Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajné archívy Vatikánu: Malachius O´Morgan

Tajné archívy Svätého stolca v Ríme chránia veľké množstvo zaujímavých, unikátnych a senzačných materiálov. Mnohé vedci, ale aj tí, ktorí sa zaujímajú a záhady histórie, upísali by svoju dušu aj diablovi, len aby mohli očkom pozrieť do archívov Vatikánu, kde sa chránia tajné spisy. Tam však majú prístup len vyvolení. Čas od času však zvykne pápežská kancelária „rozsvietiť zelenú„ na odtajnenie a publikovanie niektorých dokumentov, ktoré obsahujú videnia alebo rôzne proroctvá niektorých osobností katolíckej cirkvi. Stalo sa tak aj nedávno s dokumentmi írskeho episkopa Malachiusa O´Morgana. Ako hovoria archivári, jeho proroctvá sa vyznačujú neobyčajnou konkrétnosťou, sú pravdivé aj v opisoch udalostí a nie sú písané v inotajoch, ako napríklad v prípade Michaela Nostradama.V 12. storočí písal o Beatles a dokonca ich pomenoval aj pravými menami

Práve sa začínalo písať dvanáste storočie. Blahoslavený Malachius O´Morgan celé noci prebdel v modlitbách a rozjímaniach v kostole svojej farnosti. Raz, keď sa chcel už pobrať na lôžko, začal s úžasom pozorovať, ako jeho duša opúšťa telo. Telesná schránka zostala ležať pred oltárom kostola a jeho ľahká duša stúpala stále vyššie a vyššie až ku kopule chrámu. Takto opisuje svoje pocity v začínajúcom dvanástom storočí jednej noci. Vtedy sa k nemu prihovoril nepozemský hlas, ktorý sa ho spýtal, či episkop nechce vidieť budúcnosť. Malachius O´Morgan bez váhania odpovedal: „Áno, chcem.“ V tom momente, ako píše „sa jeho ´beztelová´ existencia ocitla na ´kraji Zeme´ a jeho zraku sa otvorili neuveriteľné obrazy veľkých miest, cyklóny a uragány, zbrane rôznych veľkostí, strieborné letiace vtáky pohybujúce sa veľkou rýchlosťou a ďalšie dnes známe veci„. Takéto „putovanie budúcnosťou„ sa u episkopa potom opakovalo každú noc. Videl mestá zaliate lúčmi Slnka, prekrásnu plačúcu ženu, ktorá držala v rukách zakrvavenú hlavu vladára veľkej krajiny. Videl gigantické stavby, ktoré sa podobali rímskemu amfiteátru, odkiaľ sa ozýval rev masy ľudí, videl štvoricu mladých ľudí s dlhými vlasmi, ktorí vyludzovali na neznámych hudobných nástrojoch prečudesnú hudbu.

Episkop O´ Morgan bol dosť rozvážny a vzdelaný človek na svoju dobu. Pokúšal sa brániť, podľa neho, tomuto diabolskému pokusu, ktorý sa s ním každú noc opakoval. Nočné „putovanie budúcnosťou„ však neprestávalo. Malachius O´Morgan sa tak vybral v roku 1139 k pápežovi do Ríma. Vtedajší pápež Innoketij II ho prijal a trpezlivo si vypočul jeho rozprávanie a jeho nočnom putovaní, ničiacich vojnách, železných pavučinách, ktoré boli všade na Zemi, ale aj o letoch na Mesiac. Rozhovory pápeža tak zaujali, že vydal príkaz, aby sa všetky „videnia„ episkopa zaznamenali a uložili do archívu. Írsky episkop sa vrátil do svojej rodnej krajiny a usilovne sa pustil do práce, hoci dobre vedel, že to čo položí na papier, zostane dlhá roky zabudnuté a zahrabané v archívoch - cirkev si nemohla dovoliť publikovať niečo také, hoci sa nebránila tomu, aby to zostalo zachytené pre budúcnosť.

Malachius O´Morgan svoje zápisy, ktoré vydržali až dodnes písal v latinčine a zašifroval ich tak, ako tomu bolo na vtedajšiu dobu zvykom. Šifra však nebola pre súčasnú komputerovú techniku žiadnym problémom a texty neobsahovali záhadné inotaje, ako tomu bolo u niektorých prorokov stredoveku. Opis O´Morgana udivuje svojou konkrétnosťou, dokonca v časových súvislostiach. Tak ako v iných stredovekých proroctvách, aj tu zaberajú veľa miesta opisy „konca sveta „. Írsky episkop v chronologickom poriadku opísal všetkých doterajších pápežov a táto kapitola končí pri 112 pápežovi Petarovi H. a podľa odtajnených dokumentov bude to posledná perióda jeho vlády, ktorá môže znamenať koniec sveta. V opisoch O´Morgana možno napríklad nájsť objavenie Ameriky, jej dobytie Európanmi, vojnu Severu a Juhu, vznik a zánik veľkých impérií, objavenie atómových zbraní, veľké politické vraždy, vrátane vraždy Lincolna a Kennedyho a tiež vznik, rozlet a rozpadnutie skupiny Beatles. Na niektorých miestach O´Morgan podrobne opisuje atmosféru koncertov tejto skupiny, dokonca sú tam aj texty piesní a členov skupiny nazýva menami, ktoré v skutočnosti mali. Znie to naozaj neuveriteľne, ale toto všetko možno nájsť v odtajnených dokumentoch Malachiusa O´Morgana z 12. storočia!

Prvý raz bola časť jeho zápisov publikovaná v roku 1595 na príkaz vtedajšieho pápeža. Tieto texty už vtedy vzbudili v Európe veľkú pozornosť a možno o nich nájsť zmienku aj v stredovekých kronikách ako aj v niektorých európskych knižniciach. Čo sa napríklad týka chronológie pápežov, írsky episkop sa ani raz nepomýlil. Teraz je napríklad na pápežskom stolci v poradí 110. pápež, ktorý je v zápisoch O´Morgana označený ako De labore Solis, čo možno preložiť ako „od práce Slnka„. Treba vedieť, že pápež Ján Pavol II, Poliak Karol Vojtyla sa skutočne narodil v čase zatmenia Slnka. Nasledujúci pápež podľa zápisov írskeho episkopa je označený ako „Sláva olív„ a časom jeho vládnutia sa v zápisoch venuje veľmi veľká pozornosť. Neprejde veľa času, keď bude známe meno nového pápeža a vtedy sa budeme môcť presvedčiť o pravdivosti putovania budúcnosťou Malachiusa O´Morgana.

Svätoboj Clementis

Zdroj: Prop.sk


november 02, 2008 20:58 popoludní

 

 

Top