Obrázok používateľa CEZ OKNO
Len spoločne sa presadíme

Európske štruktúry ovládajú veľké štáty, ktoré samozrejme presadzujú svoje záujmy. Ako protiváha v strednej Európe sa do Visegrádskej štvorky zoskupili štyri podstatne menšie štáty: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Cieľom Visegrádskej štvorky bolo presadzovať spoločne svoje záujmy v európskych štruktúrach. Raz začas sa stretli prezidenti týchto štátov, prerokovali spoločný postup a... To však bola len teória. Skutočnosť je však celkom iná. Každý štát si presadzuje svoje záujmy sám. Teda Visegrádska štvorka stratila svoje opodstatnenie.

Visegrádsku štvorku treba v súčasnej dobe urýchlene nahradiť. Faktom je, že náš južný sused sa nevie zmieriť s tým, a to ani po vstupe do európskych štruktúr, že Trianonom sa žalár národov rozpadol a stále sníva o jeho obnovení. Svoje národnostné menšiny, ktoré žijú v susedných štátoch, náš južný sused sústavne nebáda k tomu, aby sa stupňovaním svojich požiadaviek usilovali získať územnú a politickú autonómiu. Neskôr po získaní autonómie by sa usilovali o pričlenenie nimi obývaného územia k materskej krajine. K splneniu tohto cieľa zriadili pri svojom maďarskom parlamente ako poradný orgán Fórum Karpatskej kotliny, ktoré združuje poslancov maďarskej národnosti, ktorí pôsobia v parlamentoch susedných štátov. Títo poslanci sú nabádaní k tomu, aby sústavne zvyšovali a stupňovali svoje požiadavky v prospech svojej národnostnej menšiny.

Zabrániť expanzii tohto šovinizmu je možné iba spojením a jednotným postupom štátov, ktoré susedia s Maďarskom. Som za to, aby Ministerstvo zahraničných vecí SR iniciovalo vytvorenie Karpatskej únie, ktorá by združovala tieto štáty: Slovensko, Rumunsko, Ukrajinu a Srbsko, prípadne ďalšie štáty, ktoré by mali záujem vstúpiť do tejto únie. Cieľom únie by bol spoločný postup, najmä v Európskom parlamente (EP) proti agresivite Maďarskej republiky, ale najmä proti jej neoprávneným požiadavkám, ktoré sa stále stupňujú ako i proti im klamstvám, ktorými zavádzajú európske štruktúry.

Ďalším, nie menej dôležitým cieľom, by malo byť to, aby národnostné menšiny žijúce mimo materského štátu boli financované výlučne materským štátom. Výroky čelných predstaviteľov Maďarskej republiky, že sú prezidentmi, alebo predsedami vlád 15 miliónov Maďarov potvrdzujú tú skutočnosť, že sú teda povinní starať sa o nich nielen verbálne ale aj finančne. Financovanie by sa týkalo všetkých národnostných menšín, ktorých materský národ má svoj vlastný štát. Je naozaj zvrátené, aby štát financoval národnostné menšiny, ktoré sa usilujú o autonómiu, resp. o odčlenenie určitej časti územia toho-ktorého štátu a dokonca sú riadené materským štátom v separatistických snahách.

Iste, nepodarí sa toto uskutočniť z večera na ráno, ale treba sa o to usilovať. Uskutočnením tohto zámeru, by sa upokojila nie práve najpokojnejšia stredná Európa.

Juraj Janošovský
Zdroj: SHO.sk

Rubriky: 
november 14, 2009 17:00 popoludní

 

 

Top