Obrázok používateľa CEZ OKNO
SCOTA – Matka Škótska a faraónova dcéra

Počas 40. rokov 13. storočia sa škótsky kronikár Walter Bower snažil sledovať históriu škótskeho ľudu od najskorších čias. Výsledkom tejto snahy bolo vytvorenie prehľadu škótskej histórie, Scotichronicon. Snáď jedným z najudivujúcejších tvrdení, ktoré Bower vo svojom Scotichronicone učinil je, že škótsky ľud boli vlastne potomkovia starovekých Egypťanov, a dokázal sledovať ich rodokmeň až k dcére egyptského faraóna, ku Scote.

Príbeh Scoty začína gréckym kráľom menom Gaythelos. V jednej verzii príbehu, ktorý zahŕňa Írsko, je Gaythelos známy ako Gaodhal Glas (hovorí sa, že slovo ‘Gael’ je odvodené od jeho mena), a pôvodom bol z oblasti Skýtie. Tiež sa hovorí, že Gaodhal Glas žil v dobe Mojžiša, a o tom posledne menovanom sa hovorí, že vyliečil toho prvého, keď ho uhryzol had.

Gaodhal Glasovi tiež Mojžiš sľúbil, že západný ostrov neobývajú žiadne plazy ani iné jedovaté tvory. Tento ostrov jedného dňa osídli. Jedného z vnukov Gaodhala Glasa, Niula, pozval faraón do Egypta ako učiteľa, a napokon sa oženil s jednou z jeho dcér, Scotou (Hovorí sa, že obidva názvy: „Scotland“ – „Škótsko“ a rímsky názov pre Írsko – „Scotia“, sú odvodené od jej mena). Ľud Niula a Scoty neskôr vyhnal z Egypta neskorší faraón, a putoval okolo Stredozemného mora, pokým neprišiel do Španielska.

Počas vlády Mileda/Milesiusa (ktorého manželka bola mimochodom tiež dcérou faraóna a volala sa Scota), sa tento ľud dopočul o Írsku a veril, že je to ostrov, ktorý predpovedal Mojžiš. Hoci Miled zomrel v Španielsku, jeho manželka a deti napokon došli do Írska a usadili sa tam.


Milesius a Scota. Zdroj: ›› J. Fitzpatrick

Prepletenie írskeho a škótskeho pôvodu

Tento legendárny pôvod írskeho ľudu zdieľajú aj Škóti. Avšak, pre Škótov ten príbeh nekončí v Írsku. Z Írska potomkovia Niula a Scoty cestovali na západné pobrežie Škótska, bojovali s Piktami, porazili ich a stali sa Škótmi. Túto verziu škótskeho rodokmeňa je možné nájsť aj v Deklarácii Arbroath, dôležitom dokumente, ktorí napísali v roku 1320 baróni a šľachtici Škótska, požadujúc zásah pápeža v ich mene počas Vojen za nezávislosť. V druhom odseku dokumentu sa píše:

Najsvätejší Svätý Otec, vieme, a z kroník a kníh pradávnych zisťujeme, že medzi ostatnými slávnymi národmi bol náš vlastný národ, Škóti, poctený rozsiahlym renomé. Cestoval z Veľkej Skýtie cestou okolo Tyrrhenského mora a Herkulových stĺpov, a prebýval dlhé obdobie v Španielsku medzi najdivokejšími národmi, ale nikde si ho nemohol podrobiť žiaden národ, akokoľvek barbarský.


Tyninghamská kópia deklarácie Arbroath. Zdroj: ›› Wikimedia

Scota pod iným menom

Avšak nie každý súhlasí s tým, že Škóti sú pôvodom zo Skýtie. Napríklad jeden autor špekuloval nad tým, že Gaythelos /Gaodhal Glas nebol ani gréckym kráľom, ani Skýtom, ale samotným egyptským faraónom. V diele Scota, Egyptská kráľovná Škótov, Ralph Ellis sleduje príbeh Scoty a Gaythelosa po zdroj z 3. storočia pred Kristom, Manethovo dielo Aegyptiaca.

Použitím tohto starovekého zdroja vznikli diskusie, že Scota bola v skutočnosti Anchesenamun, vdova Tutanchamona. O Gaythelosovi, na druhej strane, sa diskutovalo, že je Ay, následník, podľa Ellis, tiež otec Tutanchamona. Kvôli náboženskému konfliktu bola Ayova vláda prerušená, a faraón a jeho dvor boli čoskoro násilím odvedení do vyhnanstva. Podľa írskych legiend putovali Ay a Anchesenamun predtým, než sa usadili v Španielsku. O niekoľko generácií neskôr došlo k migrácii do Írska a odtiaľ do Škótska.


Socha Tutanchamona a Anchesenamun. Zdroj: ›› Wikimedia

Úvodný obrázok: Vyobrazenie cesty Scotie z Egypta z 15. storočia. Zdroj: ›› Wikimedia

Referencie:

Abernethy, S., 2013. Scota: Mother of the Scottish People. [Online]:
http://etc.ancient.eu/2013/11/21/scota-mother-of-the-scottish-people/
Ellis, R., 2006. Scota, Egyptian Queen of the Scots. Cheshire: Edfu Books.
MacManus, S., 2005. The Story of the Irish Race. New York: Cosimo.
The National Records of Scotland , 2012. Feature: the Declaration of Arbroath, 6 April 1320. [Online]:
http://www.nas.gov.uk/about/090401.asp
The Scotsman, 2006. The pharaoh's daughter who was the mother of all Scots. [Online]:
http://www.scotsman.com/news/the-pharaoh-s-daughter-who-was-the-mother-o...

Dhwty

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/scota-mother-scotlan...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: THOTHOVA BÚRKA – Nový dôkaz, že v Írsku boli starovekí Egypťania?
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-thothova-burka-novy-dokaz-ze-v-ir...

Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom!
http://www.kemet.sk/serial-prepisanie-australskej-historie-spojenie-s-eg...


Autori: 
Sekcie: 
marec 13, 2016 17:29 popoludní

 

 

Top