Obrázok používateľa CEZ OKNO
SAPIENS RISING aneb Pozvánka k vesmírnému tanci I.

Neil Freer je autor, básník a člen skupiny poradců exopolitického institutu. V minulosti učil filosofii a psychologii (což je jeho hlavní vzdělání) na New School for Social Research a také historii náboženství. V roce 1987 vydal knihu Breaking the Godspell, která zkoumá archeologické, astronomické a genetické důkazy o tom, že člověk je uměle vytvořená bytost, což může potenciálně vyřešit odvěký spor o vzniku naší rasy.

Neil se objevuje často v televizních a rozhlasových pořadech a přednáší na veřejných konferencích i privátních akcích. V tomto krátkém seriálu vám přinášíme několik ukázek z jeho knihy Sapiens Rising, která se zabývá otázkami exopolitiky a našeho začlenění do kosmické rodiny. Řeší problematiku naší případné budoucí interakce s jinými bytostmi a jejího dopadu na politickou, náboženskou a ekonomickou situaci na Zemi a další vývoj v tomto směru. Velký důraz je také kladen na etické a morální aspekty vývoje umělé inteligence a jejího praktického použití. Při překladu jednotlivých příspěvků stále přemýšlím jak přeložit správně samotný název knihy Sapiens Rising, ale stále mě nenapadá nic smysluplného, protože doslovný překlad mi přijde tak nějak hloupý (Povstání člověka, Lidský vzestup atd.). Nechám proto název zatím v originálu. Myslím, že to nebude vám čtenářům nijak vadit, jelikož mnoho lidí v dnešní době již nemá problém s angličtinou. Přeji příjemné počtení a hlavně popřemýšlení.


“V současné době se již nacházíme v období proměny, která bude charakterizovat 21. století jako Století transformace našeho druhu. Obdrželi jsme pozvánku do vesmírné komunity a máme klíč k integraci a přehodnocení naší minulosti a současnosti jako nové bytosti, abychom splnili podmínky k akceptování. Pojďme napravit naší planetární identitu a důstojnost, náš napůl mimozemský původ a pojďme se připravit na přijetí do nebe, do kosmického společenství, jakožto konečný Sapiens Sapiens, daleko moudřejší. Čekají nás nástrahy a nebezpečí, ale pojďme jim čelit společně. Mluvím za všechny, za mladou, ale chytrou rasu, pojďme tak učinit všichni pro naše děti.”
Neil Freer


Výzva člověku, aneb Pozvánka k vesmírnému tanci

Je to již bráno jako daný fakt, že jsme navštěvováni, monitorováni, kontaktováni, postupně informováni, učeni skoro rozpačitými mimozemskými bytostmi, které nám trpělivě ukazovaly své kosmické lodě, osoby a plány po dlouhou dobu. Musíme obejít vládní utajování, zdokonalit naše znalosti v exopolitice (interakce mezi člověkem a mimozemskými entitami), naučit se exosociologii naší rasy a jejich a připravit se na mezihvězdné občanství.

Existují v našem slunečním systému bytosti z jiných částí vesmíru? Ano. Jsou tyto bytosti přítomny v bezprostřední blízkosti naší planety? Ano. Jsou tyto bytosti někdy přítomny v naší atmosféře a někdy na povrchu naší planety? Ano. Kontaktují mimozemské bytosti vlády a samostatné jedince na Zemi a ve vesmíru? Ano. Tato fakta již nepotřebují další dokazování: dostatek fotografií, filmů, amatérských záznamů mimozemských lodí nejrůznějšího druhu na naší obloze skoro každý den, které jsou také zachyceny na radarech, vojenská a civilní pozorování nemohou být zpochybněna. Blízká setkání třetího druhu v řádech tisíců, ne-li milionů na celém světě s mimozemšťany různých ras a informace vycházející z těchto kontaktů spolu s osobními výpověďmi vojenských a civilních osob, které v čase svých profesionálních kariér byly v přímém, nebo nepřímém kontaktu s entitami, jsou ohromující. Cílem tohoto díla není opakování důkazů a výpovědí o mimozemské přítomnosti: postupuje dále a vychází z těchto údajů. Uvědomujeme si jen velice bolestně naše obecné planetární status-quo, nicméně někteří již tento bod pečlivě překročili, včetně jeho primitivních, matoucích a násilných elementů, které ho určují. Nicméně daleko méně si uvědomujeme náš potencionální exosociální status. Co to znamená být exosociální, exosociální bytosti?

Exosociologie 1A

Exosociologický znamená uvědomovat si dění a události mimo naši planetu, znát naši historii, identitu našeho druhu a místo ve vesmíru. Znát a být smířen s faktem o existenci mimozemských ras, učit se vlastní originální exosociologii a také tu jejich, stát se členem mezihvězdné komunity, znát základní fyzikální a sociální pravidla vesmíru. Exopolitikou se rozumí pragmatická podskupina exosociologie. Preferuji termín exosociální, protože má širší záběr a zahrnuje politický element, jelikož politika má obecně negativní tón v řadách veřejnosti. Exopolitika (termín, se kterým přišel Alfred L. Webre, PhD): je definována jako mimo-zemská, lidsko-mimozemská politika v celé šíři sociálně biologického spektra a sociálně fyzikálního spektra také, protože musíme zahrnout lidsko-androidní a mimozemsko-androidní politiku. Interakce s mimozemskými entitami už vyžaduje dimensionální rozšíření konceptu naší existence, vztahy mezi rasami: exodiplomacie nevypadá jako nuda. V současnosti jsme jen na počátku naší cesty do mezihvězdné exopolitiky, jako mladý člověk, který přichází do světa dospělosti. Tato praktická odlišnost exopolitiky jako podskupiny exosociologie má za cíl rozšíření našeho přehledu a umožňuje nám usměrnit naši perspektivu a uvědomění že, přestože chování a postoj vlády, nebo instituce, nebo jedince bylo a je frustrující a únavné, není důvod proč musíme čekat, nebo váhat v zapojení do lidsko-mimozemských exosociálních a exosociobiologických interakcí a komunikací.

