Obrázok používateľa CEZ OKNO
Strážcovia času a osud sveta

V kaňone Nového Mexika v Ancient Arrow bolo nájdených 23 záhadných komôr so zvláštnymi predmetmi, ktoré tam údajne zanechali “strážcovia času”, ktorí samých seba volajú Tvorcami Krídel... Ide o tzv. časovú schránku. Nálezisko je 128 kilometrov na severovýchod od kaňonu Chaco v Novom Mexiku. Je to nepochybne najprekvapujúcejší archeologický nález všetkých čias. Keby vedci mohli toto nálezisko preskúmať, boli by uchvátení jeho nezvyčajnosťou. To sa však nestalo. Nálezisko je tajné.

Obsahuje totiž materiál, ktorý Fifteen považuje za kľúčový pre zostrojenie BST (Blank Slate Technology), čo je forma cestovania v čase, umožňujúca meniť beh histórie v takzvaných intervenčných bodoch. Intervenčné body sú príčinné strediská energie, vytvárajúce významné udalosti, ako napríklad rozpad Sovietskeho zväzu alebo kozmický program NASA. Je to najpokrokovejšia technológia a každý, kto ju vlastní, sa môže uchrániť pred všetkými agresormi. Údajne je kľúčom ku slobode. Nečudo, že svet o nej môže len tušiť...

Časová schránka

Doktor Anderson má bohaté skúsenosti v lingvistike a v rozšifrovávaní starodávnych textov. Plynne hovorí 30 jazykmi a 12 ďalšími, ktoré sú považované za mŕtve. Projektu Ancient Arrow sa zúčastnil od samého začiatku, keď ho ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization - Organizácia Rozviedky Pokročilého Kontaktu, ktorá sa ako prvá stretla s mimozemskými technológiami a pracovala na ich využití pre civilné a vojenské ciele) prebralo od NASA. Spolu so siedmimi ďalšími vedcami z ACIO preskúmal všetkých 23 komôr Tvorcov Krídel a skatalogizoval nájdené predmety. Podarilo sa mu preskúmať aj neznámy jazyk a preložiť ho do angličtiny. Bolo to veľmi ťažké, lebo optický disk našli až v 23. komore a bolo ťažké ho prečítať vzhľadom na technológie, aké máme na Zemi k dispozícii. Vedci totiž nedokázali určiť, ako použiť symbolické kresby z nástenných malieb na odkódovanie disku. Anderson hovorí: "Rozhodol som sa opustiť projekt po tom, čo sa mi podarilo vypracovať vstupný kód k optickému disku. Krátko na to som začal pociťovať čosi, čo možno opísať iba ako prítomnosť Tvorcov Krídel. Mal som dojem, že ma stále navštevujú a dokonca mi pomáhajú pri práci..."

Doktor Anderson pracoval osem mesiacov sedemdesiat hodín týždenne, kým sa mu podarilo rozšifrovať symbolické kresby... Úsilie vložené do rozšifrovania ich jazyka bolo pre Andersona svojským cvičením pre tú časť jeho mozgu či nervového systému, ktorá mu umožňovala dorozumieť sa s nimi. Hovorí: "Začal som počuť ich hlasy. Najskôr to boli iba jednotlivé slová, neskôr celé vety, hádam jedna za deň... To, čo som počul, nemalo väčší význam. Jedného dňa som však pracoval na Komorovom obraze a zbadal som, že čosi sa v ňom pohybuje. Jeden zo symbolov sa pohol. Nebola to moja fantázia ani hra svetla. Vtedy som pochopil, že Tvorcovia Krídel sa môžu so mnou kontaktovať, že cestujú časom do môjho času a ich kresby spĺňajú úlohu akejsi brány, vďaka ktorej môžu prenikať časom. Vtedy som začal počuť ich inštrukcie, lepšie povedané, myšlienky... Získaval som tak informácie, ako využiť sumerský jazyk sa rozšifrovanie symbolických kresieb. Myslel som si, že strácam rozum, že mi myseľ vystrája fígle, že som prepracovaný a potrebujem dovolenku. Započúval som sa však do tých hlasov, pretože to, čo mi hovorili, bolo logické. Keď som skončil prácu na vstupnom kóde a ukázalo sa, že je pravdivý, pochopil som, že som s nimi naozaj nadviazal kontakt..."

Absolútna záhada

Keď doktor Anderson začal s prekladom optického disku, uvidel fragmenty obrazov ukazujúcich Tvorcov Krídel, čosi ako hologramy, ktoré sa objavovali a mizli za pár sekúnd. Po dôkladnom preštudovaní všetkého, čo videl, dospel k názoru, že technické zariadenia Tvorcov Krídel sú prejavom technológie tak veľmi prevyšujúcej našu, že dokonca nedokážeme pochopiť ani len hlavné prvky jej činnosti.

