Obrázok používateľa CEZ OKNO
Změny, Rozhodování, Manipulace

V letošním roce opět proběhne mnoho důležitých událostí. Někteří lidé mají v úmyslu dokončit změny, které v minulosti začali, a mají k tomu velikou příležitost. Rok dokončení je uzavřen a rok začátků se spustil. Záležitosti týkající se probuzení budou v letošním roce často řešeny. Ať již probuzení lidí, planety, ale také ve státních záležitostech a veškerých situacích, týkajících se běžného života. Probouzí se vše, včetně přírody. Pár dnů ještě potrvají zimní dny, ale teplé dny na sebe nenechají dlouho čekat.

Změny

Čas tepla přijde velice brzy a tím se také spustí mnoho událostí vedoucích k dalším výrazným změnám v životech lidí, ale také na Zemi jako takové. Mnohé bytosti velice silně vnímají působení energií, které v pravidelných intervalech sestupují. Ti, kteří toto necítí, časem budou, neboť smysly se zostří a vědomí se pozvedá.

Možnosti se rozšiřují a každý člověk si je stále více vědom proměn svého okolí, hlavně ale vnímá proměny sebe sama. Je zde mnoho bytostí, které na sobě pracují a docházejí výborných výsledků. Vnitřně se dějí rozsáhlé proměny. Lidská těla se mění a také mnozí cítí, že přichází něco nového. Cítí velikou důležitost těchto dnů a vnímají neobvyklou záři, která provází energetické změny. Tento rok je rokem mnohých znamení. Ať již znamení životních anebo celosvětových. Mnohé události budou řešeny k údivu všech ostatních a s nečekanou rychlostí a spádem. Jakékoliv zábrany budou velice rychle odstraňovány a události budou následovat v rychlém sledu. Již zde nastala možnost úplné proměny osobnosti a tyto možnosti jsou stále více upřednostňovány. Neboť změnou sebe sama měníte své okolí.

V tomto čase přichází světlo mezi lidi, aby rozsvítilo temnotu, která panuje na Zemi. Je zde však důležité, abyste se sami zasadili o šíření světla do všech srdcí a do všech koutů. Není zde nutno opakovat, jak žít, to již víte sami. Jen je důležité si připomenout, že čas proměn nastal. A vaše úkoly jsou velice důležité a složité, ale zároveň velice významné v historii lidských životů. Proto jste sem přišli, abyste byli nápomocni a zúčastnili se tohoto velice důležitého rozhodování o osudu planety Země. Nasaďte vše, abyste zvítězili a povznesli sebe i planetu Zemi.

Rozhodování

Je zde možnost velice rychlé proměny sama sebe. Stále se o tomto hovoří, avšak mnohem méně je toto vědomě prováděno. Proměny, kterých je nutno dosáhnout, jsou velice reálné v tomto světě. Každý sám a zároveň všichni dohromady pracujte na své budoucnosti. Cokoliv uděláte, vrací se zpět daleko rychleji, nežli tomu bylo dříve. Jak pozitivně, tak negativně. Proto změny, která na sobě chcete uskutečnit, nejprve sami v sobě vizualizujte, uvědomte si, co chcete a teprve poté přikročte k napnutí síly do tohoto záměru. Nebuďte hr, avšak nečekejte dlouho. Již není čas. Rozhodujte se správně. Máte mnoho možností a voleb a není to vždy jednoduché, avšak uvědomte si, že během 8mi měsíců byste si měli být jisti, co přesně sami chcete, jak chcete žít a co je pro vás nejlepší. Tyto dny vás povedou k ohromné introspekci a sebezpytování, abyste byli připraveni na okamžiky rozhodování. Jakmile se rozhodnete, budete uvedeni na cestu, po které vykročíte.

Půjdete vždy jen sami za sebe, i když na své cestě potkáte mnohé další. Vaše rozhodnutí bude definitivní. Je zde mnoho cest, avšak spousta z nich vede zpět a dolů tam, odkud již nebude návratu. Disponujete velikou silou, kterou si jen málo uvědomujete. Stačí se soustředit do svého solaru a tuto sílu ucítíte. Mnoho z vás stále nerozhodně přešlapuje na rozcestí a ztrácí drahocenný čas. Vnímejte informace, které se k vám dostávají, spojujte souvislosti a nalézejte propojení toho všeho. Toto k vám nyní bude přicházet stále častěji a jakmile „pochopíte“ , již vše půjde rychlým tempem cestou vzhůru. Jste zde také pro to, abyste pomohli ostatním na jejich cestě a vzájemně se propojili. Zbavte se strachu, který vás táhne k zemi jako nejtěžší kámen. Nejprve sami, poté pomozte ostatním. Je důležité cítit se co nejvíce „v pohodě“, neztrácet nervy a nepřivolávat negativní myšlenky. Je to velmi důležité! Jste před cílem, který poskytuje velikou možnost proměny jak vaší, tak celé Země. Nezahoďte tuto možnost, pomozte vám všem, pomozte sami sobě. Záleží jen na vás, na lidech, jak dopadne ta „nejvzácnější“ z možností.

