Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tutanchamonova Hviezdna brána III.

Podobnosť medzi Tutanchamonovou pohrebnou technikou a Archou je úplne jasná. Ale musím povedať, že Archa bola určená ako prenosný komplexný stroj, ALE s inými prvkami, ktoré boli navzájom spojené!


Zrejmou otázkou, ktorá sa vyskytne, je to, čo to všetko má do činenia s Archou zmluvy? Zistil som, že sa zaoberáme tým istým technologickým konceptom a využívaním elektrostatickej energie s jemne odlišným dizajnom (pozrite Exodus 26 – Svätostánok: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+26&version=NIV).

Granitové okolie bolo určené prostredníctvom vysoko seizmickej oblasti samotného Sinajského polostrova.


Geologická mapa Sinajského polostrova

Nabiť Archu na jej maximálnu kapacitu bez nádvoria a svätostánku bolo nemožné.

Svätostánok a stĺpy nádvoria boli zberačmi telurickej energie alebo vibrácie, ktoré boli zamerané na Archu zmluvy vo vnútri Svätyne. Archa obsahovala pravdepodobne 2 vrstvy kremenného kryštálu ako rezonantného piezoelektrického materiálu.

Biblický popis Svätostánku, Nádvoria a Archy zmluvy je nesmierne presný, aby sa umožnilo jeho fungovanie.


Komplex Svätostánku


Vo vnútri Svätostánku

A teraz prichádza veľmi zaujímavá časť!

Pred niekoľkými rokmi boli objavené a vyrobené ako súčasť projektu financovaného DARPA (http://www.cez-okno.net/darpa, pozn. red.) a National Nanotechnology Infrastructure Network, piezoelektrické zberače energetických vibrácií! Tieto zberače energie sú naladené napríklad na frekvenciu motora a keď rezonujú, produkujú elektrinu.

Cieľom je nahradiť dobíjateľné batérie, pretože sú priateľské k životnému prostrediu a dokážu fungovať až do 20 rokov bez výmeny!

Ale sa môžu tiež využívať ako bezdrôtové snímače, pretože majú vlastnosť vysielať rádiové vlny a správajú sa tiež ako mikrofóny! Môžu sa zachytávať a to spustilo okamžitú debatu, hneď ako boli zberače vibrácií predstavené verejnosti.


Prečítajte si:
• Piezoelektrický MEMS zosilňuje zberač vibrácií (http://www.eetimes.com/electronics-news/4215554/Piezoelectric-MEMS-boost...)
• Zberanie vibračnej energie s Volture (http://www.mide.com/products/volture/v20w.php)

Spomínate si, že Boží hlas bol vytvorený medzi dvomi Cherubínmi príklopu Archy? Zvláštna zhoda!

Ďalšie vlastnosti Tutanchamonovej hrobky sa môžu spájať s elektrostatickou silou. Vnútro granitového sarkofágu ukazuje znaky zničenia na vnútorných stenách a ako som povedal predtým, príklop bol zlomený.

Múmia sa našla skarbonizovaná.

Christopher Dunn tiež našiel dôkaz veľkej deštrukcie vo Veľkej Pyramíde a znaky spálenia na zapečatení Veľkej Galérie (http://www.gizapower.com/Blast.htm).

Iný prvok, ktorý interpretujem ako svätú technológiu, je zastúpený okolo celého exteriéru vonkajšej schránky ako následok dvojitých Džed stĺpov a pilierov a Tiyt „uzlov”. Viac ohľadom ich učeného vysvetlenia tu: http://kemetic.org/djedandtiyt.html

Ale interpretácia Džed stĺpov ako elektrických izolátorov, dvojitá následnosť symbolov na pozadí modrej fajansy predpokladá, že Tiyt je tiež elektrickým zariadením. Môže sa to vysvetliť ako upozornenie elektrošokom a tiež ako elektrický obvod.

Musím spomenúť, že modrá je farba, ktorá predstavuje všetky veci nebeského pôvodu a pre jej získanie sa používal uhličitan sodný.

Nazýva sa tiež Egyptská Modrá!


Detaily sú zvláštnejšie, predpokladajúc komplikované zberanie a prenos energie, a duálny alebo pulzujúci účinok!

Sedem línií mohlo predstavovať bezpečnú vzdialenosť medzi dvomi pármi zariadení. Kráľovský lakeť je 52,5 centimetrov a je rozdelený na 7 dlaní. Alebo sa zaoberáme tiež otieraním? Trenie vytvára elektrostatickú energiu, spomínate si?

Dá sa vykonať zaujímave vizuálne porovnanie s Leydenovými batériami.

Dokonca okrúhle priečinky Tiytu ukazujú schopnosť zamedziť účinku koronového výboja.