Doktor Anderson hovorí: "Žiadna z mimozemských rás, ktoré poznáme, nedisponuje tak veľmi rozvinutými technológiami, aby sme ich nedokázali otestovať, mať z nich úžitok a nakoniec vylepšiť. Ale technológie, aké sme našli v Ancient Arrow, sú absolútnou záhadou a nepoddali sa žiadnym testom. Považovali sme ich za také pokročilé, ba až neužitočné z nášho pohľadu, čo - aj keď sa to zdá byť čudné - je najlepším rozpoznávacím znakom mimoriadne pokročilej technológie. Vytvoril som teóriu, ktorá predpokladá, že časová schránka je zakódované zariadenie na spojenie. Dospel som k tomuto presvedčeniu po tom, čo osoba, ktorá pracovala na rôznych symbolických kresbách a zahĺbila sa do umenia a filozofie, obsiahnutých v schránke, pocítila zmeny v centrálnom nervovom systéme. Tie sa pričinili o zlepšenie jej inteligencie... Podľa môjho názoru to bol základný cieľ časovej schránky - urýchliť rozvoj inteligencie tak, aby bolo možné nielen vypracovať BST, ale ho aj prakticky využiť..."

Ako vieme, BST je špecifická forma cestovania v čase. Science-fiction chápe túto otázku ako relatívne jednoduchú a relatívne jednorozmernú. Cesta v čase rozhodne nie je jednorozmerná. Dokonca ani pokročilé technológie, aké majú k dispozícii tzv. Šediváci, nedokážu vyprodukovať čosi podobné ako BST. Sú schopní jednoduchých ciest v čase, ale nedokážu pôsobiť na čas, do ktorého cestujú. Inak povedané, môžu sa vrátiť v čase, ale keď sa už dostanú na miesto, nemôžu zmeniť beh udalostí, lebo sa ocitnú v stave pasívnych pozorovateľov."

Tvorcovia Krídel a ich filozofia

Keď doktor Anderson preložil prvých tridsať strán z optického disku, dozvedel sa niekoľko zaujímavých vecí o Tvorcoch Krídel a ich filozofii. Veľmi zjednodušene povedané, trojrozmerné vnímanie, k akému sa človek dopracoval, je príčinou toho, že využívame sotva zlomok svojej inteligencie. “Strážcovia času” tvrdia, že časová schránka je mostom medzi trojrozmerným, päťzmyslovým svetom a svetom viacrozmerným a sedemzmyslovým. Anderson hovorí: ,,Podľa mňa sú presvedčení, že cestovateľ musí pôsobiť v mnohorozmernom, sedemzmyslovom priestore. V opačnom prípade práca s BST bude pripomínať situácie s príslovečnou ťavou a uchom ihly, slovom, nebude možná... Počas práce som sám objavil, že sa stávam menej technocentrický a čoraz viac ma zaujímajú duchovné otázky. Učenie Tvorcov Krídel vyvolávalo povznášajúci pocit, ktorý nedokážem objasniť. Ani to, prečo som začal strácať objektívnosť bádateľa a cítil som sa viac hovorcom Tvorcov Krídel."

Treba totiž povedať, že Tvorcovia Krídel doktora Andersona navštívili trikrát v jeho dome a povedali mu, že si ho vybrali za svojho hovorcu. To znamená, že sa mal stotožniť s ich cieľmi. Podľa Andersona týmto cieľom je nové vedomie, aktivované pomocou časovej schránky, ktoré umožní využiť BST. Anderson je presvedčený o tom, že Tvorcovia Krídel sa pokúšajú pomôcť nám k rozvoju vedomia, našich schopností, aby sme mohli použiť BST ako obrannú zbraň. Myslí si však, že toto nové vedomie je samo osebe zbraňou. Prečo takúto zbraň čo nevidieť budeme potrebovať?

Bytosti, ktoré cestujú časom. Časová schránka skladajúca sa z 23 komôr objavená v kaňone Chaco v Novom Mexiku skupinou odborníkov, medzi ktorými bol aj doktor Anderson. Ten poskytuje novinárke Anne sériu rozhovorov a vzápätí mizne bez stopy.

Rozhovory sa ocitajú na internetovej stránke Tvorcov Krídel www.wingmakers.com, ktorej webmasterom je muž menom Mark Hempel. Pokračujme spolu skladajúc si každý vlastnú mozaiku aspoň z útržkov tohto neuveriteľného príbehu...

