Obrázok používateľa CEZ OKNO
Šokujúce odhalenie

Supertajné výskumné stredisko Area 51, známe aj ako Dreamland, opísali už viacerí bývalí pracovníci tohto tajného centra. Napriek tomu je príbeh Dana Burischa fascinujúci. Už od detstva bol výnimočne nadaný na mikrobiológiu. Jeho vzdelanie bolo neobyčajne rozsiahle: biológ, psychológ, doktor mikrobiológie a molekulárnej genetiky. Pracoval aj v armáde ako kapitán vojenského námorníctva a neskôr bol zaradený pod tajným označením Aquarius (Vodnár), vedecký stupeň utajenia MBIII (mikrobiológ tretieho stupňa), neskôr MBIV. V roku 1991 ho odvelili na prácu v jednotke biologických zbraní do Iraku v rámci operácie Púštna búrka a po jej skončení ho vyznamenali za vojnové zásluhy.Posledná úloha

V roku 1994 vypracoval Aquarius raport Q-94-109A s kódovým názvom COSMIC-MAGIC o vzorkách z EBE (Extraterrestial Biological Entity - mimozemská biologická jednotka). Jeho posledná úloha, na ktorej pracoval až do septembra 2002, mala krycí názov Star Flower l a týkala sa „zárodku Genesis". Ako vyplýva z informácií, ktoré získal predseda Skywatch International Bili Hamilton, Dan skutočne pracoval na úlohe súvisiacej so živou mimozemskou bytosťou (EBE). Hamilton uvádza dôležité podrobnosti (časť z nich možno nájsť aj na internete), pre ktoré však nemáme dostatok priestoru. Dan sa zaoberal objasnením úlohy zložitých proteínov v bunkovej membráne a analýzou ekosystémov, ale veľmi ho zaujali aj anomálie na Marse a možnosť existencie života na ňom. Pracoval v podzemnom biologickom laboratóriu na úrovni 4. Bezpečnostné opatrenia na vstup do tohto priestoru boli okrem iného: skenovanie dúhovky a hlasová identifikácia. Platili tam však aj prísne pravidlá osobnej hygieny vrátane zmeny odevu.

Úžasné zistenia

V spomínanom tajnom stredisku sa riešili viaceré projekty týkajúce sa mimozemských biologických jednotiek (projekt Aquarius), spojenia s nimi (projekt Sigma), pohonných systémov (projekt Galileo), technológií zbraní (projekt Sidekick), cestovania v čase (projekt Looking Glass). Dan všetky tieto projekty poznal. Tvrdil, že mohol čítať správy týkajúce sa cudzích bytostí a ich technológií, medzi ktorými našiel čosi, čo sa volalo „línie konvergencie (zhody) času" a objasňovalo, prečo sú tieto bytosti na Zemi, čo tu robia a prečo zbierajú vzorky rôznych foriem života, aké na Zemi existujú. Dan zložil prísahu zachovania tajomstva a je pochopiteľné, že sa bál. Zistil úžasné veci, lebo pochopil príčiny kamufláže záležitostí okolo mimozemského života. Keď sa mu veci podarilo pospájať, všetko zrazu nadobudlo význam a on bol šokovaný pravdou, zázrakom priestoru, času a života...

V súlade s novými názormi evolučnej biológie prekračujúcej darvinizmus, Dan odhalil, že život pochádza z kozmu, že existuje „semeno Genesis". Väčšina z toho, čo Dan píše vo svojich poznámkach má veľmi technický charakter a týka sa protokolov a procedúr. Ale vo svojom liste z roku 2002 vyjadruje prístupnou formou úvahy o svojej práci, kontaktoch. Dan Burisch, ktorý pracoval v Area 51/S4, a odvážil sa demaskovať genetické experimenty, už nežije.

Z informácií predsedu Skywatch International (ide o poprednú organizáciu, ktorá sa zaoberá bádaním javov UFO) Billa Hamiltona (programátor analytik Kalifornskej univerzity v Los Angeles), ktorý okrem iného skúma podzemné komplexy a ich podiel na kopírovaní technológií a biotechnológií mimozemských bytostí, vyplýva, že Dan skutočne pracoval na úlohe, ktorá súvisela so živou mimozemskou bytosťou (Extraterrestial Biological Entity - mimozemská biologická jednotka - EBE), známou pod kryptonymom AQ-J-ROD. V tejto súvislosti je zvlášť zaujímavý Burischov list Hamiltonovi, z ktorého sme vybrali niekoľko zaujímavých a menej odborných častí... Značnú časť listu tvorí opis výskumov, ku ktorým Dana priviedla mimozemská bytosť J-Rod. Dan píše, že dlho akceptoval klasické mechanizmy podávané v rámci darvinistickej či neodarvinistickej teórie a rozširoval si vedomosti...

