Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: Sedem Strof z knihy Dzyan

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


[[Zv. 1, Strana 25]]

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

SEDEM STROF PRELOŽENÝCH S KOMENTÁRMI
Z
TAJNEJ KNIHY DZYAN


[[Zv. 1, Strana 26]]

Neexistovalo ani Hocičo ani Nič, oná svetlá obloha
nebola, ani široká roztiahnutá klenba.
Čo všetko zakrývala? Čo chránila? Čo skrývala?
Bola to vodná nezmerná hlbočina?
Nebola smrť – ešte tam nebolo nič nesmrteľné,
Nebola žiadna hranica medzi dňom a nocou,
Len Jediné vdychovalo bez dychu samé seba,
Nič iné než To tu nebolo.
Temnota tam bola a všetko bolo najprv zastreté
V hlbokom šere – oceán bez svetla –
Zárodok, ktorý stále uložený
Vo svojej šupke
Vyrazil, jedna podstata, z ohnivej žiary

. . . . . . . .

Kto pozná tajomstvo? Kto to tu proklamuje?
Odkiaľ sa táto početná tvorba vynorila?
Bohovia samotní prišli neskôr –
Kto vie odkiaľ sa táto ohromná tvorba vynorila?
Tak odkiaľ všetka táto ohromná tvorba prišla,
Či ju vytvorila Jeho vôľa, alebo bola potlačená,
Najvyšší prorok, ktorý je v najvyšších nebesiach,
On to pozná – ale čo keď dokonca ani On o tom nič nevie.“
„Uprene hľadiaci do večnosti . . .
skôr než boli položené základy zeme,

. . . . .

Ty si. A keď podzemný plameň
Roztrhal svoje väzenie a pohltil kostru . . .
Ty budeš stále, tak ako si bol predtým
A vedel si bezo zmeny, keď viac nebolo času.
Ach! Nekonečná myšlienka, božská VEČNOSŤ.“


[[Zv. 1, Strana]] 27 TAJNÁ NÁUKA

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

V Siedmich Strofách preložených z Knihy Dzyan

---------------------

STROFA I.

1. VEČNÍ RODIČIA JU ZAHALILI DO VŽDY NEVIDITEĽNEJ RÓBY DRIEMAJÚC OPÄŤ SEDEM VEKOV.

2. ČAS NEBOL, LEBO LEŽAL SPIACI NA NEKONEČNÝCH PRSIACH DOBY.

3. UNIVERZÁLNA MYSEĽ NEBOLA, PRETOŽE TAM NEBOL ŽIADEN AH-HI, KTORÝ BY JU OBSAHOVAL.

4. SEDEM CIEST DO BLAŽENOSTI NEBOLO. NEBOLO ANI VEĽKEJ PRÍČINY UTRPENIA, PRETOŽE TAM NEBOL NIKTO, KTO BY ICH PRODUKOVAL A BOL NIMI CHYTENÝ DO PASCE.

5. TEMNOTA SAMOTNÁ PLNILA NEKONEČNÉ VEŠKERENSTVO, PRETOŽE OTEC, MATKA A SYN BOLI ZNOVU JEDNO A SYN EŠTE NEBOL PREBUDENÝ DO NOVÉHO KOLA A SVOJHO PUTOVANIA.

6. SEDEM VZNEŠENÝCH PÁNOV A SEDEM PRÁVD PRESTALO EXISTOVAŤ A VESMÍR, SYN NUTNOSTI, BOL PONORENÝ V PARANIŠPANE, VYDYCHOVANÝ TÝM, KTORÝ JE A PREDSA NIE JE. NEBOLO NIČ.

7. PRÍČINY BYTIA BOLI PREČ; TO VIDITEĽNÉ, KTORÉ BOLO A NEVIDITEĽNÉ, KTORÉ JE, ULOŽENÉ VO VEČNOM NE-BYTÍ – JEDINOM BYTÍ.

8. OSAMOTENÁ JEDINÁ FORMA BYTIA BEZMEDZNE ROZTIAHNUTÁ, NEKONEČNÁ, BEZPRÍČINNÁ, V BEZSNOVOM SPÁNKU; A ŽIVOT PULZUJÚCI NEVEDOME V UNIVERZÁLNOM PRIESTORE, CEZ KTORÝ TÁ VŠETKA PRÍTOMNOSŤ, KTORÁ JE VNÍMANÁ OTVORENÝM OKOM DANGMY.

