Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství Mohave 4

Jeffrey L. Kretch se o dvojhvězdě Zeta Reticuli, odkud údajně mnoho „šedých“ pochází, zmiňuje ve svém článku „Věk blízkých hvězd“ („The age of nearby stars“, který vyšel v časopisu Astronomy jako odpověď na článek „Příhoda na Zeta Reticuli“ Terence Eckersona z prosince 1974, který popisoval únos v Hill. Článek vyvolal větší zájem ze strany čtenářů než kterýkoliv jiný uveřejněný v tomto časopise.) nedostatek prvků kovu a uhlíku v systému této dvojhvězdy. Podle jeho názoru se život založený na uhlíkové struktuře nemohl v takovém prostředí vyvinout a jeho tvrzení je podpořeno faktem, že někteří „šedí“ uneseným „sdělili“, že se vracejí na Zemi, jejich rodnou planetu. Kdyby to byla pravda, pokusí se tento argument použít při pokusu plánovaného převzetí nadvlády nad Zemí. Jistý badatel K.S. byl nedávno osloven rodinou amerického zpravodaje (OSI, pozn. Office of Scientific Intelligence – Úřad vědeckého zpravodajství), který si říkal „Tucker“. Ten krátce předtím zmizel. Příslušníci rodiny byli vyděšení, protože v jeho osobní skříňce objevili mnoho dokumentů popisujících důvěrné informace týkající se města Dulce v Novém Mexiku a nevadských podzemních prostor. Ve stozích dokumentů byl také nalezen dopis s označením „tajné“. Dopis, jehož kopie se dostaly také do rukou několika dalších badatelů, říkal:„Milý Johne... Píšu ti, abych ti sdělil něco, co neuvádím ve zprávě. Nad nevadskou testovací oblastí je trojúhelník. Jsou tam vlastně dva, mají společnou hranici. Jeden je elektromagnetický, ten tam umístila skupina z Majestic 12. Je to štít, který má chránit dobrovolníky (s lidským vzezřením) z EBE – Extraterestrial Biological Entities (pozn. EBE – mimozemské biologické entity) nebo „šedé“ – pomáhají nám s vývojem protiútoku / obrany. Druhý trojúhelník je „past“, která drží dobrovolníky pod kontrolou... V cípech elektromagnetického trojúhelníku se nacházejí stanice BLM (pozn. Bureau of Land Management – Úřad správy pozemků) a ty slouží jako vysílače štítu.

Naproti každému z vysílačů se nachází také vysílač EBE... Po světě jich je mnoho. Je důležité, aby ses nedostal do konfliktu snahou zničit některé z těchto míst, protože oni by pak byli schopni „zdvojnásobit“ svůj vliv a svrhnout tak pozici. Pokud by takové spojení bylo zničeno, náš podpůrný tým by neuspěl. EBE působí na naší straně s velkou obezřetností. Jsme jako Číňané – nemůžeme je předstihnout v technologii, jen v počtu. Zejména proto, že se zde nemůžou rozmnožovat a bez naší pomoci se nemůžou vrátit domů. Mnoho elektromagnetických trojúhelníků funguje jako obrana proti jejich nadměrnému rozšíření. Nemohou opustit naši sluneční soustavu, protože naše elektromagnetické pole má nevhodnou frekvenci a jejich pohonný systém není výkonný. To také vysvětluje, proč EBE nemohou dopravit více strojů do naší sluneční soustavy.“


Pokud bychom měli uvěřit některým badatelům, lidé v nevadské testovací oblasti mohou být ve skutečnosti oběťmi lstivé propagandy a zastrašování ze strany plazí rasy. Tento zdroj kupříkladu věří, že všechny bytosti plazího původu nebo EBE jsou mimozemšťané. Opakovaně jsme však prokázali, že plazí aktivity se odehrávají po mnoho staletí po celém světě v úrovních hluboko pod zemí. Je nesporným faktem, že plazí bytosti, ať už pozemského nebo mimozemského původu, se před lidmi ukrývají. Existují také zprávy, podle kterých se plazí bytosti, „šedí“ a další hojně polyembryonálně množí v podzemních nádržích, pod městem Dulce i jinde a nejsou tak „rozšíření“, jak se nám možná snaží podsouvat.