Spolu s kolegami sa vysmieval teoretikom, ktorí tvrdili, že neživá skala pomaly rodí život. Kreacionistický spôsob videnia (nevedecká metóda o vzniku človeka a živej prírody stvorením) zaraďoval do oblasti fanatizmu a darvinizmus vnímal ako jediný vedecký a správny smer. Slovom všetko, čo robil, na čom pracoval spolu s psychologickou povahou J-Roda (budúceho, rozvinutého logického, matematicko-vedeckého druhu), sa mu dokonale hodilo k dogmám súčasnej evolučnej biológie.

Rozhovory s J-Rodom


Dan v liste píše: „Moje skúsenosti s J-Rodom a jeho pripravenosť trpieť menom jeho (alebo nášho) druhu mi učarovali. Bola základom jeho pripravenosti logika či chuť udržať dobré vzťahy? Mohlo to tak byt - aspoň som to predpokladal dovtedy, kým sme sa nespoznali bližšie. Jeho stav mohol obsahovať prvky, ktoré ho viedli k altruizmu... Hoci si uvedomoval, že jeho choroba (proces degenerácie nervov) môže byť v budúcnosti vyliečená, nebolo to jeho hlavným trápením. Táto logická bytosť si uvedomovala, že nemusí stihnúť pomôcť pri náprave celej série chybných súdov a udalostí, ktoré sa prejavili v rozdielnosti medzi nami a našou duchovnou povahou. Hľadal čosi, čo bolo stratené, ale nie, aby na oplátku čosi získal (mutácia). Počul som iba o akýchsi bytostiach z Oriónu. Dával najavo, že existujú a nazýval ich ,Bratmi.

Rozprával mi o katastrofe, ktorá postihla jeho ľud a ohrozuje jeho existenciu, a o ,logickej potrebe spojiť sa, pretože ,čosi chýbalo v jeho DNA a DNA jeho bratov, čosi, čo nezáležalo od sekvencie biomolekúl, čosi, čo nazýval ,rezonancia spojenia. Hneď potom som si všetko poskladal a hľadel som na neho ako na jeden z dvoch budúcich druhov, v súčasnosti nazývaný Homo sapiens sapiens a dospel som k presvedčeniu, že ľudstvo je Čímsi viac..." Dan sa od J-Roda dozvedel, že teraz prišli a prosia nás o pomoc, čo vedca úplne vykoľajilo. Dozvedel sa však, že my ľudia vlastníme čosi unikátne a zároveň sme na nevyhnutnej úrovni rozvoja, ktorý sa prejavuje v celistvosti poznania, začínajúc duchovným a materiálnym končiac, čo nám umožňuje kontakt s koreňmi Genesis, z ktorých rozkvitá život na Zemi. Dan požiadal J-Roda, aby mu povedal, čo vie o dobe Genesis.

Čas Genesis

Dan píše, že J-Rod mu 20 až 30 minút nalieval myseľ pohyblivými obrazmi (ako v trojrozmernom kine), myšlienkami a temnými emóciami. Niektoré z týchto myšlienok vyzerali ako metafory a nie skutočnosť. Ukázal mu proces tvorenia z perspektívy jeho pôsobenia s „Bratmi". Možno povedať, že to bola akási mimozemská legenda či mýtus. Dan neskôr pochopil, že obrazy boli podobné starodávnym mandalám stvorenia, Šrí Jantra. Videl napríklad kvet perlového lotosu vynárajúci sa z takmer guľatej kryštálovej matrice, v ktorej rezidoval objekt, ktorý vyzeral ako Šrí Jantra. Šrí Jantra v nasledujúcich etapách zapadla sama do seba a bola nesená ako semienko v rieke svetla smerom k vode, aby sa nakoniec v nej rozpustila... Kvapka vody sa rozdelila na dvanásť častí, zmenila sa na 12 osobných miest, z ktorých každé zostávalo v kontakte so semienkom. Semienko sa rozdelilo na každú z dvanástich odrobiniek... Videl obrazy, ktoré sa končili obrazom ľudskej tváre. Mal pocit, že ten človek tam skutočne je a dýcha. Išlo o zrodenie ľudstva? Čo sa stalo s ostatnými kúsočkami? Dlho sa zaoberal týmito obrazmi, až nakoniec dospel k presvedčeniu, že veľký vírus mohol oplodniť záhradu menom Zem... Všetko toto Dan skúmal tajne, lebo oficiálne pracoval na čomsi inom a nikoho neinformoval o obsahu odkazu získaného od J-Roda.

