Obrázok používateľa CEZ OKNO
The Emerald Tablets of Thoth, the Atlantean

The history of the tablets translated in the following pages is strange and beyond the belief of modern scientists. Their antiquity is stupendous, dating back some 36,000 years B.C. The writer is Thoth, an Atlantean Priest-King, who founded a colony in ancient Egypt after the sinking of the mother country. He was the builder of the Great Pyramid of Giza, erroneously attributed to Cheops. (See The Great Pyramid by Doreal.) In it he incorporated his knowledge of the ancient wisdom and also securely secreted records and instruments of ancient Atlantis.


Preface to the original The Emerald Tablets of Thoth The Atlantean

The history of the tablets translated in the following pages is strange and beyond the belief of modern scientists. Their antiquity is stupendous, dating back some 36,000 years B.C. The writer is Thoth, an Atlantean Priest-King, who founded a colony in ancient Egypt after the sinking of the mother country. He was the builder of the Great Pyramid of Giza, erroneously attributed to Cheops. (See The Great Pyramid by Doreal.) In it he incorporated his knowledge of the ancient wisdom and also securely secreted records and instruments of ancient Atlantis.


Introduction to the original An Interpretation of the Emerald Tablets

In the following pages, I will reveal some of the mysteries which as yet have only been touched upon lightly either by myself or other teachers or students of truth. Man’s search for understanding of the laws which regulate his life has been unending, yet always just beyond the veil which shields the higher planes from material man’s vision the truth has existed, ready to be assimilated by those who enlarge their vision by turning inward, notoutward, in their search.


Emerald table 1: The History of Thoth, The Atlantean

I, Thoth, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the Halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.


Emerald Tablet 2: The Halls of Amenti

Deep in the Earth’s heart lie the Halls of Amenti, far ‘neath the islands of sunken Atlantis, Halls of the Dead and halls of the living, bathed in the fire of the infinite ALL.


Emerald Tablet 3: The Key of Wisdom

I, Thoth, the Atlantean, give of my wisdom, give of my knowledge, give of my power. Freely I give to the children of men. Give that they, too, might have wisdom to shine through the world from the veil of the night. Wisdom is power and power is wisdom, one with each other, perfecting the whole.


Emerald Tablet 4: The Space Born

List ye, O man, to the voice of wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Freely I give to thee of my wisdom gathered from the time and space of this cycle; master of mysteries, Sun of the morning, Thoth the teacher of men, is of ALL.


Emerald Tablet 5: The Dweller of Undal

Oft dream I of buried Atlantis, lost in the ages that have passed into night. Aeon on aeon thou existed in beauty, a shining through the darkness of night.


Emerald Tablet 6: The Key of Magic

Hark ye, O man, to the wisdom of magic. Hark to the knowledge of powers forgotten. Long, long ago in the days of the first man, warfare began between darkness and light. Men, then as now, were filled with both darkness and light; and while in some darkness held sway, in others light filled the soul.


Emerald Tablet 7: The Seven Lords

Hark ye, O man, and list to my Voice. Open thy mind-space and drink of my wisdom. Dark is the pathway of Life that ye travel. Many the pitfalls that lie in thy way. Seek ye ever to gain greater wisdom. Attain and it shall be light on thy way.


Emerald Tablet 8: The Key of Mysteries

Unto thee, O man, have I given my knowledge. Unto thee have I given of Light. Hear ye now and receive my wisdom brought from space planes above and beyond.


Emerald Tablet 9: The Key of Freedom of Space

List ye, O man, hear ye my voice, teaching of Wisdom and Light in this cycle; teaching ye how to banish the darkness, teaching ye how to bring Light in thy life.


Emerald Tablet 10: The Key of Time

List ye, O man. Take of my wisdom. Learn of the deep hidden mysteries of space. Learn of the Thought that grew in the abyss, bringing Order and Harmony in space.


Emerald Tablet 11: The Key to Above and Below

Hear ye and list ye, O children of Khem, to the words that I give that shall bring ye to the Light. Ye know, O men, that I knew your fathers, aye, your fathers in a time long ago. Deathless have I been through all the ages, living among ye since your knowledge began. Leading ye upward to the Light of the Great Soul have I ever striven, drawing ye from out of the darkness of night.


Emerald Tablet 12: The Law of Cause and Effect & The Key of Prophecy

List ye, O man, to the words of my wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Conquered have I the Law of time-space. Knowledge have I gained of the future of time. Know I that man in his movement through space-time shall ever be One with the All.


Emerald Tablet 13: The Keys of Life and Death

List ye, O man, hear ye the wisdom. Hear ye the Word that shall fill thee with Life. Hear ye the Word that shall banish the darkness. Hear ye the voice that shall banish the night.


Emerald Tablet 14: Supplementary

List ye, O Man, to the deep hidden wisdom, lost to the world since the time of the Dwellers, lost and forgotten by men of this age.