Nicméně na druhé straně strach, který mají lidé z předčasného útoku na nepřátelské pozice, může být také výsledkem propagandy, jejíž cílem je, aby lidé nepodnikali žádné útočné akce s pocitem, že drží „šedé“ i jiné „v hrsti“, zatímco „šedí“ ve skutečnosti napadají ve skrytu lidskou společnost hromadnými únosy, podvody, implantáty, manipulací mysli, vytvářením „páté kolony“ a infiltrací. Nevěříme v příměří. Ve válce neexistuje neutralita, jedna ze stran vždy útočí (různými prostředky) a nebo je napadána – různými způsoby, jichž si nemusí být vědoma. Dopis pokračuje slovy:

„Velení tohoto místa se nachází v Deep Springs v Kalifornii. V této oblasti se nachází ´škola´ pro komunistické homosexuály, kteří se snaží získat přízeň EBE poskytováním své pomoci, včetně reprodukce klonováním a zajištěním umělých děloh, výměnou za příslib léku proti AIDS. Jejich sperma oplodňuje vajíčka, která byla odebrána uneseným. Asi nebude možné, abys spatřil hybridní stvoření uvnitř hory, pokud nebudeš mít... speciální dalekohled. Jsou tam také bytosti podobné lidem, které se jeví jako zlovolné (ziskuchtivé). Ve stejné době, kdy byli Sověti v NTS, tam také působilo devět jejich členů. Doufali a stále doufají, že je přibereme na naši stranu.

Spolupracovníci používají krytí organizace „Natural Resources Defense Council“ (pozn. Rada ochrany přírodních zdrojů), která má sídlo v New Yorku a ve Washingtonu (New York Avenue 1350, 20005, Washington D.C., tel. (202) 783-7800). Organizaci vede Tom Cochran, členové jsou Kevin Priestly z UNR, John Brune z UNR, Holly Eisler z unviersity v San Diegu, Gary Reisling z kalifornské univerzity v Pasadeně, Holly Nelson z New Yorku, Mary Manning z LV Sun, Ed Vogel z LVR a mnozí další, o kterých ti můžu říct později.

Je možné zjistit, že každý cíp trojúhelníku se nachází nad základnou v horách. V každém místě můžeš najít mnoho vchodů do podzemních systémů. Nezkoušej tam proniknout, pokud nechceš, aby se z tebe stala tekutá bílkovina. Dva cípy EBE je možné narušit umístěním velkého magnetu na stěnu vstupu... (umístění magnetu do druhých dvou vchodů každé lokality nebude mít žádný účinek). Dokud se spolupracující tým nepůjde podívat, co se děje, dočasně to naruší jejich komunikaci s Deep Springs.

Pokud umístíš do vchodu velký magnet (blízko povrchu se nachází velký počítač, jeho chod je slyšet), bude to mít za následek okamžité vypnutí. Takže ho za chvíli (1 hodina) můžeš odstranit a vzít s sebou. Budou muset přijít a celý systém resetovat. Když umístíš magnet (maskovaný jako kus skály) do okolí vchodů, EBE nebudou moct vyjít ven a zaprodanci je nebudou schopni najít. EBE jsou také citliví na cukr ve vysoké koncentraci. Najdeš dvě místa poblíž jejich východů, kde jsem rozsypal cukr. V blízkosti těchto míst měj vždy u sebe magnety, narušují orientační smysl EBE (mají stejný vnitřní „kompas“ jako stěhovaví ptáci) podobně, jako když my ztratíme rovnováhu při poškození ušního bubínku.

Jestli máš k dispozici letadlo, počkej prosím, až se vrátím, rád bych udělal nějaké letecké snímky, můžeme je udělat společně.

Znak naší aliance, symbol elektromagnetického štítu a naše značky a popisky jsou tajné. Nikomu je neukazuj, protože pak je budou používat všichni a ty pak nebudeš schopen poznat, kdo se za nás jen vydává.

Neznáš mě a já neznám tebe. Tento dopis nikde nezveřejňuj. Horlivci by mohli narušit rovnováhu před dnem vítězství EBE.“


Jiný vědec, který se jmenuje Jason Bishop (možná je to jeho pseudonym) odhalil, že „John“, kterému je dopis adresovaný, není nikdo jiný než John Lear (jeden z nejčastěji vyznamenávaných pilotů v americké historii, jehož otec William Lear založil společnost Lear Jet Corporation, vynalezl osmistopý audiorekordér atd.), který sám prohlašoval, že je v kontaktu se „zasvěcenými“ lidmi. Soudě dle dopisu, obě místa – jak nevadská testovací oblast, tak Deep Springs, jsou oblastmi konfliktu mezi americkou vládou a skupinou „seveřanů“, kteří jsou ve válečném stavu se „šedými“ nebo plazími bytostmi, protože vnitřní uzpůsobení „šedých“ mluví spíš pro plazí než savčí původ.

Jason Bishop také prozradil další informace, které prostřednictvím Johna Leara obdržel od autora dopisu, ze kterého jsme právě citovali. Podle Leara je autorem dopisu zaměstnanec tajné služby z testovací oblasti, který několikrát telefonoval do rozhlasové talk show Billy Goodmana (KVEG radio – Las Vegas v Nevadě). Tato osoba používá krycí jméno „Yellowfruit“, což je podle něj také název tajné skupiny, která v oblasti působila a jejímž byl členem. „Yellowfruit“ také poslal Learovi kopii učení „dobrovolníků“.

