Obrázok používateľa CEZ OKNO
Do roku 2014 vyriešia parlamentné zastúpenie menšín?

Menšiny môžu mať parlamentné zastúpenie najneskôr od roku 2014 - vyhlásila výkonná predsedníčka Fóra národných a etnických menšín v Maďarsku Katalin Sziliová 24. novembra, po zasadnutí fóra, na ktorom rokovali o hospodárskej situácií menšín a o sčítaní ľudu v r. 2011. Na zasadnutí, ktorého sa zúčastnil aj predseda parlamentu Béla Katona, prijali návrh uznesenia, v zmysle ktorého vláda by mala do 31. decembra 2012 predložiť Národnému zhromaždeniu MR návrh zákona, ktorý by mal obsahovať parlamentné zastúpenie menšín žijúcich v Maďarsku.

K. Sziliová hovorila aj o tom, že návrh uznesenia obsahuje aj tie rámce, podľa ktorých môže vláda spomínaný zámer realizovať. Zdôraznila, že ide o zložitú otázku, ktorá súvisí so znížením počtu parlamentných poslancov a upozornila na to, že od roku 1992 parlamentné zastúpenie menšín, ktoré je zakotvené v Ústave MR, sa neuskutočňuje, pretrváva teda protiústavná situácia. Parlament do 15. decembra tohto roku sa musí zaoberať s návrhom uznesenia o pôsobení Fóra národných a etnických menšín v Maďarsku. Keďže prvoradým cieľom fóra je prispieť k vyriešeniu parlamentného zastúpenie menšín, K. Sziliová predpokladá, že toto grémium bude fungovať iba dovtedy, teda do roku 2014. V súvislosti so štátnym rozpočtom na rok 2010 sa na zasadnutí vytvoril konsenzus v tom, že v nasledujúcom roku menšinové médiá a podpora tlačových orgánov nemôžu utrpieť nijakú škodu.

Bývalá predsedníčka parlamentu k tomu dodala, že Sekretariát štátneho tajomníka pre menšinovú a národnú politiku Úradu predsedu vlády MR mesačne poukáže potrebné financie. Podľa predsedov celoštátnych menšinových samospráv prítomných na zasadnutí fóra národnostné vysielania Maďarskej Televízie v budúcnosti by mali zostať v nezmenenej forme. Je to základná požiadavka, povinná úloha - vyhlásila K. Sziliová. V súvislosti zo sčítaním ľudu v roku 2011 dodala, že fórum trvá na tom, aby údaje boli porovnávateľné s predošlým sčítaním ľudu z roku 2001, a preto by mali obsahovať aj otázky, týkajúce sa aj náboženskej identity. Zároveň informovala o tom, že v rámci Národného kultúrneho fondu v blízkej budúcnosti môže vzniknúť Menšinové kolégium.
(aszm-m)

http://www.luno.hu/content/view/9205/1/

Zdroj: protiprudu.info

Rubriky: 
december 04, 2009 23:19 popoludní

 

 

Top