Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola II – Oddelenie Nula 2

V rámci úzkej siete jednotiek a oddelení Securitate, armády a Ministerstva vnútra, vyčnievalo Oddelenie Nula ako ostrovček, skoro západný vo svojej podobe a vo svojich špecifikách oddelený od činností štátu. To bol všeobecný rámec v dobe, keď bol Cezar privedený na tajnú základňu v blízkosti B... v roku 1980.

V porovnaní so životnými podmienkami doma mal Cezar prístup ku všetkému pohodliu a výnimočným technickým zariadeniam na základni. Návrh a štruktúra základne boli zverené špecializovanej spoločnosti zo Spojených štátov a technológia a zariadenia objednané a dovezené z Holandska.

Budova bola sprevádzkovaná už skoro pred rokom, krátko na to, ako bol plukovník Obadea menovaný vedúcim oddelenia. Oddelenie malo dva hlavné útvary: jeden vyhradený pre personál a rutinné činnosti, a druhý – väčší a sofistikovanejší – vyhradený pre tých, ktorí boli vybraní a privezení. Väčší areál pozostával z niekoľkých miestností, kuchyne, kaviarničky a izolovanej laboratórnej časti, kde sa vykonávali experimenty.

Areál základne bol obohnaný vysokým, betónovým múrom a prístup do vedľajšej časti bol kontrolovaný v rámci rozsahu sto metrov vojskom. Evidentne mal celý areál znaky vojenskej jednotky, nevykazujúc ani podozrenie, ani špeciálny záujem. Zásoby chodili raz týždenne, aby sa styk so svetom vonku udržiaval minimálne.

Keď Cezar dorazil, boli tam ďalšie štyri subjekty: tri deti a jeden dospelý. Každému bola pridelená jedna štýlovo vybavená izba v hlavnej budove, ktorú mohli opúšťať len v určitých hodinách. Ich harmonogram nebol veľmi zaneprázdnený, ale udržiavala sa prísna bezpečnosť. Bol tam aj personál desiatich ľudí – deviatich mužov a jednej ženy, vo veku 35-40 rokov – ktorí pôsobili ako poradcovia záhadného doktora Xiena. Nebudem v týchto detailoch ďalej pokračovať, aj keď mi Cezar poskytol úplný popis miesta a činností.

Následne, kombináciou priaznivých okolností, mi bolo umožnené navštíviť to miesto a musím sa priznať, že na mňa urobilo hlboký dojem. Aj keď v súčasnosti už neplní základňa ten istý účel ako v 80-tych rokoch, jej činnosť pokračovala veľmi prísnym a tajným systémom.

V tomto vojenskom kampuse strávil Cezar päť rokov. Rýchlo si uvedomil, že jeho vzťah s rodičmi bol naveky ukončený, ale aspoň mu toto miesto poskytovalo neočakávané možnosti pre rozvoj špeciálnych schopností. Svojich priateľov stretol v priebehu rekreačných a športových hodín alebo v priebehu špeciálnych hodín doktora Xiena. Každý z nich bol obdarený určitými schopnosťami, ktoré mi Cezar popisoval v skratke a s humorom.

Napríklad jedno z detí, 14-ročný chlapec, vynikol šírkou svojej pupočnej šnúry – okolo desať centimetrov v priemere – pokrývajúcej rozsiahlu časť brucha. Bez ohľadu na poveternostné podmienky, nosil len jeden pár tenkých, bavlnených nohavíc. Volal sa Eduard. Jeho psychické vyžarovanie bolo také silné, že ktokoľvek okolo neho sa cítil nesvoj a neistý, a dokonca stiahnutý pocitom strachu, ktorého pôvod bol nejasný, ale čoskoro prevládajúci. Tieto zážitky bolo cítiť, keď bol Eduard v týchto úrovniach. Nanešťastie bol v roku 1984 premiestnený a odvtedy ho nevidel.