9. ALE KDE JE TU DANGMA, KEĎ ALAYA VESMÍRU BOLA V PARAMARTHA A OHROMNÉ KOLESO BOLO ANUPADAKA?


[[ZV. 1, Strana]] 28 TAJNÁ NÁUKA

STROFA II.

1. . . . KDE BOLI STAVITELIA, SVETELNÍ SYNOVIA MANVANTARICKÉHO ÚSVITU? . . . V NEZNÁMEJ TEMNOTE V ICH AH-HI PARANIŠPANE. VÝROBCOVIA FORMY Z NE-FORMY – KOREŇ SVĚTA, DÉVAMATRIOVIA A SVABHAVATI, ODPOČÍVAJÚCI V BLAŽENOSTI NE-BYTIA.

2. . . . KDE BOLO TICHO? A KDE UŠI, KTORÉ BY HO VNÍMALI? NIE, TAM NIE JE ANI TICHO, ANI ZVUK. NIČOTA CHRÁNI NEUTÍCHAJÚCI, VEČNÝ DYCH, KTORÝ SÁM SEBA NEPOZNÁ.

3. TÁ HODINA EŠTE NEUDRELA; LÚČ EŠTE NEZAŽIARILL DO VNÚTRA ZÁRODKU; MATRIPADMA EŠTE NEOPUCHLA.

4. JEJ SRDCE SA EŠTE NEOTVORILO TOMU JEDINÉMU LÚČU, PRETO PADÁ AKO TRI DO ŠTYROCH V LONE MÁJE.

5. SIEDMI SYNOVIA SA EŠTE NEZRODILI Z TKANIVA SVETLA. TEMNOTA SAMOTNÁ BOLA OTEC-MATKA, SVABHAVAT; A SVABHAVAT BOLO V TEMNOTE.

6. TÍTO DVAJA SÚ ZÁRODKOM, A ZÁRODOK JE - JEDNÝM. VESMÍR BOL PREDSA UKRYTÝ V BOŽSKEJ MYSLI A NA BOŽSKÝCH PRSIACH. . . .

-------

STROFA III.

1. . . . POSLEDNÁ VIBRÁCIA SIEDMICH VEKOV SA CHVELA NEKONEČNOM. MATKA ZMOHUTNELA, EXPANDUJÚCA Z VNÚTRA VON AKO PÚČIK LOTOSU .

2. VIBRÁCIA SA ROZLIEHALA VÔKOL, DOTÝKAJÚC SA SVOJIMI RÝCHLYMI KRÍDLAMI CELÉHO VESMÍRU I ZÁRODKU SPOČÍVAJÚCEHO V TEMNOTE: V TEJ TEMNOTE, KTOREJ DYCH VANUL NAD DRIEMAJÚCIMI VODAMI ŽIVOTA. . .

3. TEMNOTA VYŽARUJE SVETLO A SVETLO VYPUSTILO JEDEN JEDINÝ LÚČ DO MATKY-HLBINY. LÚČ VYRÁŽA CEZ PANENSKÉ VAJCE, LÚČ ZAPRÍČIŇUJE CHVENIE VEČNÉHO VAJCA A VYPÚŠŤA NE-VEČNÝ ZÁRODOK, KTORÝ KONDENZUJE DO SVET-VAJCA.


[[Zv. 1, Strana]] 29 TAJNÁ NÁUKA

4. POTOM SA TRI ROZPADLI NA ŠTYRI. ŽIARIVÁ ESENCIA SA STALA SEDMIČKOU VNÚTRI, SEDMIČKOU ZVONKA, ŽIARIACIM VAJCOM, KTORÉ V SEBE SAMOM JE TROJKOU, ZRAZÍ SA A ROZŠÍRI V MLIEČNO-BIELOM TVAROHU VO VŠETKÝCH DIMENZIÁCH MATKY, KOREŇ, KTORÝ SA VYVÍJA V DIMENZIÁCH OCEÁNU ŽIVOTA.

