Obrázok používateľa CEZ OKNO
SEDEM DIVOV INTERNETOVÉHO SVETA 2014

Ku komu poputuje ZLATÁ MYŠ tento rok?

JUBILEJNÝ PIATY A ZÁVEREČNÝ ROČNÍK, ĎAKUJEME ZA PRIAZEŇ!
EVENT PODUJATIA ►http://www.cez-okno.net/event/cajomil-roka-2014-letny-slnovrat-v-hrinove...


Do 20. 3. nám zasielajte na adresu aliancia@cez-okno.net svoje tipy na "PREKLAD ROKA", "ČLÁNOK ROKA", "RUBRIKA ROKA". Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 21. 3. do 1. 6. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, o to lepšie:)

Z uplynulých ročníkov:

Kto získal Zlatú myš?
http://cez-okno.net/kto-ziskal-zlatu-mys

„Sedem divov internetového sveta 2010“: 20 ROKOV OD SPUSTENIA INTERNETU!
http://cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/zlata-mys-2010-20-rokov-od-spu...

„ZLATÁ MYŠ 2009“: SEDEM DIVOV INTERNETOVÉHO SVETA!
http://cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/zlata-mys-2009-sedem-divov-int...
Pravidlá súťaže


´Sedem divov internetového sveta´ je podujatie usporadúvané na pôde internetového denníka WWW.CEZ-OKNO.NET, ktorý je jeho vyhlasovateľom i hlavným usporiadateľom

Súťaží sa v troch kategóriách: "PREKLAD ROKA", "ČLÁNOK ROKA" a "RUBRIKA ROKA"

Podmienkou zaradenia do súťaže je uverejnenie na portáli WWW.CEZ-OKNO.NET

Hlavným ocenením je putovná soška "Zlatá myš", ktorou bude ocenený najlepší prekladateľský čin na slovenskej alternatívnej scéne

Súťaž začína 21. 3. 2014 a končí 1. 6. 2014 o polnoci

Zúčastniť sa môže KAŽDÝ návštevník portálu CEZ-OKNO.net

Do 20. 3. nám zasielajte na adresu aliancia@cez-okno.net svoje tipy. Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 21. 3. do 1. 6. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)

Súťažiaci odoslaním hlasu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže, nebudú poskytnuté tretej strane

O držiteľovi ceny ZLATÁ MYŠ rozhodne usporiadateľ na základe referencií a po porade s partnermi súťaže

Výsledky budú známe najneskôr 16. 6. 2014, zverejnené budú najneskôr 30. 6. 2014

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.


Mediálni partneri:

Ak chcete súťaž mediálne podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Putovná cena za ALTERNATÍVNY PREKLAD ROKA

ZLATÁ MYŠ je teraz u Pavla ;)


Autor kresby: © Ľubomír Kotrha - Všetky práva vyhradené

Prevzaté so súhlasom autora z www.kotrha.webnode.sk

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

HĽADÁ SA ČAJOMIL ROKA 2014!
http://www.cez-okno.net/clanok/hlada-sa-cajomil-roka-2014


Autori: 
Sekcie: 
február 12, 2014 13:30 popoludní

 

 

Top