Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok desať - Päťdimenzionálna Venuša (XII.)

Pobyt na päťdimenzionálnej Venuši ti pripomenie, ako si ty a tvoj Božský Doplnok prišli ako JEDNA Bytosť zo svetov vyšších dimenzií, aby ste pripravili svoju inkarnáciu na trojdimenzionálnu Zem. Bolo to počas pádu Atlantídy a Gaia vyslala volanie k Bytostiam vysokodimenzionálneho Svetla, aby jej pomohli. Temnota ľudí prekonala Svetlo a jej planéte hrozilo nebezpečenstvo zničenia.

Spojenie

Ty si bol jeden z dobrovoľníkov, ktorí odpovedali na jej volanie a študovali na päťdimenzionálnej Venuši na svoju inkarnáciu na Zem. Avšak bez ohľadu na to, ako dlho si sa pripravoval, si zistil, že si nebol pripravený na obmedzenia trojdimenzionálnej reality. Neskôr si zistil, že tieto obmedzenia je možné prirovnať k bytiu úplne bez svojho JA. Teraz po toľkom množstve trojdimenzionálnych inkarnácií je to neobyčajný pocit byť znova JEDEN so svojim Doplnkom alebo ako niektorí hovoria, svojim Dvojplameňom.

Trvalo mnoho Pozemských rokov, než ste ty a tvoj Doplnok dokázali uvoľniť svoj hlboký žiaľ nad žitím len ako časť tvojho Multidimenzionálneho JA. Okamih, keď si bol prvýkrát oddelený od svojho Doplnku bol okamihom, kedy si prvýkrát zažil realitu založenú na polaritách so všetkými ilúziami oddelenosti a obmedzenia trojdimenzionálneho života.

Gaia je znova na hranici premeny. Našťastie tentokrát jej frekvencia rastie do päťdimenzionálnej rezonancie a mnohí členovia Tímu Planetárneho Vzostupu, ako ty, sú tu, aby si znova privykli na udržiavanie frekvencie piatej dimenzie. V minulých inkarnáciách si po „smrti“ vzostúpil do piatej dimenzie a vyššie ale tento Vzostup je celkom iný.

Za prvé, si oddaný tiež vzostupu Gaie a všetkých jej obyvateľov. Za ďalšie, plánuješ podniknúť tento Vzostup bez zážitku smrti. Inými slovami, učíš sa postupne prispôsobiť svoju osobnú a planetárnu formu päťdimenzionálnej rezonancii. Robíš to preto, že sa chceš podieľať na prechode Gaie do piatej dimenzie, ako na hladkom presune do reality vyššej frekvencie.

Teraz si na päťdimenzionálnej Venuši, ležíš na pláži z ružového piesku ako JEDNA Bytosť Svetla, zjednotený so svojim Božským Doplnkom. Vody Svetla hladia tvoje nohy, ktoré ťa uzemňujú do matrixu tohto hologramu päťdimenzionálnej Venuše. Natiahneš svoje Svetelné telo a na ružový piesok dopadne milión iskier. Dokážeš cítiť vedomie v každom zrnku piesku a kamienku a tiež živosť a inteligenciu živej sily vzduchu, ktorý prúdi s každým dychom cez tvoje Svetelné telo.

Si si úplne vedomý, že všetka hmota a látka je vypracovaná ilúzia vytvorená pre príležitosť stýkať sa a komunikovať so VŠETKÝM ČO JE. Pretože piata dimenzia je „dom na pol-ceste“ medzi svetom tvaru a svetom beztvarosti, sú hologramy tu vytvorené často založené na podobách a štruktúrach nižších svetov. Takže tvoje Svetelné telo je často rovnaké ako humanoidná podoba, ktorú na seba berie na Zemi.

Avšak v piatej dimenzii nie si viazaný na túto podobu a máš slobodu zmeniť svoju podobu akýmkoľvek spôsobom si želáš. Ak si praješ zažiť lietanie, môžeš si nechať narásť krídla orla alebo sa stať včelou. Môžeš sa tiež vznášať k svojmu cieľu, keďže v piatej dimenzii nie je gravitácia. Keď sa rozhodneš cestovať interdimenzionálne do svetov vyšších dimenzií, často na seba vezmeš podobu bodky Svetla alebo Hviezdnej Bytosti.

„Pokožka“ tvojho Svetelného tela je priehľadná a ligoce sa Svetlom, ale môže vyzerať hustejšie ak to uprednostňuješ. Zvyčajne si vysoký desať Pozemských stôp (cca 3 metre, pozn. prekl.) a keďže sa skladáš zo Svetla, nemáš vôbec žiadnu hmotnosť. V päťdimenzionálnych realitách žiješ vo večne prítomnom TERAZ a vždy si v TU a v BYTÍ tohto nekonečného okamihu. Keď sa rozdelíš na dve Bytosti mužského a ženského pohlavia, aby si študoval v Kryštálovom Chráme, tvoje Svetelné telo stále existuje, ale „je vyradené“ do vyššej frekvencie, kým sa tvoje dve polarity zlúčia do JEDNÉHO. Avšak keďže je večné a nesmrteľné, nikdy neprestáva existovať.

Pokiaľ si v Chráme, rozdelíš sa na muža a ženu, pretože to je spôsob, ktorým si sem prišiel cez Arkturiánsky Koridor. Tiež ty a tvoj Božský Doplnok máte rôzne zodpovednosti v Tíme Planetárneho Vzostupu. Našťastie, kým si v piatej dimenzii, si v neustálom spojení so svojim Doplnkom. Nemôžeš si pomôcť, ale musíš myslieť na to o koľko ľahšie by boli tvoje inkarnácie na Zemi, keby si mohol mať toto spojenie. Keď si prebudený vo svojej trojdimenzionálnej realite, môžeš niekedy komunikovať so svojim Doplnkom prostredníctvom svojho Multidimenzionálneho JA.