Ďalšie časti listu sú také odborné a navyše priam revolučné, že im môžu porozumieť hádam iba špičkoví vedci, odborníci v danej oblasti...

Niečo za niečo

Dan skúmal cestu, ktorú mu ukázal J-Rod až dovtedy, kým jeho nadriadení nezistili, že v skutočnosti sa zaoberá čímsi iným ako je jeho úlohou. Nakoniec uzavrel s nimi akúsi dohodu: za správy z „veľkého" porozumenia s J-Rodom ho preradia do kategórie „need-to-know" (označenie osôb, ktoré majú prístup k takým informáciám, aké potrebujú). Tak sa dostal k Doktríne paradoxu konvergentnosti časových línií - DCTP, o ktorej existencii sotva mohol čokoľvek vedieť. Umožnili mu to, lebo im porozprával o niekoľkých reakciách J-Roda na jeho skoršie otázky. Porozprával im o obrazoch čohosi, čo vyzeralo ako mesto Inkov, Marse, ale v časoch lesku.

Chcel pochopiť, ako to všetko spolu súviselo. Celé Danovo poznanie o DCTP boli informácie známe len vnútornému okruhu ľudí, ktorí sa touto otázkou zaoberali. Dana nesmierne vzrušovala myšlienka, že bohovia Sumeru a iných miest boli zle pochopeným obrazom budúceho ľudstva, ktoré ovládalo magické sily namiesto pokročilých technológií... Prekvapovalo ho, čo si mysleli, keď pracovali s tempom toku času a menili náš génom a históriu...

Výskumy pokračovali. Dan píše, že oddávna cítil, že prapredkom života na Zemi bol obrovský vírus, ktorého tvory možno nájsť tak v geologických vrstvách, ako aj v živých bunkách. Pri správnej úrovni elektrických impulzov sa z kryštalickej skaly uvoľňujú molekuly Ganesh (Ganeša - pán zástupov - božstiev - syn Šivu a Parvati, viditeľná forma zásady vesmíru).

Nebezpečný smer výskumu

Dan v liste píše, že v každej z jeho prác na tému Projekt Lotos vystríha, že s čiastkou Ganesh, ktorá je, ako predpokladal, semenom života, sa nemožno zahrávať. Bol presvedčený, že zohráva úlohu vo vyššom živote (Strom života a jeho plode), ktorého opis nájdeme vo svätých písmach mnohých kultúr. Niekoľko udalostí, ku ktorým došlo, veľmi výrazne potvrdilo správnosť Danových postrehov. O čo išlo?

Pokusy použiť výsledky tohto projektu (Lotos) na vytvorenie použiteľnej technológie sa skončili veľmi zle pre tých, ktorí sa o to pokúšali. Dan píše: „Poznám podrobnosti správ hovoriacich o anjelských bytostiach, ktoré sa objavili podobným spôsobom ako kedysi cherubíni (ochrancovia Božieho trónu). Zaznamenal som prejavy fyzického poškodenia u personálu v Shady Rest a masového ničenia v okolí. Iné správy týkajúce sa projektu Star Flower na Francúzovej hore (na východ od Las Vegas) hovoria o početných prípadoch poškodenia medzi personálom, a to psychického i fyzického, ba dokonca o stratách. Tieto takzvané bytosti majú oči červené ako uhlíky, štyri tváre a sú nebezpečné pre tých, ktorí berú naľahko výstrahy, aby sa im zďaleka vyhýbali.

Stále nie je jasné, či bytosti z Francúzovej hory súvisia s Lotosom či s údajnými ,hviezdnymi bránami (stargate). Opisované bytosti, ktoré vyvolali ničenie v Shady Rest, mali postoj vedúci k presvedčeniu, že sú to cherubíni. Práve takéto bytosti údajne oznámili, že Lotos súvisí so Semenom a plodom Stromu života. Za seba môžem povedať: Buďte opatrní! To je všetko, čo môžem povedať..." V závere listu Burisch vyslovil presvedčenie, že kozmos a život sa objavili dlho pred „nástrojom chamtivosti človeka nazvaným vedecká metóda..." Napísal: „Vidím budúcnosť naplnenú plodmi Svetla, dobroty preplnenej láskou a vyliečenie cez Jednotu..."

Zdroj: Tajomstva.org


október 10, 2008 07:45 dopoludnia

 

 

Top