Doktor Anderson, vlastným menom Dr. Jamisson Neruda, sa stáva "hovorcom" Tvorcov Krídel, ako sami seba títo cestovatelia v čase nazývajú. Nerudovi sa totiž ako prvému podarilo rozlúštiť kód a prečítať optický disk, ktorý supertajná skupina vedcov našla v lokalite Ancient Arrow v Novom Mexiku. Námaha, ktorú vložil do rozšifrovania ich jazyka, bola zároveň svojským cvičením pre tú časť jeho mozgu či nervového systému, ktorá mu umožnila dorozumieť sa s nimi. Počul ich hlasy a inštrukcie a pochopil, že nástenné maľby, ktoré bádatelia našli, spĺňajú úlohu akýchsi brán, portálov z ich sveta. Mnohí sa možno pýtajú, čo z toho všetkého vyplýva pre nás, súčasných obyvateľov tejto planéty. Odpoveď nie je taká jednoduchá, pokúsime sa však k nej dopracovať.

Posolstvo Tvorcov Krídel

V jednom z rozhovorov sa novinárka Anna pýta doktora Nerudu, prečo si vybrali jeho a nie záhadného Fifteena - "Pätnástku", geniálneho muža, ktorý pracoval v supertajnej organizácii Labyrinth Group. Kto vlastne je (či bol?) záhadný muž nazývaný "Pätnástka"? Musíme si o ňom čosi povedať, ak chceme nájsť odpoveď na predchádzajúce otázky. Neruda hovorí, že "Pätnástka" je génius s neobyčajnou inteligenciou a schopnosťami, ktorý stojí na čele supertajnej Labyrinth Group od chvíle jej vzniku v roku 1963. Keď vstúpil v roku 1956 do ACIO (ďalšia supertajná organizácia) mal sotva 22 rokov. Neruda je presvedčený, že vďaka tomu, že Fifteena objavili veľmi rýchlo, si ešte nestihol urobiť meno vo vedeckých kruhoch. Bol to búriaci sa génius, ktorý túžil konštruovať obrovské počítače, ktoré by umožňovali cestu časom. V polovici päťdesiatych rokov sa jeho učitelia museli naňho dívať ako na blázna. Nik ho nebral vážne. Do ACIO sa "Pätnástka" dostal vďaka svojej spolupráci s Bellovými laboratóriami, kde sa dozvedeli o jeho genialite. Prečo ho tak veľmi zaujímalo cestovanie v čase? Podľa Nerudu mu išlo o vypracovanie technológie BST (Blank Slate Technology – Technológia Čistej Tabule). Ide o formu cestovania v čase, ktorá umožňuje meniť beh dejín v takzvaných intervenčných bodoch, o čom sme už písali. Každý, kto túto technológiu ovláda, sa môže ubrániť pred akýmkoľvek agresorom. Je to kľúč k slobode. Treba v tejto súvislosti pripomenúť, že ACIO sa ako prvé stretlo s mimozemskými technológiami a pracovalo na ich využití. Prečo je však pre "Pätnástku" a Labyrinth Group také dôležité získať BST?

Doktor Neruda hovorí: "ACIO má prístup k mnohým starovekým textom, ktoré obsahujú proroctvá týkajúce sa Zeme. Boli nazhromaždené v posledných desaťročiach sieťou našich tajných organizácií, ku ktorým sme patrili aj my. Tieto starodávne texty nepoznajú vedecké inštitúcie, médiá či iné spoločenstvá. Opisy 21. storočia, ktoré obsahujú, skutočne vzbudzujú rešpekt. "Pätnástka" sa s nimi zoznámil veľmi skoro, keď sa stal riaditeľom výskumu v ACIO, a práve toto poznanie v ňom vzbudilo túžbu zostrojiť BST.”

Ohrozí nás cudzia rasa?

Spomínané proroctvá sú dielom mnohých osôb, väčšinou neznámych. Ide o osoby, ktoré sa dokážu posúvať v čase, vidieť veľmi jasne budúce udalosti, ale nedokážu v nich urobiť žiadne zmeny. Existujú však aj osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s Tvorcami Krídel a získali informácie o budúcnosti, ktoré zaznamenali v symbolických kresbách alebo mŕtvych jazykoch, ako je jazyk sumerský alebo chakobsan. Tieto proroctvá obsahujú niekoľko spoločných častí o udalostiach, ktoré majú nastať na začiatku 21. storočia, okolo roku 2011. Najdôležitejšou informáciou, ktorá z nich vyplýva, je, že dôjde k infiltrácii vlád najväčších štátov cudzou rasou. Táto rasa -- to sú dravci, disponujúci nezvyčajne rafinovanými technológiami, ktoré im umožňujú integrovať sa s ľudskou rasou. Inak povedané, sú schopní vydávať sa za humanoidov, hoci v skutočnosti sú miešancami medzi človekom a androidom. Majú vytvoriť svetovú vládu a prebrať moc. Bude to obrovská výzva pre spoločnú inteligenciu ľudského druhu, čo v značnej miere rozhodne o jeho pretrvaní. Tieto texty, ako zdôrazňuje Neruda, sa uchovávajú v tajnosti, pretože sú priveľmi šokujúce. Ich publikovanie by mohlo viesť k apokalyptickému prenasledovaniu a všeobecnej paranoji.

