Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství Mohave 5

Je nejisté, která z ras byla za pomoci dávných technologií a jejich rozvinutí za pomoci procesu znásobení schopna přistát na Měsíci a jiných planetách jako první: lidé nebo plazí rasa? Existují důkazy, že obě tak mohly učinit před několika tisíci let, ne-li ještě dřív. Podle Johna Leara, jeho zdroje z tajných služeb, byli američtí astronauti varováni lidskými UFO před nebezpečím během objevování vesmíru. Tyto bytosti je údajně sledovaly a doprovázely během mnohých letů do vesmíru – asi něco takového, jako když starší sourozenec učí jezdit mladšího na kole, i když v tomto případě se jednalo o něco mnohem většího. Mnohá z těchto „nebezpečí“ bezpochyby zahrnovala i zlovolné mimozemské bytosti. UFO údajně doprovázeli i americké lety do vesmíru, jako bylo Apollo a lety raketoplánu, druzí jmenovaní nafilmovali něco, co vypadalo jako bitva mezi cizím létajícím strojem a pozemskými SDI (pozn. SDI – Strategic Defence Initiative, strategická obranná iniciativa). Let Apollo byl ze Země následován UFO, což by mohlo hovořit pro teorii, že dávná pozemská civilizace, která prošla fází „vesmírných závodů“ už před několika stovkami či tisíci let, byla znepokojená chabou snahou „mladších sourozenců“ přesunout se do vesmíru.V současnosti existují důkazy, které podporují možnost existence dávné pozemské rasy, která rozvinula způsob cestování do vesmíru, jak uvidíme později v tomto dokumentu. Když si uvědomíme, že Spojené státy se staly světovou mocností v průběhu méně než dvou staletí a že jsme se posunuli z dob koňských povozů k meziplanetárnímu cestování za méně než 75 let, pak v kolika různých mimozemských oblastech se odráží tisíce let trvající aktivita lidských a plazích bytostí, jejichž „věda“ se vyvíjela ruku v ruce?

Mají dobrovolní mimozemšťané lidského vzezření, kteří působí v nevadské testovací oblasti, něco společného s Hav-musuvy, které jsme popsali dříve? Byly obsazené „lidské“ základny na Měsíci, které podle George H. Leonarda i dalších spatřili představitelé NASA, vybudovány Hav-musuvy a nebo jinou s nimi propojenou civilizací? Toto jsou otázky, které se pokusíme zodpovědět v tomto dokumentu.

Jak už jsme řekli, mnohé zprávy naznačují, že v útrobách hory Shasta v Kaskádovém pohoří v severní Kalifornii žije dávná rasa, která využívá vyvinutou technologii. Podle badatele Williama F. Hamiltona, který tvrdí, že se setkal s představiteli tohoto společenství, jsou obyvatelé podzemního „města“ pod horou Shasta obvykle vysocí, modroocí, s blond vlasy. Jejich populace v podzemním městě, které měří přes třicet kilometrů a má pět úrovní, čítá více než jeden a půl miliónu příslušníků.

Hora Shasta je po desetiletí významným místem UFO kontaktů. Oblast se hemží historkami o zvláštních lidech spatřených na svazích i indiánskými legendami. Tyto zprávy jsou tak dobře známé, že dokonce i cestovní průvodci o oblasti Shasta zmiňují legendy o dávném lidu, který přebývá ve starém vulkánu.

Vedle zjevného „řeckého“ propojení s podzemním městem, které se údajně rozkládá pod horou Shasta (což je „Telos“, řecké slovo, které znamená „nejzašší, záměr“) uvádí W.F. Hamilton, že někteří Telosiáni prohlašují, že jsou potomky starých kultur, jako jsou Quetzalové a Naga-Mayové. To naznačuje možné mezoamerické spojení nebo původ některých obyvatel hory Shasta. Je možné, že jihoamerické a středomořské kultury, například staré Řeky, spojilo jejich nadšení objevovat vesmír?

James Churchward (který je autorem mnoha knih zabývajících se dějinami potopeného ostrova – kontinentu, který prý existoval v Indickém oceánu jako země Mu) naznačuje, že Naga-Mayové byl kmen lidí ve staré Indii. Není jasné, jestli Telosiáni jsou potomky z Mayapan, Indie nebo Řecka. Jak bylo naznačeno ve zprávě o Hav-musuvech, je možné, že se dávné říše mezi sebou stýkaly, obchodovaly spolu a vzájemně se do značné míry ovlivňovaly.

