie, Kráľovskej komory a jej piatich stropov, Kráľovninej komory, predsiení, podzemnej komory a dokonca dĺžok a uhlov tzv. vetracích šácht. Pre ďalšie overenie svojich metód navrhovania Laboy takto navrhol aj plány pyramíd Rachefa, Mikerina, Červenej pyramídy, Bentuovej pyramídy a taktiež niektorých zničených pyramíd.

Jeho dve knihy správ sú vystavené svetu, jeho mimoriadne nálezy a objavy určujú vnútornú štruktúru pyramíd, umiestnenie zostupných priechodov a vstupov a čo je najdôležitejšie, aj najpravdepodobnejšie umiestnenie Faraónovej posmrtnej komory.

REFERENCIE

1. Web: www.samuellaboy.com
2. Kniha: Stavebný inžinier sa pozerá na Veľkú pyramídu (390 strán)
3. Kniha: Stavebný inžinier sa pozerá na Veľkú pyramídu: Dodatok (160 strán)
4. Video: Moderné hodnotenie Veľkej pyramídy (2 hodiny 20 minút)
Tieto knihy a DVD videa sú k dispozícii na www.amazon.com

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


Súvisiace:

Seriál: Krištáľové kúpele & Salón
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatni...

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.cez-okno.net/rubrika/giza


Sekcie: 
apríl 30, 2014 14:06 popoludní

 

 

Top