Aj keď chápal podstatu vysvetlení, stále mal nejaké otázky. Napríklad nebolo jasné, ako môže vedomie expandovať alebo ako môže jedinec aktom vôle pojať určitý fragment času. Než sa tieto problémy dostali do mojej mysle, Cezar odpovedal okamžite ešte pred tým, než som mohol položiť otázku:

„Aby si bol schopný cestovať v čase na úrovni vedomia, človek potrebuje rafinované vnímanie a úroveň znalostí. Akonáhle je dočasný „cieľ“ zameraný na mentálnej úrovni, zameriavajúc jedincovu mentálnu energiu na túto oblasť, tak spustí rezonančný proces, pri ktorom jedinec v skutočnosti „žije“ v príslušnom časovom intervale a perfektne sa identifikuje v rámci mysle, emócií a skutočností tých časov, ako pozorovateľ filmu, ktorý sa stane súčasťou reality takého filmu. Inými slovami, človek môže vidieť, počuť, cítiť, ochutnávať a dotýkať sa presne tak, ako by to robil vo svojom vlastnom časovom rámci s výnimkou, že zážitky pociťuje ako tam a v tom čase, pretože sa skutočne stali. To v skutočnosti dáva človeku istotu, že skúsenosť s cestovaním časom bola pravá, nie iluzórnym produktom divokej predstavivosti. Samozrejme je tam tá možnosť fyzického tela cestovať v čase, ale spôsob, ktorým je to možné individuálne dosiahnuť, vyžaduje komplexnejšie vysvetlenia. Navyše motivácia pre také cestovanie musí byť veľmi silná a dôležitá, keďže v čase cesty sú tam rušenia.“

V danú chvíľu som bol spokojný s objasneniami a hlboko vo vnútri som si stanovil cieľ zažiť tie fascinujúce skutočnosti sám. V dobe strávenej na základni B.... urobil Cezar pozoruhodný progres, rozvinúc svoju schopnosť vnímania a danosť pre chúlostivú akciu. Niektoré z jeho neobvyklých duchovných skúseností boli známe záhadnému doktorovi Xienovi, ktorý so značnou kompetenciou a starostlivosťou ukázal Cezarovi cestu i pri akýchkoľvek obtiažnostiach.

Po revolúcii v 1989 sa doktor Xien a jeho asistent náhle stratili, ale nikto nevedel ako a prečo sa to stalo. Prevažujúci názor bol, že jeho dlhá zmluva o spolupráci už nebola platná. Som si istý, že Cezar poznal pravdu, ale z určitého dôvodu mi o tom viac povedať nechcel.

Styky medzi Cezarom a ostatnými obyvateľmi tam boli ojedinelé a len príležitostné, pretože pravidlá v tomto ohľade boli tvrdé a rýchle. V skutočnosti do začiatku 1986 zostal jediným v oblasti, ktorého nepremiestnili. Nikto z tých, ktorých spoznal v roku 1980, tam do jeho odchodu nezostal. Ako čas plynul, jeho priatelia boli poslaní do iných miest, ale dôvody pre také premiestnenie zostali neznáme. Iní ľudia boli zase privezení, ale Cezar sa o nich nemohol veľa dozvedieť, pretože boli zase rýchlo odvezení.

Rok 1986 bol „bodom zlomu“ v Cezarovom živote a dosiahol vrchol výnimočných duchovných zážitkov. Udalosti toho obdobia boli ale úzko prepojené na prítomnosť a činnosti vedúceho Oddelenia Nula, plukovníka Obadeu. Ten si Cezara mimoriadne cenil a obaja často diskutovali rôzne otázky vo vzťahu k činnostiam oddelenia. Aj keď bol len tínedžer, Cezarova osobnosť mala ďaleko k „normálnosti“ toho veku. Život a skúsenosti na základni B... boli voči iným štandardom v porovnaní s vonkajším svetom omnoho vyššie. Miesto vyzeralo ako keby patrilo do paralelného vesmíru, kde zákony fyziky a koncepty, myšlienky jeho obyvateľov nedodržiavali všeobecne uznávané normy.