Stále jsou zde s vámi mnozí, kterým na vás záleží a kteří na vás dohlížejí a dohlížet budou. Avšak také jsou zde mnozí, kteří se za každou cenu budou snažit toto překazit a navždy vás svést na cestu zkázy, proto buďte velice vnímaví a nenechte se vyprovokovat. V současných dnech vás čeká mnoho nového. Energie proudí velkou silou a tato síla se stupňuje. Čeká vás mnoho rychlého, proměnlivého a nestabilního. Díky dalším změnám také mnoho rozhodování. Staňte se lidmi se zlatou energií aury. Zůstaňte v úrovni Krista a začněte vydechovat do svého okolí dech lásky a porozumění. Mnoho štěstí ve vaší práci. Milujeme Vás.

Manipulace

V mnoha zemích se budí mnoho lidí. Po celé Zemi se probouzí vědomá energie, která hledá propojení sama se sebou skrze Zemi. Všechny energie, které nesou plné vědomí sebe sama, velice pozitivně ovlivňují veškeré dění ve vesmíru. To, co probíhá v této době, se týká celých vesmírů, neboť planety, bytosti a všechno živé je propojeno. Každý živý i neživý, oboje je bolestně spjato s procesem růstu a zániku. Avšak nyní, v tomto případě, se nejedná o zánik, pouze o přechod z jedné formy do druhé. Málokdo si umí představit, co tato proměna přesně obnáší, i když popisů je všude kolem spoustu. Proces vzestupu je ale velmi silně ovlivňován také negativním postojem určitých druhů bytostí. Následně jsou tyto negativní energie šířeny mezi lid, aby vyvolaly co největší obavy a paniku a tím podkopaly tento proces.

Bytosti jsou silně ovlivňovány a nemohou toto nikdy poznat, neboť jsou na téměř nejnižší úrovni bytí. Během následujících dnů budou tyto rozbroje gradovat, vznikne zde veliký tlak, který vyvrcholí různými přírodními katastrofami. V nejbližší době dojde k posuvům půdy a v mnohých částech světa se probudí vulkány, které budou nahromaděnou energii přesouvat na povrch Země. Neustále probíhají boje mezi dobrem a zlem. A také je velmi ovlivňováno veřejné mínění, neboť některé informace jsou manipulovány. Avšak jsou zde někteří, kteří si již toto velmi silně uvědomují. Díky manipulacím se někteří chovají jinak, nežli by sami chtěli. Důležitým bodem však je nepřestat věřit v dobro, lásku a světelnou podporu. Toto je největší síla nás všech.

Žijete v těžké době, ale také ve velmi důležitých okamžicích planety Země. V těchto letech se vše stupňuje a zdaleka toto ještě není ten nejvyšší stupeň síly a vlivu na planetu a její obyvatele. Konečná fáze přijde 20.2.2012 a potrvá dalších 8 let, nežli bude to „nejdůležitější“ za námi. Cokoliv se za toto období stane, bude považováno za svobodnou vůli vás všech. Z velké části však také ovlivňovanou karmickým zatížením a dále různými stupni manipulace. Ještě není všem dnům konec a k cíli schází ohromný kus cesty. Zdá se logické, že mnohé události mohou ještě výrazně ovlivnit přítomnost a posléze budoucnost. Každopádně je třeba udělat vše, aby mise byla úspěšně završena. Každý sám za sebe a také všichni za všechny.

Stojí zde ohromné rozhodnutí, které bude utvářet běh následujících let. Mnohé bude za vámi ještě doznívat, ale přítomnost je každý den měněna tak, jak se utváří vaše myšlenky. Proto zůstaňte stále svým srdcem přítomni a neustále si uvědomujte, co k vám přichází. Nezahoďte svou šanci tím, že se stanete nerozhodnými a lhostejnými.

Ámen.

Poselství od Zlaté dušičky

Zdroj: jitrnizeme.cz

marec 03, 2010 15:13 popoludní

 

 

Top