Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Umrtvování zubů“

Každý, kdo „získá“ kořenový kanálek, má v tubulech zuboviny inkubátor, v němž si pěstuje anaerobní bakterie, jenž mohou vyvolat jakákoliv onemocnění. Většina zubařů považuje vytváření kořenových kanálků za běžný postup v zubním lékařství – jakousi lepší alternativu k odstranění vážně oslabeného zubu. Rostoucí počet lékařů, včetně zubařů, nicméně věří, že kořenové kanálky mohou způsobit nebo přinejmenším přispět ke vzniku velkého počtu onemocnění a degenerativních chorob.


Dr. Richard Hansen, D.M.D., ředitel Střediska pro pokročilou stomatologii v kalifornském Fullerton, říká: „Dentisté konečně musí přestat vrtat do jinak bezchybných dětských zubů s maličkou kavitou, jen proto, aby pak mohli do vzniklé díry nacpat velkou stříbrnou výplň.“

Hal Huggins, DDS, MS, platí za nejkontroverznějšího zubního lékaře na světě, protože se vytrvale pokouší přimět zubní lékařství k tomu, aby přestalo užívat v plombách rtuť. V následujícím textu je zmíněno jen několik z mnoha onemocnění a stavů, které mohou způsobit bakterie žijící v kořenových kanálcích.

Kořenové kanálky jsou téměř vždy infikované a téměř vždy z nich budou neustále proudit bakterie do krevního oběhu. Většina dentistů s tím pravděpodobně nebude souhlasit a budou tvrdit, že kvůli bakteriím žijícím v kořenovém kanálku odumřelého zubu nikdy nemůžete onemocnět. Poctivý zubař ovšem ví, že úplně sterilizovat kořen zubu je nemožné. Jestliže je to vyloučeno, nelze množení bakterií zabránit. Kořeny zubů jsou navíc dobře zásobovány krví. Pokud tedy v dutině vznikne infekce, proč by odtud nemohla proniknout do zbytku těla? Vnikne do čelisti a následně i do krevního řečiště.

Problém s „umrtvenými zuby“ je všudypřítomný – každoročně jich přibude téměř 60 miliónů. Konstatování: „Musíme otevřít kořenový kanálek,“ je téměř tak běžné, jako slyšet, že potřebujete plombu. Tato varianta pro stomatologickou profesi samozřejmě není k zahození, protože lidé přicházejí o zuby jen neradi. Je to jediný dostupný léčebný postup, jak zachránit nemocný zub. Ale je bezpečný? Máme vědecky podložené znalosti, potvrzující, že jde o netoxickou alternativu k extrakci?

To zdaleka nejsou nové otázky. Už Dr. Weston Price, působící od 1910 do roku 1920 na Mayo Clinic, popisoval nálezy bakterií žijících v kořenových kanálcích. Tyto bakterie vyvolávaly u 80 až 100% zvířat, na něž byly přeneseny, stejná onemocnění, jako u lidských dárců jejich kultur. Ve 100% případů mohly být přeneseny především srdeční choroby. Výsledky tehdejšího Priceho výzkumu ve Spojených státech úspěšně ututlaly rozličné spolky stomatologů.

Toxic Element Research Foundation (TERF), identifikovala uvnitř zubních kořenových kanálků četné patologické bakterie za použití moderní testovací technologie DNK. Nacházely se také v čelistní kosti a ještě více jich bylo v místech po špatně vyhojených extrakcích. K tomu ve více než 99% případů dochází zejména po vyjmutí zubu moudrosti. Velké nedostatky při hojení jsou navíc často nalezeny v čelistní kosti. Jde o dutiny po kořenech zubu moudrosti a jiných místech, nazývané „kavity“.


Posledním přáním Dr. Westona Price bylo, aby po něm někdo převzal štafetu a zpřístupnil těžce získané výsledky jeho dlouholeté práce veřejnosti. Ujala se toho Toxic Element Research Foundation, která nezvratně potvrdila Priceho výzkum za použití nejmodernějších testovacích technik.

Otázka tedy zní: co s tím udělají pacienti, zodpovědné úřady a stomatologové?

Nezisková výzkumná nadace TERF usiluje o vzbuzení zájmu komunity výzkumníků a současně vyzývá veřejnost, aby vzala na vědomí potenciální problémy sdružené se stomatologickými materiály a postupy. Informovaný souhlas s potenciálními problémy zjednodušuje zasvěceným pacientům rozhodnutí, zejména v případech hrozící újmy na zdraví.

