Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemný svět v podzemí – Turecko

Jak jsme již uvedli, mnoho národů sídlo svých bohů situovalo překvapivě místo na nebesa, do nitra země. Tam je prý svět obrů, démonů, skřítků a podivných lidských bytostí. Staří Řekové a Římané považovali také své bohy za příchozí z nitra země. Trochu moc náhod na jednou, že? Nemohlo se tedy původně jednat o nějaké vyspělé bytosti, považované pro své zázračné schopnosti za bohy? Celé podzemní město najdeme v centrálním Turecku, poblíže vesnice Derinkuyu v Cappadocii, které bylo objeveno v roce 1963.


Slovo Derinkuyu znamená v turečtině Hluboká jáma. To se zdá být pro toto místo více než příznačné. Desítky metrů pod zemí tu leží celkem třináct pater vytesaných do skály. Byly tam obrovské společné prostory, byty s ložnicemi obývacími pokoji, stáje, obchody a vinné sklepy. Jednotlivé byty byly mezi sebou propojeny šachtami a vchody byly uzavřeny kulatými dveřmi se závorami, které se zvenčí nedaly otevřít. Větrání bylo řízeno důmyslným a složitým systémem padesáti větracích šachet a dalších více než 1500 přívodů. Hlavní šachta klesá až do hloubky 85 metrů pod zem. Čerstvý vzduch byl cirkulací vháněn i do těch nejodlehlejších pater. Obyvatelé podzemního města byli zásobováni i vodou. Na dně větrací šachty je velká cisterna. Voda do ní byla přiváděna ze studní. Takové cisterny jsou tu ještě tři. Říká se jim vinné nádoby a pojmou 30 000 litrů.

Mezi obytnými sály leží i spižírny na zásoby a menší nádrže. V nejhlubších patrech byly studny, hrobky, skladiště zbraní a únikové chodby. Vchody jsou dokonce zevnitř opatřeny těžkými víky podobnými mlýnským kamenům, aby bylo možno přístupové chodby do města okamžitě odříznout komukoliv, kdo by přišel do tohoto komplexu zvenčí. Jaká je asi historie tohoto tajemného města? Kdo si dal asi takovou práci a vytesal zde úkryt pro 50 000 lidí?

Archeologům, kteří zde prováděli vykopávky, brzy došlo, že se jim do rukou dostalo něco mimořádného. Toto nebylo jistě všechno tak složitě a pracně vybudováno jen jako přechodný úkryt. Byly zde přece stáje pro zvířata, lisy na olej a obchody. To by přece bylo neekonomické a navíc zbytečné. Navíc bylo zjištěno, že zvířata byla podle všech známek vyváděna na povrch na pastvu. Nemohlo se tedy jednat jen o rychlý a nouzový úkryt. Pro to svědčí mimo jiné i nález kostela. Stáří této lokality je odhadováno na 3000–1000 let, muselo tedy být vybudováno nejpozději v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Vědci si ale stále nejsou v případě tohoto podzemního města tímto datováním jisti. Na tehdejší dobu je vytvoření patrového města nesmírně složitým úkolem.

V knize Největší záhady světa o tomto městě píše Herbert Genzmer:

„Poloha a provedení skrytých východů a tisíců větracích šachet působí velmi promyšleně a chodby jsou natolik rozsáhlé, že lze jen těžko hovořit o provizorním řešení.“

V poslední době se ale vynořily teorie, že Derinkuyu je mnohem starší, než se původně myslelo. Podle některých odborníků by jako jeho tvůrci mohli připadat v úvahu Chetité, kteří tento kraj obývali před 5000 lety! Nález kostela označeného křížem by mohl svědčit jen o tom, že se v útrobách tajemného města mohli v pozdější době ukrývat křesťané, kteří zde prchali před pronásledováním.

Jak je vidět, skutečný příběh tohoto neskutečného místa je zahalen neproniknutelným závojem tajemství. Ještě větší podzemní město je Ozkonak. Jeho podzemí bylo schopno pojmout neuvěřitelných 60 tisíc obyvatel, jež tu mohli žít podle odhadu po dobu tří měsíců. Mezi oběma městy vede spojovací chodba o délce deseti kilometrů. Dosud bylo objeveno na území Turecka 30 vesnic a městeček jako například Kaymakli, ale jejich počet není jistě konečný. Některá zatím nalezená města měla rovněž třináct pater. Odhaduje se, že se do všech podzemních měst mohlo vejít celkem 1,2 milionu lidí. K jakému účelu tato města sloužila? Vždyť lidé v podzemí museli nějak žít.

Pro růst plodin chybělo v podzemí světlo. Nebo měli nějaké osvětlení podobné elektrickému? Pro všechny obyvatele muselo být navíc zabezpečeno také obrovské množství potravin. A kam asi zmizel všechen vytěžený materiál? Z vykopané zeminy se na povrchu musely vršit hory štěrku. A jakým způsobem byly podzemní prostory vytvořeny? Zdejší obyvatelé měli v dávnověku k dispozici jen primitivní nářadí v podobě železných rýčů a motyček. Podle odborníků by stavba těchto měst takovým způsobem musela trvat celá staletí, ne-li ještě déle. Kdo asi ovládal ve starověku techniku ražení chodeb ve skalním podloží? A jakým způsobem byly vlastně tyto rozsáhlé podzemní prostory osvětlovány? Nikde na stěnách ani na stropech se nenašly stopy po sazích z loučí či olejových lamp.

Pokud by města sloužila jen jako úkryt před nepřáteli, při obléhání by jistě lidem v podzemí musely potraviny nutně jednou dojít. Potom by byli nuceni svůj úkryt opustit a pak by se stali již pro nepřítele snadnou kořistí. Kdo tato města obýval, badatelé dosud nezjistili. Nebo se lidé v těchto městech ukrývali vždy jen po nějakou určitou dobu, dokud nebezpečí nepominulo? Sloužily tedy tyto úkryty k záchraně života a majetku obyvatel stejně, jako třeba v Jižní Americe, kde bylo objeveno také množství podobných podzemních měst? Ale před kým vlastně tito lidé prchali? Kdo byli neznámí nepřátelé, kterých se tak báli? Pocházel snad tento útok odkudsi shora?

Vše nasvědčuje tomu, že nejdůležitější bylo, aby dílo tvůrců těchto měst nebylo spatřeno nikým zvenčí. Proč by se lidé rozhodli žít prakticky v podzemní hrobce? Museli k tomu mít zjevně nějaký velice závažný důvod. Jaké bytosti by jim mohly nahánět takovou hrůzu? Mohli neznámí útočníci pocházet z jiných světů? Archeologové si marně lámou hlavu, kdo postavil tato města a kam zmizeli jeho dávní obyvatelé. Na tyto otázky zatím nezná věda odpověď.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Magdalena Zachardová

Zdroj: http://magdalenazachardova.pise.cz/


AUTORKINE KNIHY je možné zakúpiť i na tejto adrese.

Súvisiace:

Derinkuyu - podzemní město v Turecku
http://www.cez-okno.net/clanok/derinkuyu-podzemni-mesto-v-turecku

Tajemná podzemní města v Kappadokii
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/tajemna-podzemni-mesta-v-kapp...

Magdalena Zachardová
http://www.cez-okno.net/autor/magdalena-zachardova


Sekcie: 
november 25, 2015 03:43 dopoludnia

 

 

Top