Keď spomínaná novinárka Anna vyjadrila údiv nad Nerudovým rozprávaním a upozornila ho, že všetko to vyznieva absolútne neuveriteľne, odpovedal jej: ,,Áno, viem že to tak vyznieva, ale menej výraznú verziu toho istého proroctva možno nájsť v našich náboženských textoch. Cudzia rasa je v nich vykreslená ako Antikrist, zosobnená v postave Lucifera. Strážcovia týchto textov uznali, že v takejto forme možno proroctvo rozšíriť, to znamená, po odstránení zmienky o cudzej rase."

V rukách supertajných organizácií

Všetci vieme, že prístup k informáciám je zložitý. Na verejnosť sa vždy dostávajú len útržky z nich. Mnohé pravdy vyjdú najavo po 50, ba i 100 rokoch, iné až po tisícročiach. K mnohým informáciám majú prístup len vedci. Rukopisy, ktoré obsahujú kontroverzné teórie, boli zakázané a skrývajú sa napríklad na takých miestach, ako je Vatikán, niektoré univerzity a iné inštitúcie. Tajné organizácie, ktorých cieľom je uchovať údaje, ktoré obsahujú, ich zbierajú po celom svete. Anderson hovorí, že sú to veľmi silné a bohaté organizácie, ktoré si môžu dovoliť kúpiť vzácne rukopisy. Mnohé z originálnych rukopisov sú však považované za nepravé a knižnice sa ich rady zbavujú za malú úhradu. Väčšina takýchto originálnych dokumentov nebola nikdy publikovaná, pretože vládne presvedčenie, že pochádzajú z čias, kedy ešte nebola známa tlač či písmo.

Manipulácia s údajmi

Okrem toho existuje celá sieť tajných organizácií a ACIO je s touto sieťou prepojené výlučne preto, že disponuje najlepšími technológiami na svete, ktoré môžu byť odpredané za zisky z trhových manipulácií. Záujem spomínanej tajnej siete sa sústreďuje výlučne na staré rukopisy a náboženské texty, predovšetkým na proroctvá, pretože verí v koncepciu kolmého času a prejavuje záujem o zmenu prostredia v škále makro, kde môže pôsobiť na ekonómiu. Neruda hovorí, že pre väčšinu z nich jediná hra, ktorú hodno hrať na tejto planéte, je získanie bohatstva a moci prostredníctvom manipulácie kľúčovými údajmi, rozhodujúcimi o ekonómii tohto sveta.

Otázne je, že ak tak dobre poznajú budúcnosť a veria v spomínané proroctvá, čo robia, aby nás ochránili pred nevítanými cudzincami? Podľa Nerudu pomáhajú financovať organizáciu ACIO, ktoré spomínaným organizáciám dodáva technológiu. Tá im umožňuje manipulovať peňažným trhom a každoročne získavať príjmy v hodnote miliárd dolárov.

Neruda hovorí: "ACIO má zisky z predaja svojich technológií spomínaným organizáciám na ich ochranu a bezpečnosť. Vynašli sme najlepšie bezpečnostné systémy na svete, neobjaviteľné a nezdolateľné ani prostredníctvom CIA či KGB. Financujú ACIO, pretože považujú ,Pätnástku za najinteligentnejšieho človeka na planéte a vedia o jeho túžbe vyvinúť BST. Vnímajú tieto technológie ako najlepšie zabezpečenie pred splnením proroctva, ale zároveň aj ako prostriedok kontroly nad svetom a hospodárstvami jednotlivých štátov. Takisto vedia, že ,Pätnástka zaujíma strategickú pozíciu v oblasti výskumu cudzích technológií a dúfajú, že spojením jeho génia a cudzích technológií, ktoré si ACIO snaží osvojiť, bude možné vypracovať BST, kým sa proroctvo naplní."

