Obrázok používateľa CEZ OKNO
Maďarsko s najväčšími jazykovými nedostatkami v EÚ

PESTER LLOYD | Zrejme známe tvrdenie, že „Boh hovorí maďarsky“ spôsobuje naďalej, že Maďarsko dosahuje (podľa Eurostatu) pomerne mizerné znalosti cudzích jazykov v porovnaní s ostatnými menšími krajinami Európy. Je to o to menej pochopiteľné, že Maďarčina je v Európe raritou a mimo Fínštiny (len do určitej miery) nemá pendanta. Možno to spôsobuje aj publikovaný „objav“ maďarských detských psychológov na Slovensku, ktorí mali zistiť, že ak sa malé maďarčatá začali učiť aj Slovenčinu, začali sa v noci pomočovať!!!

Aj najnovšia štatistika úradu EÚ Eurostat poukazuje, že Maďarsko je jednou z krajín, s najnižším prienikom cudzích jazykov v celej Európe. Tri štvrtiny dospelých v Maďarsku (presnejšie 74,8%) nehovoria žiadnou inou rečou, ako svojou materčinou, hodnota, ktorá je prekonávaná už len Rumunskom a Tureckom, pričom pri poslednej krajine sú regionálne rozdiely veľmi veľké a metropola Istanbul posudzovaná samostatne, by skončila na špičkovej pozícii.
V celej Európe je to 38% 25-64 ročných, ktorí nehovoria žiadnym cudzím jazykom, 13,3% z nich udávajú, plynné ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka, v Maďarsku by to bolo len 5,8%, ďalších 7,2% uvádzajú priemerné jazykové znalosti. Zatiaľ čo v celej Európe 79% žiakov základných škôl a 83% na druhom stupni sa učia jednu cudziu reč, je to v Maďarsku len 33 príp. 78%.

Na základnom stupni sa učia skoro všetky deti vo Švédsku, Luxembursku, Taliansku a Španielsku jeden cudzí jazyk systematicky, najnižšie hodnoty majú Írsko s 3%, Holandsko s 32% a Maďarsko s 33%. V Luxembursku sa dokonca učí 83% detí už vo veku základnej školy druhý cudzí jazyk. Na druhom stupni sú najusilovnejšími krajinami Fínsko, Holandsko a Rumunsko, kde sa skoro všetci učia dva cudzie jazyky. Najväčší jazykoví ignoranti žijú mimo Maďarska v Poľsku, Bulharsku a prirodzene vo Veľkej Británii a Francúzsku.

Ungarn mit die größten Sprachmuffel in der EU

http://www.pesterlloyd.net/2010_39/39sprachmuffel/39sprachmuffel.html

Zdroj: protiprudu.info

október 05, 2010 09:02 dopoludnia

 

 

Top