Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Je to priamy dôkaz, že zranená nebola“

Konštatuje profesor PETER LABAŠ súdny znalec a dekan Lekárskej fakulty UK. Najobjektívnejším a najdôležitejším dôkazom v prípade Hedvigy Malinovej je celotelové CT, na ktorom ju vyšetrili v deň údajného útoku v nitrianskej nemocnici. "Áno, všetci mi hovorili, nebuď blázon, do toho nechoď, zničí ťa to. Rozhodlo však to, že chcem poznať pravdu. Generálna prokuratúra ma oslovila ako dekana Lekárskej fakulty. Jednoduché by bolo zadať písanie posudku jednotlivým špecialistom. Ale ja som dekanom najstaršej a najväčšej Lekárskej fakulty na Slovensku, prednostom I. chirurgickej kliniky v Bratislave a zároveň súdnym znalcom z odboru chirurgie a traumatológie. Mojou povinnosťou bolo vypracovať pravdivý lekársky posudok."

Zo dňa na deň ste sa ocitli na stránkach novín... Úspešný lekár, ktorý má dokonca vraj eštebácku minulosť.

Áno, dozvedel som sa, že novinári našli istého Petra Labaša z Košíc, pod krycím menom Mlynár. Ale nie som to ja. Či som na to reagoval? Nie, ani nebudem, je to pod moju úroveň. Nikdy som nebol v žiadnej politickej strane, sedem rokov pred revolúciou som pracoval v zahraničí, bol som profesorom na Maltskej univerzite a šéfchirurgom, potom som sa vrátil domov, pracoval som, publikoval, stal som sa riadnym profesorom a od roku 2002 som súdnym znalcom v odbore chirurgia a traumatológia. Doteraz som vypracoval asi 600 znaleckých posudkov.

Znalecký posudok bol prvý posudok vypracovaný za Lekársku fakultu UK. Prečo?

Fakulta posudky bežne nerobí, musela by totiž platiť vysoké poistné. Lekárska fakulta bola vybratá v danej trestnej veci ako znalecký ústav. Požiadavka vypracovať posudok prišla z Generálnej prokuratúry SR. Pri jeho vypracúvaní som spolupracoval s lekármi, ktorí sú v ňom uvedení. To, čo sa po jeho zverejnení udialo, súvisí s tým, že lekári nie sú ochotní znášať následky mediálneho tlaku tejto spolitizovanej kauzy. Veď si len predstavte, že na základe záverov môjho posudku sa novinárka denníka Sme Monika Tódová dožadovala u rektora Univerzity Komenského, aby ma odvolal z funkcie dekana Lekárskej fakulty len preto, že nesúhlasila s mojím odborným stanoviskom.

Niektorí lekári uvedení v posudku vašu prácu verejne spochybnili.

Čo sa týka psychiatričky doc. MUDr. Kořínkovej, mal som na ňu len jedinú otázku: Ako pôsobí diazepam aplikovaný do svalu v určitej dávke, ako to bolo aj v prípade H. M. Posudzovaná osoba totiž odmietla komunikovať, poskytnúť zdravotnú dokumentáciu, rovnako odmietla akékoľvek vyšetrenie. Psychiatrička sa vyjadrila len k účinkom diazepamu na organizmus ktoréhokoľvek pacienta, pričom bola oboznámená s vekom, pohlavím, váhou a výškou takéhoto pacienta. Bez toho, aby vedela, že ide o Hedvigu M. Tento postup je štandardný, nikto nebol nikým ovplyvňovaný, ani pani doc. MUDr. Kořínková. Ak chce teraz odvolať opísané účinky diazepamu a vyhlásiť, že tento liek tak nepôsobí, prosím. Je to jej vec, ale pripomínam, že jej vyjadrenia bude hodnotiť odborná verejnosť. Zaujímal by ma odborný názor doc. MUDr. Kořínkovej, či v tejto súvislosti pôsobí medikament diazepam inak u Hedvigy M. a inak u ostatných osôb, pričom z lekárskych správ je zrejmé, že u Hedvigy M. nedošlo v súvislosti s aplikáciou medikamentu k žiadnym kontraindikáciám alebo iným neželateľným vedľajším účinkom.

Rozporuplne sa o posudku vyjadril aj ďalší z uvedených lekárov stomatochirurg Peter Stanko.

Docent Stanko je prodekanom Lekárskej fakulty, môj kolega. Jeho závery z posudku boli citované nepresne a boli zámerne skreslené. To, že vraj pani Hedviga M. nemohla dostať facku a že docent Stanko v posudku vylúčil túto možnosť, je lož! Uviedol, že „rana na dolnej pere je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená pohryznutím horným zuboradím do dolnej pery alebo vonkajším násilným tlakom dolnej pery voči dolnému zuboradiu“. Toto je presná citácia jeho záverov.

