Obrázok používateľa CEZ OKNO
Komu staviame sochy?

Milí priatelia, Slováci,
opäť aktuálne, posielam Vám stav úradníkov na najvyšších úradoch "demokratického Masarykovho Československa", ktoré bolo de facto českým štátom a v podstate len s krycím názvom Československo. Údaje sú tak, ako to priniesol denník SLOVÁK 9. augusta 1936. Teda, dá sa konštatovať, že skoro po 18 rokoch budovania tzv. "spoločného" štátu, Slováci prakticky vo vedúcich funkciách Československého štátu neznamenali nič!

Ako to bolo za Masaryka so Slovákmi

Úrad

Česi

Slováci

%

Kancelária prezidenta ČSR

96

2

2,08

Predsedníctvo vlády

153

4

2,61

Štátny úrad štatistický

781

8

1,03

Ministerstvo zahraničia

1246

35

2,81

Ministerstvo národnej obrany

1294

35

2,81

Ministerstvo vnútra

383

3

0,78

Ministerstvo spravodlivosti

132

8

6,06

Ministerstvo unifikácie

51

4

7,84

Ministerstvo školstva

382

1

0,26

Ministerstvo poľnohospodárstva

391

5

1,28

Ministerstvo priemyslu a obchodu

322

1

0,32

Ministerstvo verejných prác

464

0

0,00

Ministerstvo pôšt a telegramov

441

7

1,59

Ministerstvo železníc

689

5

0,73

Ministerstvo socialnej starostlivosti

397

2

0,50

Ministerstvo zdravotníctva

182

3

1,65

Ministerstvo financií

630

8

1,27

Najvyšší kontrolný úrad

163

0

0,00

Zákonodarné zbory

223

1

0,45

Najvyšší správny súd

303

3

0,99

Poštová sporiteľňa

2102

17

0,81

11 825

121

1,02


Ako to bolo v armáde

Pridávam údaje o dôstojníckom zbore Československej armády z roku 1938 teda po dvadsiatich rokoch (!) budovania tzv. Československej armády pod českým velením. Tak ako to napísali v časopise DIMENZIE z 9/2007:

Zo 140 generálov bol v roku 1938 Slovákom len Rudolf Viest a až do marca 1939.

(14. 3. 1939 vznik 1. SR) bol len brigádnym generálom, čo bola najnižšia generálska hodnosť.

Hoci traja ruskí emigranti boli tiež generálmi. Zo 433 plukovníkov bolo 8 Nemcov, jeden ruský emigrant a ani jeden Slovák.

Z 1004 podplukovníkov bolo 35 Nemcov 10 ruských emigrantov a len dvaja Slováci a to Augustín Malár a Ferdinand Čatloš.

Ak si to všetko uvedomíme, mali by sme pochopiť, prečo sa Slováci tak obetavo a s takým nadšením zapojili do budovania 1. SR a odrazu to čo nebolo možné dosiahnuť za 20 rokov pod českou nadvládou sa dalo urobiť počas vlastnej samostatnosti za pár mesiacov!!!

A keď si to domyslíme do podrobností vieme potom aj prečo bol 1. Slovenský prezident Dr. Jozef Tiso v Československu (za Beneša) v r. 1947 takým beštiálnym spôsobom zavraždený. Odvážil sa postaviť na čelo a aj úspešne viesť 1. Slovenskú republiku. A pre nás, to bola zároveň aj výstraha, aby sme navždy stratili chúťky, byť ako tak samostatní alebo mať vlastný štát.

Z tohto pohľadu si treba domyslieť nedávne postavenie mohutného pomníka v Bratislave, kde český lev tróni nad sochou Generála M. R. Štefánika oblečeného len v kombinéze letca pred novým Slov. národným divadlom a už toho času nachystané postavenie Masaryka pred Slov. národným múzeom.

Tak to vyzerá, pre tých čo sa bili za nás, peniaze ani čas nemáme a tak nám tu na Slovensku začínajú stavať sochy tým čo pracovali proti nám.

čp

Zdroj: protiprudu.info

marec 17, 2010 20:00 popoludní

 

 

Top