Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola III – Prvé stretnutie: Absolútne zlo 3

Bol som úplne zaskočený. Vedel som, že Cezar má zvláštne psychické schopnosti, o ktorých mi povedal len to nutné minimum, s maximálnou skromnosťou a čo najprirodzenejším spôsobom. Navyše len dva alebo trikrát svoje schopnosti prejavil v mojej prítomnosti. Bolo to v kľúčových situáciách, a len aby nepriamo dokázal, že jeho príbeh nie je fikciou. Dokonca aj potom boli jeho činnosti prirodzenou súčasťou situácie, v ktorej ich použil tak, aby nepritiahol veľa pozornosti. Ale do tej doby som aj tak nevedel, že má schopnosť si zistiť informácie, keď tým smerom zapojí svoju myseľ v priebehu meditácie. Nemohol som pochopiť ako to vôbec bolo možné. Chtiac sa dozvedieť viac o tom tajomstve som sa ho spýtal, ako sa mohol dostať k informáciám, o ktorých predtým nič nevedel.

„Dá sa povedať, že sofistikované pole znalostí, ktoré vyvolám v priebehu meditácie, keď sa chcem dostať k informáciám, je určitým druhom éteru; ale nie je to éter, o ktorom hovoria súčasní vedci,“ začal Cezar svoje vysvetľovanie. „Z tejto reality pochádzajú všetky veci a javy, všetky myšlienky a hmota rôzneho druhu: a vo všeobecnosti všetky informácie, ktoré nadobúdajú podobu v hmotnom svete. Je to práve z tohto nekonečného oceánu konkrétnych „kódov,“ odkiaľ všetky naše zámery, myšlienky a nápady získavajú jasný tvar a dostávajú sa do skutočnosti na úrovni vnímania bežnej bytosti v hmotnom svete.

Predstav si napríklad masu vznášajúcej sa pary. Tá pozostáva z vodných výparov, pozostávajúcich z malých častíc, pohybujúcich sa vo vzduchu. Ak sa privedie teplotu k nižšiemu bodu, potom vodné výpary kondenzujú a zmenia sa na vodné kvapky – to znamená, že budú v kombinovanom stave hustejšie ako výpary, ktoré reprezentujú plynné skupenstvo vody. Ak sa teplota dostane ešte na nižšiu úroveň, potom sa kvapalná voda dostane do skupenstva ľadu, čo je pevná hmota, najhustejšia z kombinovaných stavov. Princíp je jednoduchý: tie isté atómy vody, najprv ako výpary, sa potom menia postupnou transformáciou na ľad.

Prostredníctvom analógie – akýkoľvek typ informácie, ktorý nadobudne tvar v hmotnom svete, sleduje tú istú cestu zhora nadol. Vo svojom surovom, latentnom stave, nie je informácia nič iné, len určitou formou vibračnej energie, špecifickej pre každý jeden prvok. Jemný univerzálny éter, ktorý som spomínal už skôr, je prostredie, prispôsobujúce sa nekonečnosti myšlienok, nápadov, zámerov a možností. Preto je to všetko o prístupe k informáciám na príslušnej vibračnej úrovni, ktorá je súčasťou nekonečného oceánu energetických vibračných frekvencií v rámci univerzálneho éteru. Toto je najťažšie vykonať, keďže v prvom rade musí človek disponovať príslušnou úrovňou vedomia, aby bol schopný si uvedomiť existenciu univerzálneho éteru; a samozrejme musí mať tú schopnosť presnej voľby cielenej energetickej vibračnej frekvencie z mnohých dostupných.“

Cezar nakreslil obrázok na kuse papiera pre lepšie porozumenie.

„Zameraná myseľ, ktorá je dobre pripravená a očistená od zlých a parazitických myšlienok, má schopnosť úspešne preniknúť do jemných úrovní prejavu, do úrovne univerzálneho éteru, o ktorom som ti povedal; ktorý pripomína gigantický priestor veľmi špeciálneho charakteru. V tomto extrémne rozľahlom priestore môže človek identifikovať špeciálnu „stopu“ alebo konkrétnu vibračnú frekvenciu akéhokoľvek aspektu, bytosti, predmetu alebo javu, ktorá ho zaujíma. Skutočná výzva leží v správnej voľbe konkrétnej vibračnej frekvencie, ktorú jedinec hľadá, ako keď hýbeš spínačom nahor a dolu po škále frekvencií pri hľadaní kanálu rádia.