Endodokcie – záchrana zubu vytvořením kořenového kanálku

Komici si z této procedury a s ní sdružených bolestí dlouhá léta dělali legraci. Málokterý ovšem tušil, že bolestí to nekončí. Mikrobiologové z Mayo Clinic a stomatologické asociace už v roce 1908 zjistili, že z kořenových kanálků mohou do krevního oběhu prostupovat bakterie a jejich toxiny, které následně putují na libovolné místo v těle, kde mohou vyvolat onemocnění tkáně nebo orgánu. Stomatologická asociace znepokojená otázkou odpovědnosti ovšem trvala na tom, že komůrku po nervu v centru zubu lze účinně sterilizovat a tělo přijme zub s kořenovým kanálkem jako „nemrtvý“, jak se tomu říkalo předtím – či nově jako „devitalizovaný“ zub – což je mnohem přijatelnější termín pro kořenový kanálek. Mimochodem, devitalizovaný znamená mrtvý...

Proč byl Dr. Weston Price, jeden z nejvýznačnějších stomatologických výzkumníků všech dob, zesměšňován, a proč přední stomatologové ještě i 60 let po jeho smrti prohlašují výsledky jeho výzkumu za neplatné. Protože se bojí! Odhalení pravdy o toxicitě prosakující z kořenových kanálků by totiž na stomatologickou asociaci i jednotlivé zubaře uvalilo obrovskou odpovědnost. Mohlo by to zruinovat velmi výnosnou praktiku zubního lékařství. Sdružení US dentistů, dnes American Dental Association (ADA), dodnes trvá na tom, že výsledky výzkumu Dr. Price a Mayo kliniky jsou neplatné. Price se prý mýlil. Pro podporu jejich tvrzení ovšem neexistuje žádný výzkum, a žádný ani nelze provádět. A účelová, fakty nepodložená rozhodnutí Američanů, jako obvykle bez jakéhokoli vlastního přezkoumání, pohodlně akceptuje celá odborná veřejnost. Kdyby nějaký zubař vyslovil pravdu o kořenových kanálcích nebo dokonce jen naznačil, jak mohou být nebezpečné, hrozí mu v USA ztráta licence.

Zubaři se prostě bojí ztráty zdroje nemalých příjmů, kdyby uznali umrtvený zub jako potenciální zdroj nákazy. Před nedávnem navíc viděli, jak mnozí z jejich kolegů přišli o licenci jen proto, že poukázali na toxické působení rtuti v takzvaných „stříbrných“ amalgamových plombách. Ty ve skutečnosti obsahují 50 procent rtuti, kterou dnes nesmíme mít doma ani v teploměru – zato v ústech až několikanásobné množství…

Existuje spousta nových nemocí s „nezjistitelnou etiologií“, jinak řečeno „nikdo nemá ani ponětí, odkud se berou“. Mnozí zubaři a lékaři zaměření na celkový zdravotní stav pacientů už ale začínají uznávat, že řada nevyléčitelných nemocí dlouhodobě neodpovídajících na žádnou léčbu vykazuje zlepšení při současném zpevnění imunitního systému pacienta poté, kdy je odstraněn zub s kanálkem. Přesto je proti zubařům, kteří se postaví za své pacienty proti ADA, užíváno výhružek, soudních procesů a profesionálního ponížení.

Jak velký je problém kolem kořenových kanálků? ADA roku1990 nastavila zubařům cíl (kvótu) provést do roku 2000 v USA 30 miliónů endodokcií ročně. US stomatologie to zvládla už do roku 1999 a následně byla laťka zdvižena na 60 miliónů zásahů ročně.

Zeptejte se přátel, kolik z nich podstoupilo zákrok umrtvení zubu. Kolik z nich se léčí s nějakým blíže nedefinovaným, vleklým onemocněním? Zhruba 90% lidí léčených s chronickým onemocněním prodělalo ošetření kořenových kanálků. Zkoumání shromážděných dat tisíců léčených lidí u TERF naznačuje, že je to ten případ.

Dr. Josef Issels z Německa například zjistil, že endokcii podstoupilo 97% domněle „terminálních“ rakovinových pacientů, které v průběhu 40 let ošetřoval a zachránil. A nikdy nezačal s léčbou, dokud nebyly odstraněny všechny zuby s kořenovými kanálky.

Podle TERF skutečnost, že lidé trpící roztroušenou sklerózou, Lou Gehrigovou chorobou, sžíravými vředy, leukemií, cukrovkou, artritidou a spoustou dalších autoimunních chorob, mají v ústech mrtvé zuby s kořenovými kanálky, není náhoda. Jak ukázalo zlepšení tělesného stavu a pozitivní změny krevní chemie, ústup těchto nemocí nastal po odstranění toxických dentálních stimulů (rtuti, niklu, hliníku, kořenových kanálků a kaveren) společně se stimulací imunitních systémů postižených.

