Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tutanchamonove proroctvá 7

V knihe „Veľbohovia“ som ukázal, že všetky veľké svetové náboženstvá veria v prevteľovanie. To bolo spolu so zmyslom prevteľovania vysvetlené pomocou troch teoretických modelov pre následné rozlúštenie, interpretáciu a porozumenie tajomstva Mayov, spolu s vedeckými objavmi dokazujúcimi „ako Slnko zapríčiňuje astrológiu“, „ako Slnko ovláda biorytmus“, „ako Slnko ovplyvňuje plodnosť“ a „ako Slnko spôsobuje katastrofické cykly a periodické globálne skazy“.Teória života: prečo žijeme, prečo umierame a prečo to tak má byť(i) Teória božského zmierenia

Prvý model sa zaoberal otázkou existencie. Prečo by zhovievavý a milujúci Boh stvoril svet, len aby ho každých pár tisíc rokov v katastrofických cykloch ničil? A prečo by stvoril Slnko, ktoré určuje ľudskú osobnosť (astrológia) spôsobom, že sa ľudia narodení v rôznych dobách automaticky navzájom „nemajú“ (či „majú“) radi?

Aby sme odpovedali, musíme odkázať na Písmo sväté. Náboženské pojednania sa zhodujú, že kresťanský Boh je svetlo, že Boh je láska a že Boh je dobrý. Jediná vec lepšia než Boh je teda pravdepodobne viac Boha. Zámerom Boha, ktorý stvoril svet, teda musí byť samostatný rast, ktorý vedie k univerzálnejšej láske a k dobru.

Táto predstava uvádza do súladu Boží zámer ako rast a v knihe „Veľbohovia“ dostal názov „Teória božského zmierenia“. Písmo sväté nám však tiež hovorí, že Boh stvoril človeka k obrazu svojmu. Vieme, že muž nemôže „rásť“ bez toho, aby obetoval časť seba (spermiu) a žena nemôže rásť bez toho, aby priniesla ako obeť vajíčko. Je teda zrejmé, že Boh, ktorý sa stvoril v ľudskej podobe, nemôže rásť bez toho, aby obetoval časť seba.

Einsteinovo E=mc2 navyše napovedá, že energiu (svetlo) je možné previesť na hmotu (fyzický svet). To znamená, že fyzický svet musel vzniknúť z energie. Lebo Boh je svetlo a na počiatku bol iba Boh, niečo z prvej svetelnej energie muselo byť prevedené z energie na hmotnosť. Potom je možné povedať, že Boh existoval vo dvoch dimenziách, duchovnej (energia) a telesnej (fyzický svet). V tejto fáze procesu je pôvodnej energie menej než na začiatku, pretože jej časť bola prevedená na hmotu.


(ii) Teória opakovanej duchovnej spásy: ako sa duša dostane do neba

Druhý model, Teória opakovanej duchovnej spásy vysvetľuje, ako začal svet a ako sa vyvinul život, počínajúc Teóriou božského zmierenia.

Na počiatku Boh (otec), čistá elektromagnetická energia, odvrhol kúsok seba samého. Ten bol prevedený procesom známym súčasným fyzikom ako „veľký tresk“. Energia sa stala hmotou, a tak začal fyzický svet. Boli stvorené planéty, kamene, stromy, oceány, hory, kvetiny a všetko ostatné vo fyzickom svete. Tak začal „čas“. Pred týmto okamihom sa nič nedialo; nič sa nestalo pred ničím iným a nič sa nestalo po ničom inom; všetko, čo existovalo, bola elektromagnetická energia (svetlo), Boh. Akonáhle bol stvorený fyzický svet, diali sa udalosti; niektoré pred inými a ďalšie po nich. So stvorením fyzického sveta začal čas; neexistuje v duchovnej rovine. Preto telo starne, ale duša vo vnútri nie. Je rovnaká v osemdesiatke aj v ôsmich rokoch.

Maurice Cotterell

- pokračovanie –

Po viac než 75 rokoch od doby, kedy bola otvorená Tutanchamonova hrobka, sa „odborníci“ bez úspechu pokúšajú objasniť odkaz enigmatického faraóna. Maurice Cotterell – človek, ktorý rozlúštil kód mayských rytín – teraz vrhol nové svetlo na mystériá starovekého Egypta. Ako sa mu to podarilo? Našiel kľúč vo vnútri chrámu v Mexiku. Za jeho použitia mohol rozlúštiť poklady z hrobky kráľa-dieťaťa a vysvetliť pravý zmysel posvätných tajomstiev pochovaných pred viac než 3000 rokmi na brehoch Nílu.

Jeho objavy sú rovnako významné a vzrušujúce: Achnaton nemohol byť Tutanchamonovým otcom; Tutanchamonova komora nemohla byť vykradnutá: zmätok v predsieni bol len súčasťou hádanky; Vodcovia Mayov – vládca Pacal, a Egypťanov – Tutanchamon, boli jeden a ten istý; Kniha zjavení v Biblii a odhalené poklady Tutanchamona a vládcu Pacala rozprávajú rovnaký príbeh…

Tajné vedenie je dnes stále známe a kvitne ukryté v posvätnej geometrii. Maurice Cotterell prvýkrát odhaľuje zásadné dôvody utajenia – dôvody, ktoré ovplyvňujú budúcnosť všetkých a každého jednotlivca.

S využitím svojich znalostí o mayských kódoch obrátil technik a vedec Maurice Cotterell svoju pozornosť k Egyptu, aby preskúmal život, dobu a hrobku Tutanchamona. V stopách Howarda Cartera rozlomil kódy pokladov, ktoré po viac ako 3000 rokov skrývali tajomstvá kráľa-dieťaťa.

Vynikajúce rozlúštenie neobyčajných tajomstiev. Maurice Cotterell zásadne prispel k odhaleniu skrytého tajomstva ľudstva.


Zdroj: Tutanchamonova proroctví; Posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů, Maurice Cotterell, Vydalo nakladateľstvo BB/art s.r.o., 2004
Pôvodný preklad z angličtiny: Marie Vaštová

Z češtiny preložil: Ptah

exkluzívne.cez.okno


Odporučiť


február 07, 2009 03:51 dopoludnia

 

 

Top