Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stihneme to?

To, že sa blížime k určitému civilizačnému zlomu, kedy doterajší spôsob života človeka i celej ľudskej spoločnosti dospeje k zásadným zmenám, nie je pre väčšinu pozornejších ľudí už žiadnym tajomstvom. Otázkou však zostáva, kedy a ako tento zlom nastane. Na tieto otázky nám nepriamo odpovedá i veľké množstvo súčasných odborných článkov o prírode a vesmíre, ktoré ukazujú, že doba zásadných zmien pre ľudstvo je naozaj blízko. Zlom v doterajšom spôsobe žitia sa približuje!

Je však zvláštne, že mnohí stále ešte očakávajú onú zmenu, ktorá sa má v závere všetkých vecí naplno rozvinúť nad týmto ľudstvom, v podobe všetko ničiacej biblickej skazy. Čaká sa teda oná povestná Apokalypsa, ktorá učiní ostré zakončenie jednej éry ľudstva a za dramatických okolností otvorí éru novú. Takýto je všeobecný pohľad na príchod zmien. Domnievam sa však, že je to pohľad skreslený, dá sa povedať príliš lacný.Mnohým čitateľom biblie muselo už byť predsa viackrát jasné, že tak ako veľká časť dejov a udalostí (Stvorenie sveta, stvorenie človeka, vyhnanie z Raja atď.) je popisovaná ako prenesený obraz z úrovní nad hmotou, že tiež i všetko ďalšie, teda i zmienené Zjavenie Jánove a Izaiášove proroctvo sú podobného druhu. Že sú z najväčšej časti popisovaním dejov prebiehajúcich v jemnejšom stupni nad našim svetom.

S týmto poznaním je tak zrozumiteľné tiež i to, že onú Apokalypsu prežívame z najväčšej časti už dnes, a to práve na psychicko-myšlienkovej a citovej rovine, v stave nášho vnútra bez toho, aby sme to pri svojom dennom vedomí poznávali. Vlastne už dlhšiu dobu prežívame onen ohlásený Boží súd nad ľudstvom a zdá sa, že si to vôbec neuvedomujeme. Alebo si to nepripúšťame. Inak by sme predsa museli v mnohých situáciách jednať s druhými ľuďmi a mysleť na druhých ľudí úplne inak – čistejšie a poctivejšie.

Stojíme teda vo veľkom kolobehu Božieho súdu. Nachádzame sa už naplno v tomto súde so všetkými dôsledkami popísanými v proroctvách!

V jemnom svete nad hmotou prebieha oná biblická Apokalypsa v plnej sile, tak ako bola popísaná pred tisícročiami. Len občas z tejto nadhmotnej Apokalypsy prenikne niečo do „našej“ viditeľnej hmotnosti (vojny, vraždy, podvody, ale tiež i činy dobra a pomoci). Už dlho sme teda všetci súdení pred príchodom onej zasľúbenej doby nového ľudstva.

A čo teda táto hmotnosť, v ktorej sa práve nachádzame? Som presvedčený, že vrchol súdu v hmotnom svete nadíde úplne nečakane, prozaicky, a to tak, že nakoniec naše, dnes ešte celkom vnútorné, skryté myslenie a chcenie prenikne navonok a stane sa zjavným. Ako sa to prejaví?

Len uvažujme: Dnešná civilizácia balancuje už dlho na nebezpečne hlinených nohách v mnohých bezpečnostných, ekologických a energetických záležitostiach. Stačí teda len, aby kvapka okolností toho či onoho dospela k roznietke a priniesla tak ľudstvu prekvapivý vývoj, vedúci k boju o prežitie.

Tak nebudú musieť nadísť k hmotného prejavu toľko očakávané, mnohými vykladané apokalyptické fantázie a hrôzy (tieto výklady skôr nesú znaky ľubovôle a nie Božskej Spravodlivosti), ktoré sú v inej forme už v plnej činnosti v jemnejšom svete myšlienok a citov (filmy, knihy). Ľudstvo si v tom v tejto hrubej hmote nakoniec vystačí úplne samo so sebou. Hrubohmotný vrchol súdu tak nadíde celkom prosto, nenápadne, podobne ako keď sa pomaly ohrieva voda v hrnci. Žiadne zmeny nenadídu zo dňa na deň, tak ako je to väčšinou s mrazením v chrbte očakávané.

Obávam sa, že však to je na onom súde Božom to najstrašnejšie, čo nás mohlo stretnúť. Áno, ten najvážnejší súd, rozhodujúci o našom duchovnom bytí a nebytí, je tak už tu! On už prebieha! Dnes a denne nás obklopuje a zosilujúc sa, súdi nás za všetko naše chcenie a jednanie. Výsledok sa potom zhrnie do jednej krátkej časti niekoľkých rokov, kedy vzplanie niektorá z rozbušiek (nedostatok ropy, energie, potravín, vody) a kedy sa potom v krátkej dobe núdze a nedostatku ukáže, akí my ľudia naozaj sme. To všetko bude potom ešte umocnené prírodnými a vesmírnymi udalosťami, ktoré sa tiež rok čo rok stále viac prejavujú (globálne oteplovanie, zmeny v slnečnej sústave). Áno, takýto bude očakávaný hrubohmotný súd Jediného, Svätého Boha!

Takýto bude Boží súd nad Zemou a nad ľuďmi na tejto Zemi! Je isté, že to príde! Nie je dôvod dávnym zasľúbeniam neveriť. Naviac, keď vo svetoch, ktoré nevidíme, ale čiastočne ich môžeme vnímať, sú tieto udalosti už v pohybe (depresie, strach, stres, ale tiež i radosť a vnútorné nádeje), a stále sa zosiľujú. Stačí nám k tomuto poznaniu a pochopeniu sa len na okamžik zastaviť a v tichosti načúvať v sebe.

Ak v týchto súvislostiach nahliadneme na ľudstvo nielen ako na celok, ale na prvom mieste nahliadneme na seba samého, vyvstane nám rýchlo celkom nová, pritom najvážnejšia otázka zo všetkých otázok. Táto znie: sme už takí, aby sme v našom každodennom spôsobe života dokázali obstáť v spravodlivom a nanajvýš neúplatnom Súde, ktorý oddeľuje bezohladne čisté od nečistého, poctivé od nepoctivého, mravné od nemravného? Obstojíme so svojím súčasných chcením a myslením tak, aby sme v blízkej budúcnosti neprepadli v skúške pravého ľudstva, v skúške z prejavovania láskyplnej pomoci blížnemu?

Otázka teda neznie tak, ako je dosiaľ všeobecne dávaná – kedy a ako to príde.
Správne má znieť táto otázka takto: Stihneme to? Dokážeme sa zmeniť teraz, ešte v túto hodinu?

Zdroj: Zdruzenie-ludskost.sk


Rubriky: 
Štítky: 
marec 16, 2008 17:43 popoludní

 

 

Top