Umrtvením zubu vytvořením kořenového kanálku jsou tisíce životů každodenně vystaveny riziku. Jestliže tito pacienti navíc trpí genetickým oslabením nebo mají nalomený imunitní systém, jsou i se svými rodinami odsouzení k finančním, ale hlavně zdravotním ztrátám, které likvidují jejich schopnost pracovat, hrát si, zakládat rodiny a těšit se ze života, svobody a obyčejného lidského štěstí. Výzkumníci z TERF věří, že mnoho těchto nemocí vůbec nemusí být.

Příčina je prostá. Uvnitř a v okolí kořenových kanálků byly zjištěny a identifikovány extrémně toxické anaerobní bakterie.

Všichni přiměřeně informovaní občané chápou, že alkoholismus a kouření má potenciál ohrožující zdraví. Mají na vybranou. Na druhou stranu ovšem nejsou informovaní o možnosti vzniku četných chorob vyvolaných bakteriemi v kořenových kanálcích. TERF je přesvědčen, že kdyby lidé byli informováni o riziku hrozícím od „anaerobních“ bakterií, bujících v periodontální lingamentě (ozubici) obklopující kořenový kanálek uvnitř zubu, měli by přinejmenším možnost volby, zda opravdu chtějí riskovat proceduru, která má potenciál změnit jejich život.

Anaerobní bakterie byly rozpoznány rozborem DNK ze zubů, krve z okolí zubů s kořenovými kanálky a kaveren či kostí poškozených při extrakci zubů, v nichž zůstaly zbytky kontaminované ozubice (periodontální lingamenty). Všichni zkoumaní pacienti byli svými důvěryhodnými zubaři informováni, že kořenové kanálky jsou dokonale bezpečné. Bylo jim řečeno, že zub s kořenovým kanálkem je „sterilní“.

To prostě není pravda.


Kolem mnoha zubů s kořenovými kanálky se vytvoří ochranná bariéra umožňující prostup živin z krve, která však současně blokuje přístup antibiotik a bílých krvinek imunitního systému, který se pokouší napadenou oblast léčit. Když vlastník mrtvého zubu kouše potravu, prosakují do krevního toku toxiny. Do krve jsou s každým skousnutím násilně pumpovány bakteriální jedy, které získají přístup do celého těla, kde mohou najít slabé místo. K „sterilizaci zubu“ prostě nedošlo. Jistěže, sloupec vzduchu v komoře zubu je po zákroku čistý, ale skutečný problém je v ozubici, tkáni obklopující zubní pulpu. Ta se změní na inkubátor, v němž si lze pěstovat miliardy bakterií.

Dr. Weston Price, který ve dvacátých a třicátých letech m.s. po 14 let vedl výzkum spojitostí chorob se zuby, publikoval výsledky testů 1000 extrahovaných zubů, v nichž byla provedena sterilizace kanálků přímo ve stomatologické výzkumné laboratoři.

Výzkumníci v laboratoři s přísně kontrolovaným sterilním prostředím přitom nepoužili jen obvyklé sterilizační chemikálie, ale i extrémně účinné sterilizační prostředky (možná mnohem toxičtější, než aby mohly být běžně užívány v ústech). Mikrobiologové po následné kultivaci zjistili, že v 97 % případů bakterie přesto dokázaly vyvolat novou kontaminaci během 48 hodin. Jinými slovy: byly tam pořád! Četné z nich velmi patologické.

Moderní výzkum rozborem DNK zjistil nejen přítomnost bakterií, které našel tým Dr. Price už ve dvacátých letech, ale mnohem více dalších patogenních druhů vyvolávajících onemocnění.

Odkud pocházejí patogeny (bakterie, které se mohou stát příčinou onemocnění)? Ukrývají se v tubulech. V takzvané zubovině, se nacházejí asi čtyři kilometry drobounkých trubiček pro zub. Zubovina je přímo na sklovině a přiléhá ke komoře s dření. Kde se tyto bakterie množí? Putují v tubulech k ozubici, představující spojení mezi zubem a kostí. To je prostor, jehož sterilizace je nemožná. K takto chráněným bakteriím neproniknou ani žádná antibiotika či bílé krvinky. Zde je imunitní systém bezmocný. Pokaždé, když při žvýkání skousneme, jsou některé z těchto bakterií – nebo ještě hůře jejich toxiny – pumpovány přímo do systému lymfatických cév. Odtud se dostanou do krevního oběhu a pak už všude...


