Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sex našich rodičov

Zdá sa akoby táto spoločnosť bola priam posadnutá sexom. Valí sa na nás v mediálnej podobe z každej strany – v obrázkových časopisoch sú to návody typu „orgazmus ľahko a rýchlo“, najmä okolo sexu sa točia „odhalenia“ bulváru a ešte aj v reklame sa nadužíva. Ale ak sa tomu lepšie prizrieme, zistíme, že tento mediálny ošiaľ má svoje limity. O sexe starších ľudí sa nehovorí. Akoby neexistoval, akoby sa nepatrilo o ňom hovoriť. Je to tabu...„Výsledkom je, že časť seniorov rezignuje pod tlakom názoru, že sex nepatrí k staršiemu veku a snažia sa neprejavovať svoje túžby. Ďalší majú zbytočne pocity, že sú nemorálni alebo nenormálni," povedal pre SME sexuológ Dr. Ivan Kubiš. Pritom nielen podľa neho mnohí ľudia zažívajú vrchol svojej sexuálnej aktivity a najsilnejšie erotické zážitky vo veku medzi 50-timi až 60-timi rokmi.

Profesor Robert Murray Davis z Oklahoma University napísal celú knihu s titulom "Mid-life Mojo (Návod pre čerstvo osamelých mužov)", kde radí osamelým mužom po päťdesiatke. Pre tých sa totiž otvára nevídané pole možností pri prevahe stále aktívnych, ale osamelých žien v ich veku, ktorých je ďaleko viac ako mužských rovesníkov. Sú ich plné internetové zoznamky.

Teraz trochu vedy

Zaujímavých štúdií o sexe starších ľudí je viac, ale vybral som tie, ktoré sú aj verejnosti dostupné, aby ste si ich tvrdenia mohli overiť.

Prelomová bola slávna a často citovaná 430 stranová štúdia Cynthie a Samuela Janusovcov. Tí medzi prvými upozornili na to, že vo veku nad 65 rokov ešte stále 1% žien a 14% mužov uvádza sex denne (mimochodom, to si dovolí len 12% Američanov vo veku od 25 do 38 rokov), 25% seniorov sa oddáva milovaniu tri krát týždenne a 43% raz týždenne.

Nemci otázku sexuálneho apetítu seniorov skúmali v 80-tych a 90-tych rokoch. K pohlavne aktívnym sa vtedy hlásilo až 70 - 90% žien po šesťdesiatke a 60-90% mužov porovnateľného veku. Štúdia Dr. Edwarda Bechera konkrétne ukázala, že na sexuálny styk aspoň raz týždenne si v roku 1984 trúflo 63% šesťdesiatročných žien (ale 73% mužov) a 50% sedemdesiatročných žien (ale 58% mužov). Štúdia je ojedinelá tým, že tú istú otázku dostali dokonca aj osemdesiatroční s tým, či vôbec ešte majú pohlavný styk. Na prekvapenie sa k nemu hlásilo ešte 40% žien a viac ako polovina (52%) mužov. Treba ale dodať, že u mužov sú to tí vitálnejší, ktorí prešli sitom 4,7 krát vyššej úmrtnosti mužov v strednom veku.

Výskumný projekt „Kvalita sexuálneho života" odhalil, že tretina Britov nad 50 rokov nemá pravidelný sex, hoci sú ženatí, či majú stále partnerky. Polovina z nich by sa uspokojila s frekvenciou raz týždenne a len pätina by privítala viac telesnej lásky.

Na druhej strane oceánu, v Spojených štátoch, naopak tretina (resp. 37%) šesťdesiatnikov a šesťdesiatničiek súloží dokonca niekoľkokrát týždenne. Vyplýva to z najnovšieho výskumu, pri ktorom sa spojili Gallupov ústav a University of Chicago. Aj podľa National Institutes of Health sú americkí seniori ďaleko sexuálne vitálnejší než v minulosti. Viac ako polovica z nich (55%) považuje svojich partnerov za zdatných milencov, či milenky. Polovica sa v posteli s potešením, čo najdlhšie mazlí a dve tretiny dokonca stále ešte experimentujú. Kuriózny dôkaz poskytol dokonca aj časopis Playboy, keď predstavil vybrané domáce panie v staršom veku nie v tradičnej úlohe symbolov rodiny, ale dokonca ako zvodne poloobnažené sexsymboly. Mimochodom, po takýchto „modelkách" siahli už aj porno-časopisy.

V našich končinách sa témou verejne zaoberal asi len doktor Jaroslav Hovorka v knihe „Cesta do stáří", kde uvádza takúto zostupnú stupnicu pohlavnej aktivity:

okolo 20-tky = 250 x ročne
do 30-tky = 150 x
do 40-tky = 110 x
do 50-tky = 90 x
nad 50 = 60 x

A na záver radí: Neprestávať, snažiť sa a nenechať sa odradiť občasnými neúspechmi.