Je pravdou, že ako vedúci Oddelenia nula sa plukovník Obadea venoval hlavne vojenským, bezpečnostným, administratívnym a dokonca aj politickým záležitostiam; ale bol si tiež plne vedomý obsahu tajného spisu o každom „subjekte,“ sledujúc s veľkým záujmom aktivitu a úspechy každého, kto tam bol privedený. V tej dobe bol Obadea jeden z mála ľudí v Securitate, ktorí boli morálne bezúhonní a mali otvorenú myseľ. V tom istom čase bol taktiež politicky rozvážny vzhľadom k rôznym silám a záujmom v hre. Následné udalosti mali dokázať, že v danom období boli uvedené plány a myšlienky plukovníka do praxe, ale nepredbiehajme.

V roku 1986 došlo k stretu záujmov medzi Obadeom a hlavou Securitate, ktorý nepodporoval „nezávislosť“ oddelenia. Dokonca viedol i niekoľko kontrol v základniach Oddelenia nula. Neexistoval žiadny dôvod pre tieto kontroly, ale bol to spôsob ako postupne „podkopať“ Obadeovu pozíciu pred Ceausescuom prostredníctvom správ, končiacich nepriaznivou poznámkou. Ideou bolo zosadiť Obadeu a absorbovať Oddelenie nula do celkovej štruktúry Securitate, čo by mu dalo možnosť rozhodovať o oddelení. Schéma bola ale len polovičná a nedostatočná. Sám Ceausescu, známy ako podozrievavý, nevenoval hlave Securitate príliš pozornosti, ale napätie pretrvalo. To bolo dôvodom, prečo musel Obadea jednať starostlivo a prebrať kurz, ktorým obchádzal bdelú pozornosť svojho vedúceho, hlavy Securitate.

Toho roku vykonal plukovník prekvapivé rozhodnutie, že by Cezar mal navštíviť jeho rodinu, čo ospravedlňoval tzv. „premenlivým“ emočným rozpoložením subjektu, ktoré sa malo napraviť.

„V skutočnosti,“ hovoril Cezar s miernym úsmevom, „bol Obadeov plán úplne iný. Návšteva bola len zástierkou pre omnoho dôležitejšiu záležitosť. Ako si pamätám, bol som si plne vedomý situácie mojej rodiny, aj keď som bol od rodičov fyzicky evidentne izolovaný. Napríklad som vedel, že môj otec umrel pred dvoma rokmi pri hlúpej nehode; a moja matka sa z tej straty dostala s veľkou obtiažou. Musíš rozmýšľať, ako som to mohol vedieť bez opustenia základne a bez kohokoľvek, kto by ma o tom, čo sa stalo informoval. Môžem ti povedať, že to bolo len moje fyzické telo, čo ma obmedzovalo v tomto pohybe, ale disponoval som veľkou slobodou mysle a činu ohľadom ostatných vysoko vyvinutých častí.“

Odpovedajúc na zmätok a nedôveru, ktorú mohol čítať v mojej tvári, Cezar pokračoval vo vysvetľovaní s dobrou vôľou a trpezlivosťou.

„Tvoje pochyby majú pôvod v nedostatku znalostí o podstatných skutočnostiach. Je to ako keby si nosil kabát vypchatý peniazmi, o ktorých nevieš vôbec nič. Stále ho nosíš, ale chodíš žobrať dennodenne. Myslím, že už chápeš, že sme omnoho ďalej než naše fyzické telo s jeho váhou. Praktická skúsenosť to môže dokázať bez pochybností. Potom zistíš, že máš k dispozícii iné telo, omnoho „flexibilnejšie“ a „ľahšie“ ak to tak môžem nazvať, aby ti umožnilo poznať mnoho iných tajomstiev a záhad. Prirodzene toto telo, ktoré je omnoho vyvinutejšie, než naše fyzické telo, je vedené určitými zákonmi a obmedzeniami, pretože sú v nás štruktúry, ktoré sú omnoho rafinovanejšie a vyvinutejšie, než toto druhé telo; ale v porovnaní s fyzickým telom, toto je umiestnené vo vyššej dimenzii, ktorú okultisti a zasvätení nazývajú astrálnou dimenziou.