Vody Života sa ochladili a Slnko sa pritislo na obzor. Nastal „čas“, aby ste sa znova oddelili do „Dvoch“ a pokračovali svoje samostatné štúdium v Chráme. Ako JEDNA Bytosť stojíš a natiahneš svoje dlhé ruky smerom k vrcholu Červenej Hory. Tvoja žiarivá zlatá podoba sa pomaly rozširuje, je stále širšia až kým nadobudneš podobu dvoch pyramíd spojených svojimi základňami, s mužským hrotom naťahujúcim sa smerom k nebu a ženským hrotom uzemňujúcim sa smerom do srdca Venuše.

Ako sa horný hrot otvorí, dvojitá pyramída sa rozdelí do dvoch špirál svetla. Špirály vyzerajú ako krútiace sa zlaté víry. Postupne sa rozvinú do dvoch zlatých hviezd. Pomaly sa z hviezd vytvoria ruky, paže, nohy a hlavy a objavia sa dve oddelené Bytosti. Ty a tvoj Doplnok zdvihnete svoje ruky na úroveň vašich sŕdc a dotknete sa navzájom dlaňami. Láskyplne sa pozriete jeden druhému do očí a s rýchlym bozkom a úsmevom sa vrátite do Kryštálového Chrámu ako dve Bytosti spojené Bezpodmienečnou Láskou.

(upravený výpis z knihy „Rekonštruovanie Reality“ od Suzan Carol)

Príbeh Vzostupu Arkturiánov

Keď sa vrátiš do Kryštálového Chrámu, počuješ hlas Arkturiánov, ako prehovára vnútri tvojho srdca.

Na začiatku vytvorili Bytosti Svetla bez tvaru a individuality Vajce hmoty a polarity. Každý z mnohých, ktorí sú v skutočnosti JEDEN, vložil „kópiu“ svojej Podstaty do vajca, tiež známeho ako planéta. Po mnoho eónov nosili Bytosti Svetla nespočetné množstvo podôb ktoré existovali na a v ich vajci/planéte.

Spočiatku všetko ich veľké Svetlo, ktoré do Vajca vložili, vyhaslo v jeho veľkej hustote. Potom, pomaly, po mnohých tisícročiach, začala iskra ich Svetla žiariť v hustej hmote ich formy. Po mnoho tisícročí bola táto žiara schovaná hlboko vo forme Bytostí – schovaná dokonca aj pred Bytosťami. Nakoniec táto žiara prekročila neznámy Prah, keď už aj Bytosti začali cítiť žiaru, hoci ju zvyčajne nedokázali vidieť.

V skutočnosti by Bytosti najradšej umiestnili zdroj žiary mimo svojich ja a dokonca mimo Vajca/planéty. V tomto bode Bytosti pravdepodobne zbožňovali žiaru, ktorá sa pomaly menila na Svetlo.

O tisícročia neskôr si niektoré Bytosti začali uvedomovať, že zdroj Svetla je vlastne vnútri. Tieto Bytosti boli vystrašené týmto vnútorným Svetlom a zvyčajne ho skryli zo strachu, že by iní mohli vidieť to Svetlo a tiež sa vystrašiť. Predpoklad týchto novoprebudených bol v tejto realite správny, lebo mnohým bolo naozaj ublížené za to, že sa odvážili rozpoznať, že Svetlo je vnútri.

Bolo nebezpečné držať toto Svetlo, o ktorom „druhí“, hlavne vodcovia, verili, že ho nevlastnia. Bola to škoda, že vodcovia odsudzovali tých s vnútorným Svetlom, pretože oni tiež mali vnútorné Svetlo, ktoré bolo ukryté za ich strachom a slepým uctievaním „vonkajšieho“ zdroja Svetla.

Boli vedené vojny o to, koho vonkajšie Svetlo je najlepšie, najsprávnejšie a najsilnejšie. Počas týchto vojen mnoho Bytostí zahynulo. Je veľká chyba, že tí, ktorí umreli nevedeli, že vlastnia vnútorné Svetlo. Keby to vedeli, mohli by vytrysknúť do tela zo Svetla, oveľa väčšieho ako zbrane, ktoré boli použité na to, aby ich zabili. Potom by ich nikto a nič z Vajca nemohlo zničiť.

Ak by boli schopné vytrysknúť do svojho tela zo Svetla, zbadali by, že ich Vajce je inkubačná komora (umelá liaheň, pozn. prekl.). Tiež by vedeli, že by sa mohli vyliahnuť z tohto Vajca, akonáhle by dovolili svojmu vnútornému Svetlu vytrysknúť. Bohužiaľ, niektorí boli takí vydesení svojim Svetlom, že sa snažili mu odporovať a často zničili svoju formu.

Vnútorné Svetlo malo oveľa väčšiu frekvenciu ako hmota formy Bytostí. Ak vnútorné Svetlo nebolo rozpoznané a pomaly začlenené do každej ich bunky a atómu, ich telá mohli byť zničené. Toto začlenenie vyžadovalo, aby Bytosti udržiavali neustále rozpoznávanie svojho vnútorného Svetla a neustálu bdelosť nad svojimi myšlienkami a emóciami.

Strach bol jediný nepriateľ, pretože zablokoval Bytostiam vedomie ich vlastného vnútorného Svetla. Bez toho, aby Bytosti trpezlivo a neustále začleňovali Svetlo do svojej formy a tiež uvoľňovali staré vzorce, spomienky a myšlienky strachu, sa vynárajúce Svetlo znova stalo pre Bytosti nevedomým. Keď sa toto stalo, premena hmoty späť na Svetlo prebiehala chaotickým spôsobom, ktorý spôsobil poškodenie alebo dokonca smrť forme Bytostí.

