Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 5

Cezar mal len desať rokov, ale jeho úroveň vnímania, hodnotenia a chovania, bola vysoko nad jeho vekom. Ostatné deti zo susedstva ho poznali len málo, keďže sa s nimi hrával len výnimočne. Hľadeli na neho ako na blázna a vymýšľali si o ňom rôzne zlé príbehy, avšak Cezara to netrápilo. Jeho vášňou bolo zostávať kľudne aj niekoľko hodín so zatvorenými očami, hlboko absorbujúc reality, o ktorých jeho rodičia nemali ani najmenšie tušenie.

NAHOR A PREČ

Počúvajúc ho som nadobudol pocit, že je tá správna chvíľa sa ho spýtať na skúsenosti, ktorými prešiel v tak špeciálnych chvíľach, experimentoch, ktoré boli úplne mimo chápania ostatných ľudí. Cezar nejakú chvíľu stál, očividne premýšľajúc nad správnymi slovami.

„Je veľmi zložité vyobraziť bežnými slovami určité reality, ktoré nezapadajú do bežných kategórií logiky a argumentov, ktoré teraz prevládajú, obzvlášť v západnom vnímaní života. Skôr sú tieto slová bližšie príbehom hinduistickej mystiky, rozprávajúce o duchovných zážitkoch, ktoré veľmi pripomínajú tie, ktoré som sám prežil.“

Toto bol jediný moment, kedy mi Cezar v stručnosti povedal o svojich záhadných stavoch mysle a hlbokých pocitoch, ktoré boli pre bežných ľudí tak cudzie a neobvyklé.

„Raz, keď som sa vrátil do fyzickej reality so závratmi, strávil som niekoľko minút v pokuse rozpoznať miesto, v ktorom som sa nachádzal,“ pokračoval vo svojom príbehu. „Aj keď som mal oči otvorené, videl som akoby cez hmlu alebo, lepšie povedané, nevnímal som kontúry predmetov vôkol. Postupne a veľmi pomaly som sa prepájal do bežného stavu; potom som jasne chápal, že existuje určité spojenie medzi mysľou a zmyslami. Bol som tak pohrúžený do určitých jemných dimenzií, že som sa nachádzal ďaleko nad týmto všetkým.“

„Je obvykle vcelku obtiažne stratiť kontakt s objektívnou realitou, teda zamerať sa na svoje vnútorné ja ako je to len najviac možné, opúšťajúc vonkajšie pocity, ktoré získava človek zo svojich zmyslov, ale to už nebol pre mňa problém. Paradoxne môj problém potom spočíval v znovuvybudovaní si prepojenia medzi mysľou a zmyslami tak, aby som sa znovu zapojil do vonkajšieho informačného cyklu. Niet pochýb, že môj rozhľad bol dobrý a moje oči boli otvorené, ale napriek tomu všetkému som mal ťažkosti prispôsobiť sa bežným podmienkam.“

„Pre ľahšie pochopenie si predstav, že si niekoľko rokov žil v jednom z najväčších miest sveta, kde životný štýl bol na vysokej úrovni. Naproti tomu sa potom prenes na opustený malý ostrov uprostred oceánu, kde skaly a útesy sú prevažujúce a životné podmienky na primitívnej úrovni. Návrat späť je obtiažny a potrvá ti chvíľku, než sa vhodne prispôsobíš.“

„Pri tej príležitosti som si uvedomil, že ľudská myseľ je úzko prepojená s telesnými vnemami, ale môže byť oslobodená od rozruchov, ak je pevne ovládaná a zvládaná prostredníctvom neúnavného tréningu. Niekedy som upadal do tranzu tak hlboko, že mi mama musela dať facku, aby som sa dostal späť do objektívnej reality. Inokedy, pri euforickej radosti, ktorú som pociťoval, keď som sa dostal z meditácií, som sa naozaj úprimne snažil svojim rodičom vysvetliť, čím som si prešiel v tých momentoch, ktoré boli spojené s vysoko vycibreným stavom mysle.“

