Obrázok používateľa CEZ OKNO
►SOLFEGGIO FREKVENCIE X-XVIII

Pôvodné Solfeggio obsahuje šesť tónov, ktoré tvoria starovekú hudobnú stupnicu s blahodárnymi účinkami. Pokračujeme ďalšími frekvenciami...
english bellow


UPOZORNENIE!
Všetky informácie uvedené v tomto článku sú súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení, prípadne liečivých účinkoch. Pokiaľ chcete presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami, je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Informácie tu uvedené sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Možné pozitívne, ale aj nežiadúce účinky, treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
Autor, redakcia ani prevádzkovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených v tomto článku.

Histórii vzniku Solfeggio frekvencií sme sa venovali ›› v minulej časti.

Účinky týchto tónov sú všeobecne označované ako blahodárne.

Som presvedčený, že pre priemerne zdravého človeka je výborný nápad vystaviť sa ich pôsobeniu.

Neodporúčam však vystavovať sa ich dlhodobejšiemu pôsobeniu v prípade akýchkoľvek zdravotných, najmä psychických problémov a obtiaží, takisto tehotným ženám by som skôr odporučil pustiť si nejakú príjemnú relaxačnú hudbu.

Ak sa rozhodnete tieto frekvencie počúvať, upozorňujeme, že pri akýchkoľvek nepríjemných pocitoch odporúčame zvuk okamžite vypnúť a dopriať si kľud. Keď sa nepríjemné pocity vytratia, je možné pokračovať.

Ja osobne počúvam tieto tóny už niekoľko rokov a púšťam si ich bežne počas dňa ako pozadie.

Začínal som od najhlbších a postupne, keď mi nerobilo problém mať určitú frekvenciu pustenú hoci aj celý deň bez toho aby ma rušila, či spôsobovala nepríjemné pocity, prechádzal som na vyššiu.

Upozorňujem, že to robíte na vlastnú zodpovednosť a za akékoľvek možné následky nesprávneho použitia frekvencií zodpovedáte sami.

Dodržte zlaté pravidlo “všetko s mierou” a nemali by byť problémy.

Zo začiatku stačí i niekoľko sekúnd. Postupne môžete čas predlžovať, až kým sa dopracujete do štádia, kedy znejúcu frekvenciu už ani nebudete vnímať. Vtedy je dobré postúpiť o tón vyššie a celý proces opakovať.

Tu je prvá, základná sada Solfeggio frekvencií ›› z minulej časti, odporúčam začať najhlbším tónom:

Analogicky môžeme odvodiť i ďalšie Solfeggio frekvencie a postupovať vyššie.

Frekvencie na vrcholoch trojuholníkov odvodenej schémy sú:

1074, 1407, 1740
1185, 1518, 1851
1296, 1629, 1962

1074 Hz (1+7+4) =12 (1+2)=3; 1185 Hz (1+1+8+5) =15 (1+5)=6; 1296 Hz (1+2+9+6)=18 (1+8)=9
1407 Hz (1+4+7) =12 (1+2)=3; 1518 Hz (1+5+1+8) =15 (1+5)=6; 1629 Hz (1+6+2+9)=18 (1+8)=9
1740 Hz (1+7+4) =12 (1+2)=3; 1851 Hz (1+8+5+1) =15 (1+5)=6; 1962 Hz (1+9+6+2)=18 (1+8)=9

Pre zaujímavosť uvádzam odkaz na článok venujúci sa citátu Nikola Teslu:
›› “Keby ste poznali veľkoleposť čísiel 3, 6 a 9, potom by ste mali kľúč k tajomstvu vesmíru”

Tu je druhá, odvodená sada Solfeggio frekvencií, odporúčam začať najhlbším tónom:

PODPORTE SLOBODNÚ, NEPOLITICKÚ, DUCHOVNE LADENÚ TV

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330
IBAN: SK5283300000002401591699
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010
IBAN: CZ4120100000002401591699
SWIFT (BIC): FIOBCZPP

PayPal: spravy@cez-okno.net
Bitcoin: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA

http://www.spravycezokno.sk/

DONATE INDEPENDENT INTERNET TV

IBAN: SK5283300000002401591699 - SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
PAYPAL: spravy@cez-okno.net

MORE EXPEDITIONS, MORE VIDEOS, MORE KNOWLEDGE
http://www.spravycezokno.sk/english.html

WARNING!
All information stated here is a collection of freely accessible information from domestic and foreign sources and is not an evidence of real, resp. healing effect. If you want precise information supported by scientific studies, you need to read all accessible scientific sources. Information stated here cannot be taken as a medical recommendation. Possible positive, as well as adverse effects, must be consulted with your physician in advance!
The author, editorial office or provider are not responsible for the risk, harm, or injury which could be considered as a direct or indirect consequence of the use of the above mentioned information.
The effects of solfeggio tones are in general considered as beneficial.
I am convinced that for an average healthy person it is a very good idea to be exposed to them.
However, I do not recommend a long term exposure to them in case of any physical or mental problems or pregnant women. To them I would recommend some pleasant relaxing music.
If you decide to listen to these frequencies, note that you should turn the sound off at any signs of discomfort and relax. When you feel comfortable again, you may continue.
I, personally, have been listening to these tones for few years now, often during the day as background sounds.
I have started with then deepest tones and then, gradually, when I felt comfortable with listening to the frequency for the whole day without disturbing me or causing unpleasant feelings, I have moved to higher one.
I am warning you that you are doing this at your own risk and are responsible for any possible consequences resulting from incorrect use of the frequencies.
Stick with the golden rule „everything in moderation“ and there should be no problems.
For start few seconds is enough. Then you may extend the time, until you get into the phase when you don´t even notice the frequency. Then it is good to move to higher level and start the process all over again.

Pripravilo: Očko
© CEZ OKNO

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Solfeggio tóny
http://www.cez-okno.net/solfeggio-tony


Autori: 
júl 19, 2017 03:06 dopoludnia

 

 

Top