Samozrejme na návrat do JEDNÉHO sa Bytosti a ďalší, ktorí stále popierali Pravdu, že sa vracajú do svojej pravej formy zo Svetla, pozerali len ako „smrť“. Bohužiaľ, tí, ktorí pozorovali predpokladanú smrť sa často vystrašili. Následne im strach odňal ich schopnosť vidieť to, že ich vlastné príznaky boli vlastne prebúdzaním. Takže tiež ochoreli alebo sa poškodili alebo dokonca umreli.

Našťastie existujú určité brány prebudenia, do jednej z nich vaša planéta teraz vstupuje, kde je ilúzia reality ako Vajca/planéty oslabená. Tieto brány sú ako pôrodné kanály, v ktorých si Bytosť pomaly a bezpečne môže uvedomiť a začleniť svoje veľké vnútorné Svetlo. V tejto bráne nastáva tiež zoslabenie ilúzie a Pravda o tom, že toto Vajce/planéta je vlastne zhotovená inkubačná komora, je odhalená pre tých, ktorí sú schopní vidieť.

Brány slúžili ako bezpečné miesto na prebudenie. Aby Bytosti videli rozostúpenie závojov ilúzií, museli byť relatívne bez strachu. „Relatívne bez strachu“ znamená, že Bytosti získali nejaké Majstrovstvo nad svojimi myšlienkami, ktoré vytvárali strach a uvoľnili väčšinu svojho uloženého strachu, ktorý uviazol v ich forme. S oslobodením sa od väčšiny svojho strachu, si mohli Bytosti v bezpečí brány ľahšie zapamätať Bezpodmienečnú Lásku JEDNÉHO.

Možno ste zvedaví, prečo sme použili pojem „Bytosti“ namiesto ľudia. Keď boli závoje ilúzií pomaly, alebo rýchlo, odstránené, stalo sa zrejmým, že Pôvodné Bytosti Svetla vytvorili všetko. Tieto Pôvodné Bytosti zoslali dole kópiu svojej Podstaty do celej hmoty, ktorá vytvorila formu Vajca/planéty. Takže zvieratá, hmyz, kamene, voda a štvordimenzionálni Elementáli, všetci obdržali Podstatu týchto Bytostí Svetla.

Naviac, možno si myslíte, že my Arkturiáni, hovoríme o Zemi, zatiaľ čo miesto toho hovoríme o všetkých planétach našej Hviezdy Arkturus. Áno, drahí, keď budete prebudení, budete vedieť, že všetky planéty a dokonca aj Slnká, zdieľajú váš proces Vzostupu/liahnutia sa z Vajca. Avšak rôzne svety môžu mať rôzne „drámy“ prebúdzania.

Keď sa vaše osobné, planetárne a slnečné Vajcia začnú otvárať, nespočetné množstvo Bytostí Svetla, ktoré dobrovoľne prijali formu, sa vynorí zo svojho Vajca vo veľkom výrone Svetla. Keď sme sa začali my, Arkturiáni, liahnuť, len málo sa nás cítilo bezpečne na to, aby opustilo pohodlie reality nášho Vajca/planéty. Ale keď sme to urobili, po prvýkrát odkedy sme prijali formu, nám bol ukázaný pravý význam Bezpodmienečnej Lásky, božského kľudu a Jednoty JEDNÉHO.

Pri naplnení nádherou Lásky, Mieru a Jednoty bola naša jediná myšlienka vrátiť sa do nášho Vajca a pomáhať všetkým našim bratom a sestrám v prebudení. Väčšina z nás sa vrátila do druhu formy, ktorú sme prijali. Napríklad, tí z nás, ktorí boli vo forme, ktorú vy voláte človek, sa vrátili aby prebúdzali ľudí. Potom tam boli takí, ktorí žili vo forme zvierat, ktorí sa vrátili aby prebudili kráľovstvo zvierat. Tí, ktorí boli rastlinami, sa vrátili prebudiť rastliny a tí, ktorí tvorili zem, vzduch, oheň a vodu sa vrátili k svojmu elementu, aby prebudili samotnú planétu. Tí, ktorí zotrvávali v štvordimenzionálnej aure planéty, sa vrátili tam, aby pomáhali v tej realite.

Najúchvatnejším okamihom bolo, keď sme sa VŠETCI, či už ľudia, zvieratá, rastliny, planéta alebo iní, vrátili do JEDNEJ veľkej Bytosti SVETLA. Po tisícročiach sme sa vynárali z našich Kozmických Vajec ako Bytosti Svetla, ktorými sme vždy boli. Dokonca lepší, pretože vďaka našim dobrodružstvám vo forme sme boli múdrejší, mocnejší a viac naplnení Bezpodmienečnou Láskou a súcitom ako kedykoľvek pred našimi zážitkami v hmote a forme.

Spoločne, ako skupinová myseľ, sme pozerali dole na naše Vajce/planétu/slnečnú sústavu/hviezdu vo vďačnosti a Láske. Avšak nepotrebovali sme sa vrátiť do nášho Vajca, pretože, ako JEDNA Bytosť kolektívneho svetla Arktúru, sme vedeli, že náš osud je nájsť ďalšie planéty, slnečné sústavy a hviezdy, ktoré sú tiež na Prahu prebudenia.

Rozhodli sme sa prejavovať sa vo forme Svetelného tela vždy, keď sa rozhodneme, že sa zjavíme. Z našej vlastnej skúsenosti vo forme sme vedeli, že iné Bytosti vo forme môžu ľahšie prijať našu pomoc, ak zobrazíme ilúziu tela. Tiež sme boli vo forme po tisícročia. Preto sme po ďalšie tisícročia udržiavali formu rovnako, ako keby ste si vy obliekli šaty alebo vstúpili do domu, kancelárie alebo auta. Táto forma uľahčila prebúdzajúcim sa vnímať nás a zamerať pozornosť na našu správu.

