Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství And, jezera Titicaca a Bílého Bratrstva 3

Tyto informace jsou v podstatě prezentací velmi zásadního výzkumu mimozemského života, který se týká zkušeností člověka, jenž měl možnost zkušeností mnohaletého osobního setkání s mimozemskou inteligencí v prostředí naší planety. Na toto téma bylo do současné doby prezentováno ohromné množství různého materiálu. Bohužel mnohé z těchto aktivit (jak se ukázalo později) nebylo nic jiného než pouhou mystifikací čtenářů a badatelů. I z tohoto důvodu bych chtěl potencionální čtenáře požádat, aby při studiu následujících řádků se snažili být pozorní k pocitovým energiím, které mohou kontinuálně doprovázet informace zde uváděné.Tento pocitový rozměr je velmi důležitý. A může být ukazatelem míry živých energií, které se nachází na pozadí této prezentace. Luis Fernando Mostajo Maertens, který pochází z Bolivie, měl zážitky fyzického kontaktu již od narození. V roce 1977, když mu bylo 13 let, začal o svých zážitcích hovořit. V současné době realizuje velké množství přednášek a specializovaných kurzů na téma „kontaktů“ po mnoha zemích Jižní a Střední Ameriky (Bolivie, Argentina, Chile, peru, Paraguay, Salvador, Honduras, Kostarika, Mexiko a USA). Tento člověk zároveň udržuje kontinuální kontakt s inteligencí z nitra naší planety, která byla a je mnohým domorodým kmenům amerického kontinentu známá jako „Velké Bílé Bratrstvo“. O svých neuvěřitelných zkušenostech napsal Fernando Mostajo Maertens zatím pět knih, které jsou po celém světě velmi vyhledávaným studijním materiálem. Poskytl také celou řadu rozhovorů pro mnoho renomovaných tiskových agentur. Naposledy ho například navštívili zástupci „TASS“. Tento materiál je v podstatě jakýmsi přepisem jednoho z jeho mnoha setkání se zájemci o tuto problematiku.

Bylo mi sděleno, že mnohé mimozemské inteligence poskytly lidským bytostem celou řadu důležitých duchovních nástrojů. V starověkých literárních pramenech existuje ohledně této skutečnosti celá řada významných sdělení. Tak například, pakliže si vzpomenete na obsah knihy „Genesis“, kdy lidé izraelští opustili Egypt, vzpomenete si jistě na jejich obřady, které prováděli. Jsem přesvědčen o tom, že šlo ve skutečnosti o jistý druh komunikace s vyšší formou inteligence. V souvislosti s těmito obřady získali dva předměty, které vešly ve známost jako kámen „Urim“ a kámen „Thumim“.

Před nedávnem k podobnému případu došlo v Severní Americe. Zde podle informací, které jsem obdržel, získal duchovní vizionář za poměrně zvláštních okolností dva bílé kameny. Okolnosti nasvědčují tomu, že tyto předměty jsou ve své podstatě velmi specifickými nástroji, pomocí kterých lze rozšířit stávající lidskou kapacitu duchovního vědomí. Podobné zkušenosti popisuje i známý americký vědec Andrija Puharich.

Během svých kontaktů jsem měl možnost se obeznámit s celou řadou mimozemských prostředků a dalších artefaktů jsem zažíval přítomnost čehosi, co bylo známé jako „Door Of The Sender“. Tento prostředek je v podstatě silnou koncentrací světelné energie, která umožňuje urychlovat vibrace molekul těla.

Tento proces mi pak umožňoval prakticky fyzikální kontakt s příslušnou mimozemskou inteligencí. Mohu tedy na základě těchto vlastních zkušeností říci, že frekvenční synchronizace základních hmotných stavebních kamenů našeho těla s kmitočtovou přirozeností cizí inteligence. Pokud mám správné informace, tak lidská bytost zatím nevyvinula dostatečně úspěšný prostředek, který by schopnost kontaktů z naší strany umožňoval. To v praxi znamená, že vibrační synchronizace umožňující takový kontakt je v podstatě na vůli mimozemských.