„Dobrovolníci“ v testovací oblasti údajně spolupracují se skupinou Majestic 12 a jsou to bytosti severského nebo árijského typu podobné lidem. Není jasné, zda jsou tito „mimozemšťané“ nějakým způsobem spojeni s takzvanými mimozemskými Plejáďany, pozemskými Árii, Antarkťany nebo podzemními „seveřany“ – Telosiány, neboť podle různých zdrojů tyto tři skupiny skutečně existují, avšak v minulosti byly navzájem zaměňovány. Všechny tři skupiny mají k dispozici létající talíře, ale ve skutečnosti se jejich společenství od sebe jakýmsi způsobem odlišují.

Učení „dobrovolníků“ (níže je uvedena pouze část) obsahuje toto:

„Nevhodné: sport nebo aktivity, které nemohou být využity v běžném životě, jako je motokros, závody aut, skateboarding, bruslení, fotbal, baseball, hokej.

Taktéž nevhodné: rafinovaný cukr, sacharidy, nealkoholické nápoje, bílé pečivo.

Vhodné: vyučování hlavních náboženství (bez obřadů), přípravné sporty (aktivity, které je možné využít v běžném životě) – plavání, běh, turistika, bojová umění, techniky přežití.

Zakázáno: alkohol, drogy, nikotin, neodůvodněné zabití.

Nutné: vyhnout se slabosti (zlo pramení ze slabosti), popravte zlé vězně, abyste ostatním vězňům pomohli.

(poznámka amerického vydavatele: Jedna z teorií hovoří o tom, že všichni ´nenapravitelní´ vězni odsouzení k smrti, by mohli být umístěni do uzavřeného a přísně střeženého ´vězení´ s jedním vchodem hluboko pod zemí, bez možnosti podmínečného propuštění, společně s podobnými jejich vlastního druhu a pohlaví. Měli by zajištěny základní životní podmínky, dokonce i křesťanské konzultace nebo televizi ve víře, že ´peklo´, které připraví sami sobě navzájem, by je motivovalo, aby v další existenci po tomto životě hledali lepší způsob života.)

Nutné: držet humánně v karanténě nemocné, kteří trpí nakažlivými chorobami (AIDS), ukázat sílu, zastavit užívání drog, zastavit ničení životního prostředí, zastavit znečišťování, použití nukleární síly.

Studovat: listinu práv, biologii, počítače, ekonomii, zeměpis, dějiny, latinu, matematiku, filozofii, prohlášení o nezávislosti Spojených států, ústavu Spojených států, odborné dovednosti.“


Yellow fruit také předal souřadnice elektromagnetických trojúhelníků, o kterých hovoří ve svém dopise:

· A: N 37 22 30 - E 117 58 0

· B: N 38 21 0 - E 115 35 0

· C: N 35 39 0 - E 114 51 0

· Také jezero Yuca: N 37 0 30 - E 116 7 0

Podle dříve zmiňovaného dopisu můžeme usoudit, že na světě „existují mnohé“ oblasti konfliktu nebo „příměří“ mezi lidmi a plazí rasou. Ti, kteří si uvědomují, že takový konflikt existuje, jako jsou vlády v pozadí, nevarují před tímto problémem širokou veřejnost, zřejmě se obávají. Ovšem měli jsme možnost vidět důkazy o tom, že skrytý konflikt mezi lidmi a plazí rasou probíhá ve větším měřítku už od dávných časů. Musíme si však uvědomit, že kvůli pravděpodobně obnovené pradávné technologii (stejně tak i existujícím skrytým společným skupinkám lidí a plazích bytostí na Zemi, které tyto technologie používají a dále je rozvíjejí), se možná může rozhořet na povrchu země „válka“, která se rozšíří do podzemních prostor a později může přerůst i do meziplanetárního i mezihvězdného prostoru.

Jak se technologie rozvíjely, z hlubin Země se vynořily obě „rasy“, aby získaly kontrolu nad co největším územím dřív než ti druzí. Motivací lidí bylo rozšířit civilizaci pro dobro celé společnosti a plazí rasa (a zřejmě i lidští „zaprodanci“, kteří s nimi spolupracovali) byli motivováni imperialistickými tendencemi, včetně ustavení jakési „nadvlády bohů“ nad veškerým stvořením, bez ohledu na vesmírná práva, „základní pravidla“, atd. Musíme však připomenout lidem, že jsou částečně na vině oni sami. Otevřeli dveře těmto inteligentním a zkaženým stvořením, aby mohli vpadnout do naší společnosti a zřejmě také cizopasně zamořit nebe.

Možná že „válka na nebesích“ mezi Michaelem a drakem nebo „starodávným hadem“, o které se hovoří v kapitole 12 Knihy zjevení, také zapadá do tohoto scénáře.


- pokračování -

© 2008 Translation: Kateřina Miltner

Zdroj: Matrix-2001.cz


júl 01, 2008 23:33 popoludní

 

 

Top