Obrázok používateľa CEZ OKNO
Starobylé civilizácie, ktoré tu boli pred nami – zničili sa sami, alebo zanikli v dôsledku prírodnej kataklizmy?

Ľudstvo tak zostarlo, že zabudlo na časy keď bolo ešte mladé a pôvod človeka je zahalený tajomstvom. Podľa konvenčných poznatkov bolo ľudstvo v minulosti primitívne a potom sa veci začali vyvíjať, pokiaľ sa ľudia nedostali zo štádia barbarstva a nestali sa múdrejšími a schopnejšími. Nový dôkaz však naznačuje niečo iné – že na úsvite svojej histórie bolo ľudstvo možno vedecky a technologicky oveľa ďalej, než by očakávali moderní ľudia.


Tento názor je starý ako ľudstvo samo. Starobylé civilizácie hovorili o svojej minulosti ako o veľkolepej. Opis Atlantídy v Platónových dialógoch Timaeus je najsugestívnejšou spomienkou na Zlatý vek, akú máme.


Stredoveký rukopis Platónovho diela Timeas, preklad do latinčiny. Zdroj ›› Verejná doména

Jeden z najmodernejších bádateľov, ktorý sa ponoril do seriózneho štúdia Platónovho opisu bol kongresman USA Ignatius Loyola Donnelly (1831-1901). Veril, že Atlantída je historicky presná a pozbieral všetky v tom čase dostupné dôkazy, ktoré svedčili o existencii mocnej civilizácie v počiatkoch ľudstva, ktorá bola oveľa rozvinutejšia, než by mala byť.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1929, sa v Istanbule našla záhadná mapa z roku 1513, ktorú nazvali mapou Piriho Reisa Zobrazuje pobrežie Antarktídy a Severnej Ameriky s presnosťou moderných máp. Táto mapa znovu vzkriesila názor, že pradávne civilizácie boli rozvinuté a dala mu solídny základ.

Kniha Brada Steigera ‘Worlds Before Our Own’ (1978) neskôr priniesla nové fakty, ktoré svedčili o raných rozvinutých spoločnostiach. Steiger zistil, že v najspodnejších, pôvodných geologických vrstvách, sa našli artefakty, ktoré vyrobila vyspelá ľudská civilizácia, zatiaľ čo primitívne artefakty boli vo vrchných vrstvách. Tieto anachronické predmety, ktoré zjavne neboli vo vrstve z obdobia kam by mali patriť, nazval ›› “Out-of-Place Artifacts” (OPA) – teda „artefakty, ktoré sú na nesprávnom mieste“. Jeho kniha podnietila sériu neskorších prác, ktoré vniesli do uplynulých 30 rokov istú rebéliu voči aktuálnemu názoru na dávnu minulosť ľudstva.

Ak existovali rozvinuté spoločnosti, čo spôsobilo ich zničenie? Možné sú dve udalosti, ktoré sa mohli v minulosti odohrať – buď boli tieto civilizácie tak rozvinuté, že zničili samé seba alebo ich zánik spôsobila nejaká prírodná sila. Dôkazy, ktoré svedčia o prírodnej kataklizme sú hmatateľnejšie, než dôkazy o sebazničení, existujú však aj dôkazy, ktoré naznačujú, že v ďalekej minulosti naozaj došlo k vojne.


Mapa sveta, ktorú nakreslil admirál Osmanskej ríše Piri Reis v roku 1513. Zdroj ›› Verejná doména

Pradávne stvorenie a zničenie

“Keď v Novom Mexiku vybuchla prvá atómová bomba, púštny piesok sa zmenil na vytavené zelené sklo. Podľa časopisu Free World táto skutočnosť viedla u niektorých archeológov k zmene názorov – kopali v starobylom údolí rieky Eufrat a odkryli vrstvu z obdobia agrárnej kultúry, ktorá tam žila pred 8000 rokmi, vrstvu z obdobia kultúry pastierov, ktorá bola ešte staršia a ešte staršiu jaskynnú kultúru. V súčasnosti sa dostali k ďalšej vrstve – vrstve vytaveného zeleného skla.”
New York Herald Tribune, 1947

›› Uniformitariáni by nesúhlasili s druhým scenárom, totiž že prastaré civilizácie možno zničili prírodné sily – sú presvedčení o tom, že znaky v zemských vrstvách, ktoré vidíme teraz, sú výsledkom procesov trvajúcich milióny rokov. Prívrženci teórie katakliziem na rozdiel od nich tvrdia, že tieto znaky sú dôsledkom celosvetovej katastrofy.

