Obrázok používateľa CEZ OKNO
Temná mise NASA 5

Všem příznivcům bádání přinášíme unikátní rozhovor s autorem světového bestselleru "Dark Mission" panem Richardem Hoaglandem. Tento rozhovor byl v rámci "Projektu Camelot" uskutečněn v prosinci roku 2007 (jde tedy o velmi čerstvý a hlavně aktuální materiál) v Albuquerque, Nové Mexiko. V písemné podobě má bezmála 70 stran textu a my vám ho zprostředkujeme v plnném znění. Na jeho konci budete mít možnost shlédnout tento rozhovor ve video záznamu. Richarda Hoaglanda se ptá jeden z autorů jmenovaného projektu paní Kerry Cassidy. Vážení přátelé, již v minulosti v několika reportážích jsem poukazoval na vrcholný význam výše uvedené knihy pana Hoaglanda, kterou napsal společně se svým kolegou Mike Barou. Materiál poukazuje na temné praktiky americké agentury NASA včetně systematického zatajování nesmírně zásadních skutečností před světovou veřejností. Tento rozhovor vám umožní lépe pochopit jisté skryté souvislosti spojené s prezentovaným tématem. Jsem hluboce přesvědčen, že informace zde uvedené budou skvělým přínosem pro Váš osobní rozvoj a aktuální přehled v nastíněném tématu. V současné době připravujeme překlad dalších nesmírně zajímavých rozhovorů na aktuální témata - např. s panem Valeri Uvarovem, Davidem Wilcockem, dr. Chernobrovem, Lucou Scantamburlou a dalšími. Máte se tedy na co těšit.R: Jsou lidé, kteří říkají ano a jsou lidé, kteří říkají ne. Ve vědě skutečně nakonec záleží na experimentech a dokumentech. Dokonce i tyto dokumenty, když přijde na skutečnou technologii, ve které byli doopravdy zainteresovaní, pak jsou tyto špičkové technologie velmi nejasné.
Mohly by být vykládány různým způsobem. Já se domnívám, že částečně je tomu tak z důvodu, že ty dobré materiály nebyly ještě uvolněny nebo dokonce nebyly ani nalezeny. S touto dokumentací jsou spojena záhadná úmrtí.
Například ke konci války zemřel náhle a záhadně Patton. Zřejmě v té době vedl skupinu, šestou armádu, která byla směrována k hranici mezi Československem a něčím dalším, aby nalezli tyto ukryté dokumenty o nacistických projektech s vyspělou technologií. Takže, dokud nemáte dokumentaci, jsou to všechno jen zvěsti a vzpomeňte si...

K: A existuje tedy domněnka, že možná nalezl ty dokumenty a pak byl zabit?
R: Nebo je nenašel a byl zabit, protože hledal a nechtěl to vzdát.
My nevíme a musíte jít do Farrellovy práce a podívat se na celý ten příběh; a vidíte, propaguji zde práci jiiného autora, což doopravdy chci udělat, protože Joseph Farrell je mimořádně významný badatel a já jsem potěšen, že jsem se s ním mohl poznat a jak jsem řekl, za pár týdnů se zde sejdeme.

K: No, možná bychom měli přijet znovu a udělat rozhovor s vámi oběma.
R: To by bylo velmi prospěšné, myslím, že velmi prospěšné.

K: Takže teď si říkám, máme tu tři skupiny. Hovořil jste o nacistech...
R: Zatím jsme mluvili jen o dvou.

K: No, né zase tak moc, ne, vůbec ne, opravdu. Tak nás vezměte k zednářům a mágům, jak zapadají do NASA spolu s nacisty?
R: Dobrá, zednáři samozřejmě založili Spojené státy. Chci říct, tradiční zednářská filosofie je nesmírně důležitým příspěvkem pokroku a evoluci lidského druhu.
Podle staré vojenské fráze: “buďte vším, čím můžete být”, zednáři nejsou špatní lidé. Zednáři jsou dobří lidé.

