Obrázok používateľa CEZ OKNO
►SOLFEGGIO FREKVENCIE I-IX

Pôvodné Solfeggio obsahuje šesť tónov, ktoré tvoria starovekú hudobnú stupnicu s blahodárnymi účinkami.

Názvy jej tónov sú odvodené z “Ut queant laxis” alebo “Hymnu in Ioannem,” hymnu k svätému Jánovi Krstiteľovi:
english bellow

“Ut” queant laxis
“re”sonare fibris,
“Mi”ra gestorum
“fa”muli tuorum,
“Sol”ve polluti
“la”bii reatum,
“S”ancte “I”ohannes.

Preklad latinského textu:

“Aby mohli služobníci tvoji
voľným hlasom rozozvučať
zázrak diela tvojho,
očisti vinu
z našich poškvrnených pier,
Ó svätý Ján.”


UT - 396 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=cYiGVkax6to
RE - 417 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=dstr0J44ZV0
MI - 528 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=dRtKbEuXPus
FA - 639 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=HXGZdB45fv0
SOL - 741 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=tJycj1wxb0U
LA - 852 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=SWzarr1MRBc

“UT” je od 18. storočia nahradzovaná slabikou “DO”, v tom čase pribudla i slabika “SI”

Súčasné “A = 440 Hz” bolo pôvodne, údajne ešte okolo roku 1914, “A = 417 Hz”

Táto zmena má podľa niektorých zdrojov priam dramatické negatívne následky ohľadne pôsobenia hudby na človeka.

Doplnené o frekvencie Dr. Horowitza:


174 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=OD9O0XE1E8M
285 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=XDPZx2v-7ZI
963 Hz ►https://www.youtube.com/watch?v=p-oynjat5U0

Zaujímavé matematické vzťahy Solfeggio frekvencií:

174 + 111 = 285
285 + 111 = 396
417 + 111 = 528
528 + 111 = 639
741 + 111 = 852
852 + 111 = 963

Frekvencie na vrcholoch trojuholníkov schémy sú:

174, 417, 741
285, 528, 852
396, 639, 963

174 Hz (1+4+7) = 12 (1+2) =3; 285 Hz (2+8+5) = 15 (1+5) =6; 396 Hz (3+9+6) = 18 (1+8) =9
417 Hz (4+1+7) = 12 (1+2) =3; 528 Hz (5+2+8) = 15 (1+5) =6; 639 Hz (6+3+9) = 18 (1+8) =9
741 Hz (7+4+1) = 12 (1+2) =3; 852 Hz (8+5+2) = 15 (1+5) =6; 963 Hz (9+6+3) = 18 (1+8) =9

UPOZORNENIE!
Všetky informácie uvedené v tomto článku sú súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení, prípadne liečivých účinkoch. Pokiaľ chcete presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami, je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Informácie tu uvedené sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Možné pozitívne, ale aj nežiadúce účinky, treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
Autor, redakcia ani prevádzkovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených v tomto článku.
PODPORTE SLOBODNÚ, NEPOLITICKÚ, DUCHOVNE LADENÚ TV

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330
IBAN: SK5283300000002401591699
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010
IBAN: CZ4120100000002401591699
SWIFT (BIC): FIOBCZPP

PayPal: spravy@cez-okno.net
Bitcoin: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA

http://www.spravycezokno.sk/

DONATE INDEPENDENT INTERNET TV

IBAN: SK5283300000002401591699 - SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
PAYPAL: spravy@cez-okno.net

MORE EXPEDITIONS, MORE VIDEOS, MORE KNOWLEDGE
http://www.spravycezokno.sk/english.html

WARNING!
All information stated here is a collection of freely accessible information from domestic and foreign sources and is not an evidence of real, resp. healing effect. If you want precise information supported by scientific studies, you need to read all accessible scientific sources. Information stated here cannot be taken as a medical recommendation. Possible positive, as well as adverse effects, must be consulted with your physician in advance!
The author, editorial office or provider are not responsible for the risk, harm, or injury which could be considered as a direct or indirect consequence of the use of the above mentioned information.
The effects of solfeggio tones are in general considered as beneficial.
I am convinced that for an average healthy person it is a very good idea to be exposed to them.
However, I do not recommend a long term exposure to them in case of any physical or mental problems or pregnant women. To them I would recommend some pleasant relaxing music.
If you decide to listen to these frequencies, note that you should turn the sound off at any signs of discomfort and relax. When you feel comfortable again, you may continue.
I, personally, have been listening to these tones for few years now, often during the day as background sounds.
I have started with then deepest tones and then, gradually, when I felt comfortable with listening to the frequency for the whole day without disturbing me or causing unpleasant feelings, I have moved to higher one.
I am warning you that you are doing this at your own risk and are responsible for any possible consequences resulting from incorrect use of the frequencies.
Stick with the golden rule „everything in moderation“ and there should be no problems.
For start few seconds is enough. Then you may extend the time, until you get into the phase when you don´t even notice the frequency. Then it is good to move to higher level and start the process all over again.

Pripravilo: Očko
© CEZ OKNO

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Solfeggio tóny
http://www.cez-okno.net/solfeggio-tony


Autori: 
máj 17, 2017 21:44 popoludní
 • krát komentár

5 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Kliková
  Klikovámáj 21, 2017 20:25 popoludní

  Komentár: 

  Zaujímavejší je však vzťah napr. medzi 174 HZ a 417 Hz - 243 Hz
  417 Hz a 741 Hz - 324 Hz
  takže ďalšia frekvencia v tento rade je 741 Hz + 432 Hz - 1173 Hz, že je to staré ladenie komorné A - 432 Hz.
  Druhá sada solfergio tónov potom je: 285 HZ, 528 Hz, 852 Hz a 1284 Hz.
  Tretia sada : 396 Hz, 639 Hz, 963 Hz 1395 Hz a kruh sa uzatvára pretože vzniklo 12 tónov univerza.

 2. Obrázok používateľa Očko
  Očkomáj 22, 2017 01:08 dopoludnia

  Komentár: 

  Keď k radu tónov pripočítate 432 Hz pravdaže dostanete nejaké hodnoty, ale tie už sú mimo základnej geometrie solfeggio číselného radu. Hra s číslami je zaujímavá, ale je potrebné dodržať určité pravidlá, aby to "fungovalo". Už pracujeme na ďalšej, správnej sade frekvencií, sledujte titulku, alebo sa prihláste na odoberanie nášho newslettra tu: http://eepurl.com/-oBvH

 3. Obrázok používateľa Anonymný
  Anonymnýmáj 24, 2017 21:48 popoludní

  Komentár: 

  ako podla toho ladit hudobne nastroje? napr husle, gitaru..?

 4. Obrázok používateľa CEZ OKNO
  CEZ OKNOmáj 25, 2017 23:46 popoludní

  Komentár: 

  Pripravujeme pokračovanie článku, budeme sa v ňom venovať i ladeniu. Vyjde približne o týždeň.

 5. Obrázok používateľa Očko
  Očkojúl 21, 2017 13:59 popoludní

  Komentár: 

  Sľúbené pokračovanie Solfeggio frekvencií nájdete na: http://www.cez-okno.net/clanok/solfeggio-frekvencie-x-xviii

 

 

Top