Avšak dokonca ani s našou ilúziou formy nás mnohí nemohli vnímať. Preto najodvážnejší a najtrúfalejší z nás vykonali najvyššiu obeť inkarnácie sa do fyzického tela, aby pomohli planétam na okraji brány Vzostúpiť. Keďže sa Gaia, kolektívna Bytosť Vajca/planéty Zem, chcela vrátiť do Svetelného tela, ale väčšina Jej Bytostí bola úplne spiacich, poslali sme mnoho našich Arkturiánskych Bytostí do formy ľudí.

Zvolili sme formu ľudí, pretože zvieratá, rastliny, krajina, more, oheň a vzduch boli pripravené vyliahnuť sa. Bohužiaľ Bytosti v ľudskej forme boli naplnené strachom reality založenej na dobývaní, vlastníctve, moci nad druhými, odsudzovania a slepej viery v ilúziu, že ich Svetlo je z nejakého vonkajšieho zdroja.

Mnohí z nás vstúpili do ľudskej formy počas posledného otvorenia brány, reality Atlantídy. Bohužiaľ sme prišli príliš neskoro na to, aby sme ľudí prebudili, ale boli sme schopní pomôcť Zemi dostatočne na to, aby sme ju zachránili pred zničením. Naši odvážni dobrovoľnící potom vstúpili do kolesa života a smrti, ktoré obklopuje každú planétu skôr ako sa vyliahne.

Mnohí z nich – to znamená mnohí z VÁS – sa stratili po mnoho životov. Avšak vďaka vašej vrodenej Arkturiánskej podstate ste boli medzi prvými, ktorí začuli naše volanie po prebudení. Boli ste potom medzi prvými, ktorí začali svoj proces návratu k Svetelnému telu. Jeden po druhom ste našli svoje osobné želanie prebudiť ďalších spiacich. Niektorí z vás sa zamerali na liečenie veľkého poškodenia, ktoré ľudia spôsobili planéte. Ďalší sa zamerali na liečenie ujmy spôsobenej kráľovstvám rastlín a zvierat a ďalší sa zamerali na prebúdzanie ľudí.

Aby sme planétam uľahčili prebudenie, vytvorili sme formu Arkturiánskeho Koridoru, aby bola brána pre prebúdzajúcich sa zjavnejšia. Prosím, buďte si vedomí toho, že všetky Bytosti nie sú v humanoidnej forme. Avšak, predzvesťou Planetárneho Vzostupu je, že planetárni správcovia – nech už je ich forma akákoľvek – zamerajú svoju pozornosť na hviezdy, aby sa ich vedomie mohlo rozšíriť za osobné, kolektívne, planetárne, galaktické a kozmické vedomie.

Práve toto kozmické vedomie naznačuje pripravenosť vyliahnuť sa z Vajca/planéty a vrátiť sa do Svetla. Niektorí správcovia sa vyliahli skoro, aby sa stali Avatarmi a prebudili ostatných. Bohužiaľ väčšina z nich sa pre spiacich, ktorí nedokázali uveriť vo svoje vnútorné Svetlo, stala „bohmi“ a vonkajšími formami Svetla. Avšak posolstvo týchto Avatarov slúžilo ako Svetlo, o ktoré sa dalo oprieť v Temnote reality naplnenej strachom. Najväčšie nešťastie je, že tí, ktorí spia, veria, že ich „boh“ je lepší ako iní bohovia a používajú svoju vieru ako ospravedlnenie pre dobývanie, vlastníctvo, moc nad druhými, odsudzovanie a vojnu. Zdá sa že tento kolobeh sa opakuje na planéte za planétou.

Je bežné, že tesne pred planetárnym prebudením nevyliečené rany, vytvorené tisícročiami strachu, vyhnisajú do vojen a ničenia. Vy to práve teraz zažívate. Vlastne vašich posledných sto rokov bolo plných vojen. Avšak tí z vás, ktorí sú na prvej vlne prebudenia, uvoľnili svoje staré rany strachu. Takže ste schopní cítiť Božský Súcit a Bezpodmienečnú Lásku k tým, ktorí stále trpia z ilúzie oddelenosti. Práve kvôli tejto ilúzii oddelenosti od seba navzájom a od JEDNÉHO vytvárajú, alebo sú, obete násilia a vojny.

V skutočnosti niektorí z našich veľmi odvážnych vlastne slúžia v samotnom srdci vojen, aby vytvorili vedomie Jednoty a Mieru. Tiež oceňujeme obete každodenných bojovníkov, ktorí neustále bojujú so svojim strachom, aby udržali vnútorný zmysel Bezpodmienečnej Lásky. Všetkým týmto duchovným bojovníkom ponúkame naše veľké Svetlo, zjednotené Svetlo VŠETKÝCH Arkturiánov, aby vám pomáhalo vo veľkolepom okamihu návratu do Svetelného tela vášho JA.

V Januári 2009 sme prišli k tomuto kanálu (Suzan, pozn. prekl.) vo „forme“ Arkturiána, ktorým ona JE. Potom sme jej ukázali, ako môže ilúzia formy vypučať do Svetelného tela. Každý z vás tiež môže stretnúť svoje Arkturiánske JA, alebo trebárs svoje JA zo Síria, Plejád, Andromédy, Oriónu, Antares alebo inakadiaľ. V skutočnosti máte vy všetci mnoho vysokodimenzionálnych vyjadrení svojho JA v mnohých Galaxiách a dimenziách.

Vlastne, Galaktická Federácia, ktorá zahŕňa všetky zmienené hviezdne systémy a ďalšie je tu, aby sa s vami teraz stretla:

Správa od Galaktickej Federácie

Drahí Vzostupujúci Ľudia,

S potešením vás vidíme tu, v Kryštálovom Chráme päťdimenzionálnej Venuše, pod múdrym vedením Arkturiánov. My, vyššie vyjadrenie vášho JA, sme tiež dohliadali na vašu Cestu stávania sa JEDNÝM JA. Zakaždým, keď začleníte nový aspekt svojho Multidimenzionálneho JA do svojho vnímania JA, veľkolepo rozšírite svoje vedomie. Mnohí z vás rozšírili svoje vedomie a zvýšili svoju rezonanciu dostatočne na to, aby ste si spomenuli na niektoré svoje päťdimenzionálne životy a tiež na niektoré svoje zážitky Vzostupu. Vďaka tomuto zvýšeniu vašej rezonancie sme my, Galaktická Federácia, teraz s vami schopní otvorene komunikovať.

