Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tvorca (Úvod od Jamesa)

Za posledné dva roky stránka WingMakers vyvolala množstvo reakcií, možno žiadna z nich nebola tak vytrvalá, ako tá, čo sa týka záhady jej tvorcu, a prečo hľadám anonymitu. Pozývam vás, aby ste vyskúšali materiály obsiahnuté v jej vnútri, bez znepokojovania sa tým, kto ich vytvoril a prečo, a viac sa sústredili na to, ako ich aplikovať vo svojom osobnom živote, poskytnuté, aby rezonovali s vaším najvnútornejším ja.

Ak ste čítali moje odpovede na otázky predložené členmi diskusného fóra WingMakers a viacerími študentami, pochopíte môj účel, a ak ste čítali starostlivo, budete rozumieť prečo tieto materiály sú také aké sú. V tomto krátkom úvode, sa pokúsim poskytnúť ďalšie nahliadnutie do WM materiálov a ich účelu.

Súčasné systémy viery za posledné storočie správne sústredili svoje zameranie na lásku a, bližšie špecifikované, lásku, ktorá je božská, bezvýhradná a úprimne zdieľaná medzi všetkými ľuďmi bez ohľadu na ich miesto v sociálnom zaradení. Najväčší učitelia humánnosti vyznávali ten istý cit, no láska ostáva jedným z najviac nepochopených konceptov humánnosti.

Láska je dôležitý čin ktorý však, sám o sebe, nie je dostatočný k vyneseniu druhu k vyrovnaniu s účelom a cieľom Prvotného Zdroja alebo Boha. Zatiaľ čo láska zohráva životne dôležitú funkciu v splývaní humánnosti a hojení jeho sebe-spôsobených rán, sú to vedomosti a správna aplikácia nových vedných odborov, ktoré musia odhaliť ľudskú dušu humánnej mysli. A je to práve toto odhalenie, ktoré musí priniesť humánnosť - keď sa druh kolektívne - vedome vyrovná s účelom Prvotného Zdroja.

Tvorcovia Kridel sa z času na čas inkarnujú za účelom priniesť náuky ľudstvu priamo. Tvorcovia Kridel boli známy v celej histórii ľudstva pod mnohými rôznymi pomenovaniami, no vždy boli zapojení v prinášaní duchovnej kultúry a vedy vyvíjajúcej sa mysli ľudstva. Účel tejto snahy je zažnúť alebo katalyzovať objav ľudskej duše – nie cez subjektívne šošovky metafyziky alebo náboženstva, ale prostredníctvom nevyvrátiteľného aplikovania vedeckých princípov.

Tieto súborné diela sú aspektami tohto procesu. Som prekladateľ týchto prác, ktoré pochádzajú z inej priestorovej respektíve dimenzionálnej úrovne známej ako Podporná Zóna. Tieto práce sú katalytické a určené pomôcť jednotlivcovi posunúť svoje vedomie za účelom efektívnejšieho prístupu k svojmu vlastnému duchovného účelu obzvlášť, keďže sa to týka objavenia Veľkého Portálu.

Veľký Portál je termín, ktorý používame na opis nevyvrátiteľného vedeckého objavu ľudskej duše. To je udalosť, ktorá je ľudstvu stále bližšie, a ktorej príchod je odhadovaný okolo roku 2080. Tieto materiály, a ďalšie im podobné, budú katalyzátormi pre tie inkarnované duše, ktoré sú súčasťou objavenia Veľkého Portálu.

Dokážem uznať, že toto sa môže zdať ako vedecká fantastika pre mnohých z vás, ale je to jednako len nastávajúca realita, a značí hlboký posun základných spoločenských štruktúr ľudstva. Objavenie Veľkého Portálu je doslovne portálom do nového multi-dimenzionálneho vesmíru, ktorý demonštruje, že ľudstvo nie je izolovaným "kúskom" života, ale skôr súčasťou úžasne rozmanitej množiny životných foriem, ktoré preklenujú početné vesmíry a dimenzie.

Nie je to nepodobné oceánografom, keď ako prvý začali prieskum hlbín oceánu a objavovanie nových druhov života tam, kde sa zdala existencia života nemožná. Podľa našich predbežných odhadov, podobný fenomén – ale na omnoho hlbšej úrovni – sa stane asi o 80 rokov, kedy veda a duša sa stretnú, a realita množstva životných foriem blížiacemu sa nekonečnu nad fyzickými dimenziami je objavená a zdieľaná s celým ľudstvom.

Systémy viery na zemi podstúpia pre ne zarmucujúce zmeny, nasledujúce po objave Veľkého Portálu, nové prírodné vedy - predovšetkým, jadrová fyzika a molekulárna biológia – začnú dramaticky meniť štruktúru sociálnych inštitúcií náboženstva, vlády, vzdelania a kultúry. Je to objav, ktorý ľudstvo vyvíjalo minulých 11.000 rokov.

Som tu, aby som pomohol tomuto objavu. Ak aplikujete tieto materiály vo svojom vlastnom živote, tak vy tiež.

Z môjho sveta do vášho,

James

Zdroj: http://wingmakers.com/creator.html

© 1998-2012, WingMakers LLC

Preklad: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je volne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


FILOZOFIU Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel

Seriál: James Mahu BLOG
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-2013

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl-august 2008)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-august-...

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers


august 23, 2012 21:49 popoludní

 

 

Top