K: Hovoříme o svobodných zednářích?
R: Ano, ano. Jsou to právoplatní dědicové Templářů. Však víte, ze středověku, kteří se stali velmi mocnými tím, že nalezli něco v Jeruzalémě pod Chrámovou horou.
Stali se nejmocnější organizací v Evropě. Doslova vlastnili Evropu, v podstatě. Vytvořili volný bankovní systém. Založili tolik moderních institucí, které známe, jako když jdete ke svému bankomatu.
Francouzský král Filip Sličný znehodnotil měnu a v roce 1307, v pátek 13., jich hodně jich pozabíjel. Většinu z nich uvěznil, některé pronásledoval a nikdy nenašel velké množství věcí, které udržovali v tajnosti. Včetně spousty peněz, obrovského množství peněz.
Říká se, že peníze byly ukryty na místě zvaném “Dubový ostrov” a že FDR (Franklin Delano Roosevelt) a další zednáři pravidelně financovali a získávali financování ze soukromých zdrojů, aby se vydali na místo a zkoušeli to vykopat. To by bylo na úplně jiný příběh, na celé další video.
Faktem je, že zednáři byli dobří chlapíci. Třeba James Webb, který byl Kennedyho administrátorem v NASA, byl zednářem 33.stupně. Když si přečtete Webbovu biografii, ne jeho autobiografii, kterou samozřejmě napsal on sám, ale jeho biografii, kterou napsal někdo, kdo se pokoušel zjistit, kdo ve skutečnosti je James Webb.
Na těchto stránkách je velmi jasné, co Webb dělal. Snažil se vybrat to nejlepší z toho, kvůli čemu NASA vznikla, což bylo – zjistit, co je tam venku; použít to jako systém na středoškolské a univerzitní úrovni. Nalít nové špičkové technologie do amerického průmyslu, který samozřejmě vytváří produkty, které posilují celkovou ekonomiku celé střední třídy.
Můžete se podívat na jeho program a uvidíte, že to byl mandát vzít všechno, co NASA zjistila a k čemu se mohl dostat a učinit to užitečným, tak aby z toho měl prospěch americký daňový poplatník. Opravdu to tam všechno je. Musíte si to přečíst.
A co se stalo? Já si myslím, že tyto dvě filosofie, dvě metafyzické tradice mezi zednáři a nacisty jsou si tak blízké, že nacisté mohli vstoupit a převzít nadvládu nad zednáři, téměř nepoznaně, nenápadně, tajně, potichu... ‘jako zloděj za noci”, jak se říká.
Domnívám se, že zednáři si to uvědomili, až když bylo příliš pozdě. Že je dostali, že byli obsazeni... cíle, o jejichž naplnění usilovali a které také oni udržovali mimo veřejná prohlášení, ale které se snažili v tichosti realizovat.
A je to utajování, co je dostalo do potíží, protože když se pokoušíte dělat věci tajně, v utajení se mohou stát hrozné věci. Jejich největší taktickou chybou bylo, že neodhalili na veřejnosti to, co zjistili.
Namísto usilování se o poklidné zavedení, o postupný vývoj této kultury směrem, kterým měla jít. Tam, kde mimozemšťané nejsou sprostým slovem. Kde můžeme skutečně hovořit o mimozemšťanech a našich předcích a všech těch věcech, které jsou tam venku ve vesmíru a které zjistili a nevyděsit lidi k smrti.

K: Které zjistili, zednáři nebo nacisté?
R: NASA. Program jako takový, program NASA. Program, který řídí lidé v zákulisí.

K: To, co jsem chtěl vědět se týkalo minulosti a nacistů v Německu. Měli tuhle technologii, která byla neuvěřitelná a údajně...
R: To nevíme.

K: Mám na mysli – říkal jste, že měli atomovou bombu, je to tak?
R: Ne, řekl jsem možná. To všechno není známo. Je to možné.

K: OK, tak tu máme Farrella, jsou tu dokumenty, které vedou tímto směrem.
R: Silně naznačují, ale nejsou průkazné.

K: Dobrá.
R: Ještě ne, žádný důkaz.

K: Ale odněkud to muselo přijít, názor byl, že došlo k ET kontaktu; existoval celý vývoj techniky ‚remote viewing‘...
R: Čí názor?

K: Tehdy, za nacistické éry.
R: Ano, ale od koho?

K: Dobrá otázka. Já se ptám vás.
R: No, já nejsem odborník na nacisty. Dostal jsem se k tomu skrze brány NASA. Pokouším se politicky odkrýt, co nás dostalo do téhle bryndy.

K: Přesně tak.
R: A dívám se, a my se díváme v knize Dark Mission, na všechny ty různé stopy v dokumentech a ty vedou zpět k tajemným skupinám. Však víte, ti dobří a samozřejmě ti zlí, ale věří stejné věci.
Pamatujte, existuje temnota i světlo. Můžete vzít to stejné vědění... Chci tím říct, můžu vzít jadernou energii a vyrobit bombu nebo můžu vytvořit reaktor. Jedno osvětluje města a dává lidem moc a energii a druhé je ničí.
Takže vždycky u jakékoli báze vědění zde máme tento meč dvojitého ostří. Můžete ho použít pro dobro nebo ho můžete použít pro zlo. Zednáři se historicky pokoušeli o dobro. Nacisté ho evidentně využívali pro zlo. Je to velmi, velmi metafyzické.

K: Dobře, takže jestli máme temnou misi a máme dva vesmírné programy a všechny vedou zpět do nacistického Německa...
R: Možná.

K: ...jejich kořeny tam existují. Tito lidé řídící programy, pokračující odkaz. Hlavní linie je nacistická linie a tatáž věc, nacisté, zednáři a ještě jsme nemluvili o mágách, ale ti všichni se odvíjejí od určitého druhu víry v mimozemský život. Není tohle pravda, protože kam směřujete je místo na Marsu?
R: Tak směřuji? [Usmívá se]

K: [Směje se] Není to, kam směřujeme?
R: Ne.

- pokračování -

© 2008 Richard Hoagland

© 2008 Projekt Camelot

Zdroj: Matrix-2001.cz


august 06, 2008 23:31 popoludní

 

 

Top