Obrázok používateľa CEZ OKNO
GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA III.: Řešení konfliktů

Některé vnitřní biologické konflikty se dají řešit konkrétním způsobem. Např. revírní konflikt vznikající neřešitelnými konflikty se sousedy se dá řešit smířením se sousedy nebo odstěhováním. Konflikt „mít k něčemu odpor“ se dá řešit tím, že se tomu, k čemu máme odpor, vyhneme. Konflikt „strachu o dítě“ se může vyřešit tím, že se dítě dá do pořádku. To se běžně děje a mnohdy trvají takovéto konflikty krátkou dobu, takže fáze léčení se projeví jako „chřipčička“ a je to.

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ - PRÁCE NA SOBĚ

Některé konflikty se ovšem vnějším způsobem řešit nedají. Konflikt ztráty partnera pro úmrtí je takový příklad. Nebo musíme něco dělat, co nechceme, k čemu máme odpor, ale přesto musíme. Konflikt ztráty sebeúcty se většinou také nevyřeší sám. V takovýchto případech je velmi podpůrné mít okolo sebe chápající a milující rodinu či přátele, neboť biologický konflikt sám o sobě vzniká právě tím, že se „v tom“ cítíme být sami.

Pokud nikoho nemáme, je řešení těžší, ale ne nemožné. Jde prostě o to, vyvinout svou vlastní vnitřní sílu, důvěru, že vše je správně jak má být (v případě úmrtí), nebo naopak posbírat své ladem ležící protestní síly a vzbouřit se (v práci, v rodině, je-li to potřeba), nebo učením získat schopnosti, které nám pomohou k návratu ztráty sebeúcty… atd.

Pro každý biologický konflikt a každou osobu a každou jednotlivou situaci je potřeba najít odpovídající řešení. Není na to žádná šablona. Proto je velmi podpůrné, mít někoho, komu se člověk může svěřit a kdo mu eventuálně pomůže najít cestu ven.

5 biologických přírodních zákonů Germánské nové medicíny

1. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON – ŽELEZNÉ PRAVIDLO RAKOVINY

1. KRITÉRIUM: Každý smysluplný biologický zvláštní program (SBS) vzniká s DHS (Syndrom Dirka Hamera), to znamená v momentě nějakého těžkého, vysoce akutního, dramatického a izolativního konfliktního zážitku – šoku, současně na 3 úrovních: PSYCHIKA – MOZEK – ORGÁN

2. KRITÉRIUM: Biologický konflikt určuje v momentě vzniku DHS dokonce lokalizaci SBS v mozku jako tzv. Hamerovo ložisko (HH), též lokalizaci na orgánu jako rakovinu nebo rakovinový ekvivalent.

3. KRITÉRIUM: Průběh smysluplného biologického zvláštního programu (SBS) je synchronní na všech 3 úrovních (PSYCHIKA – MOZEK – ORGÁN), od DHS až k vyřešení konfliktu (CL), dále přes epileptickou/epileptoidní krizi na vrcholku léčivé fáze až k návratu k normálu (normotonii).

2. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON

Zákon o dvoufázovosti všech smysluplných biologických zvláštních programů (SBS), pokud však dojde k vyřešení konfliktu (CL).

3. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON

Ontogeneticky podmíněný systém smysluplných biologických zvláštních programů (SBS) u rakoviny či rakovinového ekvivalentu.

Rakovinové ekvivalenty jsou biologické zvláštní programy (SBS) bez nádoru a bez ulcery (úbytku), pouze se změnou funkčnosti.

4. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON

Ontogeneticky podmíněný systém mikrobů.

5. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON

Zákon o chápání každé tzv. „nemoci“ jako části vývojově-historicky chápaného smysluplného biologického zvláštního programu (SBS) přírody.

5. biologický přírodní zákon je kvintesencí GNM. Říká nám, že v přírodě neexistuje nic, co by nemělo smysl, jak nám bylo (zlovolně) vštěpováno, nýbrž že všechny děje, při nichž se ocitneme zaskočeni („na falešné noze“(=DHS)), řeší smysluplné biologické zvláštní programy přírody, které mají za hlavní cíl vyřešení aktuálního problému.

Též se učíme rozumět konstelacím ( =2 SBS v opozičním postavení v mozku) jako smysluplnému nadprogramu.
Přeložila J. Valentová a Namu
- pokračování -


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Když Dr. Hamer po náhlém úmrtí svého syna onemocněl rakovinou, zabýval se intenzivně tématem příčin vzniku nemoci a poznal příčinnou souvislost mezi konfliktními šoky a nejen rakovinou, nýbrž veškerými onemocněními vůbec. Jako primář bavorské rakovinové kliniky své poznatky prověřil a potvrdil na tisících pacientů. Místo uznání však dostal výpověď. Zdá se, že nejde o to, rakovinu léčit... Jinak by se musela Nová medicína už dvacet let vyučovat na všech lékařských fakultách a milióny lidí by nemusely zbytečně umírat...

Když se Dr. Hamer snažil dosáhnout, aby jeho poznatky byly podrobeny vědeckému prověření a přezkoušení, setkal se s odporem a nevraživostí. Došlo k mnoha pokusům zbavit se ho - zavřít ho na psychiatrii, uvěznit nebo zabít. Z jednoho prostého důvodu: neustále naléhal, aby jeho poznatky byly vědecky přezkoumány. Tomu se však odpovídající instance bránily zuby nehty a ačkoliv bylo již před lety toto přezkoušení soudně nařízeno, dodnes k němu v Německu nedošlo. Nicméně se odpůrcům Nové medicíny nepodařilo doložit jediný případ, v němž by poznatky Nové medicíny nesouhlasily.

Zdroj: paprsky1.de

Sekcie: 
júl 07, 2010 14:25 popoludní

 

 

Top