Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství Mohave 2

Vydavatel časopisu FATE uvedl vyprávění navažského Indiána následujícími slovy: „FATE vám v tomto vydání představuje dva nové příběhy o létajících talířích. První je šokující zpráva leteckého zpravodaje o setkání se dvěma létajícími talíři (dva týdny poté pořídil fotografie čtyř talířů a byl frustrován faktem, že žádný ze známých plátků nechtěl fotografie otisknout a prokázat tak vyvolaným zděšením jejich pravost); a druhým příběhem je tajemství indiánského kmene Pajutů, které časopis FATE získal jako formu ocenění za článek o kmenu Navaho, který byl uveřejněn na jaře roku 1948, a pomohl tak kmenu přestát krutou zimu. Vydavatele oba články zaujaly a spatřuje v nich možné vysvětlení původu a povahy známých létajících talířů. Oba příběhy došly do redakce ve stejný den. Navzájem se doplňují. Věříme, že šetření prokáže pravdivost obou příběhů. Přesto připouštíme, že dokud nebude fyzicky k dispozici létající talíř, pak nebudeme schopni prokázat pravdivost příběhu o Hav-musuvech. Vydavatel je dlouholetým přítelem amerického Indiána a ten viděl jen velmi vzácně svého soukmenovce schopného lži.
Vydavatel je přesvědčen, že příběh, který naleznete v tomto vydání, je pravdivý a nezkreslený. Co to znamená? Skutečně Hav-musuvové existují? Příběh o Hav-musuvech se zdá být klíčovým dílkem ve skládačce všech možných fenoménů na nebi i pod zemí, které v průběhu tohoto století mystifikují mnohé badatele.“Nemálo těchto neobvyklých fenoménů se objevuje v souvislosti s takzvanými „contactees“ – svědky z oblasti Kalifornie, kteří v průběhu 50. a 60. let popisovali svá vlastní setkání s „laskavými“ bytostmi podobajícími se lidem. Tyto bytosti byly spatřeny nedaleko záhadného pohoří Panamint, jak vystupují z létajících talířů.

Je to právě poušť Mohave, kde William Shatner údajně zažil setkání s UFO v podobě „stříbrného talíře“, který mu zachránil život poté, kdy se ztratil v nadpozemském prostoru pouště Mohave. To vše se stalo dávno předtím, než byl pasován na kapitána Kirka vesmírné lodě Enterprise v seriálu Star Trek.

Co se týká setkání se zvláštními vzdušnými objekty, je z tohoto pohledu kalifornská poušť Mohave pravděpodobně jednou z nejzajímavějších oblastí na světě. V jistých menších oblastech Kalifornie a některých městech v poušti Mohave, jako je například malé městečko Anza, vás mohou považovat za blázna, pokud nevěříte v UFO, spíš než kdybyste věřili. Létající objekty byly v průběhu let spatřeny tolikrát, že jsou tito návštěvníci z nebes přijímáni jako skutečnost.

Neméně zajímavé je, že dva nejčastěji zmiňované typy „obyvatel“, byly popisovány tisíci svědků po celém světě (v souvislosti s fenomény UFO), hrají významnou roli také v příběhu z pouště Mohave. Jsou to dvě skupiny, o kterých se nejčastěji hovoří jako o „Saurian Greys“ („šedých“ plazího původu") a „Nordic Blonds“ (bytostech severského typu, „seveřanech“).

Oba tyto druhy se objevily v mnoha zprávách popisujících setkání nejen s takzvanými mimozemskými bytostmi, ale také – což je méně známý, nicméně opakovaně se objevující fakt, ve zprávách o cizích bytostech v rámci naší vlastní planety. V tomto dokumentu se budeme zabývat mnohými zprávami, ze kterých vyplývá, že bytosti severského typu by mohly být našimi předky, kteří měli několik tisíc let před vznikem moderní civilizace k dispozici technologii, díky které pronikli hluboko pod povrch země a vybudovali tam rozsáhlé umělé metropole a krátce poté byli schopni z méně hlubokých míst země vystřelit sami sebe jako z praku ve vlastních létajících lodích do meziplanetárního nebo dokonce mezihvězdného prostoru.

Mezi „ufology“ se však objevují neobvyklá tvrzení lidí, kteří byli v kontaktu s těmito bytostmi – že ještěří bytosti, které se nově vyvinuly nebo spíše plazí rasa známá jako „šedí“, jsou po stovky, možná tisíce let v konfliktu nebo trvalém válečném stavu s bytostmi severského typu (označení „severský“ může být opravdu blíže pravdě, než jsme schopni si nyní představit, jak uvidíme později). Vysvětlení skutečného původu jiné zlovolné a kruté rasy, podobné „šedým“, ze strany některých badatelů vás může skutečně šokovat.

Vznik tohoto dokumentu je podpořen faktem, že možná patříte k 80% Američanů (jak udávají veřejné výzkumy), kteří jsou přesvědčeni o existenci fenoménů UFO v té či oné podobě nebo možná dokonce patříte k těm dvěma procentům lidí, kteří udávají, že se stali terčem únosu.