Jeden z prvních archeologů Augustus Le Plongeon a také jeden z prvních badatelů, který se do hloubky zabýval jazykem Mayů, sklidil kritiku ze strany konzervativních vědců, když prohlásil, že rozluštil mayskou řeč a dověděl se tak o úzkém spojení, které Mayové udržovali s Egyptem, Indií a starým ostrovním kontinentem nazývaným Mu. Ačkoliv Churchward umístil Mu do Indického oceánu, podle Le Plongeona se nacházela někde v Karibiku, zřejmě v oblasti Bermudského trojúhelníku – možná ji zaměnil s dávnou Atlantidou.

Podle ostatních se země Mu nebo Elam-mu nacházela západně od severoamerického pobřeží nebo dokonce s dávným královstvím Mu ztotožňují současnou Kalifornii. Země Mu byla v minulých dobách poloostrovem nebo velkým ostrovem vedle pobřeží Kalifornie, jak naznačuje zpráva o Hav-musuvech. Je také možné, že Muriané obývali po světě více kolonií.

Zecharia Sitchin, autor mnohých knih, tvrdí, že Mayové původně přišli z Egypta. Důkazem je evidentní podobnost mezi Egypťany a Mayi, mezi jejich pyramidami a tak dále. Jinou možností, kterou navrhuje Churchward, je, že Mayové nebo Naga-Mayové přišli z Indie. Ale i kdyby byl jejich původ v Egyptě, spojení s Indií není vyloučené, protože například starořecký spisovatel Philostratus trvá na tom, že první Egypťané byli původně mořeplavci z Indie!

Ať už byli nebo nebyli Mayové potomky Egypťanů nebo potomky Indů, existuje mnoho dokladů o tom, že Mayové byli civilizací velmi na výši ve vědecké oblasti. Měli pokročilou znalost medicíny, astronomie, architektury a matematiky. Charles Berlitz, autor knih o Bermudském trojúhelníku, Philadelphském experimentu a dalších záhadách, odkazuje na zprávu Jose Arguellese, dějepisce umění z Colorada.

Arguelles tvrdí, že potkal mayského mudrce jménem Humbarty, který mu řekl, že jeho lid – Mayové, stále existuje coby civilizace (pod zemí?) a že v průběhu posledního tisíciletí za pomoci technologie umožňující vesmírné cestování uspěli v „dobývání“ nejméně sedmi blízkých planetárních systémů.

Muž jménem Morris Doreal, taktéž z Colorada (uvádí se nebo uvádělo se, že Colorado je domovem vyspělé lidské kultury přebývající pod zemí), vlastní organizaci s názvem „Bratrstvo Bílého chrámu“. Doreal údajně navštívil několik starých podzemních měst a udává, že mnoho členů jeho organizace jsou guatemalští Indiáni, potomci mayských předků, kteří mu předali znalosti o podzemních městech, která jsou obývána dobrými a zlými (plazími?) bytostmi.

Je pravdou, že v oblastech Yucatanu a Guatemaly jsou různé zvláštní jeskyně. Ve východní Guatemale se nachází jeskyně Silpino, která byla zkoumána po měsíce směrem ke staré vulkanické hoře, ale odvážní speleologové nenašli ani konec labyrintu. Jeskyně Loltun na Yucatanu mají ještě zajímavější historii – opředenou legendami o starodávných pokladech, nekonečných chodbách, lidech žijících staletí, kteří obývají hlubiny jeskyní a dokonce o kmenech, které zmizely v jeskyních, když utíkaly před svými nepřáteli a už je nikdy nikdo nespatřil.

Pojďme se vrátit zpět k Hav-musuvům a tajemné Mohave v Údolí smrti.

K výše zmíněným informací existuje mnoho důkazů. Před několika tisíci lety připluli na západní pobřeží Ameriky skandinávští Vikingové. Je otázkou, jestli nějak zapadají do tohoto scénáře. Nejpravděpodobnějším původem Hav-musuvů a také samotných Telosiánů se zdají být staří Řekové a Mayové (Řeko-Mayové?), ačkoliv jsme naznačili, že mnohé dávné civilizace se navzájem ovlivňovaly. Říká se, že Řekové od Indů v době Alexandra Velikého převzali vědecké poznatky, následně je aplikovali v praxi a na oplátku se o ně podělili s indickými vůdci. Jak uvidíme později, staří Řekové a (Ariové?) východní Indové možná spolupracovali před tisíci lety na „vesmírném závodu“, díky kterému se dostali k blízkým hvězdným soustavám možná i několik tisíciletí před příchodem Krista.