Obr. AKO MYŠLIENKY NADOBÚDAJÚ TVAR V HMOTNOM SVETE

Pravdepodobne sa spýtaš, ako je myseľ schopná zvoliť si len jednu špecifickú frekvenciu z nekonečného množstva, ktoré je k dispozícii. Proces je jednoduchý a založený na všeobecnom zákone vibrácie. Všetko, čo existuje vo vesmíre a je definované určitým spôsobom (či ako bytosť, predmet, jav alebo emócia), disponuje vibračnou „známkou,“ špeciálnym, „markerom,“ ktorý si nemožno pomýliť a ktorý umožňuje jeho identifikáciu kdekoľvek vo vesmíre. To je tzv. individuálna vlnová dĺžka, v mnohom pripomínajúca DNA špirálu, unikátnu pre každú jednu bytosť. Človek potrebuje len stlačiť tlačítko z jednej vlnovej dĺžky na príslušnú, ktorú chce. To je základný zákon fyziky a nazýva sa zákon rezonancie.

Samozrejme, že to všetko si vyžaduje dostatočnú a ťažkú prax, ale výsledky sú tak odmeňujúce, ako je tá snaha náročná. Nerobil som nič iné, než aplikoval verne tento princíp, zameriavajúc sa na „detailný obraz“ alebo „vlnovú dĺžku“ človeka, ktorého som očakával, aj keď som ho vôbec nikdy predtým nestretol a nevedel som o ňom nič, okrem informácie, ktorú som mal od generála Obadeu.“

Aj keď skromná, bola tá informácia predsa len dostatočná.

„V relatívne krátkom čase vytvorila moja silná a zameraná myseľ potrebné podmienky pre rezonanciu s „detailnou známkou“ danej osoby. Musím ti povedať, že je na tom jave viac, než čo som ti popísal. Potrebuješ dlhú dobu náročnej praxe, aby si to bol schopný vykonať, čo taktiež vyžaduje veľmi vysokú úroveň vedomia. Presnosť informácií, ktoré sa človek chce dozvedieť, záleží na jednej strane na čistote jeho mysle – ktorá musí byť v danej chvíli stála ako povrch horského jazera – a na druhej strane na schopnosti vyvolať špecifické rezonančné podmienky živou a silnou evokáciou toho, čo si človek zaumienil sa dozvedieť. V danej chvíli si človek „vyladí“ (s väčšou či menšou mierou presnosti) špecifickú vibračnú frekvenciu toho, čo evokuje. Ak v danom pokuse uspeje, dostane človek priamy, či intuitívny prístup k hlavnému detailnému výsledku osoby, ktorej sa to týka, so všetkými aspektmi, dokonca aj keď daná osoba verí, že tieto aspekty sú iným ľuďom neznáme. Je pravda, že ako som ti povedal, problém je komplexnejší, keďže je tam viac premenných, ako je potrebné, mimo iné aj ľudská snaha tým smerom, ale dôležitý je fakt, že túto schopnosť môže nadobudnúť každá bytosť obdarená vôľou a vytrvalosťou. Ale vrátim sa k tomu stretnutiu, za ktorým viazne mimoriadne dôležitý, tajný dôvod, ktorý mi nebol predsa len jasný hneď na začiatku.“

Cezar mi potom detailne osvetlil záhadné stretnutie na základni Alfa, ktorého dôležitosť otriasla mojou základnou vierou a dodala mi konečný dôvod pre napísanie tejto knihy. Avšak v záujme prirodzeného toku príbehu, ako aj kvôli ľahkosti vyjadrovania, zopakujem to všetko presne tak, ako sa to stalo medzi Cezarom a záhadnou osobou...

-pokračovanie-

Ak chcete vedieť, ako sa príbeh ďalej vyvíja, napíšte na: redakcia@cez-okno.net, budeme Vás informovať mailom, pozn. red.


Všetky vydané časti seriálu nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 968 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Remote viewing - diaľkové nazeranie
http://www.cez-okno.net/rubrika/remote-viewing-dialkove-nazeranie

Parapsychológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/parapsychologia

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


máj 05, 2017 19:43 popoludní

 

 

Top