Obrázok používateľa CEZ OKNO
Skrytá geometrie Velké pyramidy

Stavitelé pyramid nám zjevně zanechali mnohá poselství. K jejich interpretaci je ale zapotřebí určitá úroveň znalostí, bez kterých nelze některé souvislosti dát dohromady. V roce 1799 během Napoleonova tažení, tým francouzských archeologů prováděl rozsáhlá mapování a měření na Gízské plošině...


Zejména přímo ve Velké pyramidě. Díky tomu máme již z té doby několik velmi zajímavých matematických a geografických poznatků:

1. Prodloužením obou diagonál pyramidové základny, byla přesně ohraničena Nilská delta

2. Meridián probíhající špičkou pyramidy dělí Nilskou deltu na dvě naprosto stejné poloviny

3. Když vydělíme kruh opsaný základně pyramidy dvojnásobkem původní výšky pyramidy (149 metrů), dostaneme 3,1416 – tedy známe Ludolfovo číslo

4. 30° zeměpisné šířky, který prochází přesně středem pyramidy, odděluje největší část pevnin naší planety od největší části jejích moří

5. Měrná jednotka používaná staviteli pyramid odpovídá přesně jedné desetimiliontině délky polární osy. Těchto 365,242 měrných jednotek zase odpovídá obvodu základy pyramidy a také počtu tropických dnů slunečního roku na planetě Zemi

6. Pokud vezmeme původní výšku pyramidy, 149 metrů, a vynásobíme jí jednou miliardou, dostaneme vzdálenost Země od Slunce

7. Rozměry tzv. královniny a královské komory odpovídají principům zlatého řezu

8. Takzvané ventilační šachty v královské komoře jsou koncipovány tak, že vytvářejí zvukové vlnění o délce 0,5 až 9 Hz, takže v této komoře zní neustále akord F

9. Těch matematických a geologických souvztažností bylo od dob Napoleona objeveno mnohem více. Zabývá se tím oblast bádání, která si říká pyramidologie


Už jen z výše uvedeného výčtu je patrné, že muselo jít o komplexní záměr architekta, neboť dosáhnout těchto efektů jen tak mimochodem je statisticky jen velmi málo pravděpodobné. Navíc Velká pyramida není v těchto výpočtech a souvztažnostech osamocena. Tyto principy lze nalézt i v dalších stavbách po celém Egyptě a dokonce nejen v Egyptě ale i po celém světě – u všech megalitických staveb.


Zdroj: http://www.suenee.cz/skryta-geometrie-velke-pyramidy/


Súvisiace:

Záhadné zhody najstarších egyptských stavieb s elektronikou mikrovĺn
http://cez-okno.net/clanok/egypt/zahadne-zhody-najstarsich-egyptskych-st...


Sekcie: 
august 05, 2013 23:42 popoludní

 

 

Top