Časopis Search ve svém říjnovém vydání v roce 1961 uveřejnil na stranách 76 – 81 dopis od Gene A. Statlera z Jacksonu v Missouri. Výňatek z dopisu následuje:

„Vážený pane Palmere, před několika dny jsem vám napsal dopis, ve kterém jsem vás upozornil na inzerát, který jste v inzertní části časopisu Search uveřejnili v prosinci 1959. V inzerátu jste žádali jakoukoliv informaci týkající se místa pobytu L. Taylora Hansena, který byl v době zveřejnění inzerátu nezvěstný již dvanáctým rokem a citovali jste, že objevil černou lesklou šachtu, která vedla do podzemí poblíž Údolí smrti.

Jistě si vzpomínáte, že jsem zmínil, že je poněkud zvláštní číst báseň „Prokletí Tippecanoe“, jejíž autorem je L.T. Hansen, pokud je již 14 let nezvěstný. Opravdu se stydím. Když pročítám nejnovější vydání časopisů Search a Flying Saucer, nacházím nejméně pět článků podepsaných jménem L.T. Hansena. Takže předpokládám, že už není nezvěstný! Prosím, přijměte mou omluvu za mé ukvapené závěry. Pokusím se být příště při svém pátrání vnímavější a nezpůsobit takové ´zemětřesení´.

Nicméně mám jeden návrh. Proč neinformovat všechny, pokud jste tak ještě neučinil, o celém příběhu za zmizením L.T. Hansena a jeho znovuobjevením? Co byla ta černá lesklá šachta?“


Odpověď vydavatele Raye Palmera panu G.A. Satlerovi byla následující:

„... Je pravda, že jsme pana Hansena hledali celé ty roky a když jsme ho našli, pronesl na vysvětlení svého zmizení jen záhadnou poznámku: ´Bude lepší to prostě nechat být.´ Ale pan Hansen je zpátky, píše pro nás články a nejen to, máme dokonce v tisku rukopisy jeho knih – jednu o Atlantis a druhou o Lemurii. Jsme si jistí, že to bude senzace a možná se dovíme i odpovědi na otázky týkající se samotného zmizení pana Hansena a jeho záhadného dvanáctiletého mlčení.“

Jak už jsme viděli na příběhu o Hav-musuvech a v dalších zprávách, skryté a technicky vyspělé civilizace, potomci ze starověkého Řecka i jiné kultury, mohly docela dobře rozvinout cestování vzduchem před stovkami či tisíci let.

V duchu tohoto předpokladu, pokud pradávné civilizace, jaké popisuje Oga-Make, William Hamilton a další, dosáhly cestování vzduchem, pak cestování do vesmíru by bylo dalším logickým krokem. Existují předpoklady, že Hav-musuvové byli jen jednou z mnoha dávných „pozemských“ skupin, které objevily volnou energii, elektromagnetický pohon a Hav-musuvové nebyli zajisté poslední.

Problém je, že když jistá skupina lidí, například intrikánští vědci, narazí na tajemství elektromagnetického pohonu (nebo pohonu založeného na rtuti nebo atomové, iontové či tachyonové energii – tachyony jsou podle kvantových fyziků částice rychlejší než světlo), mají tendence si tyto informace držet jen sami pro sebe. Podle některých zpráv jsou tyto snahy motivovány zejména strachem, že technologie bude zcizena a použita ke zničujícím účelům. Jen v průběhu posledních staletí tento „techno-imperialismus“ tajných vědeckých bratrství zeslábl, protože veřejnost také žádala svůj díl technologického „koláče“, a tak lidstvo také získalo temnou stránku jejich práce na technologii – automatické zbraně, atomové zbraně, střely.

Mount Shasta

- pokračování -

© 2008 Translation: Kateřina Miltner

Zdroj: Matrix-2001.cz


august 14, 2008 23:58 popoludní

 

 

Top