Obrázok používateľa CEZ OKNO
Temná mise NASA 4

Všem příznivcům bádání přinášíme unikátní rozhovor s autorem světového bestselleru "Dark Mission" panem Richardem Hoaglandem. Tento rozhovor byl v rámci "Projektu Camelot" uskutečněn v prosinci roku 2007 (jde tedy o velmi čerstvý a hlavně aktuální materiál) v Albuquerque, Nové Mexiko. V písemné podobě má bezmála 70 stran textu a my vám ho zprostředkujeme v plnném znění. Na jeho konci budete mít možnost shlédnout tento rozhovor ve video záznamu. Richarda Hoaglanda se ptá jeden z autorů jmenovaného projektu paní Kerry Cassidy. Vážení přátelé, již v minulosti v několika reportážích jsem poukazoval na vrcholný význam výše uvedené knihy pana Hoaglanda, kterou napsal společně se svým kolegou Mike Barou. Materiál poukazuje na temné praktiky americké agentury NASA včetně systematického zatajování nesmírně zásadních skutečností před světovou veřejností. Tento rozhovor vám umožní lépe pochopit jisté skryté souvislosti spojené s prezentovaným tématem. Jsem hluboce přesvědčen, že informace zde uvedené budou skvělým přínosem pro Váš osobní rozvoj a aktuální přehled v nastíněném tématu. V současné době připravujeme překlad dalších nesmírně zajímavých rozhovorů na aktuální témata - např. s panem Valeri Uvarovem, Davidem Wilcockem, dr. Chernobrovem, Lucou Scantamburlou a dalšími. Máte se tedy na co těšit.Kerry Cassidy: Dobrá, a jste třeba v kontaktu s badateli, kteří se na tuto oblast specializují?
Richard Hoagland: Ano, ano, nepochybně. Vlastně, jeden z nich je docela fajn chlapík, s kterým byste měli udělat rozhovor. Jmenuje se Joseph Farrell. Je v Jižní Dakotě. Bude tady v lednu. Je to oxfordský stipendista a má PhD z Oxfordu. Napsal na toto téma pět knih. Velice pečlivě píše poznámky pod čarou, dokumentuje, pojednává, cituje autory a odkrývá neuvěřitelná interní sdělení a stopy.
Jako seriózní badatel, který je mimochodem také velmi milý člověk, mi poskytl nový ohromující vhled ohledně předchůdců nacistů, které americká vláda přivedla, ukryla je přímo v srdci našeho vlastního kosmického programu, a jak se zdá, tito mají svou vlastní agendu mimo Eisenhowera, Kennedyho a americký lid.

K: Takže vy říkáte - Werner Von Braun...
R: Kurt Debus.

K: Promiňte?
R: Kurt Debus.

K: Dobrá.
R: ...který, jak se zdá, je nějak zainteresován do úsílí vytvořit nesmírně zajímavou alternativní raketovou technologii pro lety do kosmu, která není založena na raketovém motoru.

K: Založenou na volné energii?
R: Pohon založený na systému polí (‚field propulsion‘)...

K: Založený na torzi?
R: Pohon založený na systému polí (‚field propulsion‘), což je způsob manipulace prostoro-času tak, že na jedné straně dostanete anti-gravitaci, na druhé straně dostanete volnou energii.

K: Dobrá, takže kdy byl v aktivní činnosti?
R: Kurt Debus?

K: Ano.
R: Od operace Paperclip po celý program Apollo.

K: To znamená konec druhé světové války?
R: Od druhé světové války až po 50.léta, po 60.léta až do 70.let, byl jmenován šéfem Cape Canaveral/Cape Kennedy, měl celé to utajené pozadí, které nebylo nikdy ani jednou jedinkrát odhaleno v žádném oficiálním dokumentu z NASA nebo jakéhokoli jiného místa.

K: A jak o něm víte vy?
R: Díky Josephu Farrellovi, jeho bádání a výzkumu. Má německé dokumenty; on umí německy. To pomůže. Víte, to je skutečná vědecká práce. Vždycky jsme byli – ti z nás, kteří sledují toto ostří nože přechodu mezi zfalšovanou historií a skutečnou historií – vždy jsme byli limitováni skutečností, že v zásadě zde máme terén amatérů. Někteří z nich jsou talentovaní amatéři; někteří z nich jsou tupí amatéři. Mám takovou větu, jejíž pravdivost se potvrzuje znovu a znovu: “Amatéři vás mohou zabít”.
Lidé jako Farrell nejsou amatéři; a když promění svou kvalifikaci ve vzdělanost a vědeckou práci a jsou vyškoleni v tomto problému na místě jako je Oxford, skončíte s pěti ohromujícími knihami, které dokumentují, stránka za stránkou, skutečnou skrytou historii.
Alternativy týkající se toho, co nacisté dělali technologicky a politicky, jak téměř nepřerušovaně pokračovali tím, že přešli od jedné sestavy sponzorů, tj. Hitler a spol., k jiné skupině sponzorů, tj. vláda USA a spol. – aniž by si vůbec dali pauzu na oběd.
V knize máme tu fantastickou fotografii Von Brauna a všech těch vědců z operace Paperclip, stojících pod takovým roztomilým západním motivem. Je to symbol, který je zavěšen nad shromážděnými vědci a je to UFO.
Je to vlastně výřez ve tvaru UFO/“létajícícho talíře“. Uprostřed se nachází velká svastika (hákový kříž). A toto je v USA poté, co jsme vyhráli válku. Tito lidé jsou na své zastávce na pevnině cestou z White Sands (Bílé Písky) do El Paso. Je to obchod s kuriozitami nazvaný “Bobův obchod s kuriozitami”– zvětšeniny fotografie jsou v knize – samozřejmě důvod, proč se tam objevuje svastika je extrémně důležitý, toto je dosti podrobně popsáno v knize.
Bylo to proto, že svastika byl symbol, který Hitler ukradl z dávné minulosti vedoucí až zpátky k Védám... tato stará indická tradice hovoří o kosmické lodi, jaderných zbraních a všech možných druzích úžasných záležitostí vyspělé technologie v dobách hluboké historie – v časech, kdy zde žádné takové technologicky vyspělé věci neměli být.
To, co Hitler udělal bylo, že tento symbol vzal, přijal jej a velice vědomě použil pro účely své politiky a propagandy – neboť to, co svastika znamená, je proniknutí či vhledy do naprosto odlišné úrovně reality, což já označuji termínem hyper-dimenzionální fyzika.
Z čehož na jedné straně dostanete, pokud to děláte opravdu správně, anti-gravitaci, což učiní rakety zastaralými, a potom volnou energii; a tím pádem se centralizované elektrárny, centralizovaná moc a ovládání lidí skrze cenu ropy stanou také překonanými.
Takže dohromady tady máte, v rámci prokázaného, nyní nacistického, úsilí v oblasti výzkumu a rozvoje během druhé světové války a po ní. Máte klíče k osvobození civilizace celé této planety. Šest miliard osvobozených lidí a někdo sedí na této pravdě a je to jedna z těch tří skupin, které tajně ovládají NASA: nacisté.