Pokud náležíte do skupiny zbývajících 20% lidí, kteří nevěří a nebo nechtějí uvěřit v existenci UFO, pak vás následující text nemusí oslovit. Pokud si nepřejete, aby vaše vlastní koncepce světa byla do základů zbořena a pak celá znovu postavena, pak můžete na tento dokument upozornit někoho jiného, jehož mysl je otevřenější. Ale pokud se s námi vydáte na cestu, odhalíme vám ukrytá tajemství jednoho místa na Zemi, které se zdá být bránou do jiných světů. Do takových světů a dimenzí, že vám pak vaše vlastní realita bude připadat zcela nepodstatná.

Jestli si troufáte, čtěte dál...

V knize „Někdo další na Měsíci“ („Somebody else on the Moon“, David McKay Co. Inc, New York, rok vydání 1967) cituje autor George H. Leonard slova Morrise K. Jessupa („ufologa“, který zemřel za záhadných okolností poté, co odhalil takzvaný Philadelphský experiment), a ten se ptá: „Kdo nás před stovkami nebo tisíci let předstihl na Měsíci?“. Leonard na základě vlastního výzkumu a výzkumu některých bývalých zaměstnanců NASA potvrzuje podezření, že NASA ví o boji o vlastnictví Měsíce, který po stovky let probíhá mezi cizí rasou (zřejmě „šedými“) a rasou podobnou lidem, neboť na Měsíci byly spatřeny různé důlní stroje a další zařízení, která na tomto místě dokazují aktivitu.

Leonard říká: „Více než jedna... rasa obývá Měsíc. Stopy civilizace a technologie, které byly viděny na Měsíci, jsou velmi různorodé... Z věrohodného zdroje víme o jedné nebo více cizích rasách, které na nás pohlížejí s opovržením a neváží si lidského života... Rasy schopné mezihvězdného přemísťování... a přítomné na Měsíci jsou schopné nás zničit, jak se jim zachce. To pravděpodobně (a pochopitelně) způsobuje paniku mezi lidmi zodpovědnými za obranu Země.“

Leonard se během jednoho rozhovoru pro svou knihu dověděl následující znepokojivá fakta od bývalého zaměstnance NASA, který vystupuje pod pseudonymem (aby chránil svou skutečnou identitu) Dr. Sam Wittcomb:

„... A Sam Wittcomb si přečetl můj rukopis a pak seděl a zíral do tmy. Pak promluvil tlumeným hlasem – nikdy předtím jsem ho neslyšel tak mluvit:

´Na jaře v roce 1975 svolali vědce z různých zemí. Setkání se konalo v Anglii. Chtěli si v ústraní promluvit o mimozemšťanech a jejich záměrech. Mnoho lidí bylo vyděšeno.´

Po zádech mi přejel mráz. Sam se ke mně obrátil:

´Pozvali fyzika z Colorada, jmenoval se Joachim Kütner, který pracoval na programu o Měsíci a věděl, co se tam děje. Měl informace z první ruky. Informace o překotném budování a dolování, které se tam odehrávalo, o zkrápění kráterů a odtěžování jejich okrajů. Nevím přesně, o čem mluvili. Ale můžete se vsadit, že vědí, že Měsíc není náš – jestli vůbec kdy byl. Je jejich.´“

Jak už jsme zmínili, alespoň jedna rasa na Měsíci je lidského původu – nebo podobná rase zde na Zemi. Pokud je to tak, pak se musíme zákonitě ptát: „Odkud se tady na Zemi vzali a jak se dostali na Měsíc dřív než ´my´?“. Ta otázka je na místě.

V hinduistických spisech existuje mnoho podpůrných důkazů (Ripleyová by řekla „věřte tomu nebo klidně nevěřte“), které krátce zmíníme. Podle nich staří Řekové před mnoha tisíci lety vyvinuli létající lodě. Je možné, že Hav-musuvové (o kterých bylo řečeno, že to může být nová rasa řeckého původu kvůli jejich způsobu oblékání a bydlení v „mramorových“ městech) pouze přirozeně rozvinuli cestování vzduchem. To znamená, že se pokusili přistát na Měsíci... a nakonec na Marsu... a později možná na dalších planetách poblíž naší sluneční soustavy?

Za posledních sto let zaznamenaly Spojené státy neuvěřitelný pokrok v této oblasti, a to díky takzvané technologické křivce (což znamená, že časově souběžná snaha výzkumu na jedné části přispívajících činitelů vede nakonec ke znásobení skoku ve vývoji technologie).

Pokud Amerika vyslala člověka na měsíc jen 70 let poté, kdy bratři Wrightovi otevřeli nebe cestování vzduchem, co jiného pak můžeme očekávat od Hav-musuvů a jiných jim podobným? Technologie se v naší společnosti stává každým rokem tisíckrát sofistikovanější. Není možné, že staří Řekové a další civilizace zažili „skok ve vývoji technologie“ už před tisíci lety? Pokud tomu tak je, pak mohli založit kolonie na Měsíci, Marsu a možná ještě dále!

Můžeme jen dodat, že někteří dokonce tvrdí, že tajemství cestování mezi dimenzemi bylo odhaleno náhodně jen 40 let poté, kdy bratři Wrightovi úspěšně vyzkoušeli letadlo u města Kitty Hawk. Bylo to během supertajného experimentu amerického námořnictva, takzvaného projektu Rainbow, který se uskutečnil v roce 1943 v námořním přístavu Philadephia.

- pokračování -

© 2008 Translation: Kateřina Miltner

Zdroj: Matrix-2001.cz


máj 14, 2008 23:57 popoludní

 

 

Top