Obrázok používateľa CEZ OKNO
Architekti vesmíru XXXVI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXIV.)

V knize Ericha von Dänikena "Den, kdy přišli bohové" je řada údajů, potvrzujících informace, známé ze sumerských artefaktů. Tyto údaje byly získány z architektonických památek, artefaktů písemné nebo grafické podoby i z ústního podání mayských legend. Hned v úvodu knihy je potvrzován název této stránky, t.j. existence Architektů vesmíru. V mayských legendách se traduje, že „bohové“ byli schopni ovlivňovat běh planet. Neúspěch této činnosti měl často katastrofické následky a viník za ně musel zaplatit životem. Tato legenda byla vyjádřena v brutální míčové hře Mayů a později Aztéků, po které bylo poražené mužstvo obětováno.

Mayové potvrzují Sumery

Pojem mayský kalendář je všeobecně známý. Ne už tak známá je skutečnost, že se jedná o dva kalendáře s různě dlouhými cykly. Jeden cyklus je pozemský, vycházející z oběhových parametrů planety Země, zatímco druhý cyklus je takzvaně „boží“. Podle výpočtů by odpovídal planetě, která by se pohybovala mezi Marsem a Jupiterem, kde je nyní pásmo planetek a která oblétla Slunce za 1898 dní. Mayské kalendáře kromě obvyklých cyklů v desítkách nebo stovkách let vyjadřují i cykly tisícileté i několikatisícileté, které ovšem pro lidskou rasu nemají žádný význam. V Palenque objevili a rozluštili mimo jiných i cykly s 370 000 a dokonce s 1 247 653 roky!

Mají ovšem význam pro živé tvory, kteří se dožívají podstatně delšího věku. Působení těchto tvorů je zachyceno právě v sumerských artefaktech. Jedním z nejpůsobivějších je Seznam králů. Ti, co zde vládli před potopou a byli nazýváni „bohy“, vládli v rozmezí několika desítek tisíc let. Pro taková časová rozmezí by potom takovýto kalendář už význam měl. V kapitole Hinduismus jsou popisovány časové jednotky nepředstavitelné délky z opačné části světa, také údajně převzaté od „bohů“. Vypadá to, že učitelé byli po celém světě. Nebo že by lidé celého světa chodili do jedné školy? A co tajemná zmizelá planeta? Sumerové ji znali pod jménem Tiámat. Tato planeta byla rozpůlena a přesunuta na jinou oběžnou dráhu blíže ke Slunci. A nyní si zaspekulujme. Nezahynuli dinosauři, obyvatelé Tiámat, právě při tomto kataklysmatu? Nebyly i obrovské přesličky a plavuně rostlinstvem na planetě, kde bylo všechno obrovské? Vždyť i sumerští „bohové“ byli mnohem většího vzrůstu než „černohlavci“, tj. obyvatelé Sumeru. A co tajemné zkameněliny koster dinosaurů? Není to rovněž důsledek nepředstavitelných sil, působících při srážce planety s jiným kosmickým tělesem?


Celý článok nájdete na tejto adrese


Toto jsou nové, doplněné texty připravované publikace o nekonvenčním pohledu na vznik života na Zemi nejen v rozměru materiálním, ale i duchovním.

A. Radechovský, Daniel Škarda

Zdroj: architektivesmiru.wgz.cz

Celý seriál "Architekti Vesmíru" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


marec 06, 2011 19:52 popoludní

 

 

Top