Akonáhle ty, uzemnená Bytosť, rezonuješ na frekvencii Jednoty, si schopný prijímať prenosy z piatej dimenzie a spoza nej. My sa potom začneme veľmi zaujímať o tvoj rozvoj vo Svetle a spojenie sa so všetkými vyššími vyjadreniami SEBA, aby ti mohli osobne pomáhať. Po svojej prvej interdimenzionálnej komunikácii je jednoduchšie spojiť sa s vyšším vyjadrením tvojho JA, pretože sa nachádzate v rovnakej frekvencii Duše.

Od doby, kedy si schopný udržiavať vedomé spojenie s päťdimenzionálnym vyjadrením svojho JA, vieme, že si pripravený na pripojenie sa k našej Federácii. Takže, hoci stále udržuješ vozidlo na trojdimenzionálnej Zemi, prišli sme k tebe dnes privítať ťa do Galaktickej Federácie. Nezáleží na tom či vidíš svoje ja „len“ ako človeka, pretože my ťa vidíme ako veľkú Multidimenzionálnu Bytosť, ktorá je pravým vyjadrením SEBA.

Predstavili sme sa ti, aby sme ti uľahčili spojenie s našou frekvenciou. Týmto spôsobom môžeš jasnejšie prijímať naše správy a prekladať ich do svojho ľudského jazykového centra. Keď si ešte fungoval pod kontrolou ega/seba, bol si zviazaný obmedzeniami tvojich trojrozmerných pravidiel polarity, času a priestoru. Na druhej strane teraz, keď tvoja Duša/JA lieta na tvojej pozemskej lodi, pulzuje v súčasnosti tvoja realita hore a dole, v rezonancii neustáleho prispôsobovania sa – a znovu prispôsobovania sa – na točité vlny výnimočne vysokej frekvencie, ktoré sú teraz stále prítomné v tvojej realite.

Z našej rezonancie v piatej dimenzii a za ňou môžeme jasne vidieť milióny vás, ktorí sa prebúdzate do dobrodružstva Planetárneho Vzostupu. Ako je stále viac z vás schopných prijímať našu komunikáciu, budeme stále viac schopní prenášať správy a pokyny našim uzemneným. Tvoj život bude rezonovať do piatej dimenzie a za ňu do stupňa, v ktorom si schopný prijať a začleniť našu vyššiu vibráciu do svojho pozemského vozidla.

Sú medzi vami takí, ktorí si neprajú vrátiť sa do svojho päťdimenzionálneho Domova v krajine Jednoty, Mieru a Bezpodmienečnej Lásky. Tým z vás, ktorí nie sú pripravení opustiť svoje domovy, svojich milovaných, svoje kariéry, svojich miláčikov, atď. nebuďte znepokojení. Niet žiadnej straty, pretože niet žiadneho odchádzania. Miesto toho premeníte samotnú látku svojej reality z dualizmu tretej/štvrtej dimenzie na Jednotu piatej dimenzie a ďalej

Môžete „zmeniť svoju realitu“ tak rýchlo a náhle, ako si želáte. Toto je váš Vzostup. Cvičili ste na túto chvíľu v nespočetnom množstve životov, a/alebo čakali mimo čas, aby ste sa podieľali na tomto veľkom okamihu. Nepozerajte sa na to, čo sa deje mimo vás. Radšej sa sústreďte na to čo sa deje vo vás. Premena začína na úrovni osobnej a planetárnej DNA, potom pokračuje do vášho fyzického tela a trojdimenzionálnej reality.

Jedno varovanie. Či už tomu veríš alebo nie, TY vytváraš svoju realitu. Pred touto skutočnosťou sa nedá skryť, nezáleží na tom ako veľmi o sebe pochybuješ. Pochybnosti a odpor len urobia tvoj proces viac chaotickým. Najlepšie je vlastniť svoju silu vnútri a pamätať, že s touto silou prichádza zodpovednosť. Pre teba je najlepším spôsobom ako pokračovať, že sa zameriaš v prvom rade na svoje vedomie. Načúvaj hlasu svojej Duše/JA, ktorý ťa sprevádza a vedie v každom okamihu. Súčasne rozpoznaj ilúzie strachu a oddelenosti, keďže tvojou voľbou je venovať sa radšej Pravde Lásky a Jednoty.

Spi a medituj tak často ako je to možné, aby si mohol uvoľniť staré obmedzujúce presvedčenia a umožniť semenu svojho Svetelného tela v tebe bezpečne rásť. Keď bolo tvoje Svetlené telo preč, mohol si vidieť realitu len prostredníctvom svojich piatich zmyslov, ale teraz sa tvoje rozšírené vnímanie stále zvyšuje. Ako bude Svetelné telo v tvojej fyzickej forme silnieť, bude slúžiť na odfiltrovanie ilúzií tretej/štvrtej dimenzie a prifiltrovanie pravdy kvantového sveta a piatej dimenzie a ďalej.

Váš kvantový svet bude vnímaný vašou DNA, hlavne vašou nadbytočnou DNA. 97% DNA, ktorá bola označená ako „nadbytočná“, keďže jej úloha bola neznáma, nesie nespočetné množstvo interdimenzionálnych červých dier, ktoré prijímajú správy z kvantového sveta. Súčasne mnoho diagonálnych/točitých vlnových systémov v tvojom pozemskom vozidle bude prijímať vyššie frekvencie piatej dimenzie a za ňou.

