Obrázok používateľa CEZ OKNO
►SOLFEGGIO FREKVENCIE X-XVIII

Pôvodné Solfeggio obsahuje šesť tónov, ktoré tvoria starovekú hudobnú stupnicu s blahodárnymi účinkami. Pokračujeme ďalšími frekvenciami...


UPOZORNENIE!
Všetky informácie uvedené v tomto článku sú súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení, prípadne liečivých účinkoch. Pokiaľ chcete presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami, je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Informácie tu uvedené sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Možné pozitívne, ale aj nežiadúce účinky, treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
Autor, redakcia ani prevádzkovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených v tomto článku.

Histórii vzniku Solfeggio frekvencií sme sa venovali ›› v minulej časti.

Účinky týchto tónov sú všeobecne označované ako blahodárne.

Som presvedčený, že pre priemerne zdravého človeka je výborný nápad vystaviť sa ich pôsobeniu.

Neodporúčam však vystavovať sa ich dlhodobejšiemu pôsobeniu v prípade akýchkoľvek zdravotných, najmä psychických problémov a obtiaží, takisto tehotným ženám by som skôr odporučil pustiť si nejakú príjemnú relaxačnú hudbu.

Ak sa rozhodnete tieto frekvencie počúvať, upozorňujeme, že pri akýchkoľvek nepríjemných pocitoch odporúčame zvuk okamžite vypnúť a dopriať si kľud. Keď sa nepríjemné pocity vytratia, je možné pokračovať.

Ja osobne počúvam tieto tóny už niekoľko rokov a púšťam si ich bežne počas dňa ako pozadie.

Začínal som od najhlbších a postupne, keď mi nerobilo problém mať určitú frekvenciu pustenú hoci aj celý deň bez toho aby ma rušila, či spôsobovala nepríjemné pocity, prechádzal som na vyššiu.

Upozorňujem, že to robíte na vlastnú zodpovednosť a za akékoľvek možné následky nesprávneho použitia frekvencií zodpovedáte sami.

Dodržte zlaté pravidlo “všetko s mierou” a nemali by byť problémy.

Zo začiatku stačí i niekoľko sekúnd. Postupne môžete čas predlžovať, až kým sa dopracujete do štádia, kedy znejúcu frekvenciu už ani nebudete vnímať. Vtedy je dobré postúpiť o tón vyššie a celý proces opakovať.

Tu je prvá, základná sada Solfeggio frekvencií ›› z minulej časti, odporúčam začať najhlbším tónom:

Analogicky môžeme odvodiť i ďalšie Solfeggio frekvencie a postupovať vyššie.

Frekvencie na vrcholoch trojuholníkov odvodenej schémy sú:

1074, 1407, 1740
1185, 1518, 1851
1296, 1629, 1962

1074 Hz (1+7+4) =12 (1+2)=3; 1185 Hz (1+1+8+5) =15 (1+5)=6; 1296 Hz (1+2+9+6)=18 (1+8)=9
1407 Hz (1+4+7) =12 (1+2)=3; 1518 Hz (1+5+1+8) =15 (1+5)=6; 1629 Hz (1+6+2+9)=18 (1+8)=9
1740 Hz (1+7+4) =12 (1+2)=3; 1851 Hz (1+8+5+1) =15 (1+5)=6; 1962 Hz (1+9+6+2)=18 (1+8)=9

Pre zaujímavosť uvádzam odkaz na článok venujúci sa citátu Nikola Teslu:
›› “Keby ste poznali veľkoleposť čísiel 3, 6 a 9, potom by ste mali kľúč k tajomstvu vesmíru”

Tu je druhá, odvodená sada Solfeggio frekvencií, odporúčam začať najhlbším tónom:

Pripravilo: Očko

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Solfeggio tóny
http://www.cez-okno.net/solfeggio-tony


Autori: 
júl 19, 2017 03:06 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top