Emerald Tablet 15: Supplementary ~ Secret of Secrets

Now ye assemble, my children, waiting to hear the Secret of Secrets which shall give ye power to unfold the God-man, give ye the way to Eternal life. Plainly shall I speak of the Unveiled Mysteries. No dark sayings shall I give unto thee. Open thine ears now, my children. Hear and obey the words that I give.

PDF Created by: CEZ-OKNO.net

Source: Chapeltibet.cnchost.com


Súvisiace:

ENGLISH
http://www.cez-okno.net/english

SMARAGDOVÉ DOSKY (komplet)
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/smaragdove-dosky-komplet


Sekcie: 
február 23, 2008 01:51 dopoludnia
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Zoltán Egry
  Zoltán Egrymarec 16, 2008 14:41 popoludní

  Komentár: 

  K téme týkajúcej sa účinkovania kňaza Thowta (Tehutiho) v Egypte by bolo vhodné prispieť informáciou o tom, že tento kňaz, vynálezca písma a otec predpotopnej vedy zanechal po sebe text Smaragdovej dosky, na ktorej uviedol dvanásť etáp procesu Veľkého diela. Podľa hermetickej tradície sa jedná o abstraktné vyjadrenie platných kozmických zákonov.
  V skutočnosti nepoznáme obdobie Tehutiho návštevy v Egypte, ale z niektorých úvah o potopení Atlantídy vyplýva, že bol členom atlantskej misie, ktorej úlohou bolo odovzdať poznatky predpotopných obyvateľov ostrova v Atlantickom oceáne - Atlantov. Jestvuje hypotéza o tom, že misia kňazov z Atlandídy nepochybne súvisí so stavbou Veľkej sfingy v Gíze... Vek Veľkej sfingy sa na základe určitých astronomických vzťahov odhaduje približne na 13 000 rokov. To by znamenalo, že táto stavba vznikla pred Potopu sveta. Biblická potopa sveta by mohla byť v skutočnosti potopou, ktorú v oblasti Stredomoria vyvolalo potopenie ostrova Atlantis ležiaceho za Heraklovými stĺpmmi v Atlantickom oceáne. V tejto súvislosti sa tiež množia názory o stavbe Veľkej pyramídy v období pred touto potopou, čo by mohlo byť pravdepodobné, ale tieto úvahy nie sú dosiaľ vedecky podložené. Vek tejto pyramídy by mohla potvrdiť rádiokarbónová skúška kusa dreva nájdeného v pyramíde, ktorý bol svojho času uložený v múzeu v Londýne. V týchto súvislostiach je len pochopiteľné, že sa zmienený kus dreva "stratil". Teda v skutočnosti vek tejto pyramídy ešte nepoznáme. Na základe umiestnenia celého pyramídového komplexu v Gíze a jeho nasmerovaniu na hviezdy Oriónovho pásu, taktiež aj príslušných korelácií, ktoré boli objavené bádateľom Róbertom Bauvalom, sa dokázali niektoré z funkcií Veľkej pyramídy. O období misie kňaza Tehutiho v Egypte možno predpokladať, že sa odohrala v čase predchádzajúcom zániku Atlantídy o niekoľko storočí, teda pravdepodobne v rozmedzí 11 000 až 12 000 pred začiatkom kresťanského letopočtu. Toto obdobie by chronologicky spadalo do mýtického "Zlatého veku", čo je v astronomickom zmysle naznačené prechodom jarného bodu znamením Leva. K týmto informáciám by bolo vhodné uviesť, že obdobnom čase museli byť v Egypte založené aj najstaršie chrámy. Presnejšie sa jedná o Ptahov chrám v Mennofere a o Amonov chrám vo Wasete. O založení týchto chrámov sa zmieňuje grécky historik Herototos v diele História. Jeho informácie pochádzajú od egyptských kňazov z obdobia okolo 460 p.n.l., kedy ešte v týchto chrámoch jestvovali presné záznamy ako aj sochy kňazov, ktorí tu počas dlhých období od ich založenia vykonávali svoju službu. Z analýzy informácií uvádzaných Herodotom vyplýva, že oba zmieňované chrámy boli zakladané v tom istom čase: cca 11 900 p.n.l. Teda pokiaľ hovoríme o misii kňazov z Atlantídy, je zrejmé, že práve členovia tejto misie sa stali zakladateľmi egyptského magického náboženstva a od nich boli prevzaté aj náboženské predstavy o usporiadaní nebeských svetov súvisiace okrem iného aj so známymi podobami egyptských bohov: Thowt, Ptah, Amon, Anup...
  Z uvedených poznatkov je možné vytvoriť hypotézu, že kňaz Tehuti-Thowt navštívil Egypt v období Zlatého veku. Pokiaľ bol projektantom Veľkej pyramídy v Gíza (v súčasnosti mylne pripisovanej faraónovi 4. dynastie Chufu) práve on, mohla byť táto stavba postavená v období Zlatého veku. Okrem iných vynálezov sa Tehutimu pripisuje aj zostrojenie hudobného nástroja so šiestimi strunami: starovekej lýry. Pamiatkou na tento vynález je pomenovanie súhvezdia Lýra na severnej hviezdnej oblohe.

 

 

Top