Obrázok používateľa CEZ OKNO
Truhly so zvieracími múmiami starovekého Egypta

V starovekom Egypte sa postup mumifikovania zvierat stal rozšíreným v prvom miléniu pred Kristom. Až do príchodu kresťanstva, si mohli návštevníci chrámov kúpiť balíky s múmiami ako obety bohom. Bohatší pútnici mohli tiež vystavovať na obdiv vypracované truhly v tvare zvierat, ktoré obsahovali tieto múmie, o ktorých starovekí Egypťania pravdepodobne verili, že predstavujú duše bohov. Popri predaji zvieracích múmií bola výroba bohatých bronzových a drevených truhiel určite dôležitým zdrojom zisku pre chrámy.


Truhly dolu znázorňujú širokú škálu zvieracích foriem, ktoré preberali egyptskí bohovia. Budú sprevádzať 30 nedávno znovuobjavených zvieracích múmií na putovnej výstave v Brooklynskom múzeu ›› Oduševnené stvorenia: Zvieracie múmie v starovekom Egypte. Katalóg výstavy je dostupný na ›› gilesltd.com


Táto bronzová truhla, ktorá sa datuje do obdobia medzi 664 a 30 pred Kristom, obsahovala balík s ibisom, najbežnejší typ zvieracej múmie v starovekom Egypte


Táto drevená truhla obsahovala kompletnú mumifikovanú mačku, zviera, ktoré sa stalo populárnym ako domáce zviera v prvom miléniu pred Kristom a spájalo sa s bohyňou Bastet


Bronzová truhla, možno zo zvieracieho pohrebiska v Sakkáre, bola venovaná sokoliemu bohovi Hórovi


Táto bronzová truhla kobry s hlavou človeka nesúceho korunu predstavuje boha Atuma, o ktorom verili, že plával v prvotných vodách pred stvorením sveta


Múmie mláďat krokodíla v drevených truhlách ako je táto používali starovekí Egypťania hľadajúci pomoc krokodílieho boha Sobeka


Maľovaná drevená truhla, ktorá sa datuje do obdobia medzi 664 pred Kristom a 332 pred Kristom, vykresľuje piskora, nočné zviera, ktoré predstavovalo Kenty-irty, boha so schopnosťou vidieť v tme

Eric A. Powell

Zdroj: http://www.archaeology.org/exclusives/articles/1774-ancient-egypt-animal...

Foto: Brooklynské múzeum

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Pokračovanie série Erica A. Powella nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Egypt a mainstream
http://www.cez-okno.net/egypt-a-mainstream


Sekcie: 
október 20, 2014 23:02 popoludní

 

 

Top