5. KOREŇ ZOSTÁVA, SVETLO ZOSTÁVA, TVAROH ZOSTÁVA A OEAOHOO JE JEDINÉ.

6. KOREŇ ŽIVOTA BOL V KAŽDEJ KVAPKE OCEÁNU NESMRTEĽNOSTI A OCEÁN BOL ŽIARIACIM SVETLOM, KTORÉ BOLO OHŇOM A ŽIAROU A POHYBOM. TEMNOTA ZANIKLA A VIAC JEJ NEBOLO; ZMIZLA VO SVOJEJ VLASTNEJ ESENCII, TELE Z OHŇA A VODY, ALEBO OTCA A MATKY.

7. HĽA, Ó UČENÍK! ŽIARIACE DIEŤA DVOJKY, JEDINEČNÁ LIGOTAVÁ NÁDHERA: SYN JASNÉHO PRIESTORU Z TEMNÉHO PRIESTORU, KTORÝ SA VYNÁRA Z HĹBKY OHROMNÝCH TEMNÝCH VÔD. JE TO OEAOHOO MLADŠÍ, * * * ŽIARI VPRED AKO SYN; ON JE OSLNIVÝ BOŽSKÝ DRAK MÚDROSTI; JEDINÝ JE ŠTVORKOU A ŠTYRI DÁVA SEBE TRI,** A JEDNOTA PRODUKUJE SAPTA, V KTOROM SA SEDEM STÁVA TRIDASA (ALEBO HOSTITEĽMI A MASAMI). HĽA, NÍM ZDVIHNUTÝ ZÁVOJ, ROZŤAHUJÚCI SA OD VÝCHODU NA ZÁPAD. ON ZAHRADÍ VÝŠINY A NECHÁ TO DOLE UZRIEŤ AKO OHROMNÚ ILÚZIU. ON OZNAČÍ MIESTA OSLNIVÉHO JEDINÉHO A OTOČENIA HORNÉHO DO BEZBREHÉHO MORA OHŇA A JEDINÉHO MANIFESTOVANÉHO DO OHROMNÝCH VÔD.

8. KDE JE TU ZÁRODOK A KDE BOLA TERAZ TEMNOTA? KDE JE TU DUCH OHŇA, KTORÝ HORÍ V TVOJEJ LAMPE, Ó UČENÍK? ZÁRODOK JE TEN A TO JE SVETLO, BIELY SKVELÝ SYN TEMNÉHO SKRYTÉHO OTCA.

9. SVETLO JE STUDENÝ PLAMEŇ A PLAMEŇ JE OHEŇ A OHEŇ PRODUKUJE ŽIARU, KTORÁ DÁVA VODU: VODU ŽIVOTA V OHROMNEJ MATKE.

10. OTEC-MATKA SPRIADA SIEŤ, KTOREJ VRCHNÝ KONIEC JE UPEVNENÝ K DUCHU – SVETLU JEDINEJ TEMNOTY – A DOLNÝ K SVOJMU TIENISTÉMU KONCU, HMOTE; A TÁTO SIEŤ JE VESMÍR SPRADENÝ Z DVOCH SUBSTANCIÍ VYROBENÝCH V JEDNEJ, KTORÁ JE SVABHAVAT.

[[Poznámka(y)]] -------------------------------------------------

** V anglickom preklade zo sanskritu sú uvedené v tomto jazyku, Eka, Chatur, atď. atď. Mienilo sa, že bude najlepšie uviesť ich v angličtine.


[[Zv. 1, Strana]] 30 TAJNÁ NÁUKA

11. EXPANDUJE, KEĎ NA ŇOM SPOČINIE DYCH OHŇA; SŤAHUJE SA, KEĎ SA HO DOTKNE DYCH MATKY. POTOM SA SYNOVIA ODLUČUJÚ A ROZPTYĽUJÚ, VRACAJÚC SA K MATKINYM PRSIAM NA KONCI OHROMNÉHO DŇA, A ZNOVU SA S ŇOU SPÁJAJÚ; KEĎ JE TO OCHLADENÉ, STANE SA ŽIARIACIM, A SYNOVIA RASTÚ A SPOLUPRACUJÚ SKRZE SEBA SAMÝCH A SRDCIA; OBJÍMAJÚ NEKONEČNO.