Názor uniformitariánov je však trochu problematický a vyznačuje sa istými nezrovnalosťami, problémom je napríklad nepresnosť datovania pomocou rádioaktívneho uhlíka. Táto metóda datovania predpokladá už nastolenú rovnováhu medzi formovaním a rozpadom rádioaktívneho uhlíka, ktoré si svoju rovnováhu udržiavalo v zemskej atmosfére milióny rokov. Formovanie uhlíka C14 je však v skutočnosti väčšie než jeho rozpad. Doteraz sa nedosiahol žiadny rovnovážny stav. V dôsledku toho sa nedá percentuálne zastúpenie C14 v atmosfére (0,0000765%) vedecky použiť ako kritérium pri datovaní fosílií. Inak povedané, nemôžeme poznať vek fosílií, podľa ktorých určujeme vek zemskej vrstvy a teda nemôžeme s istotou určiť skutočný vek vzoriek.

Druhým príkladom je vertikálna petrifikácia stromov, ktoré prechádzajú viacerými geologickými vrstvami zeme, o ktorých sa “predpokladá”, že patria k rôznym epochám Zeme. Tieto penetrované vrstvy by iba mohli naznačovať, že sa sformovali v krátkom čase, napríklad v dôsledku rýchlej sedimentácie pri kataklizme, no nie v dôsledku procesu, ktorý trval milióny rokov, inak by výskyt skamenelých stromov jednoducho nebol možný.

Ďalším príkladom sú prekvapujúco podobné informácie o celosvetovej kataklizme – presnejšie potope, ktoré sa vyskytujú v mýtoch a legendách na celom svete. Mnohé podobné mýty o tejto téme nájdeme v Afrike, Číne, Severnej Amerike, Austrálii, Sumeri a vo veľmi vzdialených kultúrach, ktoré sa nemali ako dostať do kontaktu. Odhaduje sa, že existuje viac než 500 starobylých legiend o potope sveta podobných tej, ktorá je spomenutá v Biblii a v Koráne. Tieto mýty sú v skutočnosti stopami globálnej kolektívnej pamäte, vzťahujúce sa ku skutočnej udalosti, ku ktorej došlo vo vzdialenej minulosti. A k tomu pripočítajte genetické dôkazy o udalosti, ku ktorej došlo pred tisíckami rokov a ktorá skoro viedla k vyhynutiu života na Zemi, známej aj ako „efekt hrdla fľaše“ – „bottleneck effect“ (udalosť, ktorá vedie k zredukovaniu populácie, pozn. prekl.) podporujúcu názor, že ku kataklizme naozaj došlo.


Mýtus o potope sveta alebo o veľkej potope nájdeme v kultúrach na celom svete. Zdroj ›› Verejná doména

Zlatý vek skepticizmu a scientizmu

“Mimoriadne tvrdenia si žiadajú mimoriadny dôkaz.”
Carl Sagan

Tento postmoderný svet je zlatým vekom ›› skepticizmu, ›› relativizmu, ›› materializmu, ›› prezentizmu, ›› obskurantizmu a ›› scientizmu. Takéto mimoriadne tvrdenia by nepritiahli pozornosť verejnosti – nie preto, že dôkaz je nedostatočný alebo neplatný, ale preto, že je prejudikovaný súčasnými predpojatými filozofickými názormi moderného veku. V dôsledku toho sa toto nesleduje a zostáva v ríši pseudovedy. Viera v takéto tvrdenia predpokladá nejakú deštruktívnu udalosť, ktorá zničila tvár Zeme, teda je ešte potrebnejšie nájsť dôkaz, ktorý by to dokázal.

Koľko však toho o Zemi naozaj vieme? Tak veľmi ju považujeme za samozrejmú, myslíme si, že poznáme každý jej kúsok zatiaľ čo nepoznáme ani seba. Absencia dôkazu nedokazuje, že dôkaz neexistuje. Dr. Melvin Cook, kvalifikovaný chemik a nositeľ zlatej medaily Nitro Nobel dospel k názoru, že podzemné zásoby ropy na Zemi sa sformovali v dôsledku náhleho a rýchleho zasypania organického materiálu, ku ktorému došlo iba pred niekoľkými tisíckami rokov. Mohlo by to byť tak, že podzemné zásoby ropy sú prehistorické mestá, ktoré sa premenili na ropu v dôsledku náhlej sedimentácie a vysokého tlaku?

