Obrázok používateľa CEZ OKNO
Architekti vesmíru IX. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LII.)

Stvoření člověka potvrzuje i moderní věda. Vědci, kteří zkoumali druhý lidský chromosom, zjistili, že na něm mnoho DNA změn vzniklo v relativně krátkém časovém úseku. Od té doby se změny na tomto chromosomu objevovaly jen zřídka, navíc jsou co do rozsahu jen nepatrné. Pro teorii vývoje lidstva respektující nové poznatky se vžívá termín „teorie přerušované rovnováhy“ a znamená, že změny se fakticky udály jako série skoků oddělených dlouhými periodami statického klidu. Za nový pohled na naši minulost vděčíme Evanu Eichlerovi, docentu genomiky na University of Washington v Seattlu, který si posvítil na duplikované DNA sekvence na druhém lidském chromosomu, a který porovnal tyto sekvence s odpovídajícími úseky v genomu opic starého světa.

Genetické výzkumy

Předpokládalo se, že sledované duplikace budou v souladu s dosud uznávanou evoluční teorií vzniku druhů, a že tyto změny budou v průběhu posledních několika milionů let postupně narůstat. Místo toho Eichler se svými spolupracovníky zjistili, že velké zdvojování některých úseků v našem genomu se odehrálo v relativně krátké době, poté jako když utne. Až do dnešní doby trvá jakési stádium klidu, v němž dochází u našich genomů jen k nepatrnému přeskupování genetického materiálu. Eichler dalšími pokusy zjistil, že k rozsáhlým duplikacím došlo v genomech lidí, šimpanzů, goril a orangutanů, ale že tyto překotné změny zcela minuly opice "starého světa“, jimiž jsou například kočkodani a makakové.


Celý článok nájdete na tejto adrese


Toto jsou nové, doplněné texty připravované publikace o nekonvenčním pohledu na vznik života na Zemi nejen v rozměru materiálním, ale i duchovním.

A. Radechovský, Daniel Škarda

Zdroj: architektivesmiru.wgz.cz

Celý seriál "Architekti Vesmíru" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


august 24, 2010 14:13 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top