12. POTOM SVABHAVAT POSIELA FOHAT TVRDNÚŤ ATÓMY. KAŽDÝ JE ČASŤOU SIETE. ODRÁŽAJÚC „SEBA-EXISTUJÚCEHO PÁNA“ AKO ZRKADLO, KAŽDÝ SA STREDAVO STÁVA SVETOM.

-------

STROFA IV.

1. . . . POČÚVAJTE, VY SYNOVIA ZEME, VAŠICH INŠTRUKTOROV – SYNOV OHŇA. UČTE SA, TAM NIE JE ANI PRVÝ ANI POSLEDNÝ. NAPRIEK TOMU JE TAM JEDNOTKA: ČÍSLO POCHÁDZAJÚCE Z NEČÍSLA.

2. UČTE SA, ŽE MY, KTORÍ POCHÁDZAME Z PRVOTNÝCH SIEDMICH, MY, KTORÍ SME ZRODENÍ Z PRVOTNÉHO OHŇA, UČIAC SA OD NAŠICH OTCOV. . . .

3. ZO ŽIARI SVETLA – LÚČ VEČNEJ TEMNOTY – VYTRYSKOL V PRIESTORE ZNOVU PREBUDENÝCH ENERGIÍ; JEDNOTKA Z VAJCA, ŠESTKA A PÄŤKA. POTOM TROJKA, JEDNOTKA, ŠTVORKA, JEDNOTKA, PÄŤKA – SPOLU DVA KRÁT SEDEM. A TIETO SÚ ESENCIAMI, PLAMEŇMI, ELEMENTMI, STAVITEĽMI, ČÍSLAMI, ARUPAMI, RUPAMI A SILOU BOŽSKÉHO ČLOVEKA – CELKOVÝM SÚČTOM. A Z BOŽSKÉHO ČLOVEKA VYCHÁDZAJÚCE FORMY, ISKRY, POSVÄTNÉ ZVIERATÁ A POSLOVIA ZASVÄTENÝCH OTCOV VNÚTRI SVÄTÝCH ŠTYROCH.

4. TO JE ARMÁDA HLASU – BOŽSKÁ MATKA SEDMIČKY. ISKRY SIEDMICH PODLIEHAJÚ A SLÚŽIA PRVÉMU, DRUHÉMU, TRETIEMU, ŠTVRTÉMU, PIATEMU, ŠIESTEMU A SIEDMEMU ZO SIEDMICH: TIETO „ISKRY“ SÚ NAZÝVANÉ SFÉRAMI, TROJUHOLNÍKMI, KOCKAMI, LÍNIAMI A MODELÁRMI; TAKTO STOJÍ VEČNÁ NIDANA – OEAOHOO, KTORÉ JE:


[[Zv. 1, Strana]] 31 TAJNÁ NÁUKA

5. „TEMNOTA BEZ HRANÍC“, ALEBO NEČÍSLO, ADI-NIDANA SVABHAVAT: -

I. ADI-SANAT, ČÍSLO, PRETOŽE ON JE JEDNOTKA.

II. HLAS PÁNA SVABHAVAT, ČÍSLA, PRETOŽE ON JE JEDNOTKA A DEVIATKA.

III. „BEZTVARÝ ŠTVOREC.“

A TÚTO TROJICU OBKLOPOVALA VNÚTRI

POSVÄTNÁ ŠTVORICA; A DESAŤ JE ARUPA VESMÍRU. POTOM PRICHÁDZAJÚ „SYNOVIA“, SEDEM BOJOVNÍKOV, JEDEN, ÔSMY VYNECHAL A JEHO DYCH, KTORÝ JE VÝROBCOM SVETLA.

6. POTOM DRUHÝCH SEDEM, KTORÍ SÚ LIPIKA, TVORIA TROJICU. NEVYDARENÝ SYN JE JEDEN. „SYNOVIA SLNKA“ SÚ NESPOČÍTATEĽNÍ.

-------

STROFA V.

1. PRVOTNÝCH SEDEM, PRVÝCH SEDEM DYCHOV DRAKA MÚDROSTI, TVORIA VO SVOJOM OTOČENÍ Z ICH SVÄTÉHO ROTUJÚCEHO DYCHU OHNIVÝ VÍCHOR.