K: Takže vy říkáte, že linie nacistů pokračovala až k dnešnímu dni?
R: Ano, dokonce teď do této doby, kdy spolu hovoříme.

K: A jejich nástupci řídí NASA?
R: Jistě. Já nevím, o koho jde.

K: Nevíte?
R: No nevím, protože když stará garda zemřela nebo šla do důchodu, neřekli: “Jo, a tenhle chlápek přichází na moje místo a má také legitimaci nacistické strany, národní socialistické strany".
Takže tady máte filosofii, která se neidentifikuje. Dnes jsou mnohem rafinovanější. Po debaklu z druhé světové války si uvědomili, že lidé zřejmě opravdu nepřijmou takový druh otevřeného přístupu.
Takže, to, co máme poslední dobou v zemi, stačí když se rozhlédnete kolem, podívejte se kolem sebe, je plíživý fašismus. Nacistickou filosofii máte v každé ložnici, pod každou střechou, v každé veřejné zprávě. Máte tady lidi hledící do kamery, kteří se vám s kamennou tváří pokouší sdělit, že: “je v souladu s Ústavou číst všechny naše e-maily, napíchnout se na naše telefonní rozhovory, odposlouchávat. To, že k vám přijde chlápek od kabelovky, aby se podíval, jestli neděláte něco podezřelého".
Toto je přímo z nacistického Německa; a bohužel se to neomezuje na NASA.

K: Takže, když mluvíte o tom, jak nacisté vedou vesmírný program, mluvíte o minulosti, o době po druhé světové válce, máte tady raketu V2, jak jsem to pochopil... takže, to je skupina, ano?
R: Ano.

K: A je tu atomová bomba, kterou sestavují nebo berou technologii z Německa a...
R: No, my žijeme pod vlivem historického záznamu, který říká, že USA vyvinuly atomovou bombu v projektu Manhattan a že Japonsko a Německo jsou dva hlavní protivníci ve druhé světové válce, přestože měli trochu malé výsledky.
Vydali se špatnou cestou. Neměli dostatek peněz; neměli ty správné lidi. V podstatě to nebyla žádná konkurence pro velké Spojené státy, které složily všechny ty peníze – dvě miliardy dolarů – tedy peněz z doby po roce 1940, což by dnes mohlo dělat možná dva bilióny dolarů v penězích 21.století.
My jsme vytvořili atomovou bombu a dvakrát ji použili ve vzteku proti Japonsku v průběhu války. Podle Farrella by toto nemuselo být přesně to, co se stalo. Z dokumentů se zdá, že existoval mnohem sofistifikovanější, mnohem pokročilejší a možná dokonce i funkční atomový výzkumný program v Německu, který přinejmenším vytvořil a odpálil jednu atomovou zbraň v testech.
Ve své knize uvádí, kde a kdy a kdo byl zainteresován a to všechno. Vypadá to, jako by k nám byly ty znalosti dovezeny po válce. Nepomohlo nám to během války, ale bylo to sem přeneseno a sloučeno.
Částečně jsme možná sebrali nějaký ten uran na jednu z atomových bomb z německých zdrojů. Existuje příběh o ponorce (‚U-boat‘), která vezla upravený uran a my jsme se k ní dostali, původně mířila do Japonska.
Chci říct, je to mimořádně nový a zajímavý vhled do toho, jak byla druhá světová válka zapříčiněna, jak postupovala a jak pokračovala. Když na to přijde, nemusí to konec konců být historie, kterou jsme se učili posledních 50 let nebo skutečná historie, kterou každý doopravdy žil.

K: OK, ale pak je tu ještě skupina, která se také zabývá volnou energií nebo tou vesmírnou lodí, kterou nacisté také vyvíjeli kromě...
R: Možná, možná... s tímhle vždycky musíte opatrně, s možná.

K: Dobrá.

- pokračování -

© 2008 Richard Hoagland

© 2008 Projekt Camelot

Zdroj: Matrix-2001.cz


júl 28, 2008 16:15 popoludní

 

 

Top