Obrázok používateľa CEZ OKNO
Štúdia uvádza: Život starých Egypťanov bol ťažký! (+KOMENTÁR)

2008 Mar 28, Reuters, Cairo | "Nové dôkazy nájdené pri meste Tell el-Amarna poukazujú na chorú a zničenú populáciu, ktorá pracovala v ťažkých podmienkach - v protiklade k známejším obrazom bohatstva a prebytku známych z umenia a záznamov o starých Egypťanoch." Na záver sa pozrieme spoločne na celú vec v súvislostiach...

Tell el-Amarna bolo v minulosti nakrátko hlavným mestom staroegyptskej ríše, počas vlády faraóna Achnatona, ktorý zavrhol väčšinu z dovtedajších egyptských bohov v prospech slnečného boha Atona a vyjadroval sa aj novým štýlom umenia. Achnaton vládol Egyptu v rokoch 1379 až 1362 pred Kristom, a budoval mesto Tell el-Amarna v strednom Egypte 15 rokov. Ale mesto bolo narýchlo opustené po jeho smrti a nástupe mladého kráľa Tutanchamona na trón.

Štúdie pozostatkov bežných starých Egypťanov na cintoríne v Tell el-Amarna dokazujú, že mnoho z nich trpelo anémiou, fraktúrami kostí, zastaveným rastom a vysoká bola aj miera úmrtnosti detí, ako tvrdia prof. Barry Kemp a prof. Gerome Rose, ktorí viedli výskum.

Rose, profesor antropológie na University of Arkansas v USA povedal, že dospelí pochovaní na tomto cintoríne tam boli pravdepodobne prinesení z iných častí Egypta. "Poukazuje to na obdobie úpadku v Egypte ešte pred Amarnou," povedal auditóriu archeológov a egyptológov v Káhire vo štvrtok (27.3.) večer. "Zdá sa, že pre bežného Egypťana nebol život príliš dobrý a Achnaton videl, že sa veci musia zmeniť k lepšiemu" povedal.

Kemp, riaditeľ Amarnanského projektu, ktorý sa zameriava na zvýšenie verejného povedomia o Tell el-Amarna a okolitého regiónu potvrdil, že len malá pozornosť sa venuje cintorínom obyčajných starých Egypťanov. "Veľké množstvo obyčajných hrobov bolo vykopaných, ale hľadali sa najmä predmety, oveľa menšia pozornosť sa venovala ľudským ostatkom," uviedol pre Reuters. "Myšlienka zaoberať sa ľudskými ostatkami... študovať všeobecné zdravie populácie, je relatívne nová."

Maľby v hroboch bohatých ukazujú na prebytok v obetných daroch, ale pozostatky bežných ľudí hovoria iný príbeh. Rose ukázal obrázky ukazujúce deformácie chrbtice rozšírené medzi mládežou, pravdepodobne ako dôsledok zranení počas stavebných prác pri výstavbe mesta. Štúdia ukázala, že anémia (chudokrvnosť) vybehla až na 74 percent v populácii detí a mládeže, na 44 percent medzi dospelými, uviedol Rose. Priemerná výška muža bola 159 cm a 153 cm u žien. "Výška dospelých sa používa ako meradlo všeobecného životného štandardu" uviedol. "Krátke kostry poukazujú na nedostatok bielkovín... ľudia nedokázali dorásť k svojmu plnému potenciálu."Kemp verí, že ďalšie vykopávky v Tell el-Amarna potvrdia závery jeho tímu. "Vidíme reálnejší obraz života, aký bol," uviedol pre Reuters. "Netýka sa úmyslov Achnatona, ktoré mohli byť dobré a pre jeho ľud prospešné."

Alaa Shahine

Zdroj: http://news.yahoo.com/s/nm/20080328/sc_nm/egypt_archaeology_study_dc

Preklad: Izis

+KOMENTÁR

Pozrime sa teraz na fakty publikované v dielach Maurice Cotterella, ktoré horeuvedený článok postavia do správneho svetla. Mayovia verili, že svet bol stvorený štyrikrát už skôr a zakaždým zanikol v tragickej skaze, ktorú prisúdili slnku. Ďalšie rozprávanie, interpretované v súvislosti s prijímanými mytologickými predstavami, nám rozprávajú o „Rajoch“ (rôznych destináciách mŕtvych) a o „piatich dobách slnka“, z ktorých štyri skončili skazou. Iné rozprávajú o cykloch neplodnosti podnietených slnkom.

