Obrázok používateľa CEZ OKNO
Co s tebou SNS?

K napsání tohoto článku se chystám již delší dobu. Je mi trochu smutno, že jedna z mála relevantních stran nacionalististického střihu v Evropě, která je ve vládě, tolik hazarduje se svoji budoucností. Tento hazard spatřuji převážně v naprosto bezskurpulozním chování pana Sloty a jeho blízkých ve smyslu lidově řečeno pakování se z veřejných zakázek a panských manýrech, které si nezadají s chováním tzv. papalášů éry předminulé či minulé. Ona sice každá doba má svoje zbohatlíky a mravní pokřivence, je ovšem politicky neprozíravé se těmito axiomy řídit či se k nim přibližovat v době, kdy světem zmítá celosvětová hospodářská krize a v mnoha aspektech tato určuje dení kolikrát přežívání lidu všedního dne. Ono vedení SNS jakoby zapomnělo, že mnoho lidí z již uvedené entity patří či patřilo mezi voliče této strany i voliče současného presidenta Gašparoviče.

Mám snad již trochu zkušeností z pozorování jevů i procesů společenských i politických, jejich studium, determinanty a pozadí nevyjímaje. Ono asi nebude náhodou, že tažení proti SNS kosmopolitní a národně-odrodilou internacionálou je v čase, kdy jižní soused Maďarsko prochází velice složitým obdobím. Ono také určitě nebude náhodou, že se velice zaktivizovala Slovenská pospolitost. V těchto několika řádcích je asi apokryfováno mnoho nesrozumitelného. Já se to pokusím trochu dešifrovat. Prosím, berte to jako pokus rozklíčovat spleteninu mnoha jevů a skutečností, které mohou býti na sobě i nezávislé a pouze se sešly na jednom místě a v jeden čas.

Začnu trochu ze široka. Ony snahy Maďarska „aktivizovat“ svoje soukmenovce i v ostatních zemích sousedících s touto republikou nejsou náhodou. Český stream, toliko poplatný velkému Samovi ani nešpitl o tom, že v Rumunsku, Makedonii a tuším že i Srbsku byly návštěvy maďarského presidenta za účelem obnovení myšlenek silně připomínajících nálady po I. světovej vojne striktně odmítnuty a dokonce snad z Rumunska byl vypovězen. Osobně jsem názoru, že rozšiřováním území EÚ je doprovázeno i snahou Německa získat geopolitický vliv tam, kde ho zatím nemá či je ohrožen vlivem Ruska či nepřímo USA. Ono by tomu odpovídalo toliko již zmiňované. Balkán je z mnoha důvodů velice důležitým místem při rozdělování sfér vlivu v současné probíhající globalizaci a jejím doprovodném jevu , což je i sjednocování Evropy. On Balkán byl vždy tzv. citlivým podbřiškem Evropy a bylo by od architektů snah překreslení mocenských vlivů tuto skutečnost neošetřit pomocí vlivových či pozičních rezidentur.

Nebudu zabýhat do detailů, ony by byly velice spekulativního druhu a to je jisté riziko. Jenom připomenu, že něco podobného se odehrálo před několika lety v Gruzii. Zde pro Německo loajální president Ševarnadze, který též respektoval jakýsi post-sovětský uzus směrem k Rusku, byl za pomoci ulice odstraněn a nahrazem současným presidentem Saakasvilim, který byl dle mnoha indicií osobou pracující ve prospěch USA. Tento člověk do dnes prosazuje či chrání zájmy USA v tomto regionu. Sečteno a podtrženo - současné aktivity všech složek „velkomaďarství“ jsou dle mého soudu iniciativou, která má vést k získání vlivu Německa v tomto regionu. Nakonec, kdo je trochu znalcem dějin, ví, že Maďaři byli vždy mocenskou expoziturou Německa v tomto regionu. Až se podaří tyto ambice SRN dosahnout, bude spousta lidí, organizací či aktivit stažena z oběhu a tito bude uklizeni dle potřeb (nadace, vězení, tzv. zatimně umrtveni apod).

Druhým rozměrem je stav na Slovensku samotném. Že SNS leží v žaludku téměř všem stranám opozice je prostě skutečností. On trochu problém nastává u KDH či KDS, kteří sice tuto stranu nemusí, Slotu duplem, ale jsou velice obezřetni před některými snahami omezit státní suverenitu SR ze strany EÚ za aktivní pomoci SDKU či SMK. Všichni uvedení vědí, že velkým oslabením či dokonce paralyzováním SNS bude volice nahlodán národně-sociální blok, tvořený současnou koalicí. Ono stačí čísti deník SME a všichni snad víme, odkud vítr fouká. Ono nejde o to, který ministerský předseda SR pojede ke Zdi nářků, tam pojedou všichni bez ohledu na stranickou příslušnost. On je problém hlavně v tom, že kosmopolitní internacionála má osypky z toho, že Matice slovenská a mnoho publicistů či historiků s ní spolupracujících mají možnost se veřejně vyjadřovat k některým tabuizovaným tématům Slovenského štátu. To této žluté intermacionále je proti srsti, protože leckdy to boří jimi vytovřená klišé či dokonce lži, kterými tak rádi oblažují veřejnost. Ono asi opravdu nebude náhodou, že Matice slovenská za vlády Dzurindy neobdržela ze strany státu ani korunu.

Již jsem se zmínil o Slovenské pospolitosti. Nevím, zda je tato organizace někým pěstována za účelem vyvolání současných nálad v SR. Já jenom kvituji, že její iniciativy začínají přebírat mnohem kredibilnější a pro establisment stravitelnější organizace typu Nové slobodné Slovensko či Mladí matičiary. Jenom bych těmto mládencům doporučil, aby byli obezřetní před snahou Slovenské pospolitosti s nimi začít kooperovat či spíše se k nim přiblížit. Já si troufám tvrdit, že Slovenská pospolitost může být pěstováná těmi, kteří po vyvolání etnických rozdmýšek na Slovensku budou mít důvod začít poslední tj. likvidační fázi boje proti všem, kteří vystupují na obranu obyvatel SR a dovolí si upozornit na mnohé neřešené u komunity slovenských Cikánů.

Co závěrem k samotné SNS? Jak jsem se dočetl na jejím webu, tak pro krajské volby není pozvána do koalice Smeru a HZDS v několia krajích ! Její volební výsledek do EP byl téměř na hranici volitelnosti. Mnoho mladých lidí na Facebooku raději preferuje formaci vedenou Pánisem. Nevím, jaké konsekvence z chování Sloty vyvozuje vedení SNS, ale zatím postrádám alespoň náznak veřejné sebereflexe. Rád čtu články prof. Rydla a dr. Chelemendika, kteří jsou dle mého soudu téměř myšlenkovým trustem SNS co se zahraniční politiky a dějin politiky týče! Já osobně jsem zklamán z chování Sloty a bude-li tato strana když ne odstraněna z politické mapy SR, tak alespoň ochomena, může za to děkovat hlavně sama sobě. Její protivníci či nepřátelé pouze umně využívají chyb jejího předsedy. Tyto chyby ovšem nejsou symptomem politického amaterismu, nýbrž obyčejného lidského buranství. Elektorát voličů SNS se přesune pouze dle vkusu ke Smeru, něco pohltí HZDS a radikály vstřebá jiný mimoparlamentní subjekt!
Jaroslav Kronus
Zdroj: SHO.sk

Rubriky: 
september 28, 2009 23:40 popoludní

 

 

Top