Obrázok používateľa CEZ OKNO
Spanda gíta - tresť praxe siddha jógy kašmírského šivaismu

Spanda gíta je dílo psané ve verších, podobnou formou jako předešlý titul Nejvyšší Skutečnost, vědomí Srdce. Zpěv samovolně vznikl při překladu písma Spanda kárika. Je vyjádřením radosti z uvědomění pravdy. Je oslavou prvotní vibrace tvořivé moci vědomí Já jsem, která se v kašmírském šivaismu nazývá Spanda, v křesťanství se jí říká Logos – Slovo. Dílo bylo napsáno spontánně z hlubokého samádhi během dvou dnů, a jeho čtení navozuje meditativní stav a dodává mnoho sil k vlastnímu úsilí. Úzce souvisí s připravovaným titulem Božský tep vědomí Já jsem.Dílo bylo autorem věnováno jeho mistrovi Jiřímu Vackovi jako dar k 77. narozeninám.

"V Indii existují dvě advaitické filosofie: védanta advaita a kašmírský šivaismus, který rovněž učí nedvojnost, advaitu. Ramana Maháriši, nejznámější představitel advaity védanty, zcela jasně prohlašuje, že oba systémy jsou si rovny; směřují k témuž cíli. Mezi jejich mistry není sporů, ale panuje shoda a přátelsky se stýkají. Nejznámějším představitelem kašmírského šivaismu je swami Muktánanda, žák Nitjánandy. Poslední, ač je málo znám, je svým dosažením plně srovnatelný s Ramanou Mahárišim. Hlavní rozdíl mezi oběma systémy je v názoru na tvořivou moc vědomí Já. V advaitě je nazývána májou, což je doslova klam, iluze. Kašmírský šivaismus ji považuje za Šakti, Spandu, pohyb nejvyšší Skutečnosti, která je její nedílnou a rovnocennou součástí. Tyto rozdíly v obou systémech se promítají i do jejich praxe. Šivaismus pracuje i se šakti. Autor se ve své knize věnuje převážně tvořivému aspektu vědomí Já jsem a podává i návod k jeho rozvíjení. Nepíše pouze ze svých znalostí, ale ze své osobní zkušenosti, ke které mu dopomohlo osobní vnitřní spojení s mistrem Nitjánandou. Tím je jeho kniha hodnotnější. Je nesporně přínosem pro opravdové hledající."

Jiří Vacek


Objednať sa dá priamo tu.


Čerpané z: Jiří Vacek.cz
Rubriky: 
august 28, 2008 23:24 popoludní

 

 

Top