Tvoje otvorené Tretie Oko bude potom prekladať tieto prenosy do tvojho ľudského jazyka, aby si mohol svoju správu zdieľať s ostatnými. Tvoje uzemnené pozemské vozidlo vlastne slúži ako anténa, ktorá môže prijímať len frekvencie, s ktorými rezonuje. Takže, keď sa tvoja osobná rezonancia rozšíri budeš môcť prijímať prenosy z hlbšieho kvantového sveta a ďalej z vyšších dimenzií. Nakoniec dôjdeš ku spojovaciemu mostu, kde sa najhlbšia kvantová realita spája s najvyššou frekvenčnou realitou, aby si opustil všetky potreby priestoru, času a formy.

Avšak prosím, užívaj si každý krok svojho vzrušujúceho návratu k SEBE. Rozhodol si sa, vlastne, „stál si v rade“ na to, aby si si v tejto dobe zobral telo. Rovnako sme sa my rozhodli „čakať na krídlach“, aby sme ti pomáhali v rozpomínaní sa na to, že hráš vo veľkej hre a tiež oslavovať tvoje veľké finále. Teraz keď sme uskutočnili „prvý kontakt“ chceme, aby si si zapamätal, že sme ti dostupní na myšlienku alebo zámer. Tiež si prajeme pripomenúť ti, že najlepší nosič pre akýkoľvek prenos je Bezpodmienečná Láska.

Preto uzavrieme svoju správu tým, že ti posielame Bezpodmienečnú Lásku a vzletný potlesk za účasť na fantastickej šou!

Vítame ťa Doma – TERAZ!!

Prepustenie zraneného prežívača

Drahý,

Galaktická Federácia a hlavne TY, v rámci tej Federácie, je tu, aby ti pomohla opustiť najnižšiu rezonanciu svojho JA, svojho „Zraneného Prežívača“. My Artkuriáni sme tu, aby sme ťa sprevádzali v tomto úkone.

Tvoj Zranený Prežívač je časť tvojho uzemneného Multidimenzionálneho JA, ktorá nesie všetky spomienky, myšlienky a emócie zo všetkých rokov, ktoré si prežil v nevraživom prostredí trojdimenzionálnej Zeme. Tvoj Zranený Prežívač nesie zážitky na základe strachu z ťažkého prežívania mnohých zápasov, ktorým si čelil v tomto a tiež vo svojich ostatných životoch. Takže tvoj Zranený Prežívač môže byť príliš unavený na to, aby prešiel to posledné kolo tvojho procesu.

Táto únava ti môže sťažovať zodvihnúť tvoju rezonanciu nad mnoho pokušení a spôsobiť, že sa budeš zúčastňovať na popudoch, ktoré majú základ v strachu. Táto zranená zložka tvojho JA bola odvážnym bojovníkom a húževnato bojovala za tvoje právo na šťastný život. Avšak spomienka na všetky tieto bitvy môže znižovať tvoju rezonanciu. Prajeme si povedať ti, že teraz môžeš pustiť svojho Zraneného Prežívača do Svetla nášho Koridoru a dovoliť mu Vzostúpiť.

My s hrdosťou pozorujeme, ako mnohí z vás zadržiavajú svoj osobný Vzostup, aby mohli prispieť svojim rozširujúcim sa vedomím a Bezpodmienečnou Láskou k Planetárnemu Vzostupu. Týmto spôsobom veľmi prispievate k veľkému kozmickému okamihu, v ktorom bude Zem, vaša Slnečná Sústava a celá Galaxia Mliečna Dráha „gradovať“ na nové vyššie vyjadrenie SEBA. Jednotliví ľudia sa teraz stávajú Planétou, zatiaľ čo vaša planéta Zem sa stáva Hviezdou, vaše Slnko sa stáva Centrálnym Slnkom a vaše Centrálne Slnko sa stáva Väčším Centrálnym Slnkom. Áno čoskoro nastane gradovanie kozmických rozmerov.

Avšak môžete mať pocit akoby vás niekto držal späť. Niektorá vaša časť je jednoducho príliš unavená na to, aby to dotiahla za cieľovú čiaru. Tento TY je tvoj Zranený Prežívač. Tento Ty si zaslúži prejsť teraz, dnes, v tomto okamihu a my sme tu preto, aby sme ti ukázali ako sa to môže udiať.

Prosím venuj chvíľu pohľadu do očí svojho Intergalaktického JA, vyššieho vyjadrenia TEBA, ktoré je v Galaktickej Federácii. Dovoľ tomuto ja predstúpiť z radu, aby si sa mohol zladiť s veľkou Multidimenzionálnou Bytosťou, ku ktorej sa vraciaš. Hovoríme vraciaš, pretože ty si nikdy nestratil svoje JA. Táto veľká Bytosť je vlastne tvoje Pôvodné JA, ktoré poslalo kópiu svojej podstaty do vášho trojdimenzionálneho hologramu. Táto „kópia“ si ty.

Tvoje Intergalaktické JA si TY, ktoré si už prešlo Planetárnym Vzostupom a vrátilo sa v čase, aby ti pomáhalo v tvojom TERAZ. Uvedomujeme si, že táto veta môže byť dosť mätúca pre váš trojdimenzionálny jazykový systém. V skutočnosti, táto budúca zložka tvojho JA je mimo čas a priestor, keďže on/ona alebo to si TY, ktoré žije vo večne prítomnom TERAZ JEDNÉHO piatej dimenzie a za ňou.

Rezonancia tohto Budúceho JA sa pred tebou rozvinie ešte viac, keď sa k nemu úplne pripojíš počas tvojho Planetárneho Vzostupu. Keď sa znovu zjednotíš so svojim JA, prispievaš mnohými lekciami, ktoré si sa naučil v mnohých životoch ako „jedinec“ v polarizovanej realite.

