Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lidská bytost. Smysl života a zdraví. Co je předpokladem zdokonalení sebe sama

Naše civilizace je vcelku obeznámena s pojmy duch a duše. Málokdo je však ve všedním praktickém životě ochoten uznat, že základní a /nejvyšší/ řídící složkou lidské bytosti je duch. Smyslem našeho bytí by měla být individualizace tohoto jádra naší existence. Toto jádro bylo původně nevědomé a prožitím v materiálním světě může být dosaženo jeho uvědomění sebe sama jako osobnosti.


PIESEŇ Jona Andersona "Change We Must" nájdete na tejto adrese

Dalším stupněm směrem k hmotnému tělu je duše. Umožňuje nám přetrvání mimo hmotnou oblast, kterou vnímáme fyzickými smysly.

Fyzické, neboli hrubohmotné tělo je tím, nač jsme zvyklí, neboť ho neustále pozorujeme a reagujeme na jeho podněty, zatímco vyšší složky naší bytosti vnímáme spíše intuicí. To je způsobeno naším připoutáním ke hmotě a potlačením vyšších smyslových orgánů ve prospěch ryze hmotného nástroje, kterým je náš přední mozek. K naší škodě ho často považujeme za jedinou realitu našeho bytí. Tím je také řečeno vše o fyzickém těle.

Všechny tyto složky jsou spolu spojeny a probíhá mezi nimi neustálá výměna informací formou záření. Směle můžeme říci, že čím lepší a harmoničtější je spolupráce všech těchto složek, tím zdravější, harmoničtější a přirozenější je náš život. Jedním z důležitých úkolů je dosažení harmonie v jednotlivých vrstvách naší bytosti.

Proto je však nezbytné uvědomit si posloupnost v jejich působení a prostou logikou dojdeme k poznání, že řídící složkou naší bytosti musí být duchovní jádro a nikoli jeho pouhý nástroj, kterým je fyzické tělo. Řidič také ovládá svůj vůz a nemělo by to být naopak. Pokud se to stává, pak je celkem jisté, že dojde k havárii. Uvědomění si řídící role našich vyšších prvků nad těmi nižšími /v posloupnosti/ nás povede správným směrem našeho vývoje. Ignorováním těchto skutečností dospějeme pouze k mylnému pohledu na vlastní život a k bludnému kruhu, z něhož se budeme jen s obtížemi vymaňovat, pokud vůbec taková možnost nastane...


Pieseň od KING CRIMSON "In the Court of the Crimson King"
nájdete na tejto adrese

S pochopením priorit lépe uvidíme nesmyslnost mnoha duchovních směrů a jejich praktik. Například probouzení energetických center pomocí tzv. hadí síly, představu o božství člověka a mnoho jiných nepřirozeností. Mimořádné schopnosti a síly sice existují, ale jejich nabytí musí mít svůj smysl a řád a nemohou přesáhnout přirozené zákony vesmíru, měnit je, nebo dokonce stát nad nimi. Předpokladem k jejich projevu je pouze práce na sobě samém ve smyslu duchovního vývoje, naslouchání hlasu svého svědomí a zejména rozvíjení lásky. Mimořádné schopnosti jsou prostředky, nikoli cíle. Pokud se však zaměňují prostředky a cíle, pak to může vést pouze k poškození některé z výše popsaných složek. Sobectví se v duchovním světě /s malým zpožděním i v hmotném/ opravdu nevyplácí.


PIESEŇ od KING CRIMSON "EPITAPH" nájdete na tejto adrese

Můžeme léčit tělo i duši, ale bez poznání toho, kdo jsme a kam míříme, nemůžeme dosáhnout něčeho trvalého.

Máme svůj osud, své životy ve vlastních rukou. Svoboda ovšem nespočívá v tom, dělat co si zamaneme, ale moci dělat, co nám skutečně prospívá!

To nejdůležitější, na co se zapomíná, je Láska. Bez ní by nic nevzniklo, nemohlo vyrůst a dospět, nevytvořilo by se nic trvalého. Čím více lásky člověka provází, tím více může dávat druhým a tím více může zušlechťovat své okolí.


PIESEŇ "Spirit - Soul Meets Body" nájdete na tejto adrese

To je také neoddělitelná část jeho poslání zde.

weissbach

Zdroj: Svetlykruh.webnode.cz

Sekcie: 
jún 25, 2011 17:42 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Lion
  Lionjún 26, 2011 09:22 dopoludnia

  Komentár: 

  Článek je využívá jasné a srozumitelné prostředky ke sdělení důležitých souvislostí.

 2. Obrázok používateľa Lena
  Lenajún 29, 2011 21:00 popoludní

  Komentár: 

  Stručné a jasné věty bývají nejblíž pravdě. Krásný a prostý text.... "

 

 

Top