2. ROBIA Z NEHO KURIÉRA SVOJEJ VÔLE. DZYU SA STÁVA FOHATOM, RÝCHLY SYN BOŽSKÝCH SYNOV, KTORÝCH SYNOVIA SÚ LIPIKA, OBIEHA DOKOLA. FOHAT JE TÁTOŠ A MYŠLIENKA JE JAZDCOM, PLYNIE AKO BLESK CEZ OHNIVÉ MRAKY; BERIE TRI, A PÄŤ, A SEDEM KROKOV CEZ SEDEM REGIÓNOV HORE, A SEDEM DOLE. ZDVIHNE SVOJ HLAS A VOLÁ NESPOČETNÉ ISKRY A SPÁJA ICH.

3. JE ICH VEDÚCIM DUCHOM A VODCOM. KEĎ ZAČÍNA PRÁCU, ODDEĽUJE ISKRY NIŽŠIEHO KRÁĽOVSTVA, KTORÉ SA VZNÁŠAJÚ A CHVEJÚ RADOSŤOU VO SVOJICH ŽIARIACICH OBYDLIACH, A TÝM FORMUJÚ ZÁRODKY KOLIES. ON ICH UMIESTNI V ŠIESTICH SMEROCH PRIESTORU A JEDEN UPROSTRED – CENTRÁLNE KOLESO.

4. FOHAT NAČRTÁVA ŠPIRÁLOVITÉ LÍNIE – ABY SPOJIL ŠIESTE SO SIEDMYM – KORUNU; VOJSKÁ SYNOV SVETLA STOJA V KAŽDOM ROHU A LIPIKA V STREDNOM KOLESE, HOVORIA: TO JE DOBRE,


[[Zv. 1, Strana]] 32 TAJNÁ NÁUKA

PRVÝ BOŽSKÝ SVET JE PRIPRAVENÝ, PRVÝ JE TERAZ DRUHÝ. POTOM „BOŽSKÉ ARUPA“ ODRÁŽA SAMÉ SEBA V ČAJA LÓKA, PRVOM ŠATE ANUPADAKA.

5. FOHAT UROBÍ PÄŤ KROKOV A BUDUJE OKRÍDLENÉ KOLESÁ V KAŽDOM ROHU ŠTVORCA PRE ŠTYRI SVÄTÉ JEDNOTKY A ICH VOJSKÁ.

6. LIPIKA VYMEDZÍ TROJUHOLNÍK, PRVÝ JEDINÝ, KOCKU, DRUHÚ JEDINÚ A PENTAGRAM VNÚTRI VAJCA. TO JE PRSTENEC ZVANÝ „NEPRIECHODNÝ“ PRE TÝCH, KTORÍ ZOSTUPUJÚ A VYSTUPUJÚ. TIEŽ PRE TÝCH, KTORÍ V PRIEBEHU KALPY POSTUPUJÚ K OHROMNÉMU DŇU „ZJEDNOTENIA“. TAK BOLI VYTVORENÉ RUPA A ARUPA: Z JEDNÉHO SVETLA SEDEM SVETIEL; Z KAŽDÉHO Z TÝCHTO SIEDMICH, SEDEM KRÁT SEDEM SVETIEL. KOLESÁ SLEDUJÚ PRSTENEC. . . . .

-------

STROFA VI.

1. VĎAKA SILE MATKY MILOSRDENSTVA A POZNANIA – KWAN YIN – „TROJNÁSOBNEJ“ KWAN-SHAI-YIN, SÍDLIACEJ V KWAN-YIN-TIEN, FOHAT, DYCH SVOJICH POTOMKOV, SYNA SYNOV, VOLANÉHO VPRED Z NIŽŠEJ PRIEPASTI, ILUZÓRNEJ FORMY SIEN-TCHANG A SIEDMICH ELEMENTOV:*

2. RÝCHLE A ŽIARIACE JEDINÉ PRODUKUJE SEDEM LAYA CENTIER, KTORÉ NIČ NEPREVÁŽI AŽ DO VEĽKÉHO DŇA „ZJEDNOTENIA“ A POJÍMA VESMÍR NA TOMTO VEČNOM ZÁKLADE OBKLOPUJÚC TSIEN-TCHAN S ELEMENTÁRNYMI ZÁRODKAMI.