Nový spôsob myslenia

Ak hovoríme o konkrétnych dôkazoch, čo tak začať s prehistorickou stavbou, ktorá bola až do dokončenia mrakodrapu Empire State Building v roku 1931 najvyššou stavbou na Zemi a ktorá je stále “najkolosálnejšou samostatnou budovou aká bola na tejto planéte kedy postavená?”

Chufuova monumentálna pyramída svojím mlčaním prehluší táranie skeptikov. Je nasmerovaná na skutočný geodetický sever a zistilo sa, že miesto, kde sa nachádza, je stredom pevniny na Zemi. Takáto presnosť znamená komplexnú znalosť zemskej geografie, to jest Mercatorovu projekciu, čo je niečo, čo by sme v starobylom Egypte vôbec neočakávali. Čo sa týka jej štruktúry, technici a vedci došli k záveru, že ak zoberieme do úvahy veľkosť stavby a ohromujúcu presnosť, aj napriek sofistikovanej technológii, ktorú máme teraz, je nemožné postaviť druhú takú istú veľkú pyramídu.

Vyjadrené v číslach, inžinier Markus Schulte si myslí, že Veľká pyramída sama o sebe by stále približne 35 miliárd USD. Investovať takéto peniaze do nejakej kolosálnej stavby, ktorá ani nie je obývateľná a neprináša žiadny očakávaný zisk je niečo, čo by sme si dnes nemohli dovoliť. V tomto zmysle je otázka ‘ako bola postavená?’ menej dôležitá ako otázka ‘prečo bola postavená?’


Pyramídy v Gíze. Zdroj: Bruno Girin, Flickr/›› CC BY-SA 2.0

Veda a technika zmenili naše očakávania ohľadne budúcnosti. Ak človek porovnáva vedecko-fantastické filmy 50-tych rokov s modernými, okamžite vidí, ako sa časom zmenil náš postoj k budúcnosti, a to vďaka mnohým prelomovým objavom a novým horizontom a cieľom, ktoré sa nám teraz zdajú dosiahnuteľné. Napriek tomu sme si nevšimli, že zmeny vo vede a technológii menia náš postoj k minulosti, vzhľadom na nové techniky a procesy skúmania faktov.


Úvodný obrázok: Obraz Johna Martina “Koniec sveta” (The End of the World) zobrazujúci „zničenie Babylonu a materiálneho sveta prírodnou kataklizmou”. Zdroj ›› Verejná doména

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Odkazy

Amos W., Hoffman J. I. 2010. Evidence that two main bottleneck events shaped modern human genetic diversity. Proc. R. Soc. B 277, 131–137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842629/
Bauer, S. (2007). The history of the ancient world: From the earliest accounts to the fall of Rome. New York: W.W. Norton.
Cook, M., & Cook, M. (1967). Science and Mormonism; correlations, conflicts and conciliations, Salt Lake City: [Deseret News Press]
Cox, R. (1997). The pillar of celestial fire: And the lost science of the ancient seers. Fairfield, Iowa: Sunstar Pub.
Dey, G. (2012). Gospel train. S.l.: Authorhouse.
Fix, W. (1978). Pyramid odyssey. New York: Mayflower Books.
Harold G. Coffin, (1969). Research on the Classic Joggins Petrified Trees. Creation Res. Soc. Annual pp. 35-44, 70
LaViolette, P. (2005). Earth under fire: Humanity's survival of the Ice Age. Rochester, Vt.: Bear & Co.
Malkowski, E. (2010). Ancient Egypt 39,000 BCE: The history, technology, and philosophy of Civilization X. Rochester, Vt.: Bear & Co.
New York Herald Tribune newspaper, 16 Feb. 1947
Rupke, N.A., (1966). Prolegomena to a Study of Cataclysmal Sedimentation. Research Society Quarterly, Nutley, 3(1), 16-37
Wohl, E. (2000). Inland flood hazards: Human, riparian, and aquatic communities. Cambridge: Cambridge University Press.

Zakaria Bziker

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion/ancient-civilizations-came-self-e...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Vladimíra

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1 288 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Civilizácie
http://www.cez-okno.net/sekcia/civilizacie

OOPART
http://www.cez-okno.net/rubrika/oopart


Sekcie: 
apríl 10, 2017 00:44 dopoludnia

 

 

Top