Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stratené krajiny MU a LEMÚRIA II. (Bola kedysi Austrália časťou dnes potopeného kontinentu?)

Zoológovia a geológovia vysvetľujú rozšírenie lemurov a iných rastlín a zvierat v oblasti Tichého a Indického oceánu tým, že sú výsledkom tektoniky platní a kontinentálneho posunu. Teória tektoniky platní, a je to stále teória, trvdí, že pohybujúce sa platne zemskej kôry podporované na menej pevných skalách plášťa, spôsobujú kontinentálny posun, vulkanickú a seizmickú aktivitu, a tvorbu horských reťazcov.


Koncept kontinentálneho posunu navrhol nemecký vedec Alfred Wegener v roku 1912, ale táto teória nebola vedeckou komunitou všeobecne prijatá počas ďalších 50 rokov.

S takýmto chápaním tektoniky platní teraz geológovia považujú teóriu potopeného kontinentu pod Tichým oceánom za nemožnú.
 
Tiež poukazujú na to, že teórie stratených zemí v Tichom oceáne majú väčšinou pôvod v 19. storočí, kedy vedomosti z tej oblasti boli obmedzené a bolo to predtým, než bolo zmapované dno Tichého oceána.

Blavatskej Lemúria

Predstava Lemúrie ako niečoho viac než fyzického miesta, alebo aspoň obývaného entitami, ktoré neboli humanistického pôvodu ešte pred objavením sa človeka, sa odvodzuje od spisov ruskej okultistky 〉 Heleny Petrovny Blavatskej (1831-1891).
 
Blavatská bola zakladateľkou – spolu s právnikom Henry Steel Olcottom – Teozofickej spoločnosti v New Yorku v roku 1875. Spoločnosť bola ezoterickým rádom určeným pre štúdium mystických učení kresťanstva a východných náboženstiev.

V jej rozsiahlom diele 〉 Tajná náuka (1888) Blavatská popisuje históriu, ktorá vznikala pred miliónmi rokov s „Pánmi Plameňa“ a pokračuje v diskusii o piatich „Koreňových rasách“, ktoré na Zemi existovali, každá jedna vymierajúc v kataklyzme, ktorá zničila Zem.
 
Tretiu z týchto 〉 (EN) Koreňových rás nazvanú „Lemúrijská“, ktorá žila pred miliónom rokov, a ktorou boli bizarní telepatickí obri, ktorí chovali dinosaurov ako domáce zvieratá.

Lemúrania sa napokon "utopili", keď sa ich kontinent ponoril do Tichého oceána. Potomstvo Lemúrijcov bola štvrtá Koreňová rasa, ľudskí Atlanťania, ktorí boli zničení kvôli ich používaniu čiernej mágie. 〉 Kontinent Atlantídy sa potopil pod vlny pred 850 000 rokmi.
 
Súčasné ľudstvo predstavuje Piatu Koreňovú rasu. Blavatsky si predstavovala Lemúriu ako krajinu pokrývajúcu rozsiahlu oblasť.
 
Podľa jej vlastných slov sa rozprestierala od:

…úpätia Himalájí, ktoré ju oddeľovali od vnútrozemského mora, valiaceho svoje vlny nad tým, čo je teraz Tibetom, Mongolskom a veľkou púšťou Schamo (Gobi); od Chittagong, západne od Hardwaru, a východne od Assámu. 
Odtiaľ sa rozprestierala na juh cez to, čo je pre nás známe ako Južná India, Srí Lanka a Sumatra; potom obklopujúc na svojej ceste, ako ideme na juh, Madagaskar na pravej strane a Austráliu a Tasmániu na ľavej, zbiehala dolu do územia pár stupňov od Antarktického kruhu; keď, od Austrálie, vnútrozemská oblasť materského kontinentu v tých dobách, sa rozširovala ďaleko do Tichého oceánu...

Blavatská tiež popisuje tých, ktorí prežili katastrofické zničenie Lemúrie, a utiekli, aby sa stali predkami niektorých z 〉 (EN) Aborigénskych kmeňov Austrálie.
 
Trvala na tom, že všetky jej informácie týkajúce sa Lemúrie prevzala z 〉 „Knihy Dzyan“, o ktorej sa predpokladá, že bola napísaná v Atlantíde a ukázali jej ju indickí adepti známi ako „Mahátmovia“.

Madam Blavatská nikdy netvrdila, že objavila Lemúriu; v skutočnosti odkazuje na Philipa Schlatera, ktorý názov Lemúria vytvoril vo svojich spisoch.
 
Je potrebné povedať, že Tajná náuka je nesmierne zložitá kniha, komplexná zmes Východných a Západných kozmológií, mystických článkov a ezoterickej múdrosti, z ktorých mnohé nie sú mienené tak, aby sa brali doslovne.

Interpretácia Blavatskej je prvou „okultistickou“ interpretáciou Lemúrie, ale na jednej úrovni by sa nemala prirovnávať k fyzickému kontinentu, ktorý neskôr ponúkol 〉 Churchward.
 
Čo Blavatská a iní okultisti odvtedy predpokladali ohľadom Lemúrie, by sa mohlo sčasti interpretovať ako ideálny duchovný stav duše, druh duchovne-historickej vízie.

Napriek tomu, sú niektoré médiá a proroci, ktorí dnes považujú existenciu starovekej Lemúrie/Mu za fyzickú realitu.
 
Naozaj, existujú niektorí, ktorí keď zažili „hypnotický regres', spomenuli si na predchádzajúce životy ako obyvatelia zničeného kontinentu.

-pokračovanie-

Brian Haughton, 1. september 2007

Článok vyšiel v: New Dawn No. 103 (júl-august 2007)
http://www.newdawnmagazine.com/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/atlantida_mu/lemuria_14.htm

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Lemúria (MU)
http://www.cez-okno.net/rubrika/lemuria-mu


Sekcie: 
október 03, 2014 14:37 popoludní

 

 

Top