3. ZO SIEDMICH – JEDINÝ PRVÝ MANIFESTOVANÝ, ŠESŤ SKRYTÝCH, DVA MANIFESTOVANÉ, PÄŤ SKRYTÝCH, TRI MANIFESTOVANÉ, ŠTYRI SKRYTÉ; ŠTYRI PRODUKUJÚCE, TRI SKRYTÉ, ŠTYRI A JEDEN TSAN ODKRYTÝ, DVA A JEDNA POLOVICA SKRYTÁ; ŠESŤ EXISTUJÚCICH OČIVIDNE, JEDNO ZOSTÁVAJÚCE BOKOM. NAKONIEC, SEDEM MALÝCH OTÁČAJÚCICH SA KOLIES; JEDNO RODIACE DRUHÉ.

[[Poznámka(y)]] -------------------------------------------------

* Verš 1 zo STROFY VI. Je ďaleko neskoršieho dáta než druhé STROFY, hoci tiež veľmi staré. Starý text tohto verša, majúci názvy orientalistom celkom neznáme, nedal študentovi nijakú stopu.


[[Zv. 1, Strana]] 33 TAJNÁ NÁUKA

4. FOHAT ICH BUDUJE AKO STARŠIE KOLESÁ, UMIESTŇUJÚC ICH V NEZNIČITEĽNÝCH STREDOCH.

AKO ICH FOHAT BUDUJE? ZBIERA OHNIVÝ PRACH. ROBÍ GULE OHŇA, PREBIEHA NIMI A OKOLO NICH, NALIEVA ŽIVOT DOVNÚTRA, VTEDY ICH DÁVA DO POHYBU; NIEKTORÉ JEDNOU CESTOU, NIEKTORÉ INOU. SÚ STUDENÉ, ON ICH ROBÍ HORÚCIMI. SÚ SUCHÉ, ZVLHČUJE ICH. ŽIARIA, OVIEVA ICH A CHLADÍ. TAK KONÁ FOHAT OD SVITU DO MRKU POČAS SIEDMICH VEKOV.

5. VO ŠTVRTEJ JE SYNOM POVEDANÉ ABY TVORILI SVOJE OBRAZY. JEDNA TRETINA ODMIETA – DVE POČÚVNU.

KLIATBA JE VYSLOVENÁ; BUDÚ ZRODENÍ VO ŠTVRTOM, BUDÚ TRPIEŤ A ZAPRÍČIŇOVAŤ UTRPENIE; TO JE PRVÁ VOJNA.

6. STARŠIE KOLESÁ ROTUJÚ NADOL A NAHOR. . . . MATKIN POTER PLNÍ CELOK. TAM BOLI BITKY MEDZI TVORCAMI A NIČITEĽMI, BITKY O PRIESTOR; SEMENÁ SA ZJAVUJÚ A ZNOVUZJAVUJÚ KONTINUÁLNE.

7. VYRÁTAJ, UČENÍK, AK SI SCHOPNÝ DOZVEDIEŤ SA SPRÁVNY VEK TVOJHO MALÉHO KOLESA. JEHO ŠTVRTÁ REČ JE NAŠOU MATKOU. DOSIAHNI ŠTVRTÝ „PLOD“ ŠTVRTEJ CESTY POZNANIA, KTORÉ VEDIE DO NIRVÁNY A TY POCHOPÍŠ, LEBO BUDEŠ VIDIEŤ. . . . .

-------

STROFA VII.

1. SPOZORUJ ZAČIATOK VNÍMAJÚCEHO ŽIVOTA BEZ FORMY.

PRVÝ BOŽSKÝ, TEN OD MATKY-DUCHA; POTOM DUCHOVNÝ; TRI Z JEDNÉHO, ŠTYRI Z JEDNÉHO A PÄŤ Z KTORÝCH TRI, PÄŤ A SEDEM. TIETO SÚ TROJVRSTVÉ, ŠTVORVRSTVÉ ZOSTUPNE; „MYSĽOU-ZRODENÍ“ SYNOVIA PRVÉHO PÁNA; ŽIARIVÝCH SEDEM.