Proč bychom měli být znepokojeni? Při milionech takto ošetřených zubů, a tisících dalších zákroků, které by podle kvóty měly být provedeny každý měsíc, překonává potenciál pro následné zdravotní potíže rozsah epidemie a přechází v téměř endemický stav. Je třeba znovu poukázat na skutečnost, že lidé jsou o riziku, které se chystají podstoupit nejsou informovaní. Většinou o něm neví ani stomatolog.

Každý, kdo „získá“ kořenový kanálek, má v tubulech zuboviny inkubátor, v němž si pěstuje anaerobní bakterie, jenž mohou vyvolat jakákoliv onemocnění umožněná slabšími články jeho genetické výbavy. Už neplatí „jeden mikrob, jedno onemocnění“ a jeden lék k tomu, aby z něj vyléčil celý svět. Znásobené rodiny různých bakterií se ruku v ruce s toxickými kovy, jako rtutí a niklem, snaží vytvářet nové nemoci, které byly ještě před sto lety úplně neznámé.

Umožňují jim to zubaři „sterilizující“ mrtvý zub. To sice opravdu dělají, ale bez ohledu na to, čím komoru zbylou po vyjmutí dřeně konzervují (zpravidla kuželem vosku gutaperča vtlačeného do kanálu), zub zůstává odumřelý. Tělo ovšem nepovažuje mrtvé struktury za bezpečné a spouští proti mrtvému zubu autoimunní reakci. Toto je příčina mnoha autoimunních chorob, provázených přítomností patologických bakterií a jejich toxinů.

Anaerobní bakterie jsou ty, které mohou žít jen v nepřítomnosti kyslíku. Které to jsou, a u kterých pacientů je nacházíme?

Mluvčí TERF, Dr. Huggins uvádí: „Naše pozorování za posledních 40 let naznačují, že starou teorii o jednom mikroorganizmu, jako je třeba Strep pneumonia vyvolávajícím jedno onemocnění, zde penicilinem vyléčitelný zápal plic, nahradilo ´skupinové válčení´. Je známo, že toxické stomatologické kovy mění integritu buněčné membrány, takzvanou permeabilitu (propustnost) buněčné membrány. Snížení kvality membrány umožňuje vpád do buněk i slabším bakteriím, které, jakmile membránou prostoupí, mohou i přes dosavadní neškodnost způsobí smrt buňky.“

„Složení bakteriální invaze není shodné. Jestliže pomocí technologie DNK rozpoznáme bakterie z několika kořenových kanálků u člověka s roztroušenou sklerózou (MS) nebo Lou Gehrigovou chorobou (ALS), nenacházíme v každém mrtvém zubu stejné bakterie.“


„V kořenových kanálcích nebo kavitách u lidí s MS byla například nalezena bakterie enterobacter. Tu jsme zjistili také v případech ALS a pacientů s Alzheimerem (AD). Je zde podobnost, protože to všechno jsou neurologická onemocnění?“ Enterobacter je znám spolupůsobením při zánětu srdeční nitroblány (endokarditidě), kostních infekcích, „... může zapříčinit onemocnění v prakticky každé části těla a způsobit značné zvýšení úmrtnosti a morbidity. Vystavení jednomu typu enterobacteru může mít za následek neurologické poruchy. Obvykle ale není příčinou bezprostředních úmrtí.“

Vědci z TERF věří, že dosavadní nálezy opravňují další výzkum.

Ve studii, která je předmětem lednové tiskové zprávy, TERF shledává, že v DNK ze vzorku 43 kořenových kanálků, bylo zjištěno 42 různých druhů anaerobních bakterií, přicházejících v úvahu z celkem 85 možností. Počet rozmanitých mikrobů se v jednotlivých testovaných zubech pohyboval od 11 do 40. V dutinách nevyléčených defektů kosti, zejména po extrakcích zubů moudrosti, bylo ve 118 vzorcích identifikováno 67 různých bakterií. Jednotlivé testy vykazovaly výskyt od 19 až do 53 na vzorek. I zde z 85 testovaných bakterií přicházejících v úvahu.

Staphylococcus aureus, obvykle rezervovaný pro nemocniční epidemie, není při méně než 23 procentech výskytu ve studovaných vzorcích MS, ALS a AD nejběžnější, přesto však může být součástí zkázonosného týmového procesu. Aureus je známý hubením bílých krvinek imunitního systému. Společný jmenovatel?