„Nadobudnutie schopnosti byť si vedomý svojho vlastného astrálneho tela ako toho nad fyzickým telom, je pre niektorých ľudí relatívne jednoduchý proces. Zahŕňa určitý stupeň očistenia a pozdvihnutia vedomia na takú úroveň. Existuje veľa ľudských bytostí, ktoré zažili aspoň jednu takú skúsenosť, ktorú dokumenty v obore nazývajú „vedomé astrálne oddelenie“ alebo „nadzmyslový zážitok.“ Taký zážitok sa môže udiať náhodou: napríklad cez silnú emóciu alebo pri REM spánku, keď počas kratšej alebo dlhšej doby si človek uvedomuje, že sníva. Alebo sa môžu udiať činnosťou mysle, kedykoľvek si človek zaželá, ale to je zložitejšie na dosiahnutie. Niektorí ľudia, ktorí dosiahli vyšší stupeň rozvoja svojich psychických a duchovných schopností sú si dokonale vedomí svojho astrálneho tela: aj keď žijú a činia bežne v rámci fyzického tela. Ale to zahŕňa vysokú úroveň rozvoja individuálneho vedomia, o čom by sme teraz nemali rozprávať.“

„Vo všeobecnosti, tí čo prežívajú zážitky vedomého astrálneho oddelenia, chcú získať informácie alebo prístup k špeciálnym miestam, či okolnostiam, kvôli určitým zlým alebo sebeckým záujmom, o ktoré sa usilujú. Metóda je a používala sa s určitou mierou chybovosti v armáde, ekonomickej alebo politickej špionáži významnými silami sveta. Tí, ktorí využívajú tieto psychické schopnosti sebeckým spôsobom sú konfrontovaní s opakovaným zlyhaním, rozčarovaním a stagnáciou na nižších úrovniach mysle a chovania, pretože nevedia alebo jednoducho ignorujú určité podstatné zákony, ktoré popisujú harmóniu a vzťah medzi činnosťou a výsledkom. Analogicky je to to isté, ako keď trubka, cez ktorú prúdi voľne voda, sa pravidelne nazbieraním špiny upchá. To je dôvodom, prečo mnohí z tých, ktorí si v úvodných fázach užívali rôzne psychické schopnosti, získané alebo už vlastnené, si všimli časom ich postupný úpadok v niektorých prípadoch až do bodu úplnej straty.“

„To ťa musí presvedčiť o špeciálnej dôležitosti zodpovednosti za konanie v týchto prípadoch. Mal by si vedieť, že vo veľkej väčšine, a obzvlášť z dôvodu ignorancie a letargie, ľudia preferujú odmietať veci alebo fakty, ku ktorým nemajú priamy prístup cez svoje zmysly alebo priamy zážitok. Ale len niektorí – kvôli určitému stupňu povznesenia, ktoré nadobudli – si skutočne uvedomujú, že sloboda konania, ktorú používajú v zážitkoch vo vedomom astrálnom oddelení je skutočnosť, ktorú musia používať skôr konštruktívnym, než sebeckým spôsobom.“

-pokračovanie-


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1797 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


február 11, 2017 12:20 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Petra
    Petrafebruár 18, 2017 13:30 popoludní

    Komentár: 

    teď jsem to dočetla a jestli to přeložíte až do konce tak klobouk dolu... určitě je to dobře

 

 

Top