Obrázok používateľa CEZ OKNO
Transpetrol je opět slovenský

Slovenská vláda dosáhla návrat privatizovaných 49 % bývalého ropovodu Družba, po listopadu Transpetrolu. V r. 2002, kdy Dzurindova společnost s r. o. prováděla totální výprodej všeho státního majetku, prodala 49 % Transpetrolu společnosti Yukos Michaila Chodorkovského. Akcie byly převedeny na dánskou společnost v Nizozemsku - Yukos Finance. Yukos odkoupil menšinový podíl za 74 milionů USD při tehdejším kurzu 48,618 Sk za dolar. Ve slovenských korunách, po odečtení dluhů, se prodejní cena pohybovala na bezmála čtyřech miliardách. Yukosu k smlouvě přivěsil Dzurinda bonus, jako každému, komu byl prodán státní majetek. Stát se vzdal majority a pro Slovensko byly přijaty tvrdé podmínky, kdežto kupující neměl vůči prodávajícímu žádné závazky.


Vláda vybojovala Transpetrol

Nová vláda Roberta Fica, která nastoupila v červenci 2006 a vyhlásila konec privatizaci státních podniků, zahájila již v srpnu téhož roku jednání s Yukosem o zpětodkoupení 49 % akcií. Jednání byla náročná a dlouhá, protože mezitím Michail Chodorkovskij byl uvězněn a právní situace byla nejasná. Slovensko vedlo 20 soudních sporů, aby dostalo podíl do svých rukou. Kvůli komplikovanému právnímu pozadí, a proto, že o koupi akcií měly zájem i jiné státy a bylo do toho zapojeno i několik tajných služeb, jak uvedl ministr Lubomír Jahnátek, vláda neinformovala ani veřejnost o svých krocích. Z času na čas se objevily informace premiéra a ministra hospodářství, jenž má velký podíl na vrácení akcií, že vláda usiluje získat Transpetrol.

Nakonec Transpetrol získalo Slovensko a výkonný ředitel Yukosu Bruce Misamore to okomentoval slovy, že jim bylo ctí být sedm let partnerem slovenské vlády, ale situace je donutila prodat jejich akcie. Strany se dohodly na ceně a SR zaplatila Yukosu za 49 % akcií 240 milionů USD v kurzu bývalé slovenské měny, čili 5,289 miliardy Sk. K 49 % akcií náleží hotovost 1,228 miliardy Sk. Slovensko prodělalo 122 milionů Sk. Podle ministra Jahnátka se ale hodnota peněz se za šest let změnila. Pokud by se suma, kterou dnes Slovensko zaplatilo, zohlednila inflací, tak SR koupila podnik s výnosem 1,343 miliardy Sk.

Na řadě je Gabčíkovo

Robert Fico při oznámení koupi 49 % akcií Transpetrolu řekl, že vláda, jejíž je předsedou, je první vláda v historii Slovenska, která neprodává, ale získává zpět majetek státu. Totální výprodej podle něho skončil... Dodejme, že je jedinou vládou i ze všech okolních států. Všude tam, kde se vytvoří podobný prostor, budeme reprivatizovat legální cestou, dodal. Na řadě je Gabčíkovo.

Vodní dílo Gabčíkovo získal italský Enel při privatizaci 66 % Slovenských elektráren opět za Dzurindova výprodeje, a to za neuvěřitelně nevýhodných podmínek pro stát. Podle Dzurindovců je stát špatný vlastník, dobrý je jen soukromý vlastník. Paradoxem přitom je, že Enel je státní společnost. Z vděku nebo kdo ví proč..., přidali Enelu pronájem Gabčíkova bezplatně na 30 let. Ficova vláda vede s Enelem soudní spory o navrácení Gabčíkova zpět státu.

Které další podniky by chtěla vláda zpět, premiér neupřesnil. Dlouhodobě se snaží o Slovenský plynárenský podnik, který je v rukou německého Ruhrgasu a francouzského Gaz de France. Konkrétní nabídku od vlády již SPP obdrželo, ale zatím neodpovědělo.

Má odkoupení význam?

Transpetrol je ziskový perspektivní podnik, se strategickou polohou ve střední Evropě. Po odkoupení 49 % se Slovensko stává jediným vlastníkem 100 % akcii. Může s nimi volně nakládat. Podržet je, prodat větší nebo menší část. Podle premiéra i ministra hospodářství do úvahy přichází jen první možnost. Stát akcie neprodá a dokonce je chce zajistit tak, aby nebyly prodány ani pokud by tato vláda nebyla u moci. Koupě byla uhrazena ze státních finančních aktiv. Žádné půjčky ji nezatěžují. Dosud byl ropovod využit jen na polovinu. Příjem činil 16 milionů eur. Po rekonstrukci může ropovodem Družba proudit nejen ruská, ale i kaspická ropa a příjem by se zvýšil na 123 milionů eur. Stát si věří, že bude dobrým vlastníkem. Dosud nevýhodnost smluv činnost státu prakticky paralyzovala.

Jiný názor má opozice. Nabádá vládu, i když sama tomu jistě nevěří, aby našla vhodného investora a akcie prodala. Další ji obviňují z plýtvání financí, když krize vyžaduje jejich šetření. Místo do protikrizových balíčků, prý vláda investuje do nákupu Transpetrolu. Média se k tomuto významnému aktu vlády vyslovují velmi šetrně, aby nemusela přiznat další plusbod Ficově vládě...


Zdroj: Petrol.cz

Čerpané z: Dôležité.sk


Rubriky: 
apríl 12, 2009 00:59 dopoludnia

 

 

Top