Uvoľni sa na chvíľu, aby si mohol úplne zažívať víziu vyššieho vyjadrenia SEBA, ktoré predstúpilo, aby ťa stretlo.

Skôr ako sa pokúsiš vidieť svoje JA, pociťuj rezonanciu, ktorá ho predchádza, keď sa pohybuje smerom ku tebe.

(My používame zámeno „to“ keďže tvoje JA je mimo polarít. Takže TY je androgynné, hoci môže vystupovať akoby malo mužskú alebo ženskú podobu)

Existuje nejaká Hviezda, ktorá je tvojim Domovským svetom? Ak áno, umožni tej informácii aby prišla do tvojho vedomia TERAZ.

Dovoľ forme svojho JA, aby bola obrovským vyžarovaním Svetla so zdaním očí. Týmto spôsobom sa pripojíš skôr na svoju Podstatu ako na svoju formu.

Ako sa pozeráš do týchto očí, tvojich očí, pociťuj hlbokú, Bezpodmienečnú Lásku, ako ťa zjednocuje do JEDNEJ Bytosti, ktorou si vždy bol.

Zdvihni ruky na úroveň svojho srdca a otvor ich, smerovali k tvojmu JA ako sa stále viac približuješ

Si teraz špička-k-špičke, ruka-k-ruke, srdce-k-srdcu a oko-ku-oku, keď dovolíš, aby sa vaše ruky dotkli.

Ako sa vaše ruky spoja, pociťuj výmenu podstaty zo svojho ja do svojho JA a späť.

Teraz rovnako, ako si pustil svojich zranených do Víru, keď si prvýkrát vstúpil do Koridoru, uvoľni, pusti Zraneného Prežívača do svojho JA.

Sleduj smelého bojovníka, ktorým je tvoj Zranený Prežívač, ako vstúpi do tvojho JA, aby sa navždy OSLOBODIL.

Otoč sa a vstúp do svojho JA, aby si videl svoje ľudské ja očami svojho väčšieho JA.

POCIŤUJ ako TY, tvoje JA, objímaš svojho Zraneného Prežívača, ktorý je TERAZ prepustený, aby sa vrátil Domov TERAZ.

Uvoľni VŠETOK svár a utrpenie svojho Zraneného Prežívača silou svojej Bezpodmienečnej Lásky.

Bezpodmienečne odpusti sebe a všetkým osobám, miestam a veciam, ktoré sa javia, že ti spôsobili utrpenie.

Bezpodmienečne prijmi všetky role, ktoré si hral, aby si prežil nespočetné množstvo strachov a ilúzií tvojej trojdimenzionálnej reality

Pri pohľade do očí svojho JA pociťuj, ako sa tvoja rezonancia zvýšila pri uvoľnení tvojho JA, ktoré bolo stále viazané Vedomím Prežívania.

VEDZ že TY vždy prežiješ, pretože TY si večný Duch.

Priznaj toto úplné oslobodenie od strachu keď povieš:

„S láskou a láskavým odpustením,

Púšťam môjho Zraneného Prežívača do bezpečia môjho vyššieho JA.“

Cesta

Slnko je vysoko na Venušskom nebi, keď opúšťaš Kryštálový Chrám. Cítiš sa povznesený svojou skúsenosťou pustenia Zraneného Prežívača a náhliš sa k ružovým pieskom, aby si sa znovu zjednotil so svojim Božským Doplnkom. Ako sa vznášaš smerom k útesom týčiacim sa nad Vodami Svetla, cítiš ako tvoj Doplnok na teba čaká. Tvoje putovanie do oddelenosti trojdimenzionálnych realít Zeme bolo náročné a túžiš sa znova stať JEDNÝM.

Cítiš chladný tep Vôd Svetla, keď sa približuješ k útesom obklopujúcim tvoju dôvernú zátoku. Vo svojom Venušskom Svetelnom tele máš 360 stupňový výhľad, preto sa chvíľu kocháš panoramatickým výhľadom. Za tebou je Kryštálový Chrám vysoko na vrchole Červenej Hory. Vidíš veľa svojich drahých priateľov ako stále vchádzajú a vychádzajú cez Diamantové Dvere Chrámu.

Krásne kvety veľkolepých vznášajúcich sa záhrad obklopujú Chrám. Tieto kvety vyžarujú päťdimenzionálne farby, ktoré nie sú známe v nižších svetoch. Kvety, rovnako ako ich rastliny, majú inteligenciu ako všetok život v piatej dimenzii. Víly a iné malé bytosti žijú v záhrade a všetok tento život telepaticky komunikuje so sebou navzájom a s tebou.

Napravo je oslnivá mnohofarebná žiara Kryštálového Mesta a naľavo je večne zelený les a malé mestá, kde žijú Venušania, keď nie sú na návšteve v Kryštálovom Meste. Napĺňa ťa hlboká Láska a spokojnosť, keď sa vydávaš do Venušskej krajiny.

Počas tvojich mnohých Pozemských životov vznikla veľká rana v tvojom srdci a tvojom vedomí. Uvoľnil si túto ranu v Chráme, ale cítiš, že sa budeš musieť od nej ďalej oslobodzovať Láskou. Snáď keď sa znova spojíš do JEDNÉHO budeš schopný úplne uvoľniť túto ranu.

Keď dorazíš k útesu nazeráš ponad jeho okraj a vidíš svoj Božský Doplnok, ako na teba čaká na teplom piesku pod tebou. Skôr ako zídeš dole, aby si sa spojil so svojim Doplnkom, zotrváš chvíľu, aby si nasával krásu vôkol seba. Strávil si tak veľa „času“ na Zemi, že musíš svojmu JA pripomenúť, že v piatej dimenzii sa tam nadol môžeš vznášať pôvabne ako pierko. Môžeš tiež lietať na veľké vzdialenosti, ak sa tak rozhodneš.