Na druhé straně i naše věda se již poměrně dlouhou dobu snaží vyvinout cosi, co bychom mohli nazvat „teleportačním zařízením“. Mám na mysli především onen nechvalně známý americký „Projekt Filadelfia“. Mohu říci, že cizí inteligence, se kterými udržuji kontakt, velmi dobře ví o tom, jak lidská bytost již od narození silně inklinuje k napodobování. Možná i toto byl důvod k tomu, že mi nikdy z jejich strany nebyly sdělené informace týkající se technických anebo vůbec všeobecně vědeckých záležitostí.

Během svých kontaktů jsem byl mnohokrát seznámen s faktem, že žádná mimozemská inteligence, která je tzv. pozitivním tvůrčím kontaktu s naší planetou nebude iniciovat v našem přírodním a kulturním prostředí jakékoliv změny, které by nám měly „usnadnit“ náš vývoj. Někteří lidé bohužel stále žijí v této iluzi. Je lidská bytost, která se musí naučit přijímat odpovědnost za svou činnost na této planetě. Jsme skutečnými tvůrci svého vlastního osudu. Mnohé z těchto informací jsem se dozvěděl během nočního setkání v silně energetické oblasti „Valle Potosi“.

Objekt, se kterým jsem byl v kontaktu, byl podobný tomu, který se nachází na fotografii nacházející se níže. Objekt pulsoval bílo medovým světlem, a když jsem se dostal do jeho blízkosti, měl jsem velmi silný pocit, jako kdyby se vedle mne nacházela živá bytost. Můj rozum mi však stále říkal, že jde pouze u unikátní mimozemskou technologii. Poté z lodi vystřelil modrý paprsek světla a já jsem věděl, že je potřeba vstoupit do jeho středu. Tato světelná energetická forma byla „Door Of The Sender“.
Během nekonečně krátkého okamžiku díky silně zvýšeným frekvencím svého těla jsem se ocitl uvnitř tohoto prostředku. Přede mnou stál člověk svou fyziognomií k nerozeznání od kohokoliv z nás. Ve svém nitru jsem slyšel, že jeho jméno je E´tel. Věděl jsem, že bude následovat další lekce oné již mnohaleté výuky, kterou jsem procházel. Tentokrát jsem se dozvěděl velmi konkrétní skutečnosti o schopnostech našich lidských předků, kteří měli k dispozici velmi unikátní prostředky se co nejvíce frekvenčně přiblížit vibracím našeho planetárního jádra. Pomocí těchto prostředků byli schopni velmi obratně pracovat i s tím, co bychom mohli nazvat „telurickou energií“.

Dozvěděl jsem se jak velmi důležité pro přijímání „telurické energie“ jsou stavby s kruhovým a nebo kónusovým tvarem. V tu chvíli jsem si uvědomil, že snad všechny přírodní národy (civilizace, které byly a jsou v těsném spojení s přírodou) používají přístřeší přesně tohoto typu. Je jedno, zda to jsou severoameričtí indiáni anebo Eskymáci. Uvědomil jsem si také, jak se soudobá civilizace upřednostňující ostré hrany vzdává možnosti nádherné spolupráce s planetou s využitím oné tajemné „telurické energie“.

Pochopil jsem, že nastávající období je nádhernou příležitostí návratu k původní přirozenosti. Příležitostí, která je určená pro nás pro všechny. V tom nejlepším slova smyslu jsme velmi pozorně sledováni. Půjde o to, abychom v nastávajícím období byli schopni provést všechny důležité a potřebné korekce vibračního vzorce naší biologické identity v prostředí planety Země.

Pakliže se nám to alespoň částečně podaří, otevřou se nám dveře k novým zcela netušeným možnostem našeho Bytí.

-pokračování-

© 2008 Lous Fernando Mostajo Maertens

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


Štítky: 
august 30, 2008 23:44 popoludní

 

 

Top