TO ONI, KTORÍ SÚ TEBOU, MNOU, NÍM, Ó UČENÍK. ONI, KTORÍ DOZERAJÚ NA TEBA A TVOJU MATKU ZEM.


[[Zv. 1, Strana]] 34 TAJNÁ NÁUKA

2. JEDEN LÚČ NÁSOBÍ MENŠIE LÚČE. ŽIVOT PREDCHÁDZA FORMU A ŽIVOT PREŽIJE POSLEDNÝ ATÓM FORMY. PROSTREDNÍCTVOM NESPOČÍTATEĽNÝCH LÚČOV POSTUPUJE ŽIVOT-LÚČ, AKO PREVLEČENÝ CEZ MNOHÉ KLENOTY.

3. KEĎ SA JEDNO STANE DVOMI, TROJNÁSOBNÉ VYJDE NAJAVO, A TRI SÚ JEDNO; A TO JE NAŠE VLÁKNO, Ó UČENÍK, SRDCE ČLOVEKA-RASTLINY NAZÝVA SA SAPTASARMA.

4. JE TO KOREŇ, KTORÝ NIKDY NEUMIERA; TROJ-JAZYČNÝ PLAMEŇ ŠTYROCH KNÔTOV. KNÔTY SÚ ISKRY, KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z TROJ-JAZYČNÉHO PLAMEŇA VYSTREĽUJÚCE SIEDMIMI – ICH OHŇAMI – PAPRŠLEKMI A ISKRAMI JEDNÉHO MESIACA ODRÁŽAJÚCEHO SA V BEŽIACICH VLNÁCH VŠETKÝCH RIEK ZEME.

5. ISKRA VISÍ NA OHNI NAJSKVELEJŠIEHO VLÁKNA FOHATU. TO CESTUJE SIEDMIMI SVETMI MÁJE. ZASTAVÍ SA V PRVOM A JE KOV A KAMEŇ; TO PLYNIE DO DRUHÉHO A UZRIE – RASTLINU; RASTLINA VÍRI SIEDMIMI ZMENAMI A STANE SA POSVÄTNÝM ZVIERAŤOM. KOMBINÁCIOU VLASTNOSTÍ TÝCHTO, MANU, MYSLITEĽ JE SFORMOVANÝ. KTO SFORMOVAL JEHO? SEDEM ŽIVOTOV A JEDEN ŽIVOT. KTO SKOMPLETOVAL JEHO? PÄŤ VRSTVOVÉ LHA. A KTO ZDOKONALÍ POSLEDNÉ TELO? RYBA, HRIECH A TELO. . . . .

6. OD PRVORODENÉHO SA VLÁKNO MEDZI TICHÝM STRÁŽNIKOM A JEHO TIEŇOM STANE KAŽDOU ZMENOU SILNEJŠÍM A ŽIARIVEJŠÍM. RANNÉ SLNKO-SVETLO MENÍ SA NA NÁDHERU POLUDNIA-DŇA. . . . .

7. TO JE TVOJE SÚČASNÉ KOLESO, POVEDAL PLAMEŇ ISKRE. TVOJE UMENIE SEBA, MÔJ OBRAZ A MÔJ TIEŇ. PREOBLIEKOL SOM SA ZA TEBA A TY SI MOJOU VAHANOU AŽ DO DŇA „ZJEDNOTENIA“, KEDY SA ZNOVU STANEŠ MNOU A ĎALŠÍ TEBOU A MNOU. POTOM STAVITELIA, KTORÍ SI OBLIEKLI SVOJ PRVÝ ŠAT, ZOSTÚPILI NA ŽIARIACU ZEM A VLÁDLI NAD ĽUĎMI – KTORÍ SÚ NIMI SAMOTNÝMI. . . .

Takto končí táto časť prastarého rozprávania, temného, zmäteného, skoro nezrozumiteľného. Teraz bude urobený pokus vrhnúť svetlo na túto temnotu, dať zmysel tomuto zjavnému NE-ZMYSLU.

[[Pokračovanie v nasledujúcej časti]]


Preklad: Sokol

© 2009 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

Tajná Náuka: Sedem Strof preložených s komentármi z tajnej knihy Dzyan

exkluzívne.cez.okno

marec 17, 2009 07:26 dopoludnia

 

 

Top