„Nanešťastie sú slová priveľmi slabé na to, aby zachytili bohatosť tých jemných odtieňov stavov, ktoré prichádzajú s detailnými prejavmi nad fyzickou realitou. Vysoko postavené detailné svety sú často bežnými štandardmi spoločenské vedomia na fyzickej úrovni nepochopiteľné. Raz som sa ale pokúsil vysvetliť slovami vnemy, ktoré som mal v rámci jedného meditatívneho zážitku. Moji rodičia výrazne nástojili na tom, aby som im o tom porozprával.“

„Výsledkom bolo, že som im povedal, že jediná asociácia tvarov a farieb, ktorá mi prišla na um a ktorá by najlepšie zodpovedala popisu toho vysoko rafinovaného, detailného sveta, kam som sa dostal, bola vzorka nepravidelne tenkých červených a žltých čiar na indigovom podklade. Bol som veľmi šťastný z inšpirácie, ktorá mi pomohla s takým nápaditým vyobrazením, ktoré presne vystihovalo známky takého sveta, ale môj entuziazmus ihneď opadol, keď som si všimol ich neveriace a súcitné pohľady. Vtedy som si uvedomil, že akýkoľvek pokus o vysvetlenie neprinesie žiadny očakávaný výsledok. Ignorancia je hrozné obmedzenie ľudského vývoja. Preto som nadobro vzdal akékoľvek vysvetľovanie.“

„Keď som sa ponoril do hlbokej meditácie a prakticky opustil tento svet, najvýznamnejší zážitok, ktorý som v tých okamihoch pocítil, bola nesmierna sloboda činností a čistý pocit, že môžem pochopiť záhadu akéhokoľvek miesta alebo činu na tejto planéte. Včas som sa naučil ako objavovať svety, ktoré sú ďalej a ďalej, ale nesmieš si to predstavovať ako cestu formou prevozu.“

V skutočnosti som sa v týchto momentoch pokúšal si predstaviť taký jemný zážitok na mentálnej úrovni a myslel si, že to môže byť spojené s výpravou vesmírnej lodi vo vesmíre. Avšak Cezar okamžite zachytil túto moju myšlienku a s plným pochopením ma upozornil na úpravu toho obrazu.

„Mentálne a bežné svety,“ pokračoval „sú riadené inými zákonmi a skutočnosťami a sú omnoho viac komplexné ako tie, ktorých sme si vedomí na fyzickej úrovni, ktorú obývame. To ale nie je cieľom nášho stretnutia. Stačí ak poviem, že na mojich „cestách“ cez rafinované dimenzie som nikdy nebol sám, ale bol som pevne a precízne vedený silou, ktorú som vnímal ako gigantickú, no plnú lásky, ktorá mi často vysvetľovala a odhaľovala množstvo záhad, s ktorými som bol konfrontovaný. Vďaka tomuto druhu „citlivej“ ochrany som úspešne prežil skoré roky detstva a fyzické zážitky, aj keď niektoré veľmi zvláštne.“

Cezar na chvíľku zamĺkol. Po tomto som chcel z celého srdca jedného dňa byť schopný pochopiť tieto záhady nadsvetov, ktoré mi mohli ponúknuť dostatočnú odpoveď ohľadom mojej prítomnosti na tomto svete. Evidentne viac či menej každý z nás pocítil tento impulz aspoň raz vo svojom živote, ale väčšinou je to osud, ktorý nám ukazuje cestu ku konaniu alebo nekonaniu v súlade s takým impulzom. Čo sa mňa týka, považoval som Cezara za „hlas“ môjho osudu a bol som veľmi horlivý sa s jeho pomocou naučiť čo najviac o prvopočiatku a mnohých jeho stránkach, ktoré sú často zahalené.

-pokračovanie-


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 961 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Astrál
http://www.cez-okno.net/rubrika/astral

Parapsychológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/parapsychologia


december 16, 2016 21:19 popoludní

 

 

Top