Leydenova batéria (http://cs.wikipedia.org/wiki/Leydensk%C3%A1_l%C3%A1hev)

Ďalší zvláštny znak je ten, že väčšinu dôležitých egyptských schránok neniesli na kolesách, ale na saniach!

Prečo používať sane? Je to oveľa ťažšie, pohybovať takými ťažkými vecami kvôli treniu vytváranému s pieskom a kameňmi!

Vysvetlenie, ktoré poskytujú učenci je také, že starovekí Egypťania nevedeli, že koleso je absolútne hlúpe! Ale starovekí Egypťania mali bojové vozy vybavené kolesami a kompletné písanie a nadradenú matematiku, astronómiu a tak ďalej!

Ale pri návrate k týmto zvláštnym saniam môžem povedať, že ich ťahanie po zemi bolo veľmi účinným spôsobom pre získanie elektrostatického náboja schránok!

Mimochodom, dokonca kanopské nádoby boli umiestnené v alabastrovom sarkofágu vo vnútri pozlátenej drevenej schránky na saniach! Všetci egyptskí Bohovia predstavovaný prostredníctvom sôch boli tiež prikrytí plátennými prikrývkami a „energetizovaní” ich umiestnením do pozlátených drevených schránok na saniach!

Bol toto druh elektrostatickej energie používanej pre polarizovanie elektrického náboja v granitových blokoch, aby sa pohybovali ako vlak MAGLEV?

Aká je dôležitosť posvätnej hudby v tejto technológii? Je známe, že každý chrám mal svoju vlastnú skupinu spevákov. Starovekí Egypťania poznali veľmi dobre rezonančné vlastnosti ich hudobných nástrojov, aby ich mohli zostrojiť a naladiť.

Náboženské chválospevy musia udržiavať presné zvukové vibračné frekvencie dokonca aj dnes!


Ak sa moja teória potvrdí prostredníctvom holistických vedeckých štúdií, naskytne sa zopár dôležitých otázok:
• Akú silu mohli vytvárať múmie svätého býka Apisa umiestnené v enormnom granitovom sarkofágu Serapea? (http://en.wikipedia.org/wiki/Serapeum)
• Čo ak je kompletné pohrebné zariadenie, podobné ako Tutanchamonove, umiestnené v Kráľovej komore Veľkej Pyramídy v Gíze? (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_piramide.htm)
• Ak to bolo tiež bezdrôtové komunikačné zariadenie, s kým sa rozprávali?
• Odkiaľ získali starovekí Egypťania svoje vedomosti?
• Je to hlavný zdroj sily pre skutočnú Hviezdnu Bránu Bohov? (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_stargate.htm)
• Bolo to vybudované ako zosilňovač duše, vedomia k hviezdam?
• Boli Padnutí Anjeli skutočne padnutí s kozmickou loďou a uviaznutí na Zemi?
• Museli používať dokonca mŕtve telá svojich druhov, aby „volali domov”?

Závery


Som si istý, že starovekí Egypťania vedeli, ako zberať, ukladať a používať elektrostatickú energiu!


Mali veľké znalosti o akustike, geológii a chémii. Boli schopní transformovať múmiu na kondenzátor. To by mohlo vysvetliť milióny múmií rôznych veľkostí a zvieracích druhov ako prenosných kondenzátorov.

Tutanchamonova hrobka je technologickým elektrochemickým zariadením, ktoré využívalo pokročilé akustické znalosti, aby fungovalo správne!

Tá istá technológia a koncepty (zberače elektrostatickej telurickej energie a pokročilá akustika) sa využívali pre vytvorenie Svätostánku-Archy prenosného komplexu Zmluvy.

Viac dôkazov o používaní elektriny a špeciálnej technológie v pradávnych dobách bude nasledovať.

Táto predbežná štúdia zhromažďuje bežné archeologické objavy a historické texty a prostredníctvom odlišného prístupu vedie k posunu vzoru.


Jediným logickým vysvetlením znalostí vysokej technológie v našej histórii je to, že ich ľudstvo zdedilo od ešte pradávnejšej rozvinutej spoločnosti a/alebo priamo od mimozemských bytostí.


- koniec -

Florin Chiriac

Zdroj: http://ancientstartech.blogspot.ro/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Záhadné zhody najstarších egyptských stavieb s elektronikou mikrovĺn
http://www.cez-okno.net/clanok/egypt/zahadne-zhody-najstarsich-egyptskyc...

RNDr. Pavel Smutný
http://www.cez-okno.net/rubrika/rndr-pavel-smutny


Sekcie: 
jún 03, 2013 20:36 popoludní

 

 

Top