Aj tu sa nájdu rekordéri

Možno si niekto z vás všimol, že keď porovnáme rôzne vedecké správy, tak sa v detailoch a štatistikách líšia. To je pre výskum bežné. Podstatné je opakované potvrdenie faktu, že starší ľudia sa o sex zaujímajú a časť ho praktikuje do vysokého veku. V tomto smere asi najďalej vo svojej odbornej zvedavosti zašla Cindy M. Meston („Aging and sexuality", West. J. Med., 167/2007), keď zobrala za bernú mincu tvrdenie Bretschneider-a a McCoy-a, že 63% mužov od veku 80 do 102 rokov je ešte sexuálne aktívnych! Takže sa máme na čo tešiť aj ako storoční?

Sex predlžuje život

Je známe, že muži žijú kratšie ako ženy. Ale už menej sa vie o tzv. testosterónovej teórii, ktorá by to mohla vysvetliť. Testosterón je totiž za normálnych okolností povzbudzujúcou látkou, ale ak ostáva dlhší čas v tele muža bez upotrebenia (teda bez sexuálneho vybitia pohlavným aktom alebo masturbáciou), premieňa sa na pro-karcinogén, ktorý útočí proti vlastnému telu. Má to svoju evolučnú logiku, veď muži, ktorí sa nereprodukujú a vzhľadom k veku neprispievajú významnejšie ani k lovu a len ujedajú zo zdrojov ľudskej tlupy, sú odrazu nepotrební. Potvrdili to aj pokusy. Krysí samci s možnosťou párenia aspoň raz týždenne sa dožili 734 dní, izolovaní od samičiek len 578 dní. A k tomu ešte sú, na rozdiel od deduškov, osamelé babičky naopak evolučne vítané, lebo prispievajú k starostlivosti o potomstvo (Blažek, Vesmír č.1/2008).

Pozoruhodnou výnimkou sú tí muži, čo chytia „druhý dych" a zakladajú rodiny s oveľa mladšími ženami. Tí by tým pádom mali mať šancu na dlhý život. Príkladom je Charlie Chaplin, známy svojím výnimočným sexuálnym apetítom a záľubou v mladých kolegyniach. Ako 54-ročný si vzal len 18-ročnú Oonu, ktorá mu následne porodila šesť detí. Posledné sa narodilo, keď mal 73 rokov. Zomrel ako 88 ročný.

Neviem, či sa dá takýto „liek" zovšeobecniť. Pri mladých ženách sa môžu ich oveľa starší partneri skôr vyčerpať. Mimochodom, na základe známych prípadov (ale nie je ich zas až tak veľa) muži vraj umierajú na infarkt, či mozgovú porážku pri cudzích ženách, nikdy nie pri sexe s vlastnou. Faktom ale tiež je, že tí ktorí sa dožijú vyššieho veku sú spravidla aktívnejší. Ako ste si iste všimli v predošlých štatistikách vždy vedú nad ženami, hoci to znie pri heterosexuálnom sexe nelogicky. Časť odborníkov si myslí, že si deduškovia buď už nepamätajú správne počty, alebo si pridávajú. Na druhej strane si pri takmer päťnásobnej prevahe žien vo vyššom veku majú z čoho vyberať.

Aj nás sa to týka

Táto dodnes tabuizovaná téma bude čoskoro aktuálna, pretože ľudia nad 65 rokov už sú a ešte len budú významnou časťou populácie vyspelých krajín. Je zrejmé, že ich poňatie sexu už v sebe nemá toľko vášne ako za mlada, ale je dôkazom ich chuti do života a ten život im zrejme aj predlžuje. Lenže tým osamelým, a budú ich státisíce, ostáva už len masturbácia. A to, teda sebaukájanie deduškov a babičiek, je ešte väčšie tabu...

Gustáv Murín

(text bol pôvodne písaný pre blog.sme.sk/)

RNDr. Gustáv Murín, CSc.,

nar. 9.4.1959 v Bratislave,

pracuje ako vedúci laboratória Ústavu bunkovej biológie Univerzity Komenského v Bratislave.

Vydal 18 kníh (z toho 5 v češtine, 1 vo francúzštine a 1 v hindí): román, novelu, dve zbierky poviedok, zbierku sci-fi poviedok, sedem zbierok esejí, vedecko-popularizačnú štúdiu o biológii, popularizačnú štúdiu o manželstve, dve popularizačné encyklopédie a dve zbierky cestovných príbehov.

Jednotlivé texty boli preložené do 36-tich jazykov. Viac ako 1200 článkov vydal vo viac ako 50-tich periodikách na Slovensku aj v zahraničí. Literárne prezentácie absolvoval v 19-tich krajinách Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Texty na nete: http://gustavmurin.blog.sme.sk,
http://gustavmurin.webgarden.cz,
http://muringustav.blogspot.com,
http://tulacky.blogspot.com,
http://muringustav.multilingua.blogspot.com

Viac info v celosvetových aj domácich encyklopédiách a na internetových stránkach: artistswithoutfrontiers.com, litcentrum.sk, diversity.org.mk, LaLupe.com, amazon.com a iné.


Rubriky: 
júl 03, 2008 23:56 popoludní

 

 

Top