Obrázok používateľa CEZ OKNO
Služby katastra jednoducho a rýchlo

Existujú úrady ktoré navštevujeme často a potom také ktoré možno iba niekoľko krát za život. Medzi tie druhé patrí pre väčšinu ľudí aj kataster nehnuteľností. Je to z toho dôvodu že na tomto úrade sa riešia veci spojené s nehnuteľnosťami. Či už sa jedná o kúpu alebo predaj bytu, domu alebo pozemku, prípadne o iné vlastnícke vzťahy.

Typickým prípadom je kúpa bytu do osobného vlastníctva. Takýto úkon väčšina ľudí robí možno jeden krát za život. Aj z tohto dôvodu potom ľudia nevedie kde, ako a kedy jednotlivé úkony spraviť alebo o ne požiadať. Našťastie dnes už existujú profesionálne firmy, ktoré služby katastra a geodetov vedia zabezpečiť za nás. Je naozaj veľmi dôležité vybrať si napríklad správneho geodeta nakoľko sa jedná o veľmi dôležité úkony pri výstavbe rodinného domu. Geodet je potrebný vo všetkých fázach výstavby. Pred samotnou výstavbou je to napríklad na vytýčenie hranice pozemku, prípadne osadenie stavby na parcele. Naopak po ukončení výstavby sú potrebné ďalšie úkony ktoré sú požadované ku kolaudácii stavby. V posledných rokoch sem pribudlo aj zameranie adresného bodu budovy. Geodeti sú teda nenahraditeľní pri výstavbe rodinného domu a vybrať si toho správneho je vo Vašom záujme.
Rubriky: 
január 25, 2019 01:03 dopoludnia

 

 

Top