Na požadované miesto sa môžeš preniesť tiež vôľou a ocitnúť sa tam okamžite, keď nasmeruješ svoj zámer na tú skúsenosť a odovzdáš sa jej ťahu. Usmeješ sa, keď si spomenieš ako ťažko si musel pracovať pre všetko čo si chcel vo tvojich trojdimenzionálnych životoch. Na druhej strane, v piatej dimenzii môžeš okamžite vytvoriť akýkoľvek zážitok, objekt alebo miesto aké si želáš.

Ako vdychuješ teplé prúdenie od Vôd Svetla, nepraješ si nič viac ako byť JEDNÝM so svojim Doplnkom. Nakloníš sa cez útes a dovolíš tomuto teplému prúdeniu, aby ťa prenieslo na breh. Tvoj Doplnok stojí s otvoreným náručím, aby ste ako JEDEN mohli vyliečiť staré jazvy, ktoré sa otvorili vašimi samostatnými návštevami do tretej dimenzie.

„Spojme sa do JEDNÉHO“ povieš. „Chcem aby spomienka na naše spájanie bola silne v mojom srdci, keď sa vrátim do tretej dimenzie“. Obrátite sa oproti sebe, oko-k-oku a srdce-k-srdcu. Zdvihnete svoje ruky, spojíte dokopy svoje dlane, aby ste vytvorili kruhové spojenie z jedného srdca do druhého. Uprene sa pozeráte jeden druhému hlboko do očí a cítite, ako vaša frekvencia zrýchľuje, keď spojíte svoje aury do jednej.

Cítite tŕpnutie, ktoré začína na končekoch palcov a postupne vystupuje cez vaše telá, spájajúc dve polovice celku do jednej úplnej jednotky. Kým šteklenie dosiahne vaše spojené srdcia, vnášate sa stále vyššie vo Venušskej atmosfére. Potom, náhle, je tu záblesk Svetla a ty si hlboko v kozmickom priestore.

Venuša je žiarivý kruh ďaleko pod tebou a ty si JEDNA bodka Svetla obklopená mnohými hviezdami. Postupne sa jedna hviezda stále viac približuje. Ty sa tiež vznášaš smerom k nej. Z hviezdy sa stane krútiaci sa vír priamo pred tebou a ty si do neho vtiahnutý. Máš pocit točenia ako ťa vír obklopí a prenáša. Vo výbuchu Svetla sa ocitneš v šesťdimenzionálnej slnečnej sústave Arktúru.

Hneď ako si v slnečnej sústave ťa jedna planéta pritiahne smerom k sebe a v záblesku si tam. Obyvatelia tejto planéty žijú v skupinách po tridsiatich-dvoch až štyridsatich, známych ako tobolky. Členovia každej tobolky sú jednotlivé vedomia spojené do JEDNÉHO celku. Tobolka, ku ktorej si priťahovaný vytvorila hologram s rytmom príliv/noc a odliv/deň počas prípravy na svoje plánované poslanie prísť na Venušu a nakoniec na Zem. Je skorý úsvit a Slnko práve vychádza nad obzor ohlasujúc začiatok nového obdobia odlivu.

Gaia znova volala o pomoc. Je pripravená zvýšiť svoju rezonanciu do piatej dimenzie, ale príliš veľa jej ľudí stále spí. Táto tobolka bude cestovať najprv na päťdimenzionálnu Venušu, aby si zvykla na nižšiu vibráciu. Niektorí budú potom, keď sa naučia prežiť v nižšej hustote, pokračovať na trojdimenzionálnu Zem a niektorí ostanú na štvor a päťdimenzionálnej Venuši, aby pôsobili ako sprievodcovia tých, ktorí cestujú na Zem.

Všetci členovia tobolky sú ako prsty na jednej ruke. Každý je jednotlivcom v kolektívnom vedomí ale zjednotení vo vedomí a účele. Všetci sú androgynní. V skutočnosti sú mimo koncept pohlavia ako je známy v nižších dimenziách. Dobrodružstvo odozvy na volanie Gaie sa začína. Ich odchod nemá v sebe žiadny strach ani smútok, pretože tieto emócie nebudú súčasťou ich vedomia, kým nevstúpia do tretej dimenzie.

Cítiš harmonickú rezonanciu s touto tobolkou a hlavne s jednou časťou tejto zjednotenej tobolky. Mohla by byť táto časť JEDNEJ tobolky vyšším vyjadrením tvojho JA? Ako odpoveď na tvoju otázku vystúpi táto časť z JEDNEJ a vytvorí tvar. Tvar je vytvorený zo Svetla a vyzerá ako hviezda, ktorú nakreslilo dieťa. Sú tam dva lúče, ktoré vychádzajú zo stredu ako nohy a dva lúče vychádzajúce zo stredu ako ruky. Tvar má žiarivú korunu lúčov pripomínajúcu hlavu a tam, kde by malo byť srdce je vír, presne ako Arkturiánsky Koridor.

Tento tvar je tekutý a premenlivý a zdá sa, že existuje len, aby ti predal správu. Áno, náhle VIEŠ, táto Bytosť je vyššie vyjadrenie teba, ktoré zvyčajne existuje ako beztvaré čisté vedomie. JEDEN z teba a tvojho Doplnku sa pohne smerom k „Hviezdnej Bytosti“ na súhlas prijatia jej komunikácie. Ako sa spojíš s jej podstatou exploduješ do nespočetného množstva výrazov Svetla.

V tom okamihu je Hviezdna Bytosť preč, Arkturus je preč, všetky myšlienky, všetky emócie sú – PREČ!

Ty a tvoj Doplnok ste znova dva naspäť na Venuši. Spustíte svoje ruky a pozriete sa navzájom do očí, tvojich vlastných očí, a usmejete sa.

(upravený výpis z knihy "Rekonštruovanie Reality" od Suzan Caroll)

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,

Suzan Caroll

(marec 2009)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

november 26, 2009 09:53 dopoludnia

 

 

Top