Je dobré, když člověk má v ústech zásobník bakterií a jejich toxinů, připravených k distribuci na pouhé skousnutí? Toxiny přitom mohou být vstřikovány skusem na mrtvém zubu přímo do systému, zatím co antibiotika a bílé krvinky nemohou překonat bariéru z vápníku a krevní sraženiny vytvořené reakcí těla na přítomnost určitých bakterií.

Při Amyotrophic Lateral Sclerosis (Lou Gehrigově chorobě; ALS) se tyto bakterie stávají podezřelými už při zběžném pohledu na jejich známou toxicitu:


Hodnocení 29 vzorků:

* Veillonella parvula 58 % – sdružená se srdečními chorobami a zkázou centrální nervové soustavy.
* Candida albicans – 65 % – postupně se mění z kvasinky na houbu a stává se invazivní. Způsobuje drobné dírky ve střevní ploše, což má za následek „syndrom netěsného střeva“. Rovněž zvyšuje vylučování porfyrinu v moči s následným snížením ATP a formováním heme, čímž snižuje celkovou energii buněk nervového systému.
* Capnocytophaga ochracea – 58 % – je sdružená s dentálními infekcemi a chorobami centrální nervové soustavy, může způsobit absces v čelním mozkovém laloku.
* Porphyromas gingivalis – 75 % – mění integritu endotelu krevních cest. Rozšiřuje arteriosklerózu.
* Gemella morbillorum – 68 % – známý původce intravaskulární infekce a zápalu mozkových blan.
Při vyhodnocování 40 vzorků roztroušené sklerózy (MS) bylo ze seznamu 81 samostatných mikrobů nalezeno sedm.
Ačkoli nejsou definovány jako neurologické onemocnění, jsou mezi MS pacienty běžné vyčerpávající sinusy za přítomnosti Actinomyces v kořenových kanálcích.
* Actinomyces naeslundii – 35 % – sdružený se zánětem čelní dutiny (sinus), který se zpravidla vyhojí do týdne po ošetření kořenových kanálků a kaveren v tkáni.
* Candida albicans – 62 % – viz ALS.
* Capnocytophaga ochracea – 42 % – abscesy čelního mozkového laloku dentálního původu – mikroorganismus patrně pochází ze zubního kazu.
* Gemella morbillorum – 57 % – sdružený s meningitidou.
* Neisseria meningitides – 7 % – sdružená se záchvaty.
* Escherichia coli – 12 % a Staphylococcus aureus 7% – obě bakterie umí zvýšit hladinu porfyrinů, což způsobí snížení dodávky ATP do nervové tkáně.
* Streptococcus intermedius – 27 % – abscesy krční míchy sdružené s vysokou úmrtností a neurologickou morbiditou.

Mluvčí TERF, Dr. Hal Huggins, zkoumá toxicitu dentálních materiálů už 40 let. Svou prezentaci pro Toxic Element Research Foundation podložil nejpřesnějšími rozpoznávacími chemickými vlastnostmi, vybranými ze základu obsahujícího 200 000 referenčních bodů.
Zjistil, že četné oběti autoimunních chorob vykázaly po odstranění kořenových kanálků zlepšenou krevní chemii, což zřetelně signalizuje, že zotavení z onemocnění jsou možná, jakmile jsou odstraněny zdroje bakterií s přiměřenou ochranou pro pacienta.

Miliony lidí mohou opět vstoupit do plného života, a nesčetně více milionů nikdy nebude muset prodělat choroby související s kombinací dentální rtuti, niklu, hliníku a anaerobních bakterií v kořenových kanálcích a kavernách, které spojují své síly k zničení imunitního systému.


Tyto základní průlomové údaje z výzkumu TERF jsou celosvětově k dispozici profesionálním výzkumníkům, kteří jich budou ochotni využít při hledání pozitivních řešení současných zdravotních potíží.

Tato informace otevírá palčivou otázku:

Měla by o možném reálném nebezpečí toxinů z kořenových kanálků a kaveren být informovaná veřejnost, bez ohledu na finanční a jiné důsledky pro stomatology?

Zdroje:

http://preventdisease.com/news/11/072711_avoid_root_canals.shtml
http://www.hugginsappliedhealing.com/root-canals-toxic.php
http://blog.easy-immune-health.com/tag/problems-with-root-canals/#axzz1T...
http://www.cdchealth.com/avoidrootcanals.html

-red-

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/

Súvisiace:

Seriál: Mýty verzus fakty
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-myty-verzus-fakty


Sekcie: 
február 01, 2013 15:22 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top