Novinárka zo Sme toto odborné stanovisko jednoducho zmanipulovala, tento záver citovala nepresne. Tu však musím poukázať aj na ďalšiu časť znaleckého posudku, v ktorej sa hovorí o ďalších skutočnostiach súvisiacich s predmetnou fackou. Pacientka uviedla, že facka dopadla na ľavé líce, v dôsledku čoho ju bolela sánka vľavo. Takže úder rukou – facka by musela byť vedená od opuchu (napravo od stredu dolnej pery) po celej ľavej strane pery až cez líce. Inak sa táto facka ani vysvetliť nedá. Bližšie je to uvedené v znaleckom posudku. Čo sa týka ďalšieho kolegu, chirurga Luďka Vrtíka, ten na tomto posudku aktívne spolupracoval a nemal k nemu žiadne pripomienky. Je zarážajúce, že ide o môjho najbližšieho spolupracovníka na mojom pracovisku. Čo ho viedlo k tomu, že sa od posudku napokon dištancoval, sa môžem len domnievať. Myslím, že svoju rolu tu zohráva aj tlak médií.

Čo je podstatou znaleckého posudku, ktorý ste vypracovali?

Z medicínskeho hľadiska som skúmal zranenia, ktoré mala utrpieť posudzovaná osoba. Objektívne zistiť, či udávané zranenia mala, alebo nemala. Keďže som posudok vypracúval po veľmi dlhom čase od skutku, pri opise zranení a v snahe objektivizovať stav zranenia som sa opieral o dodaný fotodokumentačný materiál tváre zo dňa 25. augusta necelú hodinu po útoku, o videozáznamy z následných tlačoviek, o fotografie z tlačovej besedy z 13. 9. 2006. Aj z celého radu CD nahrávok, ktoré prokuratúra v tejto súvislosti zadovážila a predložila Lekárskej fakulte, ako aj z jej CT vyšetrenia a dodanej zdravotníckej dokumentácie počas jej hospitalizácie na chirurgických oddeleniach v Nitre a Dunajskej Strede. Moja práca spočívala v porovnávaní výpovedí jednotlivých lekárov, štúdiu fotodokumentácie a lekárskych záznamov a v konzultáciách s inými lekármi z jednotlivých odborov.

Čo ste zistili?

Z fotodokumentácie jednoznačne vyplýva, že krv na tvári a vo vlasatej časti je rozotretá z iného zdroja krvácania než zo zakrvácaných miest. Na dolnej pere vpravo je drobná, niekoľkomilimetrová ranka, ktorá však nemohla spôsobiť také veľké krvácanie, preto sa domnievame, že krv pochádza zo spontánneho krvácania z nosa, čo i pacientka udáva vo výpovediach, že často spontánne a bez príčiny z nosa krváca. Bolo mi naznačené, že ošetrujúci lekári boli ovplyvňovaní bývalým riaditeľom nemocnice. Na základe tohto ju ošetrujúci lekár označil za zbitú. Mimochodom, aj sestričky, čo pacientku v ten deň ošetrovali, potvrdili, že keď jej umyli tvár, nemala žiadne viditeľné zranenia, vôbec nič až na drobnú „tržne zhmoždenú ranku“ na dolnej pere s minimálnym opuchom.

Vychádza lekár vždy z tvrdenia pacienta, ktorý udáva, že bol napríklad zbitý alebo napadnutý?

Áno, my lekári musíme pacientovi veriť. Bolo to aj v tomto prípade. Zmenilo sa to však po dvoch znaleckých posudkoch a vyjadreniach lekárov. Chirurgovia z Dunajskej Stredy diagnostikovali iba odreninu na dolnej pere vpravo s minimálnym reaktívnym opuchom. Žiadne iné zranenia neboli diagnostikované a opísané, až na krvné podliatiny na vnútornej strane stehien obojstranne, pripomínajúce odtlačky prstov, ktoré už boli dňa 25. 8. 2006 odznievajúce. Toto všetko potvrdzuje jeden veľmi dôležitý dôkaz, CT hlavy a brucha, na ktorom ju vyšetrili v deň údajného útoku o 10.42 v nitrianskej nemocnici. CT je také presné, že ukázalo dokonca aj vpich po injekcii, ktorou jej pichla doktorka lekárskej pomoci už spomínaný diazepam, dokonca aj s bublinkami vzduchu.

Prečo sa CT vyšetrenie doteraz v prípade nespomínalo?

Pretože to je jeden zásadný priamy dôkaz, že žiadne iné vonkajšie ani vnútorné zranenia neboli prítomné. CT dokonca ukázalo aj to, že v oblasti dutiny brušnej neboli známky vonkajšieho ani vnútorného zranenia. Pri kopancoch do dutiny brušnej, tak ako tvrdila, by musel byť prítomný opuch, resp. známky krvácania v stene brušnej, krvné podliatiny by museli byť rozsiahlejšie, splývavé, a na vonkajších a bočných stranách stehna. Na koži chrbta neboli žiadne známky poranenia ani reakcie, ktoré by museli byť prítomné, keby na chrbte na tričko bolo perom písané.

Prečo sa teda o CT vyšetrení mlčalo?

Môžem len tušiť. Opakujem však, že je to objektívny dôkaz, že žiadne, okrem opísaných zranení, nemala. Z reakcií médií mám dojem, že tu nejde o objektívny postoj, ale o účelové zamlčiavanie niektorých dôležitých, objektívne zistených a preukázateľných faktov.