Jedinec nemá důvod čekat na ty, kteří jednoduše nemají koncept, nebo snahu řešit mimozemskou situaci, a jejichž osobní náboženská víra je blokuje, nebo na ty, kteří se bojí o svůj ekonomický profit a ty, jejichž moc a kontrola je ohrožena, nebo jejichž agenda je opačná. Uvědomění našeho vlastního naivního a relativně primitivního statusu v tomto ohledu některé zanechá v šoku a jiné v záchvatu smíchu, ale cesta se zúžila jen na dvě možnosti. Můžeme pokračovat v pozemském směru, v zapírání velkých částí jasné a blízké fyzické reality, v nekonečném konfliktu o prehistorické teologicko-politické doktríny, nebo se můžeme stát exosociální, meziplanetární, jakožto rasa. Víme, že první varianta nás může doslova zničit, což ubližuje samotnému srdci naší civilizace. Jsme kontaktováni jinými vesmírnými entitami a musíme se naučit rozumět rozšířenému mimoplanetárnímu a exosociálnímu kontextu a exopolitickým pravidlům jakožto jedna rasa, abychom se mohli inteligentně a bezpečně zapojit. Tato expanze je již opožděna. Musíme se stát našimi vlastními exosociology a exodiplomaty, každý za sebe, individuálně, a stejně tak kolektivně. Musíme studovat široce a nezávisle, abychom se stali kompetentní v přípravě k přímému kontaktu mezi mimozemskými rasami.

Smutná ironie našeho času je, že čekáme a vzhlížíme k našim vládám a očekáváme Odhalení a potvrzení, které bylo důvodem k utajení skutečností na prvním místě. Tento fakt, přestože určitě nepříjemný, by neměl být brán tak negativně, ale spíš jako indikátor současného naivního exosociálního statutu naší rasy. Neexistuje jen hlavní podvod a utajení, ale dvě agendy v potlačování a dezinformování: moc a kontrola, které jsou řízeny dvěma oddělenými, ale zároveň propojenými celky. Jedním politickým a druhým náboženským. Tyto ekono-politicko-vojensko náboženské agendy dezinformace, podvodu a nadvlády jsou nejen propojené, ale přirozeně se vzájemně posilují.

Velice bolestně si někdy uvědomujeme utajování, potlačování a úmyslné dezinformace ze strany našich vlád. Skutečnost, že některé z jiných států jako Belgie, Španělsko, Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a Írán oficiálně potvrdili mimozemskou přítomnost, nemluví příliš jasně ve srovnání s obecným vývojem, kterým jsme na planetě prošli za více než půl století od Roswellu. Stejně frustrující a ještě více nepříjemné, i když jakožto nadpřirozené je lepší než kriminální, je očividné náboženské blokování inteligentního pochopení mimozemského fenoménu, protože může být démonický a satanistický, plný strachu. Skupinová závislost na autoritě ve spojení s orientací na náboženské texty silně omezuje náš exosociální postup. Můžeme zkoušet zdolávat vesmír a mezihvězdnou komunitu váhavě, zaraženě a odmítavě, ale budeme tak velice postiženi naším ignorantstvím a strachem a nebudeme akceptováni dokud se nebudeme chovat dostatečně jako vyzrálé bytosti. Politika interakce mezi populací a její vládou, i když ve vztahu k mimozemskému tématu, není vlastně z velké části ani exopolitika. Na celém světě v souvislosti s tématy odtajnění, neodtajnění, vojenské interpretace a reakce, určení pravidel, utajení, úmyslné degradace a falešného vedení lidí, vládní zodpovědnosti vůči občanům v tomto směru, nebo obecné debaty, akce a reakce na téma UFO, exopolitika vlastně neexistuje. Jsou to otázky pozemské, velmi špinavé a zatuchlé, lidsko-lidské politiky.

Postupně narůstající aktivity a projekty řízené různými skupinami a jednotlivci ve snaze o Odhalení v souvislosti s mimozemským tématem a shromáždění a publikování kontaktů a pozorování s cílem vzdělávat veřejnost, jsou samozřejmě hodnotné skutečnosti. Tato práce je bere na vědomí jako podstatné hlavní příspěvky k odvíjejícímu se procesu uvědomění naší rasy a používá je jakožto základ, na kterém je možné stavět. Nicméně naše pozornost zde se soustřeďuje na obecný pohled na tento proces samotný.

Neil Freer

Zdroj: kniha "Sapiens Rising"

Preklad: Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Galaktická diplomacia
http://www.cez-okno.net/rubrika/galakticka-diplomacia


júl 02, 2013 00:28 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Kaczeka Osh
    Kaczeka Oshjúl 03, 2013 16:56 popoludní

    Komentár: 

    Přesný a výstižný název "hmotný" je "VZESTUP ČLOVĚKA" jenže on tím "SAPIENS" odhání několik much jednou ranou ;] neb slůvko "sapiens" je z latiny a to znamená "moudrý"... "rozumný" jako stav nikoli pouze "druh bytosti" res. "stvoření"...takže spíše POVSTÁNÍ ROZUMU...pan Freer tam "zakamufloval" několikaúrovňový vzkaz (dle mého poznání)... a velmi "sapiens"...tedy "sapienter"-"moudře" zároveň však i "trefně"tedy"přesně...pak tedy... SAPIENTER DEFINITE ;)

 

 

Top