Obrázok používateľa CEZ OKNO
Slunce se v květnu stane kvadrupolárním (VIDEO)

Změny na Slunci v plném proudu - oficiální zpráva Japonské národní observatoře praví, že k přepólování slunečních pólů, k němuž dochází pravidelně každých 11 let, nyní proběhne asi o rok dříve. A dále - zpráva konstatuje, že se mění normální magnetická konfigurace Slunce - bude odlišná od normální bipolární konfigurace. V japonské tiskové zprávě to výslovně není řečeno, ale odborníci vyvozují, že Slunce se v květnu stane kvadrupolárním (čtyřpólovým).

Oficiální tisková zpráva, kterou vydala 19. 4. 2012 Národní astronomická observatoř Japonska (NAOJ/NINS) a další zúčastněné instituce

http://hinode.nao.ac.jp/news/120419PressRelease/index_e.shtml

Převrácení slunečních pólů - pozorování ze satelitu Hinode

Je známo, že polarita extendovaného unipolárního magnetického pole v solární polární oblasti se každých 11 let obrací, a k převrácení dochází zhruba při maximu solární aktivity, k čemuž má dojít přibližně v květnu 2013 (NOAA).

Magnetická pole ve vysokých šířkách jsou pozorována solárními teleskopy na Zemi. Avšak o současném procesu převracení polárních polí máme málo vědomostí z důvodu obtížnosti pozorování v extrémní vzdálenosti, kombinované s atmosférickým optickým efektem. Solární optický teleskop na palubě satelitu Hinode nám umožňuje poprvé provést pozorování hluboké polární krajiny Slunce (Obr. A). Mezi počáteční zjištění patří, že v polárních oblastech existuje mnoho magnetických políček s intenzívním magnetickým polem. Síla jejich pole je blízká síle slunečních skvrn, a jejich velikost je podobná jako malé sluneční skvrny, zvané póry.

Obr. A: Magnetická krajina polární oblasti Slunce – září 2007 a leden 2012

Mezinárodní výzkum týmu vedeného profesorem Saku Tsuneta u NAOJ provádí každý měsíc pozorování pólů satelitem Hinode od září 2008. Podáváme zde zprávu o objevu, že průměrný magnetický tok oblasti severního pólu během období 2008 – 2012 rychle a stabilně klesá (Obr. B). Odehrává se převrat (z polarity minus na plus) postupně od nižší šířky do vyšší šířky. Průměrný magnetický tok polární oblasti brzy bude nulový. K předpokládanému dokončení převratu oblasti severního pólu dojde asi tak za měsíc, o jeden rok dříve před původně očekávanou dobou převrácení.

Obr. B: Pohled na oblast blízkou severnímu pólu – 70-85°, 20. září 2008 a 9. října 2011


V ostrém kontrastu k situaci na severním pólu je magnetický tok oblasti jižního pólu velmi stabilní, a udržuje si polaritu plus (Obr. C). Poslední pozorování z Hinode napovídají, že globální magnetické pole Slunce se stane odlišným od normální bipolární konfigurace.

Obr. C: Pohled na oblast blízkou jižnímu pólu – 70-85°, 20. března 2009 a 24. března 2011

Pozorování polárních magnetických polí je klíčem k porozumění cyklickému solárnímu dynamismu. Jejich výsledky osvětlí původ solárního magnetismu, a přispějí k našemu pochopení vlivu Slunce na solárně-terestriální prostředí.

V květnu se sluneční póly stanou kvadrupolárními

Polarita magnetických polí na slunečních pólech se stane v květnu kvadripolární, což znamená, že na severním a jižním pólu se vynoří pozitivní pole a na rovníku negativní pole, podle Národní astronomické observatoře Japonska a dalších institucí.

Když před 300 lety došlo k podobnému jevu, průměrná teplota na Zemi lehce poklesla.

Výzkumný tým vedený prof. Saku Tsuneta analyzoval data solárních magnetických polí za použití pozorovacího satelitu Hinode, a potvrdil, že polarita magnetického pole na severním pólu se začala převracet v červenci minulého roku.

Badatelé také zjistili, že magnetické pole na jižním pólu, které se mělo převrátit společně se severním pólem, si udrželo pozitivní polaritu, což zajišťuje vytvoření kvadrupolárního magnetického pole.

Příčina posunů polárních oblastí není dosud pochopena. Avšak je známo, že posuny mají souvislost s nárůstem a úbytkem slunečních skvrn v 11letém cyklu.

K podobné situaci došlo mezi 17. a 18. stoletím, kdy průměrná teplota na severní polokouli klesla o 0,6°C. Badatelský tým se domnívá, že i tehdy došlo ke vzniku kvadrupolárního vzorce.


VIDEO nájdete na tejto adrese

Video: http://www.youtube.com/user/Thyalwaysseek

http://www.yomiuri.co.jp/dy/features/science/T120420005829.htm

21. dubna 2012

Yomiuri Shimbun

Preklad: Orgonet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com/


Súvisiace:

SLNKO
http://www.cez-okno.net/slnko


Sekcie: 
apríl 24, 2012 23:32 popoludní

 

 

Top