Sanitka po útoku prevážala Hedvigu Malinovú zahalenú, je to štandardné?

To som sa pýtal aj ja, no nikto mi to nevedel vysvetliť. Ale toto nie je v mojej kompetencii zisťovať, my sme sa zaujímali iba o medicínsku stránku problému.

Z čoho ste vychádzali pri posudzovaní zranení?

Už som to spomínal, z fotografií v médiách po čine a potom aj po dvadsiatich dňoch na tlačovke. Keby bola napadnutá, v tom čase by mala ešte nejaké viditeľné zranenia. Mal som k dispozícii výpovede svedkov zo spisu, hovoril som s lekármi, so sestričkami v Nitre, v Dunajskej Strede, konzultoval som všetko s odborníkmi, kolegami z fakulty. Rok som sledoval a porovnával zranenia napadnutých žien rovnakého veku, váhy a výšky ošetrených a hospitalizovaných na našej klinike a porovnával som ich zranenia po útoku. Všetky mali krvné podliatiny, opuchy, ktoré pretrvávali päť-šesť dní, a hematómy, ktoré sa vstrebávali počas dvoch týždňov.

Je to štandardné robiť takýmto spôsobom znalecký posudok?

Je to výnimočné, úplne výnimočné. Po troch rokoch robiť znalecký posudok je veľmi náročná práca a uvedomoval som si, ako to môže dopadnúť. Ja však z pohľadu lekára konštatujem, čo tam naozaj bolo a nebolo. Malá tržná ranka na dolnej pere, ktorá vznikla vonkajším násilím alebo pohryznutím, krv, ktorá pochádzala zo spontánneho krvácania z nosa. Menštruačnú krv vylúčilo gynekologické vyšetrenie. Na stehnách mala jednoznačne odtlačky prstov, teda nebola dokopaná do brucha, do dolných končatín. Tvrdila, že po údere do tváre spadla na zem, avšak na tele nemala žiadne známky pádu, ani na rukách alebo lakťoch, resp. hlave, chrbte alebo podobne, čo by bolo pri páde typické, v danom prípade nebolo prítomné. Na koži chrbta neboli známky tlaku po písme. A napokon, všetci znalci sa zhodli v tom, že vylúčili otras mozgu.

Vedeli ste, aký bude tento prípad emocionálne a politicky výbušný?

Áno, všetci mi hovorili, nebuď blázon, do toho nechoď, zničí ťa to. Rozhodlo však to, že chcem poznať pravdu. Generálna prokuratúra ma oslovila ako dekana Lekárskej fakulty. Jednoduché by bolo zadať písanie posudku jednotlivým špecialistom. Ale ja som dekanom najstaršej a najväčšej Lekárskej fakulty na Slovensku, prednostom I. chirurgickej kliniky v Bratislave a zároveň súdnym znalcom z odboru chirurgie a traumatológie. Mojou povinnosťou bolo vypracovať pravdivý lekársky posudok. Preto ma osobne uráža, že sa jeden medicínsky laik, aj keď advokát, vyjadruje a hodnotí Lekársku fakultu tak, ako ju hodnotí. Práve spomínaný tlak médií vnímam ako hrubý nátlak, ako úmyselné zahmlievanie pravdy a účelovú manipuláciu čitateľmi. Zo strany médií by bolo objektívne, keby bol zverejnený celý znalecký posudok znaleckého ústavu – Lekárskej fakulty UK. Za posudok, ktorý som vypracoval po konzultácii s jednotlivými špecialistami z iných oborov a ktorý som podpísal ako štatutár LF UK, beriem plnú odbornú, morálnu i spoločenskú zodpovednosť.
Zdroj: Dôležité.sk

Rubriky: 
september 18, 2009 17:26 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymseptember 21, 2009 09:49 dopoludnia

    Komentár: 

    Prečo po roku 1989 sa laici, resp. neodborníci miešajú do vecí ktorým vôbec nerozumejú. Kto dal mandát všelijakým úplatným škrabákom hodnotiť vysoko odborný posudok. Zbitá rozhodne nebola! Opýtajte sa hociktorej surovo manželom zbitej ženy ako dlho jej bolo vidieť následky bitky, a ako dlho musela používať silný make up.
    Všetci ktorí sme chceli zmenu po roku 1989 mysleli sme aj na skutočnosť, aby vo vedení hoci len závodov boli odborníci, a aby sa odborníci vyjadrovali k problémom. Vtedy sa robili veci v mene pracujúceho ľudu, strany a vlády, no a dnes je to v mene mamonu, vazalstva a vyložene osobného prospechu. Fakt je ale ten, že H.M.zbitá nebola a nikto jej nič na tričko nenapísal. Urobila si to sama, resp. v niekoho záujme. Toto by mali vyšetriť naši "investigatívni" škrabáci, a nie urážať odborníka, resp. spochybňovať odbornosť človeka ktorému nesiahajú ani po podošvu.

 

 

Top