Poznáme tisíce mayských vyobrazení, ale len máloktoré obsahujú tieto skryté správy. Doska z Palenque je „rosettskou doskou“ mexickej archeológie. Obsahuje inštrukcie k rozlúšteniu, ktoré je možné použiť pre iné predmety. Niektoré ďalšie rytiny obsahujú len bežné obrazy, ktoré sú iba alegóriami: napr. mnoho z nich zobrazuje „praktiky púšťania krvi“, dôkaz, ktorým nás moderný archeológovia presviedčajú, že títo ľudia neboli nič než barbari prepichujúci si svoje penisy a jazyky špicami a tŕňmi, zvádzajúci krvavé bitky a bojujúci vo vojnách. Ako inak ale mohlo byť vyjadrené posolstvo o klesajúcej plodnosti, strate a potrebe menštruácie (krvi) pre budúcich ľudí, ako sme my?

V The Supergods (Veľbohovia) Maurice Cotterell rozptýlil „pohanský“ mýtus, tento výsmech jednej z najnadanejšej civilizácie sveta. Za použitia rozlúštených inštrukcií z dosky z Palenque ukázal, že mayské maľby, rovnako ako ich šperky a architektúra, tiež obsahujú skryté obrazy vypovedajúce skvelé príbehy o ich tradícii a dejinách.

James Churchward podporil ranejšie le Plongeonove myšlienky a zároveň zhodnotil svoje vlastné presvedčivé doklady, aby preukázal skoršiu existenciu Mu; boli to náčrtky na starovekých kamenných tabuľkách, na ktoré narazil v jednom kláštore v Brahmaputre v Tibete, kde slúžil ako tajný agent. Tabuľky boli pomenované po legendárnych mayských odborníkoch, Naacaloch, „vznešených“, ktorí cestovali po svete a vyučovali svojej vede, technike a jazyku.

Ukázal, ako tabuľky popisujú kataklyzmatické potopenie svetadielu; nárast slnečného žiarenia viedol k prehriatiu zemskej hmoty a spôsobil rozšírenie podzemných plynov, ktoré vybublali na povrch. Zem sa premiestnila, potopila sa v Pacifiku a pochovala so sebou 64 miliónov obyvateľov...

I keď Churchward predkladá podstatné doklady, jeho tvrdenie, že Slnečná veda a jej vyznávači sa skrze generácie „presunuli“ z Mu cez Atlantídu do Egypta a Mexika – ako je zakódované v pokladoch, zapísané v knihách a vytesané v monumentoch, nemôže popísať šírenie počas dlhých časových období, po 15000-25000 rokov od doby Mu, pretože katastrofy podnietené slnkom viedli periodicky (každých 5000 rokov) k úplnej globálnej skaze. Z pohoria sa stalo more a z mora pohorie. Po takej dobe nezostalo nič, čo by sme mohli preskúmať, nič, čo by bolo možné vyjadriť. To znamená, že technológie, ktoré sa znovu objavujú s pravidelnou frekvenciou, musia byť „prinesené odinakiaľ“.

V Mayan Prophecies sa píše o hlbokých znalostiach tejto výnimočnej civilizácie. Vedeli, že slnko ovplyvňuje plodnosť, že jeho lúče naplňujú niekoho smiechom a iného trápením, takže s úctou pomenúvali svoje deti podľa dát ich narodenia behom astronomického cyklu. Pre nich bolo slnko bohom. Zdá sa, že Múvijci rozumeli Slnečnej vede a vedeli, rovnako ako Mayovia, o existencii slnečného neutrálneho warpu. Bolo to pre nich tak dôležité, že na jednu zo svojich cenných tabuliek zaznamenali opereného hada cez tvár slnka. Skoro sa ukázalo, že legenda o operenom hadovi popisovala príbeh o tom, ako slnko ovplyvňuje život na zemi.

Zdroje:

- Tutanchamonova proroctví; Posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů, Maurice Cotterell, Vydalo nakladateľstvo BB/art s.r.o., 2004

- Mayská proroctví. Odkrývání tajemství ztracené civilizace, vydalo nakladatelství PRAGMA, Praha 1997

                                                                                ■


Tak často pertraktovaný rok 2012 bude časom, kedy by zmeny na Slnku mali kulminovať. Tie samozrejme začnú už o niekoľko rokov skôr, i keď presnejšie povedané - už začali. Cyklické a teda predpovedateľné zmeny na Slnku = znižujúca sa plodnosť, genetické deformácie a mutácie, vysoká novorodenecká úmrtnosť, hladomor a kataklyzmy. Neodvratné zmeny, ktoré nás čakajú. Záleží však len na nás, ako na ne budeme pripravení. Nálezy podobné nájdeným pri meste Tell el-Amarna by nám mali napovedať, že varovania našich predkov zahrnuté vo veľkých planetárnych proroctvách treba brať vážne.

K téme sa vyjadruje i článok "2008".

Spracoval a komentárom opatril: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Autori: 
apríl 02, 2008 04:05 dopoludnia

 

 

Top