Kľúč ku slobode

Podľa všetkého však "Pätnástku" vôbec nezaujímajú ciele tajných organizácií. Nezaujíma ho ani moc či peniaze. Borí sa výlučne s vytvorením BST, vďaka čomu bude možné odraziť útok nepriateľských bytostí, predpovedaný pred 12 000 rokmi. Verí, že len táto misia je hodna používať obrovský intelektuálny potenciál Labyrinth Group a vypracovať obrannú zbraň, alebo inak povedané - Kľúč k slobode. Ide o potenciál vyše 200 ľudí. Neruda tvrdí, že "Pätnástka" riadi úlohu oveľa dôležitejšiu než všetko, o čo dosiaľ v dejinách ľudstvo usilovalo.

Prečo sa však doktor Neruda rozhodol opustiť tajnú organizáciu? Sám o tom povedal: "ACIO disponuje technológiou implantácie pamäti, ktorá dokáže s chirurgickou precíznosťou eliminovať vybrané spomienky. Pomocou tejto technológie možno z ľudskej pamäti vymazať čokoľvek bez akéhokoľvek poškodenia... Intuícia ma vystríhala, že som kandidátom na takúto operáciu z dôvodu mojich vystúpení na obranu Tvorcov Krídel. Inými slovami, považovali ma za prívrženca ich kultúry, filozofie a misie... Predstavoval som tak potencionálne ohrozenie projektu. Labyrinth Group sa obáva svojich členov pre ich nezvyčajnú inteligenciu a rýchlosť myslenia...

Ja však nechcem zabudnúť, čo som sa dozvedel o schránke Tvorcov Krídel."

Prečo však Tvorcovia Krídel ukryli svoju časovú schránku a navyše zakódovali jej obsah veľmi komplikovaným spôsobom, keď sa chceli podeliť o svoje poznanie s celým ľudstvom?

Všetko ukazuje na to, že Tvorcovia Krídel si vybrali Labyrinth Group ako organizáciu, ktorá má rozhodnúť o osude obsahu časovej schránky…

Kto však sú a koho reprezentujú Tvorcovia Krídel?

Podľa doktora Nerudu sa sami vydávajú za ľudí cestujúcich v čase z polovice 28. storočia. Môžu byť budúcou verziou Labyrinth Group alebo nejakej inej silnej organizácie. Zrejme majú dokonale zintegrovanú subkultúru a ich jazyk je kombináciou mnohých mŕtvych jazykov. Poznanie o nich možno získať iba prístupom do informačných systémov ACIO alebo výsledkom cestovania v čase, alebo jedným i druhým spôsobom. Ak prijmeme, že sú skutočne tými, za ktorých sa vydávajú, sú technologicky veľmi pokročilí. Labyrinth Group považuje BST sa najvyspelejšiu technológiu všetkých čias. Každý, kto ju má a využíva ju na svoje ciele, je vyspelejší ako súčasná ľudská civilizácia a všetky mimozemské bytosti, s ktorými sme v súčasnosti v kontakte... Vytvorili sedem časových schránok a rozmiestnili ich na rôznych miestach Zeme. Neruda je presvedčený, že je to súčasťou väčšieho plánu alebo stratégie, ktorej cieľom je angažovať našu myseľ a ducha na úlohách, s akými sa nikdy predtým ľudia nestretli: ukázať nám, ako je umenie, veda a duchovno navzájom prepojené. Tvorcovia Krídel chcú, aby sme na to prišli sami... Keby sa zrazu objavili, ľudí by najskôr zaujímal ich výzor, odkiaľ prišli (pokiaľ by im vôbec verili), a aspekty, na ktorých Tvorcom Krídel záleží najviac (kultúra, duchovno, umenie, filozofia), by sa stali vedľajšími. Neruda vysvetľuje: "Okrem toho z textov, ktoré som preložil, je jasné, že cestovali v čase z mnohých príčin. Kontaktovali sa s ľuďmi rôznych období a nazývali seba samých nositeľmi kultúry. Omylom ich považovali za anjelov, dokonca bohov... Pre mňa je časová schránka z lokality Ancient Arrow najväčším objavom v dejinách ľudstva. Objavy tohto druhu by mali byť verejnou záležitosťou, a nie egoisticky zabezpečované a dané k dispozícii ACIO či nejakej inej organizácii... Privilegované informácie sú ambróziou elity. Dávajú im pocit moci, a ako je známe, ľudské ego sa rado kŕmi pri koryte moci..."

Viola Košáriová

Zdroj: Tajomstvá.org

Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Všetky KOMORY postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Wingmakers
http://www.cez-okno.net/wingmakers